ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ballade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ballade*, -ballade-

ballade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ballade (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร

ballade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラード[, bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre

ballade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พาเที่ยว (พา...เที่ยว)[v. exp.] (phā thīo (p) EN: FR: emmener en ballade

ballade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballade {f} | Balladen
Balladendichtung {f} | Balladendichtungen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ballade
Back to top