ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เร่ร่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เร่ร่อน*, -เร่ร่อน-

เร่ร่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เร่ร่อน (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย
เร่ร่อน (v.) wander See also: roam, rave, stray Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่
เร่ร่อน (v.) roam See also: rove, wander, loiter, meander Syn. เตร็ดเตร่
เร่ร่อน (v.) wander See also: travel with hazard, rove, stray Syn. ระเหินระหก, ระเหเร่ร่อน
เร่ร่อน (v.) roam See also: drift, wander, rove Syn. ร่อนเร่, ระเหหน
เร่ร่อน (adv.) aimlessly See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly Syn. ระเหระหน
English-Thai: HOPE Dictionary
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
gad(แกด) vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างไม่หยุด,ร่อนเร่,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย. n. คนที่เร่ร่อนไปมา,ปฏักหรือด้ามแทงสำหรับไล่วัวควาย,เครื่องมือปลายแหลมสำหรับเจาะหาหินแร่. vt. เจาะผ่าด้วยเครื่องมือดังกล่าว, Syn. idle,rove,roam
itinerate(ไอทิน'นะเรท) vt. เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,เร่ร่อน,ท่องเที่ยว,เดินทางและทำงานในที่ต่าง ๆ, See also: itineration n.
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
rove(โรฟว) vt.,vi.,n. (การ) ท่องเที่ยว,พเนจร,เร่ร่อนไป ,ใช่เหยื่อเป็น ๆ ตกเบ็ด,, Syn. roam,ramble,wander
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate
vagrancy(เว'เกรินซี) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,การพเนจร,การเร่ร่อน,ความจรจัด,ลักษณะจรจัด, Syn. reverie
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร,ผู้เร่ร่อน,คนจรจัด. adj. พเนจร,เร่ร่อน,ระเหเร่ร่อน,จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond,tramp,drifter,aimless,unsettled
English-Thai: Nontri Dictionary
nomad(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
nomadic(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
rove(vi) เร่ร่อน,ท่องเที่ยวไป,พเนจร
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nomadผู้เร่ร่อน, คนพเนจร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
trampคนเร่ร่อน, คนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trampsคนเร่ร่อน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drift (vi.) เร่ร่อน See also: ระหกระเหิน, ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดมุ่งหมาย Syn. roam, wander, ramble
gad (n.) คนเร่ร่อน See also: คนหลักลอย, คนพเนจร Syn. wanderer
gamin (n.) เด็กเร่ร่อน See also: เด็กจรจัด Syn. ragamuffin
hoboism (n.) การเร่ร่อน See also: การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน Syn. homelessness, wandering
homelessness (n.) การเร่ร่อน See also: การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน Syn. hoboism, wandering
nomad (n.) ชนเผ่าเร่ร่อน See also: คนร่อนเร่, พวกร่อนเร่ Syn. wanderer
nomadic (adj.) ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ See also: ซึ่งท่องเที่ยวไป Syn. mobile, peregrine, roving
roving (adj.) ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ See also: ซึ่งท่องเที่ยวไป Syn. mobile, peregrine
vagrancy (n.) การเร่ร่อน See also: การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน Syn. homelessness, hoboism, wandering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Cause unlike Santa and the Easter Bunny, homeless, non-mentally ill 20-somethings without drug problems don't exist.แค่ไม่ชอบซานต้า กับกระต่ายอีสเตอร์ เร่ร่อน ไม่เคยป่วย ไม่เคยเล่นยา ไม่เป็นจริง
Nomad offered escape and exile.เร่ร่อนหนีเอาตัวรอดและการลี้ภัย
A journey like this ahead, and she has a headache.เร่ร่อนไปหาแผ่นดินใหม่ ที่ไหนก็มีทั้งน้ำผึ้งน้ำนม ไม่รู้จะดิ้นรนทำไม
A cyclecade of nomad bikers.กลุ่มของคนขับเร่ร่อน
A man who wandered out into the wasteland.กลายเป็นคนเร่ร่อน ไปในดินแดนอันว่างเปล่า
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน
'Special', my ass! He was just another drifter that broke the law.พิเศษ ตูดของผม เขาเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่ยากจนที่ผิดกฎหมาย
Like many others in my situation I moved around a lot in the next few years getting work where I could.ชีวิตผมเดินหน้าต่อไป ผมเร่ร่อนไปทำงานทุกที่ที่ทำได้
This was my vacation.นังมาร์ล่า ซิงเกอร์, แล้วก็ตะโกน-- มาร์ล่า แกมันโกหก แกก็แค่เร่ร่อนผ่านมา
If I did have a tumour. I'd name it Marla.คุณก็เป็นแค่หญิงเร่ร่อน โอเค, ฉันเห็นคุณเหมือนกัน, เห็นที่--
But I did see this homeless woman who froze to death once... just laying there on the sidewalk.แต่ฉันเคยเห็นผู้หญิงเร่ร่อนหนาวตายครั้งหนึ่ง เธอนอนตายอยู่ตรงฟุตบาท
He's one of them Rangers. They're dangerous folk, wandering the Wilds.ก็พวกพเนจรน่ะ คนพวกนี้ อันตรายเร่ร่อนตามป่าเขา
Wonder around lugging your suitcases?หิ้วกระเป๋าเร่ร่อนไปเรื่อย ๆ ยังงั้นเหรอ
Ah, so I'm not just a wandering idiot.รู้แล้วใช่มั้ยว่าผมไม่ใช่คนบ้าเร่ร่อน
I hit the road the day she died.ผมเร่ร่อนตั้งแต่แม่ตาย
It beats working for my old man.ฉันเลยต้องระเหเร่ร่อนไปทำงานกับพ่อฉัน
Actually, yes. It's weird having a squatter in your living room.เออ ใช่สิ มันแปลกๆ ที่มีพวกเร่ร่อนมาอยู่ในห้องรับแขก
Because in this world, if I were to invite who I desired I would undoubtedly find myself without a home, let alone a television show.เพราะในสังคมของเราเนี่ย, ถ้าผมเปิดเผยตัวเองอย่างที่ใจอยาก... ...ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ผมคงต้องเร่ร่อน ไร้บ้าน, ไม่มีใครอยากทำงานด้วยแน่
Probably robbed. Gypsies, maybe.คงถูกพวกเร่ร่อนปล้นเอา
To whimply wander being neglected by others, or to live strong and stand tall, depends upon how you live your next three years.จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครสนใจ หรือจะมีชีวิตอยู่อย่างภาคภูมิ ขึ้นอยู่กับสภาพคุณ ใน 3 ปีข้างหน้า
You can go and tell dr. Grey that the clinic is not a dumping ground for strays.เธอกลับไปบอก ดร.เกรย์นะว่า คลีนิคไม่ใช่ที่พำนักสำหรับคนเร่ร่อน
Tenth. We play with a rover.สิบ เราเล่นกับพวกเร่ร่อน
Before you could say, "Gypsy scum," we were knee-deep in dog muck, thieving kids and crusty jugglers.คุณควรจะขอบคุณเรามากกว่า เราเขาไปจัดการกับสุนัขข้างถนน เด็กเร่ร่อนและคนจรจัด
Thieving kids. Dog muck.เด็กเร่ร่อน,หมาข้างถนน
If we cannot escape these doldrums before night,ตายเป็นผีเร่ร่อนอยู่ระหว่างภพ ตลอดกาล ไม่มีน้ำตลอดกาล ก็ดูเหมือนจะมาถึงเร็วกว่าที่คิด
Heaven. Cool.เราชอบพวกเร่ร่อนนี่จริง ๆ เลยนะ
(EXCLAIMS IN JAPANESE)ความร่าเริงอย่างบริสุทธิ์ ต่อความสำเร็จของฮีโร่ผู้เร่ร่อน
Are you out of your mind? Wandering the streets alone!บ้าไปแล้วรึเปล่า เร่ร่อนกลางถนนคนเดียว
I'm living like a vagabond in a teenage girl's bedroom.ฉันเหมือนคนเร่ร่อนในห้องเด็กวัยรุ่น
Are trying to transition some of the homeless vets out here Into affordable housing. We feel it's a crimeเรากำลังพยายามจะหาที่อยู่อาศัยให้กับทหารผ่านศึกไร้บ้านที่ยังเร่ร่อนอยู่ข้างนอก เรารู้สึกว่ามันไร้สำนึก
In one model,he's an itinerant homeless person, someone who's been displaced.ประเภทแรกเป็นพวกไร้ที่อยู่ แล้วเร่ร่อนไปเรื่อยๆ
I'd say we're looking for someone who's homeless.ผมพูดได้ว่าเรากำลังมองหา พวกเร่ร่อนบางคน
How does a homeless man move about the state like this?แล้วคนเร่ร่อนจะเดินทางข้ามรัฐได้ยังไง
You're saying you rarely see hobos around here?คุณจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นคนเร่ร่อน แถวๆนี้เหรอ
And he might also be beat up from just defending himself in any kind of turf wars.และเขาอาจมีร่องรอยจากการต่อสู้ จากการป้องกันการรุกล้ำถิ่นจากคนเร่ร่อนคนอื่นๆ
So he'll be the only transient on the tracks in clean clothing.ดังนั้นเขาจะเป็นได้แค่คนเร่ร่อนที่ใส่เสื้อผ้าสะอาดๆเท่านั้น
He's telling the next 'bo who comes around to watch out for cops.เขาบอกให้คนเร่ร่อนคนอื่นที่มาที่ให้ระวังตำรวจ
Hear you guys are harboring a fugitive.ได้ยินว่าพวกมึงซ่อนตัวไอ้พวกเร่ร่อน
A homeless guy dressed like a businessman, a hustler druggie dressed like a runner, and a nurse dressed like herselfคนเร่ร่อน แต่งตัวคล้ายนักธุรกิจ ขี้ยาที่แต่งตัวเป็นนักวิ่ง และพยาบาล...
Yeah,and since the lice on the homeless guy died, it suggests that he was completely surrounded by exhaust fumes, not suffocated with a mask or a tubeใช่ และเมื่อเหาบนหัว\ ของชายเร่ร่อนตาย นั่นก็บอกได้ว่าเขาอยู่ท่ามกลาง\ ไอควันเสียที่คละคลุ้ง ไม่ใช่หายใจไม่ออกเพราะอะไรคลุมหน้าหรืออยู่ในปล่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เร่ร่อน
Back to top