ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใย*, -ใย-

ใย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใย (adj.) bright See also: clear, attractive, fine and delicate Syn. นวลบาง, บางๆ, ละเอียดอ่อน
ใย (n.) web See also: fiber, thread, cobweb, filament, gossamer, staple Syn. สายใย
ใยสังเคราะห์ (n.) synthetic fabrics
ใยอาหาร (n.) dietary fibre
ใยแก้ว (n.) fiber glass
ใยแก้วนำแสง (n.) fibre-optic
ใยแมงมุม (n.) cobweb See also: gossamer Syn. หยากไย่
ใยไหม (n.) silk thread Syn. เส้นไหม
English-Thai: HOPE Dictionary
glass woolใยแก้วที่คล้ายขนสัตว์, Syn. spun glass
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
arachnoid(อะแรค'นอยด์) n. แมลงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เกี่ยวกับเยื่อชั้นกลางที่หุ้มสมองและไขสันหลัง, (resembing a spider's web)
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
cashmere(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
cilia(ซิล'ละ) n.,pl. ขนตา,ส่วนที่คล้ายขน,ใยขนสัตว์, Syn. eyelashess, See also: ciliary adj. -Sing. cilium
cirrateadj. ซึ่งมีส่วนที่คล้ายหนวด,ซึ่งมีเส้นใย
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
cobwebby(คอบ'เวบบี) adj. คล้ายใยแมงมุม
coir(คอย'เออะ) n. ใยเปลือกมะพร้าว
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
cop(คอพ) ตำรวจ,ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด
cordelle(คาร์เดล') n. เชือกเส้นใยหนัก
cotton(คอท'เทิน) n. ฝ้าย,ต้นฝ้าย,พืชประเภทฝ้าย,ใยฝ้าย,ผ้าฝ้าย,สารหรือสิ่งที่คล้ายฝ้าย (แต่มาจากพืชอื่น) vi. ลงรอยกัน,เข้ากันได้ดี -Phr. (cotton to ชอบ,เริ่มชอบ เห็นด้วย)
cottonade(คอท'ทะเนด) n. สิ่งทอด้วยฝ้ายหรือผสมกับเส้นใย
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย
fibre(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย,สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้น,ลักษณะที่
fibril(ไฟ' บริล) n. เส้นใยเล็ก ๆ สำคัญ,แก่นแท้,รากฝอย., See also: fibered,fibred adj.
fibroman. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเส้นใย
fibrous(ไฟ'บรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยหรือมีลักษณะของเส้นใย., See also: fibrousness n.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
filamentn. เส้นใย,เส้นใยเล็ก ๆ ,เส้นละเอียด., See also: filamentary adj. filamentous adj., Syn. thread,fiber
filar(ไฟ' ละ) adj. เกี่ยวกับเส้นด้ายหรือเส้นใย
flax(แฟคซฺ) n. ปอ,ป่าน,ใยป่าน,ใยปอ,พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน,พืชคล้ายป่าน
floss(ฟลอส) n. เส้นใยไหม,ขี้ไหม,ไหมจุรี,เส้นชำระร่องฟัน (dental floss), See also: flosser n., Syn. floss silk
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย
gossamer(กอส'ซะเมอะ) n. เยื่อบาง,ใยแมงมุม,สิ่งทอหรือเคลือบที่บางมาก, See also: gossamery,gossameroid adj.
grogram(กรอก'แรม) n. สิ่งทอหยาบที่ทำจากใยไหม,ไยโมแฮร์หรือขนสัตว์
hank(แฮงคฺ) n. ใยด้าย,ด้าย,ไหม,ด้ายที่ยุ่ง,ขด,ม้วน,ความได้เปรียบ,ห่วงใบเรือ. vt. ยึดด้วยห่วงใบเรือ, Syn. skein,coil,knot
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
ingrained(อินเกรนดฺ') adj. ติดแน่น,ติดตัว,ฝังแน่น,ฝังรากอยู่ในเนื้อเส้นใย., Syn. engrained, See also: ingrainedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ
gossamer(n) ใยบัว,เยื่อบางๆ,ใยแมงมุม,ของแบบบาง
strand(n) ชายหาด,ฝั่งน้ำ,เส้นลวด,เกลียวเชือก,เส้นใย
thread(n) ด้าย,เส้นไหม,ขนแกะ,ลินิน,เส้นใย,ความคิด
tissue(n) ใย,เนื้อเยื่อ,เอ็น,มัน,พังผืด,ฝ้า,เนื้อผ้า,กระดาษทิชชู
web(n) สิ่งทอ,ผ้าบาง,เยื่อ,ใยแมงมุม,พังพืด
weft(n) เส้นด้ายในเนื้อผ้าตามขวาง,ใย,ผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dendrite; neurodendriteใยประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oidiophoreใยรากำเนิดโออิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arachnoid๑. คล้ายใยแมงมุม๒. เยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoidea; arachnoidea mater; [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asbestosแร่ใยหิน, ใยหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asbestosisโรคใยหิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blue asbestosแร่ใยหินน้ำเงิน, แอสเบสทอสน้ำเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
collagen fibreเส้นใยคอลลาเจน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
creatorrhea; creatorrhoeaภาวะอุจจาระมีใยกล้ามเนื้อปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental flossเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
detector๑. ตัวตรวจหา๒. ตัวเปลี่ยน [ใช้กับเส้นใยนำแสง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fibre๑. เส้นใย๒. เซลล์เส้นใย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrilเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrillation๑. การเป็นเส้นใยฝอย๒. การระริกของกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibromaเนื้องอกเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous-เส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floss, dentalเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
manipulationการชักใยทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical fiberเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
strandเส้น, ใย, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
threadสายโยงใย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wirepullingการใช้เส้นสาย, การโยงใย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asbestosใยหิน [TU Subject Heading]
Cob-Webใยแมงมุม [การแพทย์]
Afferentเส้นใยประสาทขาเข้า, ประสาทนำเข้า [การแพทย์]
axonแอกซอน, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทคำสั่งออกจากตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Bellyส่วนที่เป็นเส้นใยของกล้ามเนื้อ,เกล็ดท้องงู [การแพทย์]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ciliaซิเลีย,ขน;เซลล์ขน;ขนกวัด;ใยเยื่อบุ;ขนเล็กๆ;ซีเลีย;ขน;ขนเล็กๆ;อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่;ขนตา;ขนเล็กๆ;ขนอ่อน [การแพทย์]
dendriteเดนไดรต์, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทหรือคำสั่งเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dental Flossเส้นใยไนลอน [การแพทย์]
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fibreเส้นใย, วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fibrousพังผืด,เยื่อเหนียว,เป็นเส้น,เป็นเส้นๆ,เป็นเส้นใย [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Link, Crossโครงสร้างโยงใยประสานกัน [การแพทย์]
Mold Formมีรูปร่างเป็นเส้นใย [การแพทย์]
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
multipolar neuronเซลล์ประสาทหลายขั้ว, เซลล์ประสาทที่มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์มากกว่า 2 เส้น เช่น เซลล์ประสาทสั่งการ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerveเส้นประสาท, มัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
neuronเซลล์ประสาท, เซลล์ในระบบประสาท ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ตัวเซลล์และ ใยประสาท เซลล์ประสาทมีรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nylonไนลอน, ชื่อทั่ว ๆ ไปที่ใช้เรียกใยสังเคราะห์และพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นโพลิเอไมด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Optical fiber communicationการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Polyester fibers industryอุตสาหกรรมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ [TU Subject Heading]
rayonเรยอง, เส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ทำขึ้นจากเซลลูโลส มี 2 ชนิด คือ อะซิเตตเรยอง และวิสคอสเรยอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
synapseไซแนปส์, บริเวณที่ปลายของแอกซอนของประสาทเซลล์หนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับปลายของเดนไดรต์ของใยประสาทอีกเซลล์หนึ่ง เป็นทางผ่านของกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซลล์ประสาทหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
artificial fiber (n.) ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง
rayon (n.) ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง Syn. artificial fiber
glass wool (n.) ใยแก้วสำหรับทำฉนวนหรือแผ่นกรอง
cobweb (n.) ใยแมงมุม See also: เส้นใยแมงมุม, หยากไย่ Syn. spiderweb, filament, gossamer
spiderweb (n.) ใยแมงมุม Syn. cobweb, gossamer
web (n.) ใยแมงมุม
asbestos (n.) แร่ใยหิน See also: ใยหิน
card (vt.) แปรงขนหรือเส้นใย
card (n.) แปรงสำหรับแปรงเส้นใยให้เรียบ
care (n.) ความห่วงใย Syn. concern, close attention
care (vt.) ห่วงใย Syn. concern
care (vi.) ห่วงใย
caring (adj.) ที่ห่วงใยผู้อื่น Syn. affection, kindness Ops. dislike
close attention (n.) ความห่วงใย Syn. concern
cobweb (n.) สิ่งที่คล้ายใยแมงมุม
comb (n.) เครื่องมือแยกเส้นใย
comb (vt.) ทำความสะอาดหรือแยกเส้นใย
devour with (phrv.) ห่วงใย See also: กังวล
fiber (n.) เส้นใย See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย Syn. fibril, filament, thread
fiber optics (n.) เส้นใยแก้วนำแสง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wonder if he even caredฉันสงสัยว่าเขาเคยแม้แต่จะสนใจใยดีฉันไหม
Why do I keep getting so worried about him?ทำไมฉันถึงได้ยังคงห่วงใยเขาเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He cannot have kept you in his house for so long without touching you.ใยจะปล่อยให้เจ้าอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน โดยไม่แตะต้องตัวเจ้า
The loom provides,ใยผ้าจะส่งข้อความไปให้คุณ
Talk of moving the capital?ใยพูดถึงการย้ายเมืองหลวง?
Asbestos? Meaning what?ใยหินเหรอ หมายความว่าไง
Oh. I had a thought and now I've lost it.ใยเหรอ เจ้าหมายถึงอะไร
Fibre optic wand is ready for insertion.ใยแก้วนำแสงพร้อมรับการติดตั้ง
Its superior sharpness will last a lifetime! A dozen of these table knives,ใยแมงมุมนั้งแข็งแรงมาก แต่อ่อนแอกับไฟ
This spiderweb has been broken at about Thomas' height, and these footfalls are the same I've been tracking since we began.ใยแมงมุมนี่ได้ขาดออก ประมาณความสูงของโธมัสได้ และรอยเท้าพวกนี้ก็เหมือนกับ ที่ผมได้ตามรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่ม
Floss, creams, maybe watch a little TV.ใยไหม, ครีม, รึ อาจจะดูทีวีผ่อนคลาย
And look, cobwebs everywhere!และมองใยแมงมุมทุกที่!
Gosh, our cobwebs are missing.เอ้ยใยแมงมุมของเราจะหายไป
I got friends here, people who care and someone who makes me feel good about myself.ผมได้เพื่อนที่นี่, ผู้คนที่ห่วงใย... ...และใครบางคนที่ทำให้ผม รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง
By having a night of distasteable sex with someone that you care absolutely nothing about.โดยการมีเซ็กส์อย่างถึงพริกถึงขิง... ...กับใครบางคนที่ห่วงใยต่อคุณอย่างจริงใจ
You can die, too, for all I care!นายก็ตายซะ เพื่อคนที่ฉันห่วงใย!
He cares nothing for you or the people you hurt.พระองค์ทรงห่วงใยอะไรสำหรับคุณหรือคนที่คุณเจ็บ
People who cared for you all your life.คนที่ห่วงใยชีวิตคุณมาตลอด
You don't want him to grow up soft, do you? It's tough out there.แกเป็นคนเดียวที่ห่วงใยชั้นมาตลอด ชั้นจะฆ่าแกได้ไง
The puppet masters who pull all the strings?ไอ้พวกที่คอยชักใยเรา
I know what I am... and nobody pulls my strings.ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่มีใครมาชักใยฉันได้
I may be stoned on grass and Prozac but... you walk through our life dead.ต่อให้ฉันติดกัญชายาเมา คุณก็ไม่มีวันสนใจใยดี
No one will solicit our society after this. Mr Darcy made that very clear to me.ไม่มีใครที่จะเป็นห่วงเป็นใยพวกเราหลังจากเรื่องนี้ คุณดาร์ซี่ก็ได้แสดงให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนแล้ว
You know, you probably shouldn't build your web up here in the window.เธอก็รู้ว่า บางทีเธอไม่ควร ชักใยไว้ตรงหน้าต่างนั่น
My life hangs by a thread every day.และอันตรายกว่าสองเท่า ชีวิตฉันแขวนอยู่บนเส้นใยทุกวัน
We'll use Miss Spider's web for a net. Hurry!เราจะใช้ใยแมงมุมทำตาข่าย เร็วเข้า!
Miss Spider, throw me a string.คุณแมงมุม โยนใยมาให้ผม
No one ever mentions fearแล้วใยฉันจึงรู้สึกกลัว
Organized crime network, with profits in billions including substantial US operations.และโยงใยเข้าไปในสหรัฐ ทำเงินได้ถึงปีละพันล้านดอลลาร์
Minorities don't give two shits about this country.พวกคนกลุ่มน้อย ไม่ใยดี ประเทศนี้หรอก
I had a letter from him yesterday, a very generous letter.ฉันได้รับจดหมายจากเขาเมื่อวาน ท่าทางห่วงใยดี
If you care about them you'll obey meหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน
"If you care for them you will obey me""ถ้าหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน"
Asano's mother is not bad mouthing you she's only expressing her concernคุณแม่ของอาซาโนจะไม่พูดเรื่องไม่ดี เธอเพียงแสดงความห่วงใยเธอ
Hey, Bellemere-san... What's beyond that sea?เจ้าเบิ้ม เอาใยแมงมุมออกไปนะเฟ้ย
But why try more than you have to?แต่ใยเล่าจึงต้องลองเกินความจำเป็น
The lawyer was left high and dry!ทนายถูกทิ้งอย่างไม่เหลือเยื่อใย
It'll protect you I made it from the thread they spunมันจะปกป้องเจ้า ข้าทำมันจากเส้นใยที่พวกเขาทอ
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน
And, look, it's signed "anonymous concerned citizen."ดู มันเซ็นว่า "พลเมืองคนหนึ่งที่ห่วงใย"
Well, it's good to know that we still have a concerned citizen who's willing to get involved.ดีที่ได้รู้ว่าเรายังมีพลเมืองที่ห่วงใย...
You're a fly in his web.เธอเหมือนแมลงที่ติดในใยแมงมุมของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใย
Back to top