ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลอะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลอะ*, -เลอะ-

เลอะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลอะ (adj.) dirty See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ
เลอะ (v.) make a mess See also: be dirty, be filthy, be soiled, mess up Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ
เลอะ (v.) make a mess See also: be dirty, be filthy, be soiled, mess up Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ
เลอะเทอะ (v.) be stained See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ Ops. สะอาด
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน (v.) be stained See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะ Ops. สะอาด
เลอะเลือน (v.) become blurred See also: be unclear, be confused Syn. หลง, ลืม, หลงลืม
English-Thai: HOPE Dictionary
antler(แอนทฺ' เลอะ) n. กิ่งเขากวาง. -antlered adj.
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
chandler(แชนดฺ'เลอะ) n. พ่อค้าเทียนไข (สบู่) ,พ่อค้าขายของชำ
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
cinecolor(ซินนีคัล'เลอะ) n. ภาพยนตร์สี
cinecolour(ซินนีคัล'เลอะ) n. ภาพยนตร์สี
color(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
colour(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
comptroller(คัมโทรล'เลอะ) n. ดูcontroller, See also: comptrollership n. ดูcomptroller
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
crass(แครส) adj. หยาบ,เลอะเทอะ,หนา,โง่เง่า, See also: crassness n. ดูcrass, Syn. unrefined,coarse
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
discolor(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
discolour(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
distiller(ดิสทิล'เลอะ) n. เครื่องมือกลั่น,ผู้ต้มกลั่น,คนกลั่นเหล้า, Syn. still
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
expeller(เอคซฺเพล'เลอะ) n. ผู้ขับไล่,ผู้ขับออก,ตัวขับ
faller(ฟอล'เลอะ) n. ผู้ที่ตกลงมา,สิ่งที่ตกลงมา,อุปกรณ์หรือเครื่องมือประเภทให้ตกลงมา,ผู้โค่นต้นไม้
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
feller(เฟล'เลอะ) n. คนโค่นต้นไม้,คนตัดไม้,เครื่องตัดต้นไม้,ช่างเย็บตะเข็บ
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
fowler(เฟา'เลอะ) n. นักล่านก
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
girdler(เกิร์ด'เลอะ) n. ผู้ใส่สายคาด,สิ่งที่โอบรอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
blur(n) รอยเปื้อน,รอยสกปรก,รอยเลอะ
bumble(vt) ทำผิด,ทำเสีย,ทำเลอะเทอะ
contamination(n) การทำให้เปรอะ,การทำเลอะ,การเจือปน,สิ่งเจือปน
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
imbrue(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เลอะ
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
smear(n) รอยเปื้อน,รอยป้าย,รอยเลอะ,มลทิน
snivel(vi) พูดเลอะเทอะ,สั่งน้ำมูก,ร้องฟูมฟาย
soggy(adj) หมาด,เปียก,ชื้น,เลอะเทอะ,เปรอะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Messyความเลอะเทอะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
muddy (adj.) เลอะโคลน See also: เปรอะเปื้อน, เต็มไปด้วยโคลน Syn. boggy, marshy, miry, mucky, quaggy, sloughy, swampy Ops. dry, barren
bumble (vt.) ทำเลอะเทอะ
stain (vt.) ทำให้เป็นรอยเลอะ See also: ทำให้เป็นคราบ, ทำให้เปื้อน Syn. blot, mark, spot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mess up your suit, too.เลอะชุดสูทของคุณด้วย.
Yeah, sand is dirt, asshole!เลอะทรายยังไงล่ะไอ้บื้อเอ๊ย!
Pulled her out of mothballs with a couple of old friends.เลอะฝุ่นนิดหน่อย แต่ก็ยังใช้ได้
A slovenly, lackadaisical cynic.เลอะเทอะ หมดอาลัยตายอยาก
You're a mess, Harry. Skulking around Knock turn Alley? Dodgy place.เลอะเทอะใหญ่ แฮร์รี่มาด้อมๆ แถวตรอกน้อกเทิร์น ถิ่นกระจอก
All she had to do was wet the rug throw up some pea soup, and everybody believed.เธอแค่ต้องทำพรมเลอะ ทำซุปหัวบีทหล่นแล้วทุกคนก็เชื่อ
Would you wrap your arms around him to give a big sloppy kiss?คุณจะกดเขาตัวเขาเพื่อจะให้จูบเลอะเทอะใหญ่
I didn't want to get blood on your floor.ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้านนายเลอะนะ
Adam may have been a sloppy writer, but he had excellent sources.อดัมอาจจะชอบเขียนอะไรเลอะเทอะ แต่เขามีฐานข้อมูลแน่นเลยล่ะ
So why don't you just let it off your chest... before it starts to mess up with your mind?ดังนั้นทำไมคุณไม่เพียงแค่ ให้ออกจากหน้าอกของคุณ ... ก่อนที่จะเริ่มเลอะ ด้วยใจของคุณหรือไม่
It's a lifetime of leaking and swelling... and spotting and smears.เราต้องทั้งเลอะทั้งป่อง ตลอดช่วงชีวิต เป็นสิว และเลอะเทอะ
I owe that boy a great big, sloppy kiss when I see him.ฉันเป็นหนี้เด็กที่ยอดเยี่ยมขนาดใหญ่เลอะเทอะจูบตอนที่ผมเห็นเขา
If you wait any longer, it'll be all over the front page.ถ้าขืนรอให้มันนานกว่านี้มีหวังเลอะเต็มหน้าปก
You're brain's gone soggy with that rot that you're always swilling.สมองเจ้าเริ่มจะเลอะเลือนแล้วหรือไง ถึงได้คิดอะไรเน่าๆออกมา
And, well, I think it´s stained. Did it stain, Nick?ฉันว่ามันเลอะนะ คุณว่าเลอะมั้ย
Kissing isn't what keeps me up to my elbows in placenta all day long.จูบน่ะ ไม่ได้ทำให้พ่อต้องมา แขนเลอะน้ำคร่ำทั้งวันหรอก
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน...
The chocolate melts all over my mail.เพราะช็อคโกแลตมันละลาย เลอะจดหมายทำให้อ่านไม่รู้เรื่อง
The chocolate melts all over my mail and I can't read them.เพราะช็อคโกแลตละลาย เลอะจดหมายทำให้อ่านไม่รู้เรื่อง
I hope you just forgot.หวังว่า มันคงเป็นความทรงจำที่เลอะเลือนนะ
Here, hold on. You got a smudge.เดี๋ยวก่อน หน้ายังเลอะอยู่
No, come on, you're going to mess my makeup.ไม่ค่ะ อย่า เครื่องสำอางค์เลอะหมด
I was naked so I wouldn't get blood on my clothes.และที่ผมเปลือยก็เพราะไม่อยากให้เลือดเลอะเสื้อผ้า
Wide body, kerb it next time.พ่ออ้วน, วันหลังอย่าทำเลอะเทอะอีกล่ะ.
Randa McKinney throws up all over herself. I knew the second it happened it was a miracle.แรนด้า แมคคินนีย์ อ้วกเลอะเทอะไปหมด ฉันรู้ทันทีว่านั่นเป็นปาฏิหารย์
With any luck, this could be the day I make the biggest deal of my career and you will not mess it up.ถ้าฉันมีโชค อาจเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพฉัน ห้ามแกทำอะไรเลอะเทอะ
Tractor jackknifed about five mile up.รถเลอะประมาณห้าไมล์ขึ้น
Look! You're gettin' it all over my fuckin' car!ดูดิ้ รถกูเลอะเยี่ยวมึงหมดแล้ว
It's salivating on... please. Is this your goat?น้ำลายเลอะหมดแล้ว นี่แพะคุณเหรอ
I did have a goose. A goose in my locker.เจอห่านในตู้ล็อคเกอร์ มันตัวใหญ่ อึเลอะตัวฉันเต็มเลย
Careful, Don't spill it on your new coat,ระวังนะ อย่าให้เลอะเสื้อคลุมตัวใหม่
You have a little smutz right there in your mouth.ปากนายเลอะอะไรอยู่น่ะ
All you had to do was track the manufacturing dates offset by weather and the derivative of the Nikkei lndex.ที่ต้องทำคือตามวันที่ผลิต หมึกที่เลอะจากอากาศ และจาก ดัชนีนิเกอิ
But please, don't blow it on more beer, OK?แต่ช่วย อย่าทำเบียร์หกเลอะเทอะ ได้มั้ย!
Or the fact that these sheets that you're now soiling are from Nordstrom.แล้วก็รู้อีกว่า ผ้าปูเตียงที่นายกำลังทำเลอะ นี่มาจากนอร์ดสตรอม
My father was a madman.คุณพ่อกลายเป็นคนเลอะเทอะไปแล้ว
What's on your butt then?แล้วอะไรเลอะก้นเธอยะน่ะ?
Are you crazy or senile?นี่เธอประสาทหรือว่าเลอะเลือนไปแล้วกันแน่เนี่ย
I mean, are you having second thoughts?ผมหมายถึง ... คุณลังเลอะไรรึเปล่า?
I always spill red wine on my white custom-made shirt.ผมก็ทำไวน์เลอะเสื้อบ่อยๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลอะ
Back to top