ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fumigate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fumigate*, -fumigate-

fumigate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fumigate (vt.) อบควัน See also: รมควัน
English-Thai: HOPE Dictionary
fumigate(ฟิว'มิเกท) vt. อบควัน,รมควัน., See also: fumigator,fumigation n. fumigatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
fumigate(vt) พ่นไอ,พ่นควัน,รมควัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุมยุง (v.) fumigate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've seen your sort fumigated.ฉันเคยเห็นการจัดเรียงของคุณ รมยา ถ้า วอป สามารถรมยา
If a wop can be fumigated.ที่จะคิดว่าพวกเขาเคย
This floor is being fumigated.ชั้นนี้กำลังจะดำเนินการพ่นยา
On assembly days, I arrange for the rest of the school to be fumigated, leaving the gymnasium the only place with breathable air.ในวันซ้อม ฉันจะรมควันทั่วโรงเรียน เหลือแต่โรงยิม ที่มีอากาศหายใจ
We did, all new stucco, all the master suite, sandblasted, fumigated the basement...เราทำ ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด มีผู้ควบคุมงานทั้งหมด ปูพื้นหินอ่อน ฆ่าเชื้อโรคห้องใต้ดิน
So when is your apartment done being fumigated?แล้วเมื่อไหร่พวกเขาจะ พ่นยาฆ่าแมลงอพาร์ทเม้นท์พวกเธอ?

fumigate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熏蒸[xūn zhēng, ㄒㄩㄣ ㄓㄥ, 熏蒸 / 燻蒸] fumigate

fumigate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
燻べる[くすべる;ふすべる, kusuberu ; fusuberu] (v1) to smoke; to fumigate
燻す[いぶす, ibusu] (v5s,vt) (1) to smoke (something); to fumigate; (2) to oxidize; to oxidise

fumigate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบ[v.] (op) EN: perfume ; scent ; fumigate FR: aromatiser ; parfumer
อบ[v.] (op) EN: fumigate FR:
รม[v.] (rom) EN: smoke ; fumigate ; reek FR: fumer ; boucaner
เครื่องรมควัน[n. exp.] (khreūang ro) EN: FR: fumigateur [m]
ระงม[adj.] (ra-ngom) EN: hot ; warm ; heated ; fumigated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fumigate
Back to top