ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blockade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blockade*, -blockade-

blockade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blockade (n.) การปิดล้อม See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
English-Thai: Nontri Dictionary
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blockadeการปิดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockadeการปิดอ่าว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดล้อม (v.) blockade Syn. ล้อม
ปิดป่า (v.) blockade the forest Ops. เปิดป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา
With me killed, you'd arrive at the cove, find it a stronghold, nigh impregnable able to withstand blockade for years.แหม่ ถ้าข้ามีคนที่ไม่รีบร้อนฆ่า เป็นสายอยู่ข้างในล่อพวกโจรสลัดออกมาข้างนอก คงจะดีนะ เจ้าสามารถทำทุกอย่างที่พูดได้ใช่มั๊ย?
The Separatist blockade is holding position.กองกำลังขบวนการแบ่งแยกยังประจำตำแหน่งอยู่
We need to blockade the roads behind us.เราต้องตั้งด่านสกัดที่ถนนด้านหลัง
In a daring surprise attack, Jedi Anakin Skywalker and his padawan, Ahsoka Tano, defeated the space blockade guarding the planet.ในการจู่โจมอันอุกอาจที่ไม่ทันให้ตั้งตัว เจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ทาโน่ ได้ทำลายแนวปิดกั้นอวกาศ ที่คุ้มกันดาวเคราะห์ไว้
Subjected to a brutal droid occupation, the people of Ryloth are starving under the blockade of a Separatists' fleet.ดินแดนถูกยึดครองโดยเหล่าดรอยด์ที่โหดร้าย ประชาชนแห่งไรลอธต่างพากันอดอยาก ภายใต้การปิดล้อมของกองยานฝ่ายแบ่งแยก
Our blockade is impenetrable.ไม่มีใครสามารถฝ่าแนวปิดกั้นของเราเข้าไปได้
I assure you our blockade is very much intact.ข้ารับประกันได้เลยว่า แนวปิดกั้นของเราสมบูรณ์แบบมาก
If you can't break that blockade before the next planetary rotation, we'll have to postpone the invasion.ถ้าเจ้าไม่สามารถทำลายแนวปิดกั้น ได้ก่อนที่ดาวเคราะห์จะหมุนรอบถัดไป เราคงต้องเลื่อนการโจมตีออกไป
{\I decided }The only way we can break the blockade is if I pilot the Defender {\right }into their battleship and take out the commander.ทางเดียวที่เราจะทำลายแนวปิดกั้นนั่นได้ คือข้าต้องบังคับยานดีเฟนเดอร์เข้าไปหายานรบของพวกมัน แล้วจัดการตัวผู้บัญชาการซะ
Idiots! The blockade has been broken!บ้าชมัด แนวปิดกั้นแตกแล้ว
I can remember after the illegal blockade of my home world,ข้ายังจำได้ถึงการปิดล้อมอย่างผิดกฏหมายที่บ้านเกิดของข้า

blockade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, 封锁 / 封鎖] blockade; seal off

blockade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
完封[かんぷう, kanpuu] (n,vs) complete blockade (seal); baseball shutout; (P)
海上封鎖[かいじょうふうさ, kaijoufuusa] (n) sea blockade
軍事封鎖[ぐんじふうさ, gunjifuusa] (n) military blockade
封鎖[ふうさ, fuusa] (n,vs) (1) blockade; (2) freezing (funds); (P)
経済封鎖[けいざいふうさ, keizaifuusa] (n) economic blockade; embargo; (P)
遮断[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P)

blockade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปิดกั้น[n.] (kān pitkan) EN: blockade FR:
การปิดกั้นเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pitkan ) EN: The Berlin blockade FR: Le blocus de Berlin
การปิดล้อม[n.] (kān pit løm) EN: blockade ; obstruction FR: blocus [m]
การปิดล้อมเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pit løm) EN: Berlin Blockade FR: Le blocus de Berlin
กีดขวางการจราจร[v. exp.] (kītkhwāng k) EN: blockade ; obstruct the traffic FR:
ปิดล้อม[v. exp.] (pit løm) EN: blockade FR: bloquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blockade
Back to top