ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โปร่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โปร่ง*, -โปร่ง-

โปร่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปร่ง (adj.) sparse Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง Ops. ทึบ, หนาแน่น
โปร่ง (adj.) sparse Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง Ops. ม่อต้อ
โปร่ง (v.) clear See also: bright, fine Syn. ปลอดโปร่ง, แจ่มใส, โล่ง Ops. อึมครึม, ครึ้ม, มัวซัว
โปร่ง (adj.) airy See also: fresh, light, open Syn. ถ่ายเท, โล่ง, ลมโชย, ลมโกรก Ops. อับ
โปร่งกว้าง (v.) be roomy See also: be broad, be wide, be spacious
โปร่งตา (v.) look bright and airy See also: look pleasant, have a clean look
โปร่งตา (v.) look bright and airy See also: look pleasant, have a clean look
โปร่งบาง (v.) be sheer See also: be thin, be see-through, be transparent
โปร่งลม (adj.) airy See also: well-ventilated, open, spacious
โปร่งแสง (adj.) translucent See also: penetrative Ops. ทึบแสง
โปร่งใส (v.) reveal See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent Syn. เปิดเผย
โปร่งใส (adj.) transparent See also: translucent, clear, limpid, see-through Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง Ops. ขุ่นมัว
English-Thai: HOPE Dictionary
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
bunt(บันทฺ) {bunted,bunting,bunts} vi.,vt.,n. (การ) ขวิด,ชน,ชนด้วยเขา,ตีลูกเบา,ตีลูกสั้น ,ส่วนใบเรือที่โปร่งลม,ตัวอวน,ตัวแห
chalcedonyn. หินควอร์ตซ์โปร่งใสชนิดหนึ่ง ๆ
crystal(คิส'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
drafty(ดราฟ'ที) adj. มีลมโกรก,โปร่งลม., See also: draftily adv. draftiness n., Syn. draughty,windy,breezy,blowy
gauze(กอซ) n. สิ่งทาบางโปร่ง,ผ้าโปร่ง,ผ้าพันแผล,ตาข่ายบาง, Syn. mist
gauzy(กอ'ซี) adj. คล้ายผ้าโปร่ง,บาง,โปร่ง, See also: gauzily adv. gauziness n., Syn. slight,thin,delicate
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
luminous(ลู'มะนัส) adj. เปล่งแสง,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,กระจายแสง,หลักแหลม,ฉลาดมาก,แจ่มแจ้ง,แจ่มใส,โปร่งใส., See also: luminousness n. ดูluminous, Syn. shining,bright
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
openwork(โอ'เพินเวิร์ค) n. ลายฉลุ,ลวดลายโปร่ง
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
sandal(แซน'เดิล) n. รองเท้าโปร่งที่มีสายรัด,รองเท้าเปิดข้าง,รองเท้าแตะ,สายรัดของรองเท้าโปร่ง.,ไม้จันทน์ vt. สวมรองเท้าดังกล่าว
sarcomereเป็นหน่วยของกล้ามเนื้อลายซึ่งประกอบด้วยแถบโปร่งแสง I-band หนึ่งซีก และ แถบทึบแสง A-band
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
sheer(เชียร์) vi.,vt. เบน,บ่ายเบน,เห,หันทิศทาง,เลี่ยง. adj. เต็มที่,ทีเดียว,ที่สุด,แท้,บางใส,ไม่ได้เจือปน,ไม่เหมาะสม,สูงชัน,ตรงดิ่ง n. เยื่อบาง,สิ่งทอ,ที่โปร่งใส,การเบน,การเบน,การเลี่ยง, See also: sheerly adv. sheerness n.
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
svelte(สเวลท,สเฟลทฺ) adj. ยาวเรียว,สูงโปร่ง,อรชรอ้อนแอ้น,สภาพ,เรียบร้อย,อ่อนโยน
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat
translucent(แทรนซฺลู'เซินทฺ) adj. มัว,ฝ้า,กึ่งโปร่งแสง,เข้าใจได้ง่าย., See also: translucence n. translucency n.
transparence(แทรนซฺแพ'เรินซฺ) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก
transparency(แทรนซฺแพ'เรินซี) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก,ความโปร่งแสง,ความโปร่งตา,สิ่งที่โปร่งแสง,ส่วนที่โปร่งแสงของภาพสไลด์หรือแผ่นภาพใส, See also: transparent adj., Syn. transparence
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer
transpicuous(แทรนซฺพิค'คิวเอิส) adj. โปร่งแสง., See also: transpicuous ly adv.
tulle(ทูล) n. ผ้าบางและละเอียดที่ทำด้วยใยไหมหรือใยสังเคราะห์,ผ้าโปร่งสำหรับคลุมหน้าสตรี
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน
English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
gauze(n) ผ้าโปร่ง,ผ้าแพร,ร่างแห,ผ้ากอซ,ตาข่าย
gauzy(adj) บาง,โปร่ง
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
penetrable(adj) เข้าไปได้,แทรกซึม,ทะลุปรุโปร่ง,ลอดได้,ผ่านได้
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง
spongy(adj) เป็นโพรง,เหมือนฟองน้ำ,โปร่ง,หยุ่น,ฟู,เป็นรูพรุน
translucent(adj) โปร่งแสง,มัว,ทึบ,ฝ้า
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pellucidโปร่งแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transparentโปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gauzeผ้าโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lake๑. สีแดง๒. สีโปร่งใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rarefactionภาวะกลายโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Gauzeผ้าโปร่ง [การแพทย์]
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
lensเลนส์, แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน และเลนส์เว้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
micaไมกา, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวก KAl2(AlSi3)O10.(OH.F)2  มีความแข็ง 2 - 2.5 ความถ่วงจำเพาะ 2.76 - 3.1 เมื่อเป็นแผ่นบาง ๆ จะโปร่งใส ไม่มีสีแต่ถ้าซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นจะเกิดเป็นสีต่าง ๆ ได้ เช่น เหลือง เขียว แดงเป็นต้น ใช้ทำฉนวนไฟฟ้าและวัตถุทนไฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Muscovite มัสโคไวต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในแหล่งหินแกรนิต เปกมาไทต์ทั่วประเทศ เป็นตัวแร่สำคัญที่พบเสมอในทรายทั่วไป ประโยชน์ - ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำเป็นวัตถุโปร่งใสในการทำตะเกียงและเตา เศษของไมกาที่เหลือจากการทำฉนวนจะถูกนำมาใช้ทำกระดาษปิดผนัง ทำให้ผนังมีความแวววาวขึ้น ใช้ผสมกับน้ำมันทำเป็นตัวหล่อลื่น เป็นตัวนำความร้อนที่เลว จึงใช้ทำวัตถุทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]
polaroidโพลารอยด์, แผ่นโปร่งใสที่จะทำให้แสงที่ผ่านออกไปมีระนาบเดียว เรียกว่า แสงโพลาไรซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prismปริซึม, แท่งแก้วหรือวัตถุโปร่งใสใด ๆ ซึ่งมักจะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์แยกแสงขาวให้กระจายออกเป็นแถบสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projecting lensเลนส์ฉายภาพ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของเครื่องฉายภาพ ทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุหรือแผ่นภาพโปร่งใส ทำให้เกิดภาพจริงที่ขนาดขยายที่ฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projectorเครื่องฉาย, อุปกรณ์ที่ใช้ฉายภาพขยายใหญ่ของวัตถุ 2 มิติ หรือแผ่นภาพโปร่งใสให้ไปปรากฏบนฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Serpentine เซอร์เพนทีน แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้ [สิ่งแวดล้อม]
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
transparent objectวัตถุโปร่งใส, วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
diaphanous (adj.) โปร่ง บาง และเนื้อดี (ผ้า) Syn. clear, crystalline, limpid Ops. opaque, nontranslucent
above-board (idm.) โปร่งใส See also: ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
open and above-board (idm.) โปร่งใส See also: ยุติธรรม Syn. above-board Ops. above-board
pellucid (adj.) โปร่งใส Syn. transparent, clear, sheer Ops. opaque, nontranslucent
transparent (adj.) โปร่งใส
balmy (adj.) (สภาพอากาศ) ปลอดโปร่ง Syn. pleasant
be abreast of (phrv.) รู้ทะลุปรุโปร่ง See also: รู้ตลอดเวลาว่าความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไร Syn. keep abreast of
epidiascope (n.) อุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพของวัตถุที่ทึบแสงและโปร่งแสงให้ไปตกบนจอภาพ Syn. episcope
episcope (n.) อุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพของวัตถุที่ทึบแสงและโปร่งแสงให้ไปตกบนจอภาพ
learn up (phrv.) รู้ทะลุปรุโปร่ง See also: รู้ละเอียด, รู้ทั่วถึง
organza (n.) ผ้าโปร่งบางใช้ทำเสื้อผ้า
read over (phrv.) อ่านอย่างทะลุปรุโปร่ง See also: อ่านละเอียด Syn. read over
read up on (phrv.) อ่านทะลุปรุโปร่ง See also: อ่านละเอียด
see through (phrv.) เข้าใจทะลุปรุโปร่ง See also: เข้าใจหมด Syn. look through
see-through (adj.) ุโปร่งใส See also: ใส, ซึ่งมองทะลุผ่านได้, ซึ่งทำจากวัสดุโปร่งใส, บาง (เนื้อผ้า), ซึ่งมองเห็นเนื้อใน Syn. diaphanous, revealing, sheer
serene (adj.) ปลอดโปร่ง See also: ซึ่งไม่มีเมฆ Syn. calm, quiet Ops. sleep
serenity (n.) ความปลอดโปร่ง See also: ความแจ่มใส
sunshine (n.) ความปลอดโปร่ง See also: ความร่าเริงแจ่มใส, ความสุขสบาย Syn. cheerfulness, happiness
The coast is clear (idm.) ทางปลอดโปร่งดี See also: ทางสะดวก, ปลอดภัย
transparence (n.) ลักษณะโปร่งแสง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
100% transparency from here on out.โปร่งใสทุกเรื่องจากนี้ไป
To answer your question...เพื่อตอบคำถามของคุณ ผมเห็นทะลุปรุโปร่ง
It's bordering on translucence. The system's intact.มันเป็นขอบบน โปร่งแสงระบบเหมือนเดิม
When you're climbing, your mind is clear... freed of all confusions.เมื่อเราปีนเขา สมองจะปลอดโปร่ง ไม่มีความสับสน
Thy rod and Thy staff they comfort me"พระบารมีให้ข้าปลอดโปร่งใจ
...enjoy our hot springs.... ...the instructor will teach you thoroughly.......มีความสุขกับฤดูใบไม้ผลิของเรา... . ...อาจารย์จะสอนคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง...
Guess I'm still a little transparentสงสัยว่าข้ายังโปร่งแสงอยู่เล็กน้อยสินะ บาบ้า
Like she could see right through me.หยังกับว่าแม่ฉันมองเห็นฉันทะลุปรุโปร่งเลย
Not to engage but to evaluate the situation... evaluate the level of danger, make sure things are all clear.ไม่โจมตี แค่ประเมินสถานการณ์ ดูระดับความอันตราย ดูให้แน่ใจว่าปลอดโปร่ง
The atmosphere here is cautiously optimistic.ท้องฟ้าตอนนี้ปลอดโปร่งแล้ว
My advisors tell me the charts are clear.ที่ปรึกษาบอกข้าว่า เส้นทางนั้นปลอดโปร่ง
Affirmative. It's finally clearing.ถูกต้อง ชั้นบรรยากาศโปร่งใส
I need to clear my head.อยากทำสมองให้ปรอดโปร่ง
Enemy target spotted four points to the right. Depth, 1,600. Look sharp.พบตำแหน่งของศัตรูที่พิกัด 4 ทางด้านชวา ความลึก 1600 สภาวะปลอดโปร่ง
You're all clear.เส้นทางปลอดโปร่งแล้ว
Despite your rather transparent tactics, Brainman, prepare to die.แม้จะมีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างโปร่งใสของคุณ Brainman เตรียมที่จะตาย
Just when I thought I had you all figured out.ฉันก็นึกว่าฉันมองนายทะลุปรุโปร่ง
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย
He knows our business inside and out,เขารู้ขั้นตอนการทำงานของเราอยู่ทะลุปรุโปร่ง
I'm sure he'd prefer that this went without incident.ผมว่าท่านคงพอใจถ้าเรื่องนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
The way ahead is clear.ทางข้างหน้านั้นปลอดโปร่ง
Yeah, you're golden, man. He's still in the store.ปลอดโปร่งเลยเพื่อน มันยังอยู่ที่ร้าน
I never trust those guys. They say it's going to be clear, and it rains.ผมไม่เคยไว้ใจคนพวกนั้น เขาว่าฟ้าจะโปร่งใสแล้วฝนก็ตกทุกที
The way is clear if you're ready nowเส้นทางนั้นปลอดโปร่ง ถ้าบัดนี้คุณพร้อม
My father served as an in-house attorney for the group before he passed away.เรียบร้อย ปลอดโปร่ง เราไม่ถูกดักฟัง
Good weather. Cool breeze.อากาศดี แล้วก็ปลอดโปร่ง
Hi. I'm looking for that thick, translucent plastic sheeting.ค่ะ ดิชั้นอยากได้พลาสติกโปร่งแสงหนาๆอ่ะค่ะ
The weather report (inaudible) be a little bid (inaudible) clearing up by tonight (inaudible) again be extreamly cautious (inaudible)...รายงานสภาพอากาศ... ...เพียงเล็กน้อย... ...ท้องฟ้าจะโปร่งขึ้นในคืนนี้...
Um, I said yes to the big wedding and I said yes to the burgundy organza bridesmaid dresses, and I just can't say yes anymore.หนูตกลงจัดงานแต่งใหญ่ แล้วก็ตกลง เรื่องชุดเพื่อนเจ้าสาวสีม่วงแดง ผ้าโปร่ง แต่หนูตอบตกลงอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้ว
You know, so if you're on an acoustic, trying to say..ดังนั้น ถ้าคุณมีกีตาร์โปร่ง แล้วพยายามบอกว่า
Stairway was done on the acoustic, with all these electric guitar string parts on it that build it up.เพลง "Stairway" แต่งไว้กับกีตาร์โปร่ง แต่ก็มีหลายท่อนที่ใช้กีตาร์ไฟฟ้า เพิ่มเข้ามา
'Cause then you could do the six-string part, the acoustic part, electric, of course, but the solo on this,เพราะคุณจะสามารถเล่นท่อนที่ใช้กีตาร์หกสาย ท่อนกีตาร์โปร่ง ใช้กีตาร์ไฟฟ้า แน่นอนล่ะ แต่เล่นโซโล่กับคอนี้
I used to know miguel's schedule inside and out.ผมเคยรู้จักตารางเวลามิเกลทะลุปรุโปร่ง
The dermis already indurated, translucent.ผิวหนังชั้นในแห้งแข็ง โปร่งใส
BUT SHE NEEDED A GUIDE TO GET IT RIGHT."อากาศปลอดโปร่ง ออกไปที่สวนทั้งวัน
NO MATCHING NAMES.ฟ้าโปร่งมากเลย ว่ามั้ย? ไม่เคยเจอดาวเยอะอย่างนี้เลย ในดีซี
We'll make the deal, and then you wait till me and my crew are safe and clear.เรามาตกลงซื้อขายกัน และจากนั้นนายรอจนกว่า ฉันและลูกน้องของฉันปลอดภัยและทางปลอดโปร่ง
She said lily wanted to stop hiding her past, come clean.ซึ่งแม่บอกว่าผมว่า ลิลลี่อยากจะเลิกปกปิดอดีตของเธอแล้ว /N อยากให้ทุกอย่างโปร่งใส
All clear on the Western front, Guy. Over.ข้างหน้าเดอะเวสเทิร์น ก็ปลอดโปร่ง เปลี่ยน
The moon is coming out.ท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้ว!

โปร่ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
晴れる[はれる, hareru] Thai: ปลอดโปร่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โปร่ง
Back to top