ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เหยื่อ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เหยื่อ, -เหยื่อ-

*เหยื่อ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่อเหยื่อ (v.) bait See also: attract
อ่อยเหยื่อ (v.) flirt See also: tease, seduce, pose sexily Syn. อ่อย
อ่อยเหยื่อ (v.) bait See also: attract Syn. ล่อเหยื่อ
เหยื่อ (n.) bait See also: lure, decoy, snare, allurement, enticement
เหยื่อ (n.) victim See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์
เหยื่อล่อ (n.) lure See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
bloodwormn. หนอนหรือไส้เดือนที่ใช้เป็นเหยื่อปลา
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
constrictorn. งูที่สามารถรัดเหยื่อให้ตาย,กล้ามเนื้อที่บีบตัว,ผู้บีบ,สิ่งหรือเครื่องบีบ
deadfalln. กับดักที่มีของหนักตกลงทับเหยื่อตาย
falconryn. กีฬาล่าเหยื่อด้วยนกตระกูลเหยี่ยว,
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
gazeboundn. สุนัขที่ล่าเหยื่อด้วยสายตา (แทนที่จะด้วยกลิ่น)
gudgeon(กัด'เจิน) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง, เหยื่อ,เครื่องล่อลวง,วงแหวนสำหรับร้อยสลัก,ห่วงร้อยสลัก สลัก,หมุด,ปลอกสวมหางเสือ -vt,ล่อลวง โกง, Syn. dupe,cheat
gundogสุนัขที่ฝึกให้ตามล่าเหยื่อโดยการชี้มือนำขึ้น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
prey(เพร) n. เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร ,การล่าเหยื่อ,สิ่งที่ปล้นมา. vt. จับกินเป็นอาหาร,มีผลร้ายต่อจิต,ทำให้ผู้อ่านเป็นเหยื่อ., See also: preyer n., Syn. catch,kill
purvey(เพอเว') vt. จัดให้มี,จัดหา,จัดซื้อ,จัดส่ง,ป้อนเหยื่อ. vi. จัดส่งอาหาร, Syn. provide
purveyor(เพอเว'เออะ) n. ผู้จัดให้มี,ผู้จัดส่ง,ผู้ส่งอาหาร,ผู้จัดหาสัมภาระ,ผู้ป้อนเหยื่อ,ผู้หาผู้หญิงมาให้
quarry(ควอ'รี) n. เหมืองหิน,เหมืองระเบิดหิน,เหมืองเจาะหิน,บ่อหิน,สัตว์หรือนกที่ถูกล่า,เหยื่อ vt. ทำเหมืองหิน,เจาะหิน,ระเบิดหิน,ขุดหิน. vi. หาด้วยเหนื่อยยาก., See also: quarriable adj. quarryable adj.
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
rove(โรฟว) vt.,vi.,n. (การ) ท่องเที่ยว,พเนจร,เร่ร่อนไป ,ใช่เหยื่อเป็น ๆ ตกเบ็ด,, Syn. roam,ramble,wander
scent(เซนทฺ) n. กลิ่น,กลิ่นเฉพาะ,รอยกลิ่น,กลิ่นสาป,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,การดมกลิ่น,เหยื่อตกปลา,เหยื่อล่าสัตว์. vt. ดมกลิ่น,ได้กลิ่น,ทำให้มีกลิ่น,ใส่น้ำหอม vi. ล่าสัตว์โดยตามกลิ่น,ส่งกลิ่น, Syn. perfume
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
sitting duckn. เป้านิ่ง,เหยื่อที่ต้มได้ง่าย
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter,slip,chip
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ
sugary(ชูก'กะรี) adj. ใส่น้ำตาล,คล้ายน้ำตาล,หวาน,หวานเกินไป,ไพเราะ,ล่อเหยื่อ., See also: sugariness n., Syn. sweet,saccharine
truss(ทรัส) vt. มัด,ผูก,ยึด,รัด (ด้วยเข็มขัดรัดไส้เลื่อน) ,จับ,ตะปบ (เหยื่อ) . n. โครงยึด,เสาค้ำสะพานรถไฟที่ข้ามเหว,มัด (หญ้า,ฟาง) ,สายรัดไส้เลื่อน,เสาค้ำหลังคา,ช่อดอกไม้,สายค้ำ,ปีกค้ำอนุสาวรีย์., See also: trusser n., Syn. prop,fra
victim(วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
wet flyn. เหยื่อแมลงเทียมที่ใช้ตกปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
bait(n) เหยื่อ,สิ่งล่อ
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
lure(n) เหยื่อล่อ,นกต่อ,เครื่องล่อ,แรงดึงดูด 
prey(n) เหยื่อ,การล่าเหยื่อ
prowl(vi) หาเหยื่อ,ด้อมๆมองๆ,ออกหากิน
purvey(vt) ป้อนเหยื่อ,จัดซื้อ,จัดส่ง
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
purveyor(n) ผู้จัดหา,กองเสบียง,คนส่งอาหาร,ผู้ป้อนเหยื่อ
quarry(n) เหมืองหิน,เป้าหมาย,เหยื่อ
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
victim(n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
predationการล่าเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
predatorผู้ล่าเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
preyเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baitเหยื่อ [การแพทย์]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
predationการล่าเหยื่อ, วิธีการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตที่คอยล่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
preyเหยื่อ, สิ่งมีชีวิตที่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นล่ากินเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bait (n.) เหยื่อ See also: สิ่งล่อใจ Syn. lure
bait (vt.) ใส่เหยื่อตกปลา See also: ล่อเหยื่อ, เอาเหยื่อติดเบ็ด
constrictor (n.) งูที่ฆ่าเหยื่อโดยการบีบรัด
dap (vi.) ตกปลาโดยปล่อยเหยื่อลงน้ำเบาๆ See also: จุ่มลงน้ำเบาๆ
decoy (vi.) เป็นเหยื่อล่อ See also: เป็นสิ่งล่อ, เป็นนกต่อ, เป็นเครื่องล่อ Syn. deceive
dib (vi.) ตกปลาโดยจุ่มเหยื่อลอยบริเวณผิวน้ำ Syn. dap
dry fly (n.) เหยื่อเทียมที่ใช้ตกปลา
fishing lure (n.) เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน
hecatomb (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ Syn. immolation
immolation (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ
john (sl.) เหยื่อ
lure (n.) เหยื่อล่อ (เหยื่อตกปลา) Syn. decoy
prey (n.) เหยื่อ Syn. victim, loot
quarry (n.) เหยื่อ Syn. chase, prey, victim
rise to the bait (phrv.) (ปลา) กินเหยื่อ See also: ติดเบ็ด
spoon (n.) เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน Syn. fishing lure
stool (n.) นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ See also: เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ Syn. decoy
swoop on (phrv.) ร่อนลงจับ (มักใช้กับนกจับเหยื่อ) See also: เข้าจับกุมทันที
swoop upon (phrv.) ร่อนลงจับ (มักใช้กับนกจับเหยื่อ) See also: เข้าจับกุมทันที
target (n.) เหยื่อ Syn. prey, quarry, victim
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
Before it was light, he had his baits out and was drifting with the current.ก่อนที่จะถูกแสงจริงๆเขามี เหยื่อของเขา ออกมาและได้รับการดริฟท์ที่มี ในปัจจุบัน
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว
All I'm saying is that you've been a victim. It's time you fought back.ทั้งหมดที่ฉันกำลังบอกว่าคุณได้รับ เหยื่อ ถึงเวลาที่
But those reports were signed by a different medical examiner than the latest victim.รายงานการชันสูตร ของเหยื่อ 3 รายแรก ไม่มีการบ่งชี้ถึง รอยที่บอกไม่ได้นั้น
He spent time in a state mental hospital, treated for post-adolescent schizophrenia.(Scully) Ray Soames เป็นเหยื่อรายที่ 3
In fact, I hear the bite reflex is so strong, they have to pry the victim's jaws open...ในความเป็นจริงผมได้ยินสะท้อนกัดมีความแข็งแรงมาก พวกเขาจะต้องแงะปากของเหยื่อเปิด ...
You search for signs of passing... for the scent of your prey... and then you hunt them down.คุณค้นหาสัญญาณแห่งความตาย เพื่อตามกลิ่นเหยื่อคุณ แล้วตามล่าเขา
I'm sitting at this big banquet table and... all the victims of all the murders I ever worked are there... and they're staring at me with these black eyeballs... because they got eight-ball hemorrhages from the head wounds.ว่ากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะในงานเลี้ยง เหยื่อฆาตกรรมที่ผมทำคดีพวกเขา จ้องผมด้วยสายตาเบิกกว้าง
I read in the paper that only one of the bodies of the 6 victims had been found.ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์ ว่าพบศพเดียวจากเหยื่อจำนวน 6 คน ใช่มั้ย คุณก็อ่านจาก นสพ.
But I cannot deny them fresh meat when it wanders so willingly into our midst.แต่ฉันไม่อาจห้ามพวกเขา ให้ละเว้นเหยื่อ ที่หลงเข้ามาในถิ่นเราอย่างเต็มใจ
You're a hostage today. Ji-hoon's bait.วันนี้เธอคือตัวประกัน เหยื่อล่อ จีฮุน
People are going to come over to them and they are going to give them this little piece of brand bait.คนอื่น ๆ จะมาหาพวกเขา แล้วพวกเขาก็จะแจก เหยื่อยี่ห้อเล็ก ๆ นี้ให้
Portable three to command. I got the victim, we're moving to exit one.ย้าย 3 คน เพื่อสั่งการ / ได้ตัวเหยื่อแล้ว เราจะหาทางออกเดี๋ยวนี้
To everyone else's energy, even Brad's.เชื่อมโยงกับพลังงานของทุกคน แม้แต่แบรด คุณเป็นเหยื่อและผู้ล่ากับเขา เป็นเพื่อน เป็นศัตรู
However, we did run a check on the victim... and as it turns out he's wanted in Virginia.ยังไงก็ตาม เราตรวจสอบจากเหยื่อแล้ว... และมันกลายเป็นว่า เขาเป็นที่ต้องการตัวในเวอร์จิเนีย
But if threatened, they will spit up their food and attack again.แต่ถ้ามันถูกคกคาม มันจะคายเหยื่อ ของมันออกมาก่อนจะจู่โจมอีกครั้ง
How many of you have ever felt personally victimized by Regina George?มีใครบ้างมั้ย? ที่ตกเป็นเหยื่อของเรจิน่่า จอร์จ?
Okay, we have five victims in serious comas... in the past few days.โอเค , เรามีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายห้าคน ในอาการโคม่า... . ในสองสามวันนี้
The ballistic report says, and special agent Colmes concurs, that all five victims were killed with the same weapon, an Ingram MAC-10.ผลการตรวจเขม่าดินปืน และเจ้าหน้าที่พิเศษโคลมระบุเหมือนกัน เหยื่อทั้ง 5 รายถูกยิงด้วยอาวุธกระบอกเดียวกัน ปืนพกสั้นMAC-10
What, and he confessed to killing two women before he died?แล้วไง มันสารภาพก่อนตายรึเปล่าว่า เป็นคนฆ่าเหยื่อ 2 รายก่อนหน้านี้
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
I can't charm them into my car like Ted Bundy did.ฉันไม่สามารถใช้เสน่ห์ ล่อเหยื่อเข้ามาในรถเหมือน เท็ด บันดี้ได้
Besides,a sniper is a professional marksman.These guys aren't snipers.มีอาการตกเลือดตามร่างกายและนัยตา เหยื่อตายอย่างทรมาน วิธีการฆ่าเหมือนแสดงละคร
Well,without a useful witness or a solid piece of forensic evidence... the profile's all we'll have.ใช่ มีรอยเลือดสองสามหยดใกล้ๆรถของเหยื่อ รอยลากตรงโคลนนี่ ฝนล้างทุกอย่างไปเกือบหมด
I know I can.ปิดตา ผูกเชือก แขวนเหยื่อขึ้นไป มันเร็วมาก
He came here before the shooting, decided this was his spot... and ensured that it would be empty when he came back.ทำไมมุมมองตรงนั้นถึงสำคัญกับเขานัก เขากำลังชื่นชมผลงานของเค้า เฝ้ามองเหยื่อทุรนทุราย งั้นทำไมไม่ไปนั่งแถวหน้าเลยล่ะ
Garcia,please tell me you've nailed down the geographic profile on our guy.เท่าที่รู้ตอนนี้ เหยื่อทั้งสองไม่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งคู่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งฐานะ สังคม ประวัติส่วนตัว
It doesn't look like jerry middleton had a clear view of the sniper's vehicle when he was shot.ถ้าคนร้ายสุ่มเลือกเหยื่อ นั่นก็แสดงว่าเหยื่ออาจเป็นตัวแทนของใครบางคน บางคนที่พิเศษสำหรับคนร้าย คุณคิดว่าเขาลงมือฆ่าเพราะเหยื่อ เป็นตัวแทนคนที่เค้าแค้นเหรอ
So this victim... You knew him ?อืม เหยื่อรายนี้ คุณรู้จักเขาหรือ?
And for a tiger, it's like crawling on your belly to stalk helpless prey.และสำหรับเสือ มันเหมือนการคลาน บนท้องของเหยื่อ ที่หมดหนทาง
The late Sergeant Donald, the first one classified as the victim of the virus, was given an extensive autopsy, and no virus was found.จ่าโดนัลด์ เหยื่อรายแรกที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ได้รับการชันสูตรศพอย่างละเอียด
Hey. Just got a call out on a female vic in Coral Gables.เฮ้ เพิ่งรับโทรศัพท์ให้ออกไปตรวจ เหยื่อผู้หญิงในคารอล เกเบิ้ล
Fortunately for us, while our quarry has shadow and night as his ally, we have something far greater:โชคเข้าข้างเรา ขณะที่เหยื่อของเรามีเงา และมีเวลากลางคืนเป็นเพื่อน, เรามีอะไรที่ดีกว่านั้นมาก :
Remember when I saidyou being bait was a bad plan?จำได้มั๊ย ที่ผมบอกว่า แผนเหยื่อล่อ ไม่เข้าท่า
In September 19th of 2002, in two suicide terror attacks where 7 civilians were victimized...สองผู้ก่อการร้ายโจมตีในวันที่ 19 กันยายน ปี 2002 มีเหยื่อ 7 คนในอิสราเอล...
Angel, I hear you have 12 new butcher victims.แองเจิ้ล ได้ยินว่าคุณระบุเหยื่อใหม่ได้อีก 12 คน
I lie to everyone I know... except my victims right before I kill them.ฉันโกหกทุกคน ที่ฉันรู้จัก ยกเว้นเหยื่อของฉัน ก่อนที่ฉันจะฆ่า
According to my findings, the mist on the stepfather's shirt was exhaled from the victim when he tried to revive her.ตามที่ผมพบ รอยจางนั่น บนเสื้อพ่อเลี้ยงเป็นเลือดที่ เหยื่อพ่นออกมา ตอนที่เขาพยายามช่วยชีวิตเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เหยื่อ*
Back to top