ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broke*, -broke-

broke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broke (adj.) ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว See also: ซึ่งสิ้นเนื้อประดาตัว, ถังแตก Syn. insolvent, indigent, in the red Ops. solvent, in the black
broke (adj.) ยากจน See also: ขัดสนมาก Syn. insolvent, indigent Ops. solvent
broken (adj.) ไม่ติดต่อ Syn. discontinuous Ops. continuous
broken (adj.) หยาบ See also: ขรุขระ
broken (adj.) แตก See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
broken (adj.) ต่ำต้อย
broken (adj.) ขาด See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์ Syn. imperfect
broken (adj.) ไม่ถูกต้อง See also: ไม่สมบูรณ์แบบ
broken family (n.) บ้านแตกสาแหรกขาด See also: ครอบครัวแตกแยก
broken reed (idm.) คนไว้ใจไม่ได้ See also: คนไม่น่าเชื่อถือ
broken-down (adj.) สภาพเลวร้ายมาก See also: เหนื่อยและป่วยมาก
brokenly (adv.) (คำพูด) ที่สั้นมากหรือเว้นช่วงหยุดพูดบ่อยมาก
broker (n.) นายหน้า Syn. dealer, agent
broker (vi.) เป็นนายหน้า
broker-dealer (n.) ผู้ทำงานในตลาดหุ้น
brokerage (n.) ค่านายหน้า See also: เงินปากถุง
English-Thai: HOPE Dictionary
broke(โบรค) กริยาช่อง 2 ของ break adj. ไร้เงิน,ล้มละลาย, Syn. impoverished
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
English-Thai: Nontri Dictionary
broke(vt) pp ของ break
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
broken colourสีภินรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broken familyครอบครัวแตกแยก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
brokerนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้านแตกสาแหรกขาด (n.) broken family See also: broken home
บ้านแตก (n.) broken home See also: broken family
ขาดระยะ (v.) broken off Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง
ฟันหลอ (n.) broken tooth
อกหัก (adj.) broken-hearted See also: heartbroken
ปลายข้าว (n.) broken-milled rice
กระท่อนกระแท่น (adv.) brokenly See also: fragmentary, incompletely Syn. กระพร่องกระแพร่ง Ops. เสมอกัน
กระพร่องกระแพร่ง (adv.) brokenly See also: fragmentary, incompletely Ops. เสมอกัน
คนเจรจา (n.) broker See also: agent, middleman Syn. คนกลาง
นายหน้า (n.) broker See also: agent, middleman Syn. คนกลาง, คนเจรจา
นายหน้าซื้อขาย (n.) broker See also: agent, go-between Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง
ผู้แทนขาย (n.) broker See also: agent, go-between Syn. คนกลาง
โบรกเกอร์ (n.) broker Syn. นายหน้า
เงินปากถุง (n.) brokerage See also: fee, service charge Syn. ค่าธรรมเนียม
ถังแตก (v.) be broke See also: be penniless, be extremely poor Syn. จนกรอบ
ปวดร้าว (v.) be heart-broken See also: be deeply hurt Syn. เจ็บช้ำน้ำใจ, ปวดใจ
ปวดใจ (v.) be heart-broken See also: be deeply hurt Syn. เจ็บช้ำน้ำใจ
หน้าหัก (n.) face with a broken nose See also: flat face
หมดเนื้อประดาตัว (v.) be stone-broke See also: lose all, be a pauper, be penniless, be destitute, be ruined Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว
หักอก (v.) make someone broken-hearted See also: break one´s heart
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I broke the lawฉันทำผิดกฎ
I broke the lawฉันทำผิดกฎ
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
He fell down and broke his armเขาล้มลงแล้วแขนหัก
He broke his words once againเขาผิดคำพูดอีกครั้งแล้ว
I'm so broke just nowฉันถังแตกอย่างมากในตอนนี้
She broke her promiseเธอไม่รักษาสัญญา
You broke into our hideoutคุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา
I fell off the stairs and broke my legฉันตกบันไดแล้วก็ขาหัก
Sorry, it's brokenเสียใจด้วย มันเสียน่ะ
Do you find it hard to hide the fact that you're broke?คุณพบว่ามันเป็นการยากที่จะซ่อนความจริงว่าคุณถังแตกใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fact is, I broke the china cupid.ฉันเป็นคนทําตุ๊กตานั่นเเตกเอง
You broke it? Now, why on Earth didn't you say something about it when Frith was here?เเล้วทําไมคุณไม่พูดอะไรเลยตอนที่ฟริธอยู่นี่ล่ะ
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป
The diver made another discovery. Broke one of the ports and looked into the cabin.เเต่นักประดานํ้าค้นพบอย่างอื่นอีก เขาพังช่องอากาศเเละเข้าไปดูห้องข้างในเรือ
I found out about Captain McCluskey, who broke Mike's jaw.ผมพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับกัปตันคสัสที่ยากจนกรามของไมค์
It flies. I was flying in it, but it broke down.มันเรียกว่าเครื่องบิน มันบินได้ ฉันขับมัน แต่มันเสีย
Rabbi Silverstone, my good and great friend brother in the work of the Lord, with whom we have broke bread many times is a pillar of the American Jew community.แร็บไบซิลเวอร์สโตน เพื่อนผู้นับถือพระเจ้าของผม ผู้ซึ่งเราทำพิธีด้วยมาหลายครั้ง เป็นเสาหลักของชุมชนชาวยิวอเมริกัน
A fight broke out almost every night.มีแต่การต่อสู้กันเกือบทุกคืน
We were lucky to get a jeep, since, just the day before, the only one we had broke down.เราโชคดีที่มีรถจี๊ป ในเมื่อก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง คันเดียวที่เรามีเกิดเสีย เพลามันไม่ดี
They broke my watch!พวกเขาทำนาฬิกาข้อมือของผมพัง
'Special', my ass! He was just another drifter that broke the law.พิเศษ ตูดของผม เขาเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่ยากจนที่ผิดกฎหมาย
But then some rioting broke out between Hindus and Muslims.แต่แล้ว ก็เกิดจลาจล ระหว่างฮินดูกับมุสลิม

broke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宋武帝[Sòng wǔ dì, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ, 宋武帝] Emperor Wudi of Song; Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 刘裕 / 劉裕] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 侩 / 儈] broker
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
断背山[Duàn bèi shān, ㄉㄨㄢˋ ㄅㄟˋ ㄕㄢ, 断背山 / 斷背山] Brokeback Mountain, film by Ang Lee
断腿[duàn tuǐ, ㄉㄨㄢˋ ㄊㄨㄟˇ, 断腿 / 斷腿] broken leg
[kǔ, ㄎㄨˇ, 楛] broken utensil
残破[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, 残破 / 殘破] broken; dilapidated
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
破碎的心[pò suì de xīn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ, 破碎的心] broken heart
破镜[pò jìng, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 破镜 / 破鏡] broken mirror; fig. broken marriage; divorce
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, 破鞋] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut
骨折[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, 骨折] broken bones; fracture
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, 破读 / 破讀] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, 七零八落] (成语 saw) everything broken and in disorder
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, 依依不舍] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave
伤心[shāng xīn, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ, 伤心 / 傷心] to grieve; broken-hearted
伤心致死[shāng xīn zhì sǐ, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄙˇ, 伤心致死 / 傷心致死] to grieve to death; to die of a broken-heart
伤心蒿目[shāng xīn hāo mù, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄏㄠ ㄇㄨˋ, 伤心蒿目 / 傷心蒿目] to grieve; broken-hearted
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, 凄恻 / 凄惻] heartbroken; sorrowful
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken
[huài, ㄏㄨㄞˋ, 坏 / 壞] bad; spoiled; broken; to break down
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
复位[fù wèi, ㄈㄨˋ ㄨㄟˋ, 复位 / 復位] to reset (a broken or dislocated bone); to regain power; to regain the throne
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, 心碎] heart-broken; extreme depth of sorrow
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, 拆分] separate; broken up into separate items
拙嘴笨舌[zhuō zuǐ bèn shé, ㄓㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 拙嘴笨舌] lit. clumsy mouth and broken tongue (成语 saw); awkard speaker
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, 败絮 / 敗絮] ruined; broken down; shabby
断桥[duàn qiáo, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 断桥 / 斷橋] The Broken Bridge (at West Lake in Hangzhou)
断瓦残垣[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, 断瓦残垣 / 斷瓦殘垣] the tiles are broken, the walls dilapidated
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
[pò, ㄆㄛˋ, 破] to break; to split; broken; damaged; worn out
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
碎掉[suì diào, ㄙㄨㄟˋ ㄉㄧㄠˋ, 碎掉] to drop and smash; broken
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ, 绵亘 / 綿亘] stretching in an unbroken chain (esp. mountains)
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up

broke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke
文無し[もんなし, monnashi] (adj-na,n,adj-no) penniless; broke
無一文[むいちもん, muichimon] (adj-na,n) penniless; broke
食い詰める[くいつめる, kuitsumeru] (v1,vt) to go broke
インフォメーションブローカー[, infome-shonburo-ka-] (n) information broker
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P)
コールブローカー[, ko-ruburo-ka-] (n) call broker
すってんてん[, suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless
ストックブローカー[, sutokkuburo-ka-] (n) stockbroker
ビジブローカー[, bijiburo-ka-] (n) {comp} VisiBroker
ビルブローカー[, biruburo-ka-] (n) bill broker
ぷつん[, putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken)
ブローカー(P);ブローカ[, buro-ka-(P); buro-ka] (n) broker; (P)
ブロークン[, buro-kun] (adj-na) broken
ブロークンイングリッシュ[, buro-kun'ingurisshu] (n) broken English
ブロークンハート[, buro-kunha-to] (n) broken heart
リストプローカー[, risutopuro-ka-] (n) list broker
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n,vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P)
中間商人[ちゅうかんしょうにん, chuukanshounin] (n) middleman; broker
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
仲立ち営業;仲立営業(io)[なかだちえいぎょう, nakadachieigyou] (n) brokerage company
仲買[なかがい, nakagai] (n) brokerage; (P)
仲買人[なかがいにん, nakagainin] (n) broker; jobber
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
切り賃[きりちん, kirichin] (n) brokerage; exchange commission
切れた縄[きれたなわ, kiretanawa] (n) broken rope
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
割り栗[わりぐり, wariguri] (n) rubble; broken stone
割り石;割石[わりいし, wariishi] (n) broken stones; rubble
割れ[われ, ware] (n,n-suf) broken piece
割れた卵[われたたまご, waretatamago] (n) broken egg
割れ物;割物;破れ物;破物[われもの, waremono] (n) fragile item; broken article
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
千三屋[せんみつや, senmitsuya] (n) broker; land agent; great liar; unreliable person
口銭[こうせん, kousen] (n) commission; brokerage
周旋屋[しゅうせんや, shuusenya] (n) broker; employment agency
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビジブローカー[びじぶろーかー, bijiburo-ka-] VisiBroker
情報検索代行業者[じょうほうけんさくだいこうぎょうしゃ, jouhoukensakudaikougyousha] information broker
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken

broke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken ; dirt poor FR:
กระชังก้นรั่ว[loc.] (krachangkon) EN: always broke ; spending recklessly FR:
กระเชอก้นรั่ว[adj. (loc.)] (krachoēkonr) EN: always broke ; wasteful ; lavish FR:
กระเป๋าแฟบ[X] (krapaofaēp) EN: flat broke FR:
กระเป๋าแห้ง[adj.] (krapaohaēng) EN: penniless ; short of money ; broke ; strapped ; poor ; impecunious FR: à court d'argent ; sans le sou (fam.) ; fauché (fam.)
กระเป๋ารั่ว[v. exp.] (krapao rūa) EN: be broke FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute ; mettre la clef sous le paillasson ; fermer ses portes
ไม่มีเงิน[adj.] (mai mī ngoe) EN: broke ; out of cash ; penniless FR: fauché ; sans le sou
ไม่มีเงินเหลือ[adj.] (mai mī ngoe) EN: broke ; out of cash ; penniless FR: fauché ; sans le sou
หมดตัว[v.] (mottūa) EN: go broke ; be wiped out ; have nothing left FR:
หมดตูด[adj.] (mottūt) EN: penniless ; dead broke FR:
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor FR:
ถังแตก[adj.] (thangtaēk) EN: broke FR: fauché (fam.) ; à sec ; sans le sou ; désargenté (fam.) ; pauvre ; appauvri
ตัวเบา[v. exp.] (tūa bao) EN: broke ; lose all one' s money FR:
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent FR: pauvre ; misérable ; marmiteux (vx)
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home FR:
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sā) EN: broken family FR:
บริษัทนายหน้า[n. exp.] (børisat nāi) EN: broker FR:
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker FR:
บุบสลาย[adj.] (bupsalāi) EN: damaged ; broken FR: endommagé
เด็กบ้านแตก[n. exp.] (dek bān taē) EN: broken home kid FR:
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth FR: dent cassée [f]
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัก[adj.] (hak) EN: broken ; fractured FR: brisé ; cassé ; fracturé
หักแล้ว[adj.] (hak laēo) EN: broken FR:
หักอก[v.] (hak-ok) EN: make someone broken-hearted FR:
หัวใจแทบขาด[X] (hūajai thaē) EN: brokenhearted ; in dispair ; heartbroken FR:
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
อิฐหัก[n. exp.] (it hak) EN: broken brick FR:
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rō) EN: pawnbroker FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ขาหัก[n. exp.] (khā hak) EN: broken leg FR: jambe cassée [f] ; jambe fracturée [f]
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
ค่านายหน้า[n. exp.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fee ; broker's fee ; compensation ; fee FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ค่าป่วยการ[n.] (khāpūaykān) EN: commission ; service charge ; broker's fee FR: commission [f]
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed ; break ; be broken FR:
ขาดระยะ[adj.] (khāt raya) EN: broken off FR:
กระดูกหัก[n. exp.] (kradūk hak) EN: bone fracture ; fracture ; broken bone FR: fracture [f]

broke ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche{broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche{broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg
Ganzheit {f}unbrokenness
Genickbruch {m}neck fracture; broken neck
Glasscherbe {f}piece of broken glass
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
Zerrissenheit {f}brokenness
abbrechen; aufheben; stoppen; unterbrechento break {broke; broken}
ganz {adv}unbrokenly
gebrochen {adv}brokenly
kaputtmachen; kaputtschlagento break {broke; broken}
kaputt; geknickt; gebrochen; beschädigt {adj}broken
lückenlos {adj}complete; unbroken
ungebrochen {adj}unbroken
unversehrt {adv}unbrokenly
verletzen; nicht einhaltento break {broke; broken}
Geldmakler {m}money broker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broke
Back to top