ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dap*, -dap-

dap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dap (vi.) ตกปลาโดยปล่อยเหยื่อลงน้ำเบาๆ See also: จุ่มลงน้ำเบาๆ
dapper (adj.) (คนที่) รูปร่างเล็กผอมและแต่งตัวดี Syn. neat, smart, spruce
dapple (n.) จุดด่าง See also: รอยแต้ม Syn. spatter, stipple
dapple (adj.) ซึ่งเป็นจุดด่าง See also: ซึ่งเป็นรอยแต้ม
dapple (vt.) ทำให้เป็นจุดด่าง See also: ทำให้เป็นรอยแต้ม Syn. spatter, stipple
dapple (vi.) เป็นจุดด่าง See also: เป็นรอยแต้ม Syn. spatter
dappled (adj.) เป็นจุดด่าง See also: เป็นรอยแต้ม Syn. spotted
English-Thai: HOPE Dictionary
dapper(แดพ'เพอะ) adj. เรียบร้อย,ฉลาด,เล็กและปราดเปรียว., See also: dapperness n., Syn. trim ###A. sloppy
dapple(แดพ'เพิล) n. จุดด่าง,รอยแต้ม,ลายด่างadj. เป็นรอยแต้ม vt.,vi. ทำให้เป็นหรือกลายเป็นจุดด่าง
dappled(แดพ'เพิลดฺ) adj. เป็นจุด,เป็นรอยด่าง,เป็นแต้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
dapper(adj) คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,ก้อร้อก้อติก,เจ้าชู้ไก่แจ้,เรียบร้อย
dapple(adj) ด่าง,เป็นจุด,เป็นรอย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dapsoneแดปโซน,แดปโซน,ยา,ยาแดปโซน,ยาแดพโซน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การปรับตัว (n.) adapting See also: adjusting, reforming
การปรับปรุง (n.) adaptation See also: improvement, development Syn. การแก้ไข
การแก้ไข (n.) adaptation See also: improvement, development
ดัดแปลงแก้ไข (v.) adapt See also: adjust, modify Syn. ดัดแปลง
อนุโลม (v.) adapt See also: modify, be able to be adapted, be adaptable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sergeant Dap will show you to your quarters.เราเอามาจากพวกฟอร์มิคส์ 27 ปีหลังชัยชนะของแรคแฮม
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
I guess he had a lot on his mind, trying to adapt to life on the inside.ผมคิดว่าเขามีจำนวนมากที่อยู่ในใจของเขา พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตในภายใน
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน
Dialogue adaptation by Jim Hubbert and Studio GhibliDialogue การปรับตัวโดย จิม Hubbert และสตูดิโอ Ghibli
You either drive yourself batty trying to change it or you adapt.ฉันจะไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้น
You adapted it, changed it. You became magnificent.คุณปรับปรุงมัน เปลัี่ยนแปลงมัน คุณทำให้มันเยี่ยมชึ้น
While many of the Koga Ninja have adapted to modern society... residing in cities such as Edo (Tokyo) And Naniwa (Osaka).ส่วนใหญ่ของ โคกะ นินจาน่ะ เหมาะกับเมืองที่มีความทันสมัย.. เลยอาศัยอยู่ที่ เอโดะ ( โตเกียว) และ นานิวะ (โอซาก้า)
The synthetics act as a second skin, adapting to your body's individual needs.ยางสังเคราะห์จะเสมือนผิวอีกชั้น, แยกส่วนที่ร่างกายคุณต้องการ.
They've all come, the Baron, Nobu-san, our beloved Hatsumomo, and that dapper General of hers..ท่านบารอน โนบุซัง ฮัตสุโมโมะที่รัก นายพลผู้อุปถัมภ์ของเขาด้วย มีใครอีกไหมคะ?
Over time, they've adapted.ใช้เวลายาวนานมาก จนพวกมันปรับตัวกลมกลืน

dap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迁就[qiān jiù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ, 迁就 / 遷就] to yield; to adapt to; to accommodate to (sth)
自适应[zì shì yìng, ㄗˋ ㄕˋ ˋ, 自适应 / 自適應] adaptive
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, 转用 / 轉用] adapt for use for another purpose
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, 适配 / 適配] adaptation
适配器[shì pèi qì, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄑㄧˋ, 适配器 / 適配器] adapter (device)
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, 适配层 / 適配層] adaptation layer
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 泷船 / 瀧船] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft
布达佩斯[Bù dá pèi sī, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄆㄟˋ ㄙ, 布达佩斯 / 布達佩斯] Budapest (capital of Hungary)
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, 不识时务 / 不識時務] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, 不识时变 / 不識時變] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
泥古不化[nì gǔ bù huà, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, 泥古不化] conservative and unable to adapt (成语 saw)
暗适应[àn shì yìng, ㄢˋ ㄕˋ ˋ, 暗适应 / 暗適應] dark adaptation
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, 天龙八部 / 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 倚天屠龙记 / 倚天屠龍記] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, 机变 / 機變] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 顺应不良 / 順應不良] inability to adjust; unable to adapt
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 射雕英雄传 / 射鵰英雄傳] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
[yuán, ㄩㄢˊ, 芫] lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine
芫花[yuán huā, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚ, 芫花] lilac daphne; Daphne genkwa
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
应变[yìng biàn, ˋ ㄅㄧㄢˋ, 应变 / 應變] to meet a contingency; to adapt oneself to changes
黑奴吁天录[Hēi nú yù tiān lù, ㄏㄟ ㄋㄨˊ ㄩˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 黑奴吁天录 / 黑奴籲天錄] Uncle Tom's Cabin, translated and adapted by Lin Shu 林紓|林纾
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, 识时通变 / 識時通變] understanding and adaptable
瑞香[ruì xiāng, ㄖㄨㄟˋ ㄒㄧㄤ, 瑞香] winter daphne

dap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
アダプター(P);アダプタ[, adaputa-(P); adaputa] (n) adapter; (P)
アダプタカード[, adaputaka-do] (n) {comp} adaptor card
アダプテーション[, adapute-shon] (n) adaptation
アダプテーションレイヤ[, adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function
アダプティヴ[, adaputeivu] (n) adaptive
アダプト[, adaputo] (vs) to adapt
インターフェースアダプタ[, inta-fe-suadaputa] (n) {comp} interface adapter
カスタムアダプタ[, kasutamuadaputa] (n) {comp} custom adapter
クラスタアダプタ[, kurasutaadaputa] (n) {comp} cluster adapter
グラフィックスアダプタ[, gurafikkusuadaputa] (n) {comp} graphics adapter
ゲームコントロールアダプタ[, ge-mukontoro-ruadaputa] (n) {comp} game control adapter
シチセンムスメベラ[, shichisenmusumebera] (n) Batu coris (Coris batuensis); variegated wrasse; Dapple coris (Coris variegata)
ソーダパルプ[, so-daparupu] (n) soda pulp
ターミナルアダプタ[, ta-minaruadaputa] (n) {comp} terminal adapter; TA
ターミナルアダプター[, ta-minaruadaputa-] (n) {comp} terminal adapter
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling
チャネル間アダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] (n) {comp} channel-to-channel adapter
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] (n) {comp} CTCA; Channel To Channel Adapter
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P)
ビデオアダプタ[, bideoadaputa] (n) {comp} video adapter
ファクシミリアダプタ[, fakushimiriadaputa] (n) {comp} facsimile adapter
ブタペスト[, butapesuto] (n) Budapest
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[, furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi)
ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル[, raitoueitodeirekutoriakusesupurotokoru] (n) {comp} lightweight directory access protocol; LDAP
作り替える;作りかえる;作り換える(iK)[つくりかえる, tsukurikaeru] (v1,vt) to remake; to remold; to remould; to convert; to reconstruct; to adapt; to parody; to alter
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable
即す[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P)
原書[げんしょ, gensho] (n) original document (not a copy or adaptation); book in its original language (esp. a European language); (P)
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P)
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n,vs) (2) (See 適応) adaptation
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing
改作[かいさく, kaisaku] (n,vs) adaptation (of story)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter
チャネル間アダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] channel-to-channel adapter
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter
ネットワークアダプタ[ねっとわーくあだぷた, nettowa-kuadaputa] network adapter
光チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment
調歩同期アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation
適応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] Adaptive Delta Modulation
適応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] adaptive control system
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] Adaptive Transform Coding (ATC)
非同期通信アダプタ[ひどうきつうしんアダプタ, hidoukitsuushin adaputa] asynchronous communications adapter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt

dap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นายดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Nāi Dāp Tam) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
ยาดับกลิ่น[n. exp.] (yā dap klin) EN: deodorant FR: déodorant [m]
ยาดับกลิ่นตัว[n. exp.] (yā dap klin) EN: deodorant FR: déodorant [m]
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ[n.] (andap) EN: order FR: ordre [m]
อันดับ[adj.] (andap) EN: ordered FR:
อันดับอักษร[n. exp.] (andap aksøn) EN: lexicographic order FR:
อันดับบางส่วน[n. exp.] (andap bāng ) EN: partial order FR:
อันดับของขนาด[n. exp.] (andap khøng) EN: order of magnitude FR:
อันดับของสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (andap khøng) EN: order of a differential equation FR: ordre d'une équation différentielle [m]
อันดับเครดิต[n. exp.] (andap khrēd) EN: credit rating FR:
อันดับเครดิตสหรัฐ = อันดับเครดิตสหรัฐฯ [n. exp.] (andap khrēd) EN: US credit rating FR:
อันดับเครดิตฝรั่งเศส[n. exp.] (andap khrēd) EN: France's credit rating ; French credit rating FR: note de la France [f]
อันดับเครดิตญี่ปุ่น[n. exp.] (andap khrēd) EN: Japan's credit rating FR:
อันดับความสว่าง[n.] (andap khwām) EN: magnitude FR: magnitude [f]
อันดับเลพิดอปเทอรา[n. exp.] (andap lēphi) EN: Order Lepidoptera FR: ordre des Lépidoptères [m]
อันดับลด[n. exp.] (andap lot) EN: descending order FR:
อันดับมหาวิทยาลัย[n. exp.] (andap mahāw) EN: FR: niveau universitaire [m]
อันดับ 1 = อันดับหนึ่ง[n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับนก[n. exp.] (andap nok) EN: bird order FR: ordre d'oiseaux [m]
อันดับแรก[X] (andap raēk) EN: first FR: premier
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) EN: FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[n. exp.] (andap søng) EN: FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับสูง[n. exp.] (andap sūng) EN: FR: rang élevé [m]
อันดับสูงสุด[n. exp.] (andap sūngs) EN: top ranking FR:
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutth) EN: FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อันดับที่ ...[n. exp.] (andap thī …) EN: … place FR: … (énième) position [f]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī n) EN: first place FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อันดับที่ 3[n. exp.] (andap thī s) EN: FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับที่ 2[n. exp.] (andap thī s) EN: second place FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับต้น ๆ = อันดับต้นๆ[X] (andap ton-t) EN: FR: numéro un
อันดับต่อไป[X] (andap tø pa) EN: next ; next number FR: suivant
อันดับวัฏจักร[n. exp.] (andap watta) EN: cyclic order FR:
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify FR: accéder ; satisfaire ; adapter
บีเอ็มดับเบิลยู[TM] (Bī-Ēm-Dapbo) EN: BMW FR: BMW
บูดาเปสต์[n. prop.] (Būdāpēt = B) EN: Budapest FR: Budapest
บุญห่อข้าวประดับดิน[n. exp.] (Bun Hø Khāo) EN: Bun Khaopradapdin FR:
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: draw one' s sword FR:
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: cheat ; refuse to pay FR:
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific FR: efficace ; garanti ; adap

dap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adapter {m}adapter unit
adaptiv {adj}adaptive
Anpassungsbeihilfe {f}adapt subsidy
Anschlussbaugruppe {f}adapter board
Anschlussrahmen {m}adapter base
Reduzierhülse {f} [techn.]adapter sleeve
Zusatzspeicher {m}; Speicheradapter
Zwischenstecker {m}adapter plug
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties
Bearbeitung {f}adaptation
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
Schnittstellenanpassungseinrichtung {f}interface adapter
Zwischenring {m}intermediate ring; spacer; adaptor
Netzkarte {f} [comp.]network adapter
Erdapfel {m} [Ös.] | Erdäpfel
Aufsteckknarre {f}ratchet adapter
Einsteckknarre {f}ratchet adapter
Formteiladapter {m}shrink boot adapter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dap
Back to top