ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*perfume*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น perfume, -perfume-

*perfume* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perfume (n.) น้ำหอม See also: น้ำอบ, น้ำปรุง
perfume (vt.) พรมน้ำหอม See also: อบน้ำหอม, ฉีดน้ำหอม, ใส่น้ำหอม Syn. scent
perfume (n.) กลิ่นหอม See also: ความหอม Syn. ador, aroma, incense, scent Ops. stench
perfumed (adj.) หอม See also: หอมหวน, หอมหวาน, หอมกรุ่น Syn. aromatic, redolent Ops. fetid, smelly, stinking
perfumed (adj.) มีกลิ่นหอม See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้ Syn. odorous, sweet-scented
perfumer (n.) ูผู้ผลิตน้ำหอม Syn. perfumery
perfumery (n.) การผลิตเครื่องหอม See also: ธุรกิจขายน้ำหอม Syn. perfumer
English-Thai: HOPE Dictionary
perfume(เพอฟูม',เพอ'ฟูม) n. น้ำหอม,เครื่องหอม,กลิ่นหอม. vt. (เพอฟูม') พรมน้ำหอม,พรมน้ำอบ,ทำให้กลิ่นหอมกระจาย, Syn. aroma,fragrance,scent
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม
English-Thai: Nontri Dictionary
perfume(n) น้ำหอม,น้ำอบ,น้ำปรุง,เครื่องหอม
perfumery(n) เครื่องหอม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perfumesน้ำหอม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของหอม (n.) perfume See also: fragrance, aroma Syn. เครื่องหอม, เสาวคันธ์
ดอม (n.) perfumery Syn. เครื่องหอม
น้ำหอม (n.) perfume See also: fragrance Syn. เสาวคนธ์
บุหงา (n.) flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed) Syn. บุหงารำไป
ประทิ่น (n.) perfume See also: cosmetic, perfumery Syn. เครื่องหอม, เครื่องสำอาง
หอมตลบ (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, อบอวล
อบ (v.) perfume See also: scent, fumigate, fume
อบอวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ
อวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ, อบอวล
เครื่องร่ำ (n.) perfumery See also: perfume, incense Syn. เครื่องหอม
เครื่องหอม (n.) perfumery See also: perfume, incense
เครื่องหอม (n.) perfume See also: fragrance, aroma Syn. ของหอม, เสาวคันธ์
เครื่องหอม (n.) perfume See also: cosmetic, perfumery Syn. เครื่องสำอาง
เครื่องหอม (n.) perfumery
เสาวคนธ์ (n.) perfume See also: fragrance, aroma Syn. ของหอม, เครื่องหอม, เสาวคันธ์
เสาวคันธ์ (n.) perfume See also: fragrance, aroma Syn. ของหอม, เครื่องหอม
เสาวธาร (n.) perfume See also: fragrance Syn. น้ำหอม, เสาวคนธ์
แป้งร่ำ (n.) perfumed powder See also: face powder Syn. แป้งเครื่องหอม
แป้งร่ำ (n.) perfumed powder See also: face powder Syn. แป้งเครื่องหอม
แป้งสด (n.) perfumed powder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย
Nail polish, perfume the smell of bicycle seats, cocktails...ทาเล็บสวย พรมน้ำหอม ...กลิ่นเบาะจักรยาน จิบค็อกเทล...
Yeah, how can I get Gail over in Perfumes to notice me?ทำยังไงผมถึงพิชิตใจ เกล สาวน้ำหอม ได้ล่ะ
Women had perfume in their hair Everything glowedผมของผู้หญิงหอมกลิ่นน้ำหอม
It's a voyage too long perfume too strongการเดินทางที่ยาวไป น้ำหอมที่หอมเกิน
She has her own perfume. Have you seen it, Oskar?เธอมีน้ำหอมเป็นของตัวเองแล้ว\ เห็นมั้ย Oskar
And that perfume actually smells really good.แต่น้ำหอมน่ะ หอมดีนะ
But wearing a perfume in bed?ใส่น้ำหอมตอนนอนด้วยเหรอ?
Well, 20 roses, perfume... and the other thing, they say.ก็ ดอกกุหลาย 20 ดอก น้ำหอม... แล้วก็อื่นๆ ที่เค้าพูดกัน
Choi Yoo Kang. Who did you make this perfume for?ซอยยูคัง เธอทำน้ำหอมขวดนี้ให้ใคร
Making perfume for your loved ones.การทำน้ำหอมเพื่อคนที่รัก
Actually that perfume, I made it for you.ความจริงแล้วน้ำหอมขวดนั้นหนู่ทำให้อาจารย์ค่ะ

*perfume* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, 棻] aromatic wood; perfume; fragrance
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 口齿生香 / 口齒生香] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text
棻芳[fēn fāng, ㄈㄣ ㄈㄤ, 棻芳] perfume; fragrant
芬芳[fēn fāng, ㄈㄣ ㄈㄤ, 芬芳] perfume; fragrant
[fēn, ㄈㄣ, 芬] perfume; fragrance
香水[xiāng shuǐ, ㄒㄧㄤ ㄕㄨㄟˇ, 香水] perfume; cologne
香液[xiāng yè, ㄒㄧㄤ ㄧㄝˋ, 香液] perfume; balsam
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, 香皂] perfumed soap; toilet soap
香腺[xiāng xiàn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ, 香腺] perfume gland; musk gland
香油[xiāng yóu, ㄒㄧㄤ ㄧㄡˊ, 香油] sesame oil; perfumed oil
香馥馥[xiāng fù fù, ㄒㄧㄤ ㄈㄨˋ ㄈㄨˋ, 香馥馥] richly scented; strongly perfumed
香料[xiāng liào, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄠˋ, 香料] spice; flavoring; condiment; perfume

*perfume* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes)
パフューマー[, pafuyu-ma-] (n) perfumer
パフューム[, pafuyu-mu] (n) perfume
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes)
人工香料[じんこうこうりょう, jinkoukouryou] (n) (1) artificial flavoring; (2) synthetic perfume
伽羅[きゃら, kyara] (n) (1) aloes wood; Taxus cuspidata var. nana; (2) aloes-wood perfume
匂い油[においあぶら, nioiabura] (n) perfumed hair oil
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate
芳香[ほうこう, houkou] (n,adj-no) perfume; fragrance; aroma; balm; (P)
衣香[いこう, ikou] (n) perfume on the clothing
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume
香具[こうぐ, kougu] (n) perfumes; variety of incense
香具師[こうぐし, kougushi] (n) master perfume maker
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P)
香油[こうゆ, kouyu] (n) pomade; balm; perfumed oil
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame

*perfume* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉม[n.] (chom) EN: perfume FR: parfum [m]
หัวเชื้อน้ำหอม[n. exp.] (hūa cheūa n) EN: concentrated perfume ; essential oil FR:
หัวน้ำหอม[n. exp.] (hūa nāmhøm ) EN: perfume ; essential oil ; essence FR: huile essentielle [f]
คันธะ[n.] (khantha) EN: flagrance ; perfume ; scent ; redolence FR: parfum [m]
คันธ-[pref.] (khantha-) EN: flagrance ; perfume ; scent ; redolence FR: parfum [m]
เครื่องหอม[n.] (khreūanghøm) EN: perfumery FR: aromates [mpl]
เครื่องร่ำ[n.] (khreūangram) EN: perfumery FR:
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
กลิ่นตลบ[n. exp.] (klin talop) EN: pervasive perfume ; pervasive scent ; pervasive flagrance ; good smell which permeates FR:
กระออบ[adj.] (kra-øp) EN: perfumed FR: parfumé
น้ำหอม[n.] (nāmhøm = na) EN: perfume ; cologne ; eau de Cologne FR: parfum [m] ; eau de toilette [f] ; eau de Cologne [f]
น้ำอบ[n.] (nām-op) EN: perfume [made by Thai formulas, containing no alcohol] ; perfumed lotion ; toilet water ; scented water ; cologne FR: parfum [m]
อบ[v.] (op) EN: perfume ; scent ; fumigate FR: aromatiser ; parfumer
อบ[adj.] (op) EN: perfumed ; scented FR: aromatisé
แป้งเครื่องหอม[n. exp.] (paēng khreū) EN: perfumed powder FR:
แป้งร่ำ[n.] (paēngram) EN: perfumed face powder ; perfumed powder FR:
แป้งสด[n.] (paēngsot) EN: new-milled flour ; flower-juice flour ; perfumed powder FR:
แผนกเครื่องสำอาง[n. exp.] (phanaēk khr) EN: perfumery department FR: rayon parfumerie [m]
ประทิ่น[n.] (prathin) EN: cosmetics ; perfume FR: parfum [m]
ร้านขายน้ำหอม[n. exp.] (rān khāi nā) EN: perfume shop FR: parfumerie [f]
เสาวคนธ์[n.] (saowakhon) EN: perfume FR:
สุคนธ์[n.] (sukhon) EN: perfume ; fragrance FR: parfum [m]
สูตรน้ำหอม[n. exp.] (sūt nāmhøm) EN: perfume formula FR: formule de parfum [f]
ติดจมูก[v. exp.] (tit jamūk) EN: recall a perfume/flagrance ; recall a smell FR:
วาสะ[n.] (wāsa) EN: perfume FR:
วาสนะ[n.] (wāsana) EN: perfume FR: parfum [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *perfume*
Back to top