ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หว่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หว่าน*, -หว่าน-

หวาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวาน (v.) keep turning
หวาน (adv.) as easy as pie See also: effortlessly, comfortably, pleasantly Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ Ops. ยาก, ยากลำบาก
หวาน (adj.) sweet-sounding See also: mellifluous, luscious Syn. เสนาะ
หวาน (adj.) sweet See also: sweet-tasting
หวานคอแร้ง (adj.) easy See also: simple Syn. ง่าย, สะดวก, คล่อง
หวานคอแร้ง (adj.) piece of cake Syn. ง่าย, สะดวก, คล่อง Ops. ยาก
หวานฉ่ำ (adj.) luscious See also: sweet and juicy, succulent Syn. หวาน
หวานฉ่ำ (adj.) luscious See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy Syn. หวานหยาดเยิ้ม
หวานหยาดเยิ้ม (adj.) luscious See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy
หวานเย็น (n.) slow train See also: regular train Syn. ขนมหวานเย็น
หวานเย็น (n.) slow train See also: regular train Syn. รถหวานเย็น
หวานใจ (n.) sweetheart See also: sweet
English-Thai: HOPE Dictionary
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
apricot(แอพ'ระคอท) n. ผลไม้ของต้น Prunusarmeniaca เป็นรูปยาวรีและมีรสหวาน คล้าย ลูกท้อ,สีชมพูเหลือง,ต้น
bonbon(บอน'บอน) n. ขนมหวาน
castle buildern. นักฝันหวาน, Syn. daydreamer
bun(บัน) n. ขนมปังนุ่มและค่อนข้างหวาน,มวยผม,การดื่มเหล้าเมา abbr. blood urea nitrogen
butterscotchขนมหวานใส่เนย
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
cantaloup(e) (แคน'ทะโลพ) n. แตงหวาน
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ ๆ
castle in spainn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
castle in the airn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
chablis(แซบ'ลี) n. เหล้าองุ่นขาวที่ไม่มีรสหวาน
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
confect(คันเฟคทฺ') {confected,confecting,confects} vt. ปรุง,ผสมขึ้น n. (คอน'เฟคทฺ) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล
confectionary(คันเฟค'?ะนะรี) n. ร้านขายลูกกวาด,ร้านทำขนม,ขนมหวาน,ลูกกวาด.adj. เกี่ยวกับลูกกวาด,เกี่ยวกับการทำลูกกวาด, Syn. candy
confectionery(คันเฟค'เชินเนอรี) n. ลูกกวาดหรือขนมหวานทั้งหลาย,ธุรกิจหรืองานของคนทำหรือขายลูกกวาด
confiture(คอน'ฟิชัวร์) n. ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของดอง, Syn. candy
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
creme(เครม) n. ครีม,เหล้าหวานหอม สำหรับดื่มหลังอาหาร
dessert(ดิเซิร์ท') n. ผลไม้และขนมหวานหลังอาหาร (อังกฤษ) ,ขนมหวาน,ไอศกรีมที่เป็นส่วนท้ายของมื้ออาหาร (สหรัฐอเมริกา)
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetic(ไดอะเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคเบาจืด
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
eclair(เอแคล') n. ขนมหวานรูปไข่มีครีมอยู่ข้างใน -pl. eclairs
edulcorate(อีดัล'คะเรท) vt. ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดสิ่งเจือปนออก,ทำให้หวาน
elixir(อีลิค'เซอะ) n. สารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวานใช้ทำเป็นน้ำยา,ยาแก้สารพัดโรค (panacea)
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
fructose(ฟรัค'โทส) n. น้ำตาลชนิดหนึ่งที่หวานกว่า sucros
glucinum(กลูไซ'นัม) n. ความหวาน
goody(กูด'ดี) n. สิ่งที่ดี,สิ่งที่ดึงดูดใจ,ขนมหวาน,กุลสตรี, See also: goodies n. สิ่งที่ทำให้เกิดความปีติยินดี.
gumdrop(กัม'ดรอพ) n. ขนมหวานเล็ก ๆ ที่ใช้เคี้ยว
halvah(ฮาลวา) n. ขนมหวานชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยผงเมล็ดงาและน้ำผึ้ง., Syn. halva
hard sauceน้ำซอส,ขนมหวานผสมเนย
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง
hors'oeuvre(ออเดิร์ฟ') fr. ของหวานก่อนอาหาร
insulin(อิน'ซะลิน) n. ฮอร์โมนยารักษาโรคเบาหวาน
julep(จู'ลิพ) n. เครื่องดื่มรสหวานชนิดหนึ่ง (บางทีใส่ยา)
English-Thai: Nontri Dictionary
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน
candied(adj) เคลือบน้ำตาล,ชุบน้ำตาล,หวาน
confection(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ทอฟฟี่
confectioner(n) ผู้ขายขนมหวาน,คนขายลูกกวาด
confectionery(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ร้านขายขนมหวาน,ร้านขายลูกกวาด
confiture(n) ของดอง,ขนมหวาน
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
dessert(n) ของหวาน,ขนมหวาน
diabetes(n) โรคเบาหวาน
fudge(n) สิ่งไร้สาระ,ขนมหวาน
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง
insulin(n) ยาแก้โรคเบาหวาน,สารอินซูริน
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว
liqueur(n) เหล้าหวานอย่างแรง
luscious(adj) อร่อย,รสดี,หวานฉ่ำ,หอมหวาน,มีเสน่ห์
mellifluous(adj) หวานเจื้อยแจ้ว,ไพเราะ
mellow(adj) สุก,ฉ่ำ,กลมกล่อม,อ่อนหวาน,ร่วน
ogle(n) การยักคิ้วหลิ่วตา,การชม้ายตา,การทำตาหวาน
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ
sugary(adj) หวาน,มีน้ำตาล,คล้ายน้ำตาล,ไพเราะ
sweet(adj) น่ารัก,หวาน,งาม,หอม,ไพเราะ
sweeten(vt) ทำให้หอม,ทำให้หวาน,ทำให้นิ่ม,ทำให้อ่อน
sweetmeat(n) ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของหวาน,อาหารหวาน
sweets(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ของหวาน,คนรัก
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง
toffee(n) ทอฟฟี่,ขนมหวาน,ลูกอม,ลูกกวาด
toffy(n) ทอฟฟี่,ขนมหวาน,ลูกอม,ลูกกวาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chemical diabetesเบาหวานเชิงเคมี [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, latent; prediabetes] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes๑. โรคปัสสาวะมาก๒. โรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes mellitus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetic-โรคเบาหวาน, -เบาหวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masked diabetesเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saccharine๑. -น้ำตาล๒. -มีรสหวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidiabetics, Oralยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Babylonia areolataหอยหวาน [TU Subject Heading]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]
Dessertsของหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetic angiopathiesโรคหลอดเลือดจากเบาหวาน [TU Subject Heading]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Fruityกลิ่นหอมหวานคล้ายผลไม้ [การแพทย์]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Meticulous Controlการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง [การแพทย์]
Mlientha suavisผักหวาน (เมเลียนทา ซัววิส) [TU Subject Heading]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sweet cornข้าวโพดหวาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sweetenersสารให้ความหวาน [TU Subject Heading]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
become sweet (vi.) หวานขึ้น See also: หวาน
sweeten (vi.) หวานขึ้น See also: หวาน Syn. become sweet
succulent (adj.) หวานฉ่ำ See also: ชุ่มฉ่ำ Syn. juicy, luscious, tasty
mellow (adj.) หวานฉ่ำ (ผลไม้) See also: แก่จัด, สุกงอม, ฉ่ำ Syn. ripe, mature Ops. unripe, immature
saccharine (adj.) หวานเกินไป See also: (ยิ้ม) หวาน, ประจบเอาใจ
saccharinely (adv.) หวานเกินไป
huneybunch (sl.) หวานใจ See also: สุดที่รัก
add sugar (vt.) ทำให้หวาน See also: ทำให้หวานขึ้น Syn. mull Ops. sour
blancmange (n.) ขนมหวานเย็นเหมือนเยลลี่
blandish (vt.) ปากหวาน See also: ยกยอ Syn. adulate, compliment
bonbon (n.) ขนมหวานที่นิ่มตรงกลาง
bread roll (n.) ขนมปังสโคน (รสหวานเล็กน้อย) See also: ขนมเค้กสโคน Syn. biscuit, roll
brittle (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่ง
bun (n.) ขนมปังนุ่มรสหวาน Syn. roll
butterscotch (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่ง
candy (n.) ขนมหวาน (เช่น ทอฟฟี่หรือช็อคโกแลต) Syn. confection, confectionery, sweet
cherub (n.) ผู้ที่มีใบหน้าหวาน
chew (n.) ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน)
cola (n.) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งมีรสหวาน
compote (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่งทำจากผลไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'll bring you lots of sweetsพวกเราจะเอาขนมหวานจำนวนมากมาฝากเธอนะ
Would you like dessert?คุณชอบของหวานไหม?
I'm gonna go get some dessertฉันกำลังจะไปเอาของหวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sing me that sweet melody I loved so much, that goes da-daร้องฉันที่ว่า melody l หวาน ที่รักมาก, สิ่งนั้นไป da - da
Your stomach's acting up because you keep eating spicy, salty and sweet stuff too much.คุณปวดท้องบ่อยเพราะว่าคุณกินของเผ็ด เปรี้ยว หวาน เยอะเกินไป
Creamy, salty sweet, an oaky nuttiness.เข้มข้น เค็ม หวาน แล้วก็มัน
Por favor, sweet and salty comida for your comesting.สำหรับรสชาติวันนี้ หวาน เค็ม แล้วแต่ตามที่คุณต้องการ
You like that sweet water, huh? Yeah.คุณ ชอบที่ น้ำ หวาน ที่ ฮะ ใช่
It's spicy, sweet, and salty. It's good!เผ็ด หวาน เค็ม อร่อยดี
Sweet, crisp, slight tang on the finish.หวาน กรอบ เปรี้ยวนิดๆตอนจบ
It's nice, it tastes good, it's candy.หวานๆเพิ่มรสชาติเหมือนขนม
She was sweet.หวานกำลังดี ฉุนหน่อยๆ แต่ก็นะ..
Sweet of you. It's not sweet at all.หวานของคุณ มันไม่ได้หวานที่ ทุกคน
Isn't that sweet, Court?หวานจังนะ คอร์ท ว่ามั้ย?
Aw, that's sweet. Don't forget your jacket.หวานจังเลย อย่าลืมแจ็คเก็ทล่ะ
Sweetest troll of all.หวานที่สุดเหนือโทรลล์ทั้งปวง
Savory and sweet pies, as you'll see.หวานลิ้น เลิศรส คุณจะได้รับรู้
Sweet Aurora, you stole what was left of my heart.หวานออโรรา คุณขโมยสิ่งที่เหลืออยู่ของหัวใจของฉัน
Sweet Aurora, I wish for you the gift of beauty.หวานออโรรา, ฉันต้องการให้คุณ ของขวัญของความงาม
Sweet Baby Jesus. What are you, a pirate?หวานเด็กพระเยซู สิ่งที่คุณโจรสลัด?
Sweet like belladonna, it doesn't pack the punch.หวานเหมือนเบลล่าดอนน่า แต่ไม่ทำให้มึนหรอก
Sweetheart, i'm gonna have to call you back.หวานใจ ฉันจะ โทรกลับหาเธอนะ
AND CONSIDERING THE TIME OF DAY... HE WORKS IN THE AREA.หวานใจ ฉันจะตัดไฟทั้งเมืองให้ ถ้าเธอต้องการ
Sweetheart, if this is our last night on earth,หวานใจ ถ้านี่เป็นคืนสุดท้ายบนโลก
Sweetie, I'm sure it's nothing.หวานใจ, ผมแน่ใจว่ามันไม่มีอะไร
Sweetheart, Mr. Stevens is a stranger, honey.หวานใจ? นายสตีเว่นเป็นคนแปลกหน้า, น้ำผึ้ง
Your sweet charlie will be set free.หวานใจของคุณจะเป็นอิสระ
How's your jaw? .หวานใจของเจ้าเป็นไง?
A marine showed up, that's what.หวานใจของเธอมันโผล่แล้วไง
Sweet, gentle Hilda.ช่างหวาน ฮินดาที่รัก
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี
# Another girlเธอคือหวานกว่าผู้หญิงทุกคน
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม
Where rocking horse people eat marshmallow piesในกรณีที่คนม้าโยก กินพายขนมหวาน
Oh yes yes. How sweet.โอ้ ใช่ใช่ วิธี หวาน
Just remember to keep your sweet, sweet mouth shut!เพียงจำไว้ เพื่อให้หวานปากของคุณหวาน ปิด!
Sweet Jesus. I was sick! Don't bring this on me, please!พระเยซูหวาน ฉันป่วย!
Look at you in those candy-ass monkey suits.ดูคุณอยู่ในชุดสูทธลิงและขนมหวานเหล่านั้น
The guns sing, more sweetly than birds.ปืนร้องเพลงหวานกว่านก
"The guns sing more sweetly than birds... ""ปืนร้องเพลงหวานมากกว่านก..."
You're so much like those beautiful grey birds, as I look at your good sweet faces,คุณเป็นเหมือนนกสีเทาที่สวยงาม, ขณะที่ฉันมองไปที่ใ- บหน้าที่ดีของคุณหวาน,
Can I interest any of you in fruit or dessert?มีใครอยากได้ผลไม้หรือของหวานบ้างไหมครับ?
Would anyone care for fruit or dessert?ใครอยากได้ผลไม้หรือของหวานไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หว่าน
Back to top