ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enticement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enticement*, -enticement-

enticement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enticement (n.) การล่อใจ Syn. attraction, inducement, temptation
English-Thai: HOPE Dictionary
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งยั่วยุ (n.) enticement See also: temptation, allurement
สิ่งยั่วยุ (n.) enticement See also: temptation, allurement
อามิษ (n.) enticement See also: allurement, bait Syn. อามิส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Paul Wilson's attack showed him how physically weak he was, and Debra Wilson's enticement reminded him of how futile his fantasies were.การจู่โจมพอล วิลสัน ทำให้รู้ว่าเขากำลังประสาทเสีย และการล่อลวงของเดบร้า ทำให้จินตนาการเพ้อฝันของเขาสูญเปล่า
This wouldn't be an enticement to come home from college more often, would it?มันไม่ใช่ตัวล่อที่จะให้หนู กลับมาเยี่ยมบ้านให้บ่อยขึ้น ใช่ไหมคะ?
Oh, I can't believe I just used scattegories as an enticement.โอ้ว แทบไม่อยากเชื่อชั้นโรยผิด

enticement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
籠絡;篭絡[ろうらく, rouraku] (n,vs) inveigling; ensnaring; enticement; cajoling
誘引[ゆういん, yuuin] (n,vs) enticement; inducement; attraction

enticement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อามิส ; อามิษ[n.] (āmit) EN: enticement ; allurement ; inducement FR:
เครื่องล่อ[n. exp.] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enticement
Back to top