ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ball

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ball*, -ball-

ball ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ball (n.) ลูกบอล
ball (n.) สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม See also: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ Syn. sphere
ball (n.) การขว้างบอล
ball (n.) ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะกลม Syn. sphere, globule
ball (n.) ลูกตา
ball (vt.) ทำให้เป็นรูปกลม See also: จับก้อนเป็นลูกบอล
ball (n.) งานบอล See also: งานเลี้ยง Syn. party, promenade
ball (n.) งานลีลาศ See also: งานราตรีสโมสร, สโมสรสันนิบาต Syn. grand ball
ball and chain (idm.) ภาระสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ภาระหน้าที่ในการงาน
ball boy (n.) เด็กเก็บลูกบอลในการแข่งขัน (เช่น เทนนิส, บาสเก็ตบอล)
ball breaker (n.) คำพูดดูถูก (ผู้ชายใช้พูดกับผู้หญิง)
ball chaser (n.) คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต Syn. shagger, fieldsman
ball chaser (n.) คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต Syn. shagger, fielder
ball game (n.) กีฬาเบสบอล (คำไม่เป็นทางการ) Syn. baseball
ball gown (n.) ชุดราตรี Syn. gown, formal dress
ball of fire (idm.) คนขยันทำงานซึ่งประสบความสำเร็จ
ball park (n.) สนามเบสบอล (คำไม่เป็นทางการ) Syn. stadium
ball up (phrv.) ทำหรือ โยน (บางสิ่ง) เป็นลูกบอล
ball up (phrv.) ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม) See also: ทำลาย Syn. mess up
ball-breaker (sl.) งานหนัก See also: งานเหนื่อยยาก Syn. ball-buster
ball-buster (sl.) งานหนัก See also: งานเหนื่อยยาก Syn. ball-breaker
ball-busting (sl.) น่าท้าทาย See also: ยุ่งยาก
ballad (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร Syn. ballade
ballade (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร
balladry (n.) การแสดงของ minster Syn. folk music
ballast (n.) การถ่วงท้องเรือด้วยของหนักๆ See also: เรือบรรทุกของถ่วงน้ำหนัก Syn. counterweight
ballast (vt.) ทำให้มั่นคง Syn. compensate
ballboy (n.) เด็กผู้ชายเก็บลูกบอล
ballcock (n.) อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังหลังโถชักโครก (มีลูกบอลติดไว้)
ballerina (n.) นักเต้นบัลเลต์หญิง See also: นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง Syn. ballet dancer
ballet (n.) ระบำปลายเท้า See also: การเต้นบัลเลต์ Syn. toe dancing, choregraphy
ballet dancer (n.) นักเต้นระบำปลายเท้า See also: นักเต้นบัลเลต์ Syn. coryph?e
ballet dancing (n.) การเต้น Syn. dancing
ballgirl (n.) เด็กผู้หญิงเก็บลูกบอล
ballistic (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศ See also: เกี่ยวกับขีปนาวุธ Syn. propulsive
ballistic (sl.) โกรธอย่างบ้าคลั่ง
ballistic missile (n.) ขีปนาวุธ See also: จรวดความเร็วสูง
ballistics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับขีปนาวุธ See also: การศึกษาการเคลื่อนไหวของกระสุนปืนและจรวด / ขีปนาวุธ
balloon (n.) ลูกโป่ง
balloon (n.) ลูกบอลลูน See also: บอลลูนใช้เดินทาง Syn. aerostat, hot-air balloon
English-Thai: HOPE Dictionary
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
ball roomn. ห้องเต้นรำ
ball-point penปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
ballistic missilen. ขีปนาวุธ
ballistics(บะลิส'ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับขีปนาวุธ, See also: ballistician adj. ดูballistics
balloon(บะลูน') {ballooned,ballooning,balloons} n. ลูกบอลลูน vi. ลอยขึ้นคล้ายลูกบอลลูน,โป่งออก,เพิ่มทวี', Syn. expand ###A. deflate
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
ballpenปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
ballproofadj.,n.,vt. กันกระสุนปืน
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
English-Thai: Nontri Dictionary
ball(n) ลูกบอล,ลูกฟุตบอล,ลูกหนัง,การเต้นรำ,งานรื่นเริง,งานบอล
ballad(n) โคลง,บทกวี
ballast(n) อับเฉาเรือ
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
balloon(n) เรือเหาะ,บัลลูน
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
ballroom(n) ห้องเต้นรำ,ห้องบอลรูม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ballบอล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
balladลำนำนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballistic๑. -เหวี่ยงต้นแขนต้นขารุนแรงเหตุสมอง๒. -ขว้างหรือยิงด้วยพลังแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot๑. บัตรเลือกตั้ง๒. การลงคะแนนโดยใช้บัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ball and Socketข้อตะโพกเป็นแบบหัวกลมและเบ้า [การแพทย์]
Ball-point pensปากกาลูกลื่น [TU Subject Heading]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
ballastบัลลาสต์, อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Balletบัลเลต์ [TU Subject Heading]
Ballistic Effectผลอันเนื่องจากวัตถุที่มีความเร็วและเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Ballistic missileขีปนาวุธ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Balloonคล้ายเลนส์นูน,บอลลูน,ลูกโป่ง [การแพทย์]
Ballooning Appearanceลักษณะแบบลูกโป่ง [การแพทย์]
Ballotableเคลื่อนกลับมาที่เดิม [การแพทย์]
Ballroomบอลรูม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตะกร้อ (v.) play Thai ball game balancing on one´s knee or arm See also: play a Siamese football and control its movement by the knees or the arms
ทำประตู (v.) kick a ball into the goal See also: shoot the ball into the goal, score Syn. ทำแต้ม
ทำแต้ม (v.) kick a ball into the goal See also: shoot the ball into the goal, score
เซปัก (n.) a Thai ball game
เซปักตะกร้อ (n.) a Thai ball game Syn. เซปัก
บอล (n.) ball Syn. ลูกฟุตบอล
ลูกบอล (n.) ball Syn. บอล, ลูกฟุตบอล
ลูกฟุตบอล (n.) ball Syn. บอล
วงตะวัน (n.) ball or sphere of the sun Syn. ดวงตะวัน
สุริยมณฑล (n.) ball or sphere of the sun Syn. ดวงตะวัน, วงตะวัน
อับเฉา (v.) ballast See also: weight
ขีปนาวุธนำวิถี (n.) ballistic missile
บอลลูน (n.) balloon See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft
โคมลอย (n.) balloon See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft Syn. บอลลูน
บัตรเลือกตั้ง (n.) ballot See also: ballot-paper, ticket
บัตรลงคะแนน (n.) ballot box
ปากกาลูกลื่น (n.) ballpoint pen See also: ballpoint, ballpen Syn. ปากกาหมึกแห้ง
ปากกาหมึกแห้ง (n.) ballpoint pen See also: ballpoint, ballpen Syn. ปากกาลูกลื่น
นฤตยศาลา (n.) ballroom See also: dance hall, dance floor, assembly hall, discotheque Syn. ห้องเต้นรำ
ห้องเต้นรำ (n.) ballroom See also: dance hall, dance floor, assembly hall, discotheque
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The grand ball this evening.ลูกแกร์น สำหรับเย็นนี้
Why don't you have the masquerade ball again this summer?ทําไมไม่จัดงานเต้นรําสวมหน้ากากอีกล่ะ
Darling, could we have a costume ball just as you used to?ที่รักคะ เราจัดงานเต้นรําเเฟนซีอย่างเมื่อก่อนกันดีมั้ย
We can all get out of here pretty quick. I have tickets to that ball game tonight.เราทุกคนจะได้รับออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสวย ฉันมีตั๋วไปคืนนี้เกมบอลที่
Let's take an hour. The ball game doesn't start till eight o'clock.ลองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง เกมบอลไม่ได้เริ่มต้นจนถึงสองทุ่ม
What difference does it make if you get it here or at the ball game?มันไม่สิ่งที่แตกต่างทำให้ถ้าคุณได้รับมันนี่หรือที่เกมลูก?
Oh, boy. Look at that rain. There goes your ball game.โอ้เด็ก ดูฝนตกที่ มีเกมลูกของคุณไป
Punjit's the fellow that keeps the ball bouncing around here.{\cHFFFFFF}Punjit เป็นเพื่อนที่ช่วยให้ ลูกใหญ่รอบ ๆ ที่นี่
Play every ball on its merit. - I want to fight. - That man is malingering.ฉันต้องการที่จะต่อสู้ คนที่มี การแสร้งป่วย
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
We can't worry about those. The ball is rolling.คุณกังวลคนพวกนั้นไม่ได้
So, I'm perfectly prepared to start the ball rolling.ดังนั้น ฉันมักจะเตรียมพร้อมอย่างดี ที่จะเริ่มทำความรู้จัก

ball ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球童[qiú tóng, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨㄥˊ, 球童] ball boy (tennis); caddie (golf)
接球[jiē qiú, ㄐㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, 接球] to receive a served ball (volleyball, tennis etc); to catch a ball thrown by sb
门球[mén qiú, ㄇㄣˊ ㄑㄧㄡˊ, 门球 / 門球] croquet; goal ball (served by the goal keeper)
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 水晶球] crystal ball (in Western magic)
母球[mǔ qiú, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄡˊ, 母球] cue ball (in billiards)
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
球网[qiú wǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄨㄤˇ, 球网 / 球網] net (for ball games)
压线[yā xiàn, ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 压线 / 壓線] pressure crease; fig. to toil for sb else's benefit; line ball (i.e. on the line)
球迷[qiú mí, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, 球迷] soccer fan; crazy about ball sports
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚洲足球联合会 / 亞洲足球聯合會] Asian Football Confederation
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 澳式橄榄球 / 澳式橄欖球] Australian rules football; Ozzie rules
原子笔[yuán zǐ bǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ, 原子笔 / 原子筆] ballpoint pen; also written 圓珠筆|圆珠笔
圆珠[yuán zhū, ㄩㄢˊ ㄓㄨ, 圆珠 / 圓珠] ball; bead; ballpoint
圆珠笔[yuán zhū bǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄅㄧˇ, 圆珠笔 / 圓珠筆] ballpoint pen
圆球[yuán qiú, ㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 圆球 / 圓球] ball; sphere; globe
射击学[shè jī xué, ㄕㄜˋ ㄐㄧ ㄒㄩㄝˊ, 射击学 / 射擊學] ballistics
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, 弹词 / 彈詞] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment
投票箱[tóu piào xiāng, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 投票箱] ballot box
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 毬] ball
民谣[mín yáo, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄠˊ, 民谣 / 民謠] ballad
气球[qì qiú, ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 气球 / 氣球] balloon
短歌[duǎn gē, ㄉㄨㄢˇ ㄍㄜ, 短歌] ballad
芭蕾[bā lěi, ㄅㄚ ㄌㄟˇ, 芭蕾] ballet
芭蕾舞[bā lěi wǔ, ㄅㄚ ㄌㄟˇ ˇ, 芭蕾舞] ballet
票箱[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 票箱] ballot box
舞厅舞[wǔ tīng wǔ, ˇ ㄊㄧㄥ ˇ, 舞厅舞 / 舞廳舞] ballroom dancing
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, 贝利卡登 / 貝利卡登] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band
棒坛[bàng tán, ㄅㄤˋ ㄊㄢˊ, 棒坛 / 棒壇] baseball circles; baseball world
棒球[bàng qiú, ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 棒球] baseball
满垒[mǎn lěi, ㄇㄢˇ ㄌㄟˇ, 满垒 / 滿壘] bases loaded (in baseball)
篮球[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 篮球 / 籃球] basketball
篮球场[lán qiú chǎng, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 篮球场 / 籃球場] basketball court
保龄球[bǎo líng qiú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, 保龄球 / 保齡球] bowling (balls)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
樟脑丸[zhāng nǎo wán, ㄓㄤ ㄋㄠˇ ㄨㄢˊ, 樟脑丸 / 樟腦丸] camphor balls (moth balls)
中锋[zhōng fēng, ㄓㄨㄥ ㄈㄥ, 中锋 / 中鋒] center (basketball)
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
结膜[jié mó, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, 结膜 / 結膜] conjunctiva (membrane surrounding the eyeball)
棉球[mián qiú, ㄇㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 棉球] cotton ball; swab; tampon

ball ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーフライ[, i-ji-furai] (n) routine fly ball (baseball) (wasei
ウイニングショット[, uiningushotto] (n) winning shot (tennis, ball games)
ウイニングボール;ウィニングボール[, uiningubo-ru ; uiningubo-ru] (n) winning ball
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch
エッジボール[, ejjibo-ru] (n) edge ball
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball)
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P)
お結び;御結び[おむすび, omusubi] (n) rice ball
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame
カーブ[, ka-bu] (n,vs) (1) curve; (2) curve ball (baseball); (P)
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball)
ゲートボール[, ge-tobo-ru] (n) gate ball (game similar to croquet); (P)
ジャストミート[, jasutomi-to] (n,vs) (1) hit the ball squarely (baseball) (wasei
ジャンプボール[, janpubo-ru] (n) jump ball
シュートボール[, shu-tobo-ru] (n) shoot ball (baseball); shooter; screwball
ショット[, shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P)
スプリットフィンガーファーストボール[, supurittofinga-fa-sutobo-ru] (n) split fingered fast ball
スポンジボール[, suponjibo-ru] (n) soft ball; sponge ball
デッドボール[, deddobo-ru] (n) hit a batter by pitching a ball (baseball) (wasei
ドッチボール[, docchibo-ru] (n) dodge ball
ナックル[, nakkuru] (n) (1) knuckle; (2) knuckle ball (baseball); (P)
ナックルボール[, nakkurubo-ru] (n) knuckle ball
パスボール[, pasubo-ru] (n) passed ball (baseball); catcher's error
ビーチボール[, bi-chibo-ru] (n) beach ball
ファウルボール[, faurubo-ru] (n) foul ball
ファンシーボール[, fanshi-bo-ru] (n) fancy ball
フェードボール[, fe-dobo-ru] (n) fade ball
フェアボール[, feabo-ru] (n) fair ball
フォークボール[, fo-kubo-ru] (n) fork ball (baseball); (P)
フォワード[, fowa-do] (n) forward (in a ball game, contract, etc.); (P)
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game)
プレーボール[, pure-bo-ru] (n) (1) play ball; (2) start of a ball game; (P)
ボールゲーム[, bo-ruge-mu] (n) ball game
ボールベアリング[, bo-rubearingu] (n) ball bearing
ボールボーイ[, bo-rubo-i] (n) ball boy
ボール投げ[ボールなげ, bo-ru nage] (n) ball game; playing catch
ボレーシュート[, bore-shu-to] (n,vs) kicking a ball in mid-air (soccer, football) (lit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)

ball ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอล[n.] (bøn) EN: ball FR: balle [f] ; ballon [m]
บอลหนึ่งหน่วย[n. exp.] (bøn neung n) EN: unit ball FR:
บอลปิด[n. exp.] (bøn pit) EN: closed ball FR:
บอลเปิด[n. exp.] (bøn poēt) EN: open ball FR:
เดาะลูกบอล[v. exp.] (dǿ lūkbøn) EN: bounce a ball ; keep tossing a ball FR:
เห็ดก้อน[n.] (het køn) EN: common earth ball FR:
ไจ[n.] (jai) EN: ball of thread ; skein FR:
แก้วสารพัดนึก[n.] (kaēosārapha) EN: wishing crystal ; magic crystal ball FR: cristal magique [f] ; boule de cristal [f]
การครองบอล[n. exp.] (kān khrøng ) EN: ball possession FR: possession du ballon [f]
กะต้อ[n.] (katø) EN: rattan ball FR:
ขนมปุยฝ้าย[n. exp.] (khanom puif) EN: cotton ball cakes FR:
ข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากราย[xp] (khāophat ph) EN: spicy stir-fried fish ball with rice FR:
คลึง[v.] (khleung) EN: roll into a ball with the hand ; knead ; rub ; roll ; massage FR: rouler dans la main
ขลุบ[n.] (khlup) EN: ball FR:
ขุยทราย[n. exp.] (khui sāi) EN: small ball of sand FR:
กลมดิก[adj.] (klomdik) EN: perfectly round ; in a ball FR: parfaitement rond
กลมแป้น[adj.] (klom paen) EN: spheroidal ; like a flattened ball FR:
กลอน[n.] (kløn) EN: ball used in sports FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: ball of string ; ball of thread FR: pelote [f]
กลุ่มด้าย[n. exp.] (klum dāi) EN: ball of thread FR:
ก้อนสำลี[n. exp.] (køn samlī) EN: absorbent cotton ball ; cotton wool ; cotton ball FR: ouate [[f]
ลูก[n.] (lūk) EN: ball FR: balle [f] ; boule [f]
ลูกบิลเลียด[n. exp.] (lūk binliēt) EN: billiard ball FR: boule de billard [f] ; bille [f]
ลูกบอล[n.] (lūkbøn) EN: ball FR: ballon [m] ; balle [f]
ลูกชิ้นปลา[n. exp.] (lūkchin plā) EN: fish ball FR: boulette de poisson [f]
ลูกคลี[n. exp.] (lūk khlī) EN: polo ball FR:
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus FR:
ลูกกอล์ฟ[n. exp.] (lūk køp) EN: golf ball FR: balle de golf [f]
ลูกน้ำหนัก[n.] (lūknāmnak) EN: heavy metal ball FR: poids [m]
ลูกหนัง[n.] (lūknang) EN: rubber ball FR: ballon [m] ; balle [f]
ลูกปืน[n.] (lūkpeūn) EN: ball bearing FR: bille [f]
ลูกเทนนิส[n.] (lūkthennit ) EN: tennis ball FR: balle de tennis [f]
ลูกตุ้มเหล็ก[n.] (lūktumlek) EN: ball flail FR:
งานลีลาศ[n. exp.] (ngān līlāt) EN: ball FR: bal [m]
งานเต้นรำ[n. exp.] (ngān tenram) EN: dance ; ball ; rave FR: bal [m] ; surprise-partie [f] ; sauterie [f]
ปากกาลูกลื่น[n.] (pākkālūkleū) EN: ball pen ; ballpoint FR: stylo à bille [m]
ปากกาหมึกแห้ง[n. exp.] (pākkā meuk ) EN: ballpoint pen ; ballpoint ; ball pen FR: stylo à bille [m]
รับลูก[v. exp.] (rap lūk) EN: receive the ball ; take the ball ; catch the ball FR:
สมอ[n.] (samø) EN: cotton ball FR:
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: rattan ball ; ball of woven rattan strips FR: balle de takraw [f]

ball ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kugeltaster {m} [techn.]ball caliper; ball calliper [Br.]
Aus {n} | den Ball ins Aus schlagenout | to hit the ball out
Axial-Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball thrust bearing
Kugellager-Kugel {f} [techn.]bearing ball
Billardkugel {f}billiard ball
Kricketball {m} [sport]cricket ball
Spielball {m}cue ball
Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball bearing
Golfball {m}golf ball
Gummiball {m}rubber ball
Medizinball {m} [sport]medicine ball
Noppenball {m}wiffle ball [tm]
Tee {n} (Golf) | den Ball auf das Tee legen; aufteen | Ball von Abschlag spielentee | to tee; to tee up | to tee off
Rollkugel {f}track ball
Briefwahl {f}absentee ballot [Am.]
Aggregation {f}; Zusammenballung
Football {m} [sport]American football
Anti-Raketen-Rakete {f} [mil.]anti-ballistic missile (ABM)
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Ball {m} [math.]ball
Ball {m}; Schulball
Ballade {f} | Balladen
Balladendichtung {f} | Balladendichtungen
Ballast {m} | Ballaste
Ballbesitz {m} [sport]ball possession
Ballerina {f}ballerina
Ballspiel {m} | Ballspiele
Ballsaal {m}ball room; ballroom
Belastungswiderstand {m}ballast resistance
Vorschaltgerät {n} [electr.] | Lampe mit eingebautem Vorschaltgerätballast | self-ballasted lamp
Ballett {n} | Ballette
Balletttänzer {m}; Ballettänzer
Raketenabwehr {f} [mil.]ballistic missile defense (BMD)
Ballon {m} | Ballone
Ballonfahrt {f}balloon ride
Ballonreifen {m}balloon tyre
Ballonfahrer {m}; Ballonfahrerin
Wählerinitiative {f}ballot initiative
Baseballstadion {n} [sport]ballpark [Am.]
Größenordnung {f} | in der Größenordnungballpark | in the ballpark

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ball
Back to top