ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beefburger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beefburger*, -beefburger-

beefburger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beefburger (n.) แฮมเบอร์เกอร์ชนิดหนึ่ง

beefburger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンバーグステーキ[, hanba-gusute-ki] (n) hamburger (meat, no bun); beefburger; Hamburg steak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beefburger
Back to top