ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ham

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ham*, -ham-

ham ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ham (n.) เนื้อขาหมูรมควัน See also: ขาหมูรมควัน Syn. gammon
ham (n.) นักแสดงที่แสดงเกินบทบาท See also: การแสดงด้วยอารมณ์ที่เกินความเป็นจริง
ham (sl.) นักแสดง
ham up (phrv.) ทำอวดตัว See also: ทำมารยา Syn. camp up
ham-handed (sl.) งุ่มง่าม See also: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว
hamadryad (n.) งูจงอาง See also: งูเห่าดง
hamburg (n.) ขนมปังยัดใส้เนื้อสัตว์ See also: แฮมเบอร์เกอร์ Syn. beefburger
hamburger (n.) ขนมปังยัดใส้เนื้อสัตว์ See also: แฮมเบอร์เกอร์ Syn. beefburger, hamburg
hamlet (n.) หมู่บ้านเล็กๆ
hammer (n.) ค้อน
hammer (vt.) ตอก See also: ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ
hammer (sl.) คันเร่ง
hammer and sickle (n.) สัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์เป็นรูปค้อนกับเคียว
hammer at (phrv.) ตอกด้วยค้อน See also: ทุบด้วยค้อน Syn. knock at
hammer at (phrv.) ดีด See also: เคาะ
hammer away at (phrv.) ทำการศึกษาหรือทำงาน
hammer away at (phrv.) ยิงไปที่ (อย่างต่อเนื่อง) See also: รัวยิงไม่หยุด, กราดใส่, ระดมยิงต่อเนื่อง
hammer away at (phrv.) ตอกย้ำ
hammer down (phrv.) ตอก (ตะปูด้วยค้อน) ยึด See also: ใช้ค้อนตอกเพื่อยึด
hammer home (phrv.) เน้นย้ำ See also: ตอกย้ำ
hammer in (phrv.) ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป Syn. drive in, pound in
hammer in (phrv.) พังเข้าไป
hammer in (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอน, พร่ำสั่งสอน Syn. beat in, din in, drill in, drive in, pump in
hammer into (phrv.) ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป
hammer into (phrv.) ตีให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยค้อน See also: ตอกให้เป็นรูปร่าง Syn. beat into, pound into
hammer into (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอนสั่ง Syn. beat into, din in, drill into, drive into
hammer on (phrv.) ทุบเสียงดัง Syn. knock at
hammer out (phrv.) ตีหรือทุบด้วยค้อน
hammer out (phrv.) ตีให้แบนด้วยค้อน See also: ตอกให้แบน
hammer out (phrv.) ดึงด้วยค้อน See also: ถอนด้วยค้อน
hammer out (phrv.) เคาะ (แป้นเปียโน, พิมพ์ดีด)
hammer out (phrv.) พูดคุยในรายละเอียดและตัดสินใจได้ See also: ได้ผลสรุป, ได้คำตอบ
hammered (sl.) ดื่มเหล้า Syn. drunk
hammerhead (n.) ปลาฉลามหัวค้อน จำพวก Sphyrna See also: ส่วนหัวของค้อน, ค้างคาวกินผลไม้ในแถบแอฟริกาจำพวก Hypsignathus monstrosus มีหัวโต, นกน้ำขายาวแถบแอฟริกาจำพวก Scopus umbretta
hammock (n.) เปลญวน
hammy (adj.) เกี่ยวกับการที่แสดงเลยเถิด See also: ซึ่งแสดงเลยเถิดไป, เกินไป, เกินความจริง Syn. impassioned, emotive Ops. unsentimental
hamper (vt.) ทำให้หยุดชะงัก Syn. hinder, hobble, impede Ops. free, liberate
hampton (sl.) อวัยวะเพศชาย
hamster (n.) สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่ง ในตระกูล Muridae
hamstring (vt.) ตัดเอ็นร้อยหวายที่ขา (ทำให้ขาพิการ) Syn. cripple, lame
English-Thai: HOPE Dictionary
ham(แฮม) n. ต้นขาหลังของหมูหรือสัตว์อื่น,ตะโพก,, See also: hams n. โคนขาและตะโพกรวมกัน
hamadryadn. งูจงอาง
hamaln. คนขนของ,คนใช้ผู้ชายในบ้าน., Syn. hammal,hamaul
hamartian. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ
hamate(เฮ'เมท) adj. เป็นรูปตะขอ,คล้ายตะขอ. n. กระดูกรูปลิ่มของกระดูกข้อมือ
hamburger(แฮม'เบอเกอะ) n.แซนวิสสอดเนื้อย่าง., Syn. hamburg
hamlet(แฮม'ลิท) n. หมู่บ้านเล็ก ๆ, Syn. village
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
hammerheadn. ปลาฉลามหัวค้อน
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
hammertoen. สภาพนิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ
hammock(แฮม'มัค) n. เปลญวน
hammurabi(ฮามูรา'บี) n. ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งของบาบิโลเนีย เป็นผู้ตราประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
hammurapi(ฮามูรา'บี) n. ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งของบาบิโลเนีย เป็นผู้ตราประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
hammy(แฮม'มี) adj. เกินความจริง
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede
hamster(แฮม'สเทอะ) n. สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่ง
hamstring(แฮม'สทริง) n. เอ็นร้อยหวาย vt. ทำให้ขาพิการโดยตัดเอ็นที่ขา,ทำให้ไร้กำลัง
English-Thai: Nontri Dictionary
ham(n) ขาหมูเค็ม,หมูแฮม,ขาหมูรมควัน
hamlet(n) หมู่บ้านเล็กๆ
hammer(n) ค้อน,ตะลุมพุก
hammerless(adj) ไม่มีค้อน
hammock(n) เปลญวน
hamper(vt) เกะกะ,กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำให้ชะงัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hamadaฮามาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hamartiaการสำคัญผิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hamate-รูปขอ, ปลายรูปขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hammer finger; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hamแฮม [TU Subject Heading]
Hamadryadงูจงอาง [การแพทย์]
Hammermill เครื่องทุบขยะ เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ใช้ในการทุบชิ้นส่วนขยะให้มีขนาดเล็กลง โดยการใช้ค้อนโลหะทุบ [สิ่งแวดล้อม]
Hamsters as petsแฮมสเตอร์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมูแฮม (n.) ham Syn. แฮม
แฮม (n.) ham Syn. หมูแฮม
แฮมเบอร์เกอร์ (n.) hamburger
ค้อน (n.) hammer See also: mallet, gavel
ตอก (v.) hammer See also: nail, pound, drive, knock Syn. ตี
การตอก (n.) hammering See also: knock, hitting, beat Syn. การทุบ, การตี, การเคาะ, การตี
การตี (n.) hammering See also: knock, hitting, beat Syn. การทุบ, การเคาะ, การตี
การตี (n.) hammering See also: knock, hitting, beat Syn. การทุบ, การตี, การเคาะ
การทุบ (n.) hammering See also: knock, hitting, beat Syn. การตี, การเคาะ, การตี
การเคาะ (n.) hammering See also: knock, hitting, beat Syn. การทุบ, การตี, การตี
เปลญวน (n.) hammock See also: cradle Syn. เปล
champ (n.) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion) See also: แชมป์เปี้ยน Syn. champion, conqueror, winner Ops. loser
conqueror (n.) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion) See also: แชมป์เปี้ยน Syn. champion, winner Ops. loser
กระดากใจ (v.) be ashamed See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated Syn. ละอายใจ
กระแอม (v.) utter aham See also: cough, clear the throat, call attention by clearing the throat Syn. กระแอมกระไอ
กระแอมกระไอ (v.) utter aham See also: cough, clear the throat, call attention by clearing the throat
กะปอม (n.) chameleon See also: tree lizard Syn. ปอม
กิ้งก่า (n.) chameleon See also: tree lizard Syn. ปอม, กะปอม
กุ๋ย (adv.) shame on one Syn. กุ๋ยๆ
กุ๋ยๆ (adv.) shame on one
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have nothing to be ashamed ofคุณไม่มีอะไรที่ต้องกระดากอาย
You should be ashamed of your behaviorคุณควรจะรู้สึกกระดากอายต่อพฤติกรรมของตน
Do not let others shame you for thisอย่าปล่อยให้ใครทำให้คุณอับอายในเรื่องนี้
You should be ashamed of yourself!เธอควรจะละอายใจตัวเองนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And... a ham sandwich?และ... แซนด์วิชหมูเหรอ
I got the ham on. Ham?แฮมเหรอ เราต้องรีบไปจากที่นี่เลยนะ
I'm supposed to be meeting a delivery for Cristo Lemonade, but I dropped my ham and cheese and mustard all over the order.ผมต้องไปพบกับ คนส่งน้ำมะนาว คริสโท้ แต่ผมทำชีสกับมัสตาท หกเละใบสั่งของหมดเลย.
Jimmy, we need a ham and cheese on white.จิมมี่, เราอยากได้ แฮม กับเนยขาว
And he can cook the hell out of a ham hock, but he don't know nothin' about children.เขาทำขาหมูอร่อยมาก แต่เรื่องเด็กนี่ไม่รู้เลยนี่นา
I want to slam my ham in your canvaman. Scene.ฉันอย่ากจะเอาแฮมของฉันฟาดจิ๋มเธอ เห็นมะ
The last time West Ham won the (F.A.) cup?เป็นครั้งสุดท้ายที่ เวสต์แฮมเป็นแชมป์เอฟเอคัพ
I'm a HAM radio operator and I think I may be overhearing a robbery in progress.และผมคิดว่าผมบังเอิญได้ยิน เรื่องความคืบหน้าของการปล้น
"London vaults checked after radio HAM tunes in to a crime."ห้องนิรภัยในลอนดอนถูกตรวจสอบหลังจาก นักวิทยุสมัครเล่นดักฟังการก่ออาชญากรรมได้
Not with these ham hocks!แขนเหมือนหมูก็ไม่หรอกค่ะ
So to make this, you--you just s-sauté some ham and some onions--- งั้น ถ้าจะทำอาหารจานนี้ได้ เราก็ต้องผัดแฮมกับหัวหอมใช่มั้ยครับ
One ham on wheat, extra mayo.แฮมกับขนมปังข้าวสาลีใส่มายองเนสเยอะๆ อันนึง

ham ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚伯[Yà bó, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ, 亚伯 / 亞伯] Abe (short form for Abraham); Abel (in Genesis 4:2)
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
亚巴郎[yà bā láng, ㄧㄚˋ ㄅㄚ ㄌㄤˊ, 亚巴郎 / 亞巴郎] Abraham (name)
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 林肯] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865
亚哈斯[Yà hā sī, ㄧㄚˋ ㄏㄚ ㄙ, 亚哈斯 / 亞哈斯] Ahaz (son of Jotham)
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, 前房角] anterior chamber (the front chamber of the eye)
黄埔[Huáng pǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄨˇ, 黄埔 / 黃埔] harbor in Guangdong; Whampoa
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 僯] ashamed
媿[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 媿] ashamed
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 怍] ashamed
[nǜ, ㄋㄩˋ, 恧] ashamed
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 愧] ashamed
愧怍[kuì zuò, ㄎㄨㄟˋ ㄗㄨㄛˋ, 愧怍] ashamed
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 愧色] ashamed look
[cán, ㄘㄢˊ, 惭 / 慚] ashamed
[qī, ㄑㄧ, 戚 / 慼] ashamed; grief
香榭丽舍[Xiāng xiè lì shè, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ, 香榭丽舍 / 香榭麗舍] Avenue des Champs Elysés (Paris)
香榭丽舍大街[Xiāng xiè lì shè dà jiē, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, 香榭丽舍大街 / 香榭麗舍大街] Avenue des Champs Elysés (Paris)
巴里坤[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, 巴里坤 / 巴裡坤] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang
巴里坤哈萨克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 巴里坤哈萨克自治县 / 巴裡坤哈薩克自治縣] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang
巴里坤草原[Bā lǐ kūn cǎo yuán, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 巴里坤草原 / 巴裡坤草原] Barkol grasslands near Hami in Xinjiang
[qú, ㄑㄩˊ, 懅] bashful; ashamed
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 捶] beat with the fist; to hammer; to cudgel
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 搥] beat with the fist; to hammer
便壶[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便壶 / 便壺] bed urinal; chamber pot
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
拳王[quán wáng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˊ, 拳王] boxing champion
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ, 新房] brand new house; bridal chamber
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, 厚脸皮 / 厚臉皮] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ, 死皮赖脸 / 死皮賴臉] brazen faced (成语 saw); shameless
白金汉宫[Bái jīn hàn gōng, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ, 白金汉宫 / 白金漢宮] Buckingham Palace
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, 眼房] camera oculi; aqueous chamber of the eye
仓鼠[cāng shǔ, ㄘㄤ ㄕㄨˇ, 仓鼠 / 倉鼠] hamster
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, 大炮打蚊子] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut
占城[Zhàn chéng, ㄓㄢˋ ㄔㄥˊ, 占城 / 佔城] Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient Vietnam kingdom c. 200-1693

ham ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P)
アカントアメーバ[, akantoame-ba] (n) Acanthamoeba
アシェイムド[, ashieimudo] (adj-f) ashamed
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon
アリドリ科;蟻鳥科[アリドリか(アリドリ科);ありどりか(蟻鳥科), aridori ka ( aridori ka ); aridorika ( ari tori ka )] (n) Thamnophilidae (antbird family)
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault
イヒチオール[, ihichio-ru] (n) Ichthyol; ichthammol
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark)
インフラストラクチャモード[, infurasutorakuchamo-do] (n) {comp} infrastructure mode
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark)
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy
エアチャンバー[, eachanba-] (n) air chamber
エアハンマー[, eahanma-] (n) air hammer
エコーチェンバー[, eko-chienba-] (n) echo chamber
オイルシャンプー[, oirushanpu-] (n) oil shampoo
おしゃま[, oshama] (n,adj-na) precocity
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag
ガス室[ガスしつ, gasu shitsu] (n) gas chamber
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint
カメレオン[, kamereon] (n) chameleon; (P)
カモミール;カモマイル[, kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful
ギンガム[, gingamu] (n) gingham
キングコブラ[, kingukobura] (n) king cobra; hamadryad (Ophiophagus hannah)
グラハムブレッド[, gurahamubureddo] (n) graham bread
グレートハンマーヘッド;グレート・ハンマーヘッド[, gure-tohanma-heddo ; gure-to . hanma-heddo] (n) great hammerhead (Sphyrna mokarran, the largest species of hammerhead shark)
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon
ハミングコードチェック[はみんぐこーどちえっく, haminguko-dochiekku] Hamming code check
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
社名[しゃめい, shamei] Thai: ชื่อบริษัท

ham ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฮม[n.] (haēm) EN: ham FR: jambon [m]
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām nam) EN: embargo ; import prohibition FR:
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam) EN: embargo ; import prohibition FR:
การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน[n. exp.] (kān hām øk ) EN: curfew FR: couvre-feu [m]
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom ) EN: smoked ham FR: jambon fumé [m]
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า[n. exp.] (khēt hām lā) EN: FR: zone interdite à la chasse [f]
หลนแฮม[xp] (lon haēm) EN: coconut ham sauce FR:
หมูแฮม[n. exp.] (mū haēm) EN: ham FR: jambon [m]
เนื้อแฮม[n. exp.] (neūa haēm) EN: ham FR: jambon [m]
ป้ายห้ามบุกรุก[n. exp.] (pāi hām buk) EN: FR: panneau d'interdiction d'entrer [m] ; panneau d'interdiction de circuler [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-right-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à droite [m] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-left-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
เปลหามคนเจ็บ ; เปลหามผู้ป่วย[n. exp.] (plē hām kho) EN: stretcher FR: civière [f] ; brancard [m]
ถูกห้าม...[v. exp.] (thūk hām …) EN: FR: être interdit de … ; être empêché de ...
เวสต์แฮม[TM] (Wēs Haēm) EN: West Ham United FR: West Ham United ; West Ham
แอนฮาร์มอนิก[adj.] (aēnhāmønik) EN: anharmonic FR: anharmonique
เมา[n. exp.] (āhān kham) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อายเด็ก[v. exp.] (āi dek) EN: behave shamefully FR:
อายใจ[v. exp.] (āi jai) EN: feel ashamed FR:
อายหมา[v. exp.] (āi mā) EN: be ashamed of oneself FR:
อัครธรรมทูต[X] (akkhrathamm) EN: apostle FR:
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อลัชชี[adj.] (alatchī) EN: shameless ; unconventional FR: sans complexe
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē ) EN: Alexander Graham Bell FR: Alexander Graham Bell
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]
อนารยธรรม[n.] (anārayatham) EN: barbarism ; uncivilization FR:
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham) EN: wine grapes FR: vigne [f]
อ่านข้าม ๆ[v. exp.] (ān khām-khā) EN: skim through FR:
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphip) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.) FR:
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak tham) EN: nature conservation FR: conservation de la nature [f]
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อภิรัฐมนตรี[n.] (aphirattham) EN: royal councillor FR:
อภิธรรม[n.] (aphitham) EN: higher doctrine ; analytic doctrine of the Buddhist canon ; highest spiritual law ; highest spiritual doctrine FR:

ham ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lachsschinken {m} [cook.]smoked, rolled fillet of ham
Affenschande {f}crying shame; beastly shame
Druckluftramme {f}air hammer
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber
Champignon {m} | Champignons
Champagner {m}champagne
Chaos {n}; chaotische Zuständeshambles
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament
Handwerkskammer {f}chamber of handicrafts
Kammerkonzert {n}chamber concert
Kammermusik {f}chamber music
Kammerofen {m}chamber kiln
Kammerorchester {n}chamber orchestra
Pikkolo {m} (Sekt)champagne miniature
Sektflasche {f}champagne bottle
Sektkellerei {f}champagne producer's
Sektkühler {m}champagne cooler
Sektschale {f}champagne glass
Schützenkönig {m}champion shot
Chathamsturmvogel {m} [ornith.]Chatham Is Petrel
Chathamscharbe {f} [ornith.]Chatham Is Cormorant
Chathamschnäpper {m} [ornith.]Chatham I Robin
Tischlerhammer {m}claw hammer
Dieselramme {f}diesel hammer
Lastwechsel {m}gear hammer
Gießkammer {f}shot chamber
Grundbuchamt {n} | Grundbuchämter
Gundlachspottdrossel {f} [ornith.]Bahama Mockingbird
Hamburger {m}hamburger
Hammel {m} | Hammel
Hammer {m} | Hämmer
Hammerfinne {f}; Hammerpinne
Hammerkopfschraube {f} [techn.]hammer-head bolt
Hammerschlag {m}hammer blow
Hamsterer {m} | Hamsterer
Hammerkopf {m} [ornith.]Hammerkop
Hammerhai {m} [zool.]hammerhead; shovelhead (shark)
Hamster {m} [zool.] | Hamster
Hämorrhoiden {pl}; Hämorriden
Hollywoodschaukel {f}swing hammock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ham
Back to top