ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งกีดขวาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งกีดขวาง*, -สิ่งกีดขวาง-

สิ่งกีดขวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งกีดขวาง (n.) barrier See also: roadblock, obstacle, barricade Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง
English-Thai: HOPE Dictionary
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hitch(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก,ผูกปม,เกี่ยวกับ,ผูกกับ,สมรส,เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก,การผูกปม,การสะดุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,การเดินขาเป๋,การดึงขึ้น, Syn. snag,obstacle,fasten
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle,
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
obstacle(ออบ'สทะเคิล) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
steeplechase(สที'เพิลเชส) n. การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้น,การวิ่งแข่งข้ามทุ่งหรือทุ่งที่มีสิ่งกีดขวาง vi. แข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง,วิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง
stop(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด,
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
unstop(อันสทอพ') vt. เอาจุกออก,ขจัดอุปสรรค,ขจัดสิ่งกีดขวาง., See also: unstoppable adj. unstoppably adv.
vault 2(วอลทฺ) vi. กระโดด,กระโดดโดยเอามือยัน,กระโดดค้ำถ่อ,เขย่ง,หกคะเมน. vt. กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดค้ำถ่อ,กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง., See also: vaulter n., Syn. spring,leap,hurdle
English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาระ
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
block (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. obstruction
encumbrance (n.) สิ่งกีดขวาง See also: สิ่งที่เป็นภาระ Syn. burden, hindrance, impediment
impediment (n.) สิ่งกีดขวาง See also: อุปสรรค Syn. hindrance, obstacle
jump (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. barrier, obstacle
obstruction (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. bar, barrier
roadblock (n.) สิ่งกีดขวาง See also: อุปสรรค Syn. barricade, barrier
stop (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. blockage, obstruction
stumbling-block (idm.) สิ่งกีดขวาง See also: สิ่งขัดขวาง
hazard (n.) สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ เช่นหลุมทราย ทะเลสาบ
barricade (n.) ด่านหรือสิ่งกีดขวาง See also: คอกกั้น, ด่านขนอน Syn. blockade
diffract (vt.) ทำให้ (แสงหรือเสียง) แตกกระจาย (เมื่อผ่านช่องรับแสงหรือสิ่งกีดขวาง) Syn. disperse, scatter
free (vt.) ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง See also: ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ
hurdles (n.) การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง Syn. leap, racing
leap (vt.) กระโดดข้าม (สิ่งกีดขวาง) See also: ข้าม, ผ่านข้าม Syn. jump over
run aground (phrv.) (เรือ) ติด (สิ่งกีดขวาง) Syn. go aground
steeplechase (n.) การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง Syn. hurdles, leap, racing
steeplechase (vi.) ขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง Syn. hurdle, vault
underfoot (adv.) อย่างเป็นสิ่งกีดขวาง See also: อย่างเป็นอุปสรรค
vault (n.) การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง See also: การกระโดดค้ำถ่อ Syn. hop, jump, leap, spring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ
I respectfully report I've been given orders to clear the bundles from the road... so there will be no obstructions to the thoroughfare.ผมได้รับสั่งให้เคลียร์... สิ่งกีดขวางบนถนน
Like I said, I was just worried about you, that's all.และกระจายไปข้างหน้าและจากนั้น ไปตามทางเดินที่มีสิ่งกีดขวางน้อย
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ
My job is to help you slash past every defense, every excuse, every,"why don't you meet my friend" trick that they're gonna throw at you.หน้าที่ของผมคือช่วยคุณ ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางทุกอย่าง ทุกข้ออ้าง ทุกมุข "ทำไมคุณไม่มารู้จักเพื่อนฉันล่ะ" ที่พวกเธอจะโยนใส่คุณ
Obstruction ahead, obstruction ahead!มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ย้ำ มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน
Underwater ridge ahead.มีสันดอนใต้น้ำข้างหน้า! เรากำลังเจอสิ่งกีดขวาง กัปตัน!
We need this barricade up before any more creatures can come through.เราต้องการสิ่งกีดขวาง ก่อนที่จะมีสัตว์ประหลาดออกมาอีก
And the newest among us cannot be shackled with the same burden we've borne- wandering like Nomads.และคนใหม่ๆ ที่เข้ามา ต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นภาระเดียวกันกับ ที่พวกเราได้แบกรับมันอยู่แล้ว ร่อนเร่ เหมือนคนพเนจร
Cut a two-block radius with barriers.กั้นสิ่งกีดขวางระยะสองบล็อค
We cracked the peta-electron volt barrier.เราทำลาย สิ่งกีดขวางพลังงานไฟฟ้า
I mean that puts him within... 500 metres, line of sight?ผมหมายถึงเขาอยู่ในรัศมี... 500 เมตร เส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางงั้นเหรอ
And that's the way entanglement works.และนั่นคือวิธีการ ทำงานสิ่งกีดขวาง
Marksmanship, physical training, obstacle course, hogan's alley, you know, pretty much everything that wasn't technically book related.ก็มีเรื่องแม่นปืน เรื่องร่างกาย ข้ามสิ่งกีดขวาง ยิงโจรในหมู่คน เกือบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือน่ะ
You got obstructed sight lines, the signage is at the wrong height, and you've got, uh, you know, you've got the bad element, chasing up the good?คุณมีสิ่งกีดขวางในระดับสายตาอยู่ ป้ายห้างก็ติดตั้งในระดับที่ผิด แล้วคุณก็มี..
Car stunts, fencing, fighting and wire action.ขับรถผาดโผน กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง การต่อสู้ และการต่อสู้โดยใช้ลวดสลิง
I want checkpoints and barricades in Times Square.ผมอยากให้ตั้งด่านตรวจ กั้นสิ่งกีดขวางไว้ที่ไทม์สแควร์
We shouldn't take River Road, they put a roadblock up.เราไม่ควรใช้ถนนแม่น้ำ พวกเขาวางสิ่งกีดขวางบนถนน
He was a world-class fencer.เขาเป็นเหมือนสิ่งกีดขวางระดับโลก
Setting gun positions and barricades and coming up with an evacuation plan -- it's a long way from the lecture hall.การเตรียมอาวุธปืน และสร้างสิ่งกีดขวาง แล้วก็เรื่องเตรียมการอพยพ มันเป็นเรื่องที่ต่างไปจาก ในชั้นเรียนอย่างสิ้นเชิง
And boom, the blast will strip the entire valley of all foliage and wildlife, so we can mine it unobstructed.บูม ระเบิดจะกวาดเรียบทั้งหุบเขา... ต้นไม้ สัตว์ป่า แล้วเราจะได้ทำเหมืองได้ อย่างไร้สิ่งกีดขวาง
Tents are posted at every barricade throughout the city.เต็นท์ที่โพสต์ในทุกสิ่งกีดขวาง ทั่วเมือง
Thanks to them we built the greatest cities, gnawed through the biggest rocks, built the most complicated machines.เป็นเพราะมันเราถึงสร้างเมืองที่ใหญ่โตได้ ทำให้เรากำจัดสิ่งกีดขวาง และสร้างเครื่องจักรที่ซับซ้อนได้!
The goal is to break barriers, forge new connections, and own up to bad behavior.เป้าหมายคือ ทำลายสิ่งกีดขวาง แปลงความสัมพันธ์ใหม่ๆ และเปิดโปงพฤติกกรมที่ไม่ดี
We need G block in Valencia, right?เราจำเป็นต้องสร้างสิ่งกีดขวางในวาเลนเซีย ถูกไหม
Obstruction in the road.โอ๊ะโอ สิ่งกีดขวางในถนน
Barricade yourself in the shelter.ไปอยู่ในที่ที่ปลอยภัยของเรา หลังกำแพงสิ่งกีดขวาง
No obstruction of the airway.ไม่มีสิ่งกีดขวางระบบทางเดินหายใจ
Mountain ash is some of what you'll use to create the barrier.เถ้าภูเขาเป็นสิ่งที่จะใช้ สร้างสิ่งกีดขวาง
Duke, we're gonna need air support and roadblocks now.ดุค เราต้องการ การสนับสนุนทางอากาศ และด่านสิ่งกีดขวางตอนนี้เลย
You and I are the same, Damon, the obstacle standing between two fates.เราสองคนเหมือนกัน เดมอน เรามีสิ่งกีดขวางเราออกจากรักแท้ของเรา
There will undoubtedly be some nasty impediments along the way.ตลอดทางมีแต่สิ่งกีดขวาง
The only clear shot's from up there.ตรงนั้นเป็นจุดยิงที่เดียว ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
Any physical anomalies?วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรอ ?
Hurdler, huh? (laughs)วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางเหรอ?
It'll pass through the digital sequence unimpeded... slam into the real thing.มันก็จะวิ่งผ่านสิ่งกีดขวาง ทางดิจิตอล แล้วจู่โจมเข้าหาของจริง
There were a few roadblocks.ถนน 55 ตัดกับอัลเฟรด- - มีสิ่งกีดขวางบนถนนนิดหน่อยค่ะ
"at any dip, swale, undulation or impediment"เมื่อถึงหลุม บ่อ หลังเต่า หรือสิ่งกีดขวางใดๆ ซึ่ง
Abbott wants me to write on the barrier.แอ๊บบอตอยากให้ฉันเขียนอยู่บน สิ่งกีดขวาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งกีดขวาง
Back to top