ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

but

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *but*, -but-

but ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
but (conj.) แต่ See also: หากว่า, แต่ทว่า Syn. however
but (perp.) ยกเว้น See also: เว้นแต่, นอกจาก Syn. except
but (adv.) เป็นแต่เพียง See also: เพียงแต่ Syn. only
butane (n.) ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลียม
butch (adj.) (หญิง) ที่แต่งตัวเป็นชาย
butch (adj.) (ชาย) ที่ตัวใหญ่และก้าวร้าว
butcher (n.) คนขายเนื้อ See also: คนฆ่าสัตว์ขาย, คนชำแหละเนื้อสัตว์
butcher (vt.) ฆ่าสัตว์ขาย Syn. slaughter
butchers (sl.) การมอง See also: การดู
butchery (n.) การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ
buthering (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. killing
butler (n.) หัวหน้าคนใช้ See also: พ่อบ้าน Syn. maid
butt (vt.) ขวิด
butt (n.) ด้านปลายที่ใหญ่ของที่จับ Syn. handle
butt (n.) ตัวตลก
butt (n.) ถังขนาดใหญ่ See also: ถังใส่เหล้าองุ่น Syn. cask
butt (n.) ส่วนก้น See also: สะโพก
butt (sl.) ก้น See also: สะโพก
butt in (phrv.) พูดขัดจังหวะ
butt in (phrv.) ยุ่ง See also: ทำให้ยุ่ง, เสือก
butter (n.) เนย
butter up to (phrv.) ประจบ See also: สอพลอ, ประจบประแจง
buttercream (n.) ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
buttercup (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
butterfingers (n.) คนที่ทำของตกหล่นบ่อย
butterfingers (sl.) คำเรียกคนที่ไม่สามารถยึด / ถือสิ่งใดไว้ได้
butterfish (n.) ปลาจาระเม็ด Syn. pompano
butterfly (n.) ผีเสื้อ
butterfly (n.) การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
buttermilk (n.) นมเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ซอสชนิดหนึ่ง
buttery (adj.) ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย
buttock (n.) สะโพก
buttocks (n.) บั้นท้าย See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ Syn. bottom
button (n.) กระดุม See also: ดุม, ลูกดุม Syn. frog
button (n.) ปุ่ม See also: สวิตช์
button (vt.) กลัด See also: กลัดกระดุม, ใส่กระดุม, ติดกระดุม
button through (phrv.) ติดกระดุมจากส่วนบนลงล่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
but(บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก
butanen. แก๊สติดไฟที่ไร้สีชนิดหนึ่ง
butch(บูช) n. คนร่วมเพศเดียวกันและมีบทบาทมากกว่า,ผู้กระทำlesbianism
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
buts(บัทซ) n.,pl. ความขัดข้อง,การปฏิเสธ
butsu(บุท'ชุ) n. พระพุทธเจ้า
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
butt platen. แผ่นโลหะคลุมท้ายปืน
butt shaftลูกธนูหัวทู่
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
butterscotchขนมหวานใส่เนย
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump
buttock linen. เส้นผ่าขวางของลำเรือ
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttonsn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
buttstock(บัท'สทอค) ท้ายปืน
butyl(บิล'ทิล) adj.ุ C4H9-
English-Thai: Nontri Dictionary
but(adv) เท่านั้น,เพียงแต่
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
butter(n) เนยเหลว
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
buttonhole(n) รังดุม
buttress(n) ที่ยัน,เครื่องค้ำ,ฝาค้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
butaneบิวเทน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buttต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buttocks; clunes; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buttonปุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
buttressพอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butacarbบิวต้าคาร์บ [การแพทย์]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท
Butterเนยเหลว [TU Subject Heading]
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Buttock Contouringการผ่าตัดก้นย้อย [การแพทย์]
Buttocksบริเวณก้น,หลังสุดของก้น,ก้นย้อย,แก้มก้น,ก้น,บริเวณก้นย้อย [การแพทย์]
Buttonholeรูกระดุม [การแพทย์]
Buttressแนวโครงสร้าง [การแพทย์]
Butyl methy etherบิวทิล เมธิล อีเธอร์ [TU Subject Heading]
Butylated Hydroxyanisoleบิวทิเลตเทตไฮดรอกซิอนิซอล,บิวทิลเลทเตคไฮดรอกซีแอนิโซล,บิวธิเลทเตดไฮดรอกซิอนิโซล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผอมเกร็ง (v.) be thin but strong See also: be thin but tough
ผอมเกร็ง (adj.) thin but strong
รองทรง (n.) a hair style short in back but long on top See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch
ระชวย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย, โชย
ว่ะ (end.) word used to end an expression but impolite
วะ (end.) word used at the end of a statement among friends but not politely
โชย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย
ทว่า (conj.) but Syn. แต่ทว่า, แต่ว่า, แต่, แต่ถ้าว่า
เพียงแต่ (conj.) but See also: except, only, yet, nevertheless Syn. แต่
เสียแต่ว่า (conj.) but See also: however Syn. แต่, แต่ว่า, ทว่า, แม้ว่า
แต่ (conj.) but See also: however, nevertheless, yet Syn. แต่ว่า Ops. และ
แต่ (conj.) but See also: however, nevertheless, yet
แต่กระนั้น (conj.) but See also: even so, nevertheless Syn. แต่, ถึงกระนั้น, แม้กระนั้น
แต่กลับ (conj.) but Syn. แต่, กลับ
แต่ถ้าว่า (conj.) but See also: however Syn. แต่, ทว่า, ถ้าว่า
แต่ถ้าว่า (conj.) but Syn. แต่ทว่า, แต่ว่า, แต่
แต่ทว่า (conj.) but See also: however Syn. แต่, ทว่า, แต่ถ้าว่า, ถ้าว่า
แต่ว่า (conj.) but See also: however
ต้นทองกวาว (n.) Butea frondosa Syn. จาน, ต้นทองธรรมชาติ
ต้นทองธรรมชาติ (n.) Butea frondosa Syn. ต้นทองกวาว, จาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
I tried to call you, but the line was busyฉันพยายามโทรหาคุณ แต่สายไม่ว่างเลย
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
You have been nothing but trouble to meคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
All right, but let's finish this work firstก็ได้ แต่พวกเรามาทำงานนี่ให้เสร็จก่อนเถอะ
We did, but we were almost lateพวกเราไปตรงเวลา แต่ก็เกือบไม่ทันแล้ว
I'm sorry, but rules are rulesฉันเสียใจด้วย แต่กฎก็คือกฎ
I'm sorry, but that's my final wordฉันเสียใจด้วย แต่นั่นคือคำขาด
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
He couldn't help but smileเขาช่วยไม่ได้ที่ยิ้ม
I called you today but couldn't get throughฉันโทรหาคุณวันนี้แต่ไม่ติด
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
I received an invitation, but I did not accept itฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
He thinks he is somebody, but we think he is nobodyเขาคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ แต่พวกเราคิดว่าเขาไม่สำคัญอะไรเลย
He's nothing to me but an empty seatเขาไม่สำคัญอะไรสำหรับฉันเป็นแค่เก้าอี้ว่างเปล่า
I'm sorry, but I don't understandขอโทษด้วย ฉันไม่เข้าใจค่ะ
He is anything but punctualเขาไม่ตรงต่อเวลาเลย
She is anything but satisfied with her faceเธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง
Oh I'd love to but I have to do some workโอ ฉันอยากจะไป แต่ฉันมีงานบางอย่างที่ต้องทำ
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
I really like you but I'm not ready to settle downฉันชอบคุณจริงๆ นะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลัก
It's kind of hot, but it's very tastyมันค่อนข้างร้อน แต่ก็อร่อยมาก
I have no choice but to accept the invitationฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
You got what you wanted, but you lost what you hadคุณได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่คุณก็สูญเสียสิ่งที่มีอยู่
I don't like stories, but I'll listen anywayฉันไม่ชอบเรื่องเล่า แต่อย่างไรก็ตามฉันก็จะฟัง
We went down there, but it was closedพวกเราลงไปที่นั่นมาแล้วแต่มันปิด
I don't love boundaries but I can do themฉันไม่ชอบขอบเขตแต่ฉันสามารถทำให้มีได้
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
I can't do anything but tolerate to himฉันจะทำอะไรได้นอกจากอดทนอดกลั้นกับเขา
I'll help you, but what will you do in return?ฉันจะช่วยเธอ แต่เธอจะทำอะไรให้ฉันเป็นการตอบแทนคืนล่ะ
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One song I have but one songเพลงหนึ่ง ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง
One song, I have but one songเพลงหนึ่งที่ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง
I don't know. But I'm agin 'em.ฉันไม่รู้ แต่ฉันต่อว่าพวกเขา
Pardon me, but to work this...ประทานโทษ ครับท่าน มันใช้ยังไงเหรอ...
Adenoid Hynkel said, "Tomainia was down but today has risen."อดีนอย เฮนเคิล กล่าวและฉันแปล
We can't fight alone, but we can lick 'em together.เราไม่สามารถสู้ได้เพียงลำพัง แต่เราสามารถช่วยกันสู้ได้
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม
Very well, but remember my words.จำเอาไว้ ทุกสิ่งที่คุณทำจะล้ม
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล
I know it but Schultz has them all hypnotized.ฉันรู้ แต่ชูลท์ซ เป่าหูพวกเรา
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
I'm sorry but I don't want to be an emperor.ผมขอโทษ แต่ผมไม่อยากเป็นจักรพรรดิ

but ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
[rèn, ㄖㄣˋ, 韧 / 韌] annealed; pliable but strong; tough; tenacious
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
矜功不立[jīn gōng bù lì, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 矜功不立] boasts a lot, but nothing comes of it (成语 saw)
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
反倒[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, 反倒] but on the contrary; but expectedly
副省级城市[fù shěng jí chéng shì, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 副省级城市 / 副省級城市] sub-provincial city (not provincial capital, but independent status)
词约指明[cí yuē zhǐ míng, ㄘˊ ㄩㄝ ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ, 词约指明 / 詞約指明] concise but unambiguous (成语 saw)
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
疑似[yí sì, ㄧˊ ㄙˋ, 疑似] deceptive; plausible but fallacious
哀而不伤[āi ér bù shāng, ㄞ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕㄤ, 哀而不伤 / 哀而不傷] deeply felt but not mawkish (成语 saw)
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 只可意会,不可言传 / 只可意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 可以意会,不可言传 / 可以意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, 反观 / 反觀] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, 不妙] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, 不得不] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid
有目无睹[yǒu mù wú dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ˊ ㄉㄨˇ, 有目无睹 / 有目無睹] has eyes but can't see (成语 saw); unable or unwilling to see the importance of sth; blind (to sth great)
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, 薏米] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley
口不应心[kǒu bù yìng xīn, ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ ˋ ㄒㄧㄣ, 口不应心 / 口不應心] to say one thing but mean another; to dissimulate
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
人生如梦[rén shēng rú mèng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄖㄨˊ ㄇㄥˋ, 人生如梦 / 人生如夢] life is but a dream (成语 saw)
疏而不漏[shū ér bù lòu, ㄕㄨ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄡˋ, 疏而不漏] loose, but allows no escape (成语 saw, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, 祸不单行 / 禍不單行] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours

but ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but
エロカワ[, erokawa] (n,adj-na,adj-no) (abbr) (sl) (See エロ可愛い) sexy, but still cute
エロ可愛い[エロかわいい, ero kawaii] (adj-i) (sl) sexy, but still cute
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
じわっと[, jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P)
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
そうかと言って[そうかといって, soukatoitte] (conj) but still
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand)
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention)
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ...
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
ならでは[, naradeha] (n-suf) but; except; without; but for
ならともかく[, naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
ペーパードライバー[, pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei
ほかない[, hokanai] (exp) can do nothing but (do); cannot help (doing) something
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
メクラウナギ科[メクラウナギか, mekuraunagi ka] (n) Myxinidae (family of hagfish having a skull but not a vertebral column)
もさることながら[, mosarukotonagara] (exp) (See 然る事乍ら) one may well say so, but ...; even more than
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute
ウェブティービー[うえぶていーびー, uebutei-bi-] WebTV
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] gaussian distribution
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute
ドライブタイプ[どらいぶたいぷ, doraibutaipu] drive type
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
ボタン[ぼたん, botan] button
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.)
二項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution
出版物[しゅっぱんぶつ, shuppanbutsu] publication
分布[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.)
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้ล้มไป English: to knock
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
生物[せいぶつ, seibutsu] Thai: สิ่งมีชีวิต English: creature
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute

but ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all FR: quelques ; certains
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomā) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill FR: réussir ; atteindre un objectif ; atteindre le but ; parvenir à ses fins
ฉลาดแต่ไม่เฉลียว[X] (chalāt tāe ) EN: crafty but careless FR:
ชั่วแต่ว่า[conj.] (chūataēwā) EN: but ; except (that) FR:
หากแต่[X] (hāk tāe) EN: but ; however FR:
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[n. exp.] (jut mungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f] ; dessein [m]
จุดประสงค์ของกิจกรรม[n. exp.] (jutprasong ) EN: FR: but de l'exercice [m]
การทำเข้าประตูตัวเอง[n. exp.] (kān tham kh) EN: own goal FR: but contre son camp [m]
การยิงประตู[n. exp.] (kān ying pr) EN: goal FR: but [m] ; goal [m]
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿipenkhǿi) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly FR: progressivement ; lentement mais sûrement
ก ข ไม่กระดิกหู[X] (khø khø mai) EN: one who has learned the language but still can't read and write FR:
ความจำนง[n.] (khwām jamno) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view FR: intention [f] ; but [m]
ความมุ่งหมาย[n.] (khwāmmungmā) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]
ความประสงค์[n.] (khwām praso) EN: intention ; purpose ; wish ; desire FR: but [m] ; désir [m]
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
โกล์[n.] (kō) EN: FR: gardien de but [m] ; portier [m] ; goal [m] (anglic.)
โกล์[n.] (kō) EN: goal FR: but [m] ; goal [m] (anglic. - vx)
ก ข ไม่กระดิกหู[n.] (kø khø maik) EN: [one who has learned the language but still can't read and write] FR:
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in FR:
ก่นแต่[v.] (kontaē) EN: do nothing but FR:
ก่นแต่ร้องไห้[v. exp.] (kontaē røng) EN: do nothing but weep ; keep crying FR:
เล็กพริกขี้หนู[adj. (loc.)] (lekphrikkhī) EN: small but feisty FR: petit mais vaillant
ลูก[n.] (lūk) EN: goal FR: but [m] ; goal [m] (anglic. - vx)
ลูกยิง[n. exp.] (lūk ying) EN: FR: tir au but [m] ; tir [m]
ไม่มีเป้าหมาย[v. exp.] (mai mī paom) EN: FR: ne pas avoir de but ; n'avoir aucun but
ไม่มีเป้าหมายในชีวิต[v. exp.] (mai mī paom) EN: FR: n'avoir aucun but dans la vie ; n'avoir aucun but dans l'existence
มองไม่เห็น[v. exp.] (møng mai he) EN: fail to see ; be unseen ; look but can not see ; I can't see it! FR: ne pas apercevoir
หนีไม่พ้น[v. exp.] (nī mai phon) EN: try but fail to escape FR: tenter en vain de s'échapper
โอกาสยิง ; โอกาสยิงประตู[n. exp.] (ōkāt ying ;) EN: FR: occasion de but [f] ; occasion de tir [f]
ออดแอด[v.] (øt-aēt) EN: ail ; be slightly but chronically ill FR:
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; take a walk ; go somewhere for pleasure FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner (vx)
ปากร้ายใจดี[adj.] (pākrāi jaid) EN: bad-mouthed but good-hearted FR: mauvaise langue mais bon cœur
ปากว่าตาขยิบ[v. exp.] (pāk wā tā k) EN: dissemble ; be hypocritical ; say one thing but mean another FR:
เป้า[n.] (pao) EN: target ; mark ; objective ; goal FR: cible [f] ; objectif [m] ; but [m]
เป้าหมาย[n.] (paomāi) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าหมายของชีวิต[n. exp.] (paomāi khøn) EN: purpose of life FR: but de l'existence [m]

but ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
streng; hart; heftig; massiv; akut (Schmerzen) {adj} | strenger | am strengsten | streng aber gerechtsevere | severer; more severe | severest; most severe | severe but just
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio
Anlieger {m}abutter
Startknopf {m}activate button
An-/Aus-Schalter {m}power button
Auslieferungsgebiet {n}area of distribution
asymmetrische Verteilung {f}asymmetrical distribution
Attribut {n} | Attribute
Attributaktualisierung {f}attribute update
Attributbyte {n}attribute byte
Attributenprüfung {f}attribute gage
Attributkennzeichen {n}attribute identifier
Attributmodifikation {f}attribute modification
Attributverwendung {f}attribute use
Attributzeichen {n}attribute sign
attributive Prüfung {f}inspection by attributes
Klingelknopf {m}bell push; call button
Bernoulli-Verteilung {f} [math.]Bernoulli distribution
Binomialverteilung {f} [math.]binominal distribution
Butterbrot {n} | Butterbrote
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail
Buttermilch {f}buttermilk
Buttersäure {f}butyric acid
Butangas {n}butane gas
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered
Butterblume {f}buttercup
Butterbonbon {n}butterscotch
Butterdose {f} | Butterdosen
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper
Butterfass {n} | Butterfässer
Stumpfschweißen {n}butt welding
Stoßspleißung {f}butt joint [Br.]
Stoßzusammensetzung {f}butt joint [Br.]; butt splice [Am.]
Regelklappe {f}butterfly valve
Tastengruppe {f}button block
Tastenposition {f}button position
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...)
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Auslöseknopf {m}cancellation button

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า but
Back to top