ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fibril

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fibril*, -fibril-

fibril ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fibril (n.) เส้นใยเล็กๆ See also: เส้นใยละเอียด, เส้นใยฝอย Syn. fibrilla
fibrilla (n.) เส้นใยเล็กๆ See also: เส้นใยละเอียด, เส้นใยฝอย
fibrillate (vi.) สั่นระริก (กล้ามเนื้อ)
fibrillate (vi.) ทำให้สั่นระริก (กล้ามเนื้อ)
fibrillation (n.) การสร้างเส้นใยเล็กๆ See also: การเป็นเส้นใยละเอียด
fibrillation (n.) การสั่นระริกของกล้ามเนื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
fibril(ไฟ' บริล) n. เส้นใยเล็ก ๆ สำคัญ,แก่นแท้,รากฝอย., See also: fibered,fibred adj.
fibrillationการกระตุกรัวของกล้ามเนื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fibrilเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrillation๑. การเป็นเส้นใยฝอย๒. การระริกของกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fibril-Sheathหุ้มด้านนอก [การแพทย์]
Fibrillationเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ,การเต้นไม่สม่ำเสมอ,การเต้นรัวของหัวใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do we have a defibrillator?เรามีเครื่องปั้มหัวใจมั้ย?
Remove the defibrillator from the pouch.ดึงแผ่นปั้มหัวใจออกมาจากซอง
[Defibrillator charging][defibrillator charging]
[Woman] We're losing him. [Defibrillator charging] 200.เรากำลังจะเสียเค้าไป 200.
It's time for you to live. [Defibrillator charging] [Neyer] Clayton...ถึงเวลาที่คุณต้องมีชีวิตอยู่ เคลย์ตั้น
Psychokinetic fibrillations.อาการจิตหลอน กล้ามเนื้อกระตุก
Unfortunately, i don't have a defibrillator!อืม ผมรู้แล้ว โชคร้ายที่ผมไม่มีเครื่องปั๊มหัวใจ
Her heart went into severe ventricular fibrillation and then stopped.ว้าว ดูนี่สิ ตาดำขยายออก
Atrial fibrillation throwing emboli.เส้นเลือดใหญ่กระตุก ทำให้ลิ่มเลือดหลุดไปในกระแสเลือด
I've also used a defibrillator.ฉันเคยใช้เครื่องปั้มหัวใจ
I want to defibrillate.ฉันอยากจะ defibrillate
Then defibrillate.ถ้าอย่างนั้น defibrillate

fibril ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原纤维[yuán xiān wéi, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 原纤维 / 原纖維] fibril; protofilament

fibril ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心室細動[しんしつさいどう, shinshitsusaidou] (n) ventricular fibrillation
心房細動[しんぼうさいどう, shinbousaidou] (n) atrial fibrillation; auricular fibrillation
細動[さいどう, saidou] (n) fibrillation
自動体外式除細動器[じどうたいがいしきじょさいどうき, jidoutaigaishikijosaidouki] (n) automated external defibrillator; AED
除細動[じょさいどう, josaidou] (n) defibrillation
除細動器;除細動機(iK)[じょさいどうき, josaidouki] (n) defibrillator
電気的除細動[でんきてきじょさいどう, denkitekijosaidou] (n) electrical cardioversion; electrical defibrillation

fibril ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เส้นใยกล้ามเนื้อเล็ก[n. exp.] (senyai klām) EN: myofibril ; muscle fibril FR:

fibril ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzflimmern {n}; Vorhofflimmern [med.]auricular fibrillation
Herzflimmern {n}; Kammerflimmern [med.]ventricular fibrillation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fibril
Back to top