ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tumbler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tumbler*, -tumbler-

tumbler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumbler (n.) แก้วน้ำที่มีก้นหนาไม่มีหูจับ See also:
tumbler (n.) จำนวนหนึ่งแก้ว
tumbler (n.) นักกายกรรม See also: นักกายกรรมผาดโผน, การแสดงผาดโผน
English-Thai: HOPE Dictionary
tumbler(ทัม'เบลอะ) n. นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา,ถ้วยแก้ว,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง,เครื่องทำให้แห้ง,นกพิราบจำพวกหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
tumbler(n) กายกรรม,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอก (n.) tumbler See also: glass, drinking glass
ตุ๊กตาล้มลุก (n.) tumbler
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She took the vase in one hand, along with the whiskey tumbler in the other went across the room to the decanter of whiskey let the flowers get too close to her nose.เธอถือแจกันไว้ในมือข้างหนึ่ง และแก้ววิสกี้ในมืออีกข้าง.. ..แล้วเดินข้ามห้องไปยังที่วางเหล้า และเผลอเอาดอกไม้เข้าใกล้จมูก
Come with me and we'll get you a nice tumbler of gin.มาด้วยกันสิ เรามาหาเหล้าดีๆกันดีกว่า
Back door has a five-pin tumbler system, single circuit alarm.ประตูหลังใช้กุญแจหมุดสลัก 5 ร่อง
All right, I will get to work on the electronic tumbler but there's still another problem.เอาละ ฉันต่อต่อลูกกลิ้งไฟฟ้า แตยังมีปัญหาอีกอย่าง
"There comes a time when all the cosmic tumblers have clicked into place ... and the universe opens itself up for a few seconds ... to show you what's possible.""มีช่วงเวลาหนึ่งที่ความกระจัดกระจาย ในห้วงอวกาศเริ่มเข้าที่" "และจักรวาลเปิดตัวมันเองไม่กี่วินาที" "เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรเป็นไปได้"
The front door is a sliding door. No pintumbler lock.ประตูหน้าเป็นบานเลื่อน ไม่มีลูกบิด
I think these drawers work like tumblers in a safe.ผมคิดว่า ลิ้นชักนี่ทำงานเหมือนรหัสตู้เซฟ
The tumblers finally click into place,The tumblers finally click into place,
A Class-3 electronic lock with a surefire Griffin retumbler and a biometric palm scanner.กุญแจ อิเล็คทรอนิกส์ สามชั้น พร้อมกันไฟ กริฟฟิน และ เครื่องสแกนฝ่ามือ
It can't be drowned in your afternoon tumbler.มันไม่อาจขจัดให้หายไปได้ ด้วยการจิบเหล้ายามบ่าย

tumbler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玻璃杯[bō li bēi, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄅㄟ, 玻璃杯] glass tumbler
不倒翁[bù dǎo wēng, ㄅㄨˋ ㄉㄠˇ , 不倒翁] tumbler; roly-poly
扳不倒儿[bān bù dǎo er, ㄅㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄠˇ ㄦ˙, 扳不倒儿 / 扳不倒兒] tumbler; roly-poly

tumbler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タンブラー;タンプラー[, tanbura-; tanpura-] (n) (1) tumble dryer; tumbler; tumbler dryer; (2) drinking cup

tumbler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f] ; ballon [m] ; verre ballon [m]
แก้วน้ำ[n. exp.] (kaēo nām) EN: glass ; tumbler ; cup FR: verre à eau [m] ; verre [m]
ถ้วย[n.] (thūay [= th) EN: cup ; small bowl ; glass ; tumbler FR: tasse [f] ; coupelle [f] ; gobelet [m] ; jatte [f] (rég. - Belg.)
ถ้วยแก้ว[n. exp.] (thūaykaēo) EN: glass ; tumbler ; glassware ; beaker FR: verre [m]

tumbler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trinkglas {n}drinking glass; tumbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tumbler
Back to top