ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peregrine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peregrine*, -peregrine-

peregrine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peregrine (adj.) ต่างแดน See also: ต่างชาติ, ต่างด้าว
peregrine (adj.) ซึ่งท่องเที่ยวไป See also: ซึ่งเดินทางไป, ซึ่งอพยพไป Syn. mobile, wandering
English-Thai: Nontri Dictionary
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you know there's a peregrine falcon nestคุณรู้ไหมมันมีรังนกเหยี่ยวเขาใหญ่
The swabs from the glancing blow to the ulna contain concrete aggregate, traces of dried algae and peregrine falcon feces.ผ้าก็อซซับแผลจากที่ระเบิด ตรงกระดูกปลายแขน ประกอบด้วย ส่วนผสมของคอนกรีต ร่องรอยของสาหร่ายแห้ง และอุจจาระของเหยี่ยวเพเรกริน
And peregrine falcons are quite rare, so that must be a clue.และเหยี่ยวเพเรกรินค่อนข้างพบยากมาก ดังนั้นจะต้องมีเงื่อนงำแน่
The only local pair of peregrine falcons are nesting here underneath the Benjamin Banneker, um,มีเหยี่ยวเพเรกรินเพียงคู่เดียว ทำรังที่นี่ อยู่ใต้เบนจามิน แบนเนเกอร์ เอิ่ม
Ms. Peregrine there's a policemen at the door. He says it's about the pub.มีสเพเรกริน ตำรวจมาที่หน้าบ้าน เกี่ยวกับเรื่องที่ร้านเหล้าค่ะ
Ms. Peregrine guessed and she's always right.มิสเพเรกรินทายไว้ เธอทายถูกเสมอ
I need to see to Ms. Peregrine first.พี่ต้องไปหามิสเพเรกรินก่อน
Between Ms. Peregrine rules and my ******* not to scare you off.เป็นเพราะกฎมิสเพเรกริน และเพื่อนตัวน้อยในบ้าน ที่ไม่อยากให้นายกลัวจนหนีไป
Don't cry, Miss Peregrine will find you another lovely house... somewhere else.อย่าร้องไห้ มิสเพเรกรีนจะหาบ้านใหม่ให้หนูได้แน่
Now I can't talk long, so just tell Miss Peregrine that I'm at the airbase, and I'm fine.ตอนนี้ฉันพูดนานไม่ได้ บอกมิสเพเรกริน ฉันอยู่ที่ฐานทัพอากาศ ฉันปลอดภัยดี
No, I promised Miss Peregrine that I'd look after you all and with her injured and you without a loop...ไม่... ฉันสัญญากับมิสเพเรกรินว่า ฉันจะดูแลทุกคน แม้นว่าเธอบาดเจ็บ และไม่มีวังวน
The Headmistress, Miss Peregrine...ครูใหญ่ในบ้านนั้น มิสเพเรกริน

peregrine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, 隼] falcon; peregrine falcon (Falco peregrinus)
游隼[yóu sǔn, ㄧㄡˊ ㄙㄨㄣˇ, 游隼 / 遊隼] peregrine falcon

peregrine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はやぶさ(P);ハヤブサ, hayabusa (P); hayabusa] (n) (uk) falcon (esp. the peregrine falcon, Falco peregrinus); (P)

peregrine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหยี่ยวเพเรกริน[n. exp.] (yīo phērēkr) EN: Peregrine Falcon ; Peregrine ; Duck Hawk FR: Faucon pélerin [m] ; Faucon des perdrix [m] ; Gros Émouchet [m]

peregrine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderfalke {m} [ornith.]Peregrine Falcon (Falco peregrinus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peregrine
Back to top