ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สนุกสนาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สนุกสนาน*, -สนุกสนาน-

สนุกสนาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนุกสนาน (v.) amuse See also: be enjoyable, keep pleasantly Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน Ops. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
สนุกสนาน (v.) be enjoyable See also: be joyful, be hilarious, be happy, be merry, be delighted Syn. ร่าเริง
สนุกสนาน (adv.) cheerfully See also: joyfully, hilariously, happily, merrily Syn. ร่าเริง
English-Thai: HOPE Dictionary
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.
conbrio(คอนบรี'โอ) ด้วยความแรง,ยิ้มแย้มสนุกสนาน
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า,วิกลจริต,โง่เง่า,สนุกสนาน,ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน,สนุกสนาน,ทำให้เพลิดเพลิน. vi.,n. (ความ) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
feastfuladj. ร่าเริง,สนุกสนาน, Syn. festive
frolic(ฟรอล'ลิค) {froliced,frolicing,frolics} vi.,n. (การ) หยอกเย้า,เล่นหยอกเย้า,เล่นสนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น. adj. สนุกสนาน,รื่นเริง., See also: frolicker n.
frolicsomeadj. ร่าเริง,สนุกสนาน,หยอกเย้า, Syn. lighthearted
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
gamesome(เกม'เซิม) adj. สนุกสนาน,ชอบเล่น,ร่าเริง., See also: gamesomely adv. gamesomeness n., Syn. playful
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
ghoul(กูล) n. ปอบ,ผีที่กินซากศพ,ผู้ขโมยศพ,คนที่สนุกสนานกับสิ่งที่น่าขยะแขยง., See also: ghoulish adj.
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
hilarious(ฮิแล'เรียส) adj. สนุกสนานเฮฮา,ร่าเริง,อึกทึก., See also: hilariousness n., Syn. noisily,merry,funny
hilarity(ฮิแล'ริที) n. ความสนุกสนานเฮฮา,ความร่าเริง, Syn. merriment
jollification(จอลละฟะเค'เชิน) n. งานเฉลิมฉลองที่สนุกสนาน,การร่าเริง,การเฉลิมฉลอง
jollify(จอล'ละไฟ) {jollified,jollifying,jollifies} vt.,vi. รื่นเริง,สนุกสนาน,หาความสุข, Syn. frolic
jollity(จอล'ลิที) n. อารมณ์รื่นเริง,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,งานเฉลิม,ฉลองที่สนุกสนาน
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jovial(โจ'เวียล) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน, See also: jovialness n. ดูjovial, Syn. gau
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
lark(ลาร์คฺ) n. นกเล็กร้องเพราะชนิดหนึ่ง,การเล่นสนุก,ความสนุกสนาน,การกระโดดโลดเต้น vi. สนุกสนาน,เล่นซน
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
merrymaker(เมอ'รีเมคเคอะ) n. ผู้เฉลิมฉลอง,ผู้สนุกสนาน,ผู้สรวลเสเฮฮา, See also: merrymaking n.
orgie(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
orgy(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
playful(เพล'ฟูล) adj. ขี้เล่น,ซน,สนุกสนาน,หยอกเล่น., See also: playfulness n., Syn. frolicsome
ploy(พลอย) n. วิธีการ,แผน,การเล่นสนุกสนาน,การงาน,กิจกรรม vt.,vi. แปรขบวน, Syn. maneuver,stratagem
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight,enchant,feast
revel(เรฟ'เวิล) vi.,n. (การ) ชอบมาก,มีความสุขมาก,หลง,สนุกสนาน,เที่ยวสำมะเลเทเมา,ครึกครื้น,งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight,festivity ###A. dislike
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
convocation(n) การชุมนุมทางศาสนา,การเรียกประชุม,ที่ประชุม,ความสนุกสนาน
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
enliven(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง,ทำให้คึกคัก
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,รื่นเริง,ร่าเริง,สนุกสนาน
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
frolicsome(adj) รื่นเริง,เล่นซน,ร่าเริง,หยอกเย้า,สนุกสนาน
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
gala(adj) เกี่ยวกับการฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง,สนุกสนาน,รื่นเริง
gamesome(adj) ชอบเล่น,เต็มใจเล่น,ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน
gay(adj) สนุกสนาน,สีสด,ฉูดฉาด,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ชอบรักร่วมเพศ,เป็นเกย์
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
glee(n) ความร่าเริง,ความยินดี,ความสนุกสนาน
gleeful(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,ยินดี,รื่นเริง,ดีใจ
hilarious(adj) เฮฮา,ร่าเริง,สุขสันต์,สนุกสนาน
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน
jovial(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,รื่นเริง,หรรษา
joy(n) ความยินดี,ความปีติ,ความสนุกสนาน,ความรื่นเริง
joyful(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,รื่นเริง,เบิกบานใจ
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง
joyous(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,เบิกบาน
lark(n) นกล้าค,ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น
blithesome(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สำราญใจ
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Pocket bookพ็อกเกตบุ๊ก, หนังสือฉบับกระเป๋าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่องราวสมมติ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความ เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก (5x7 นิ้ว) เช่นหนังสือนวนิยาย หนังสือคู่มือ เรียกว่า หนังสือฉบับกระเป๋า หรือ Pocket Book ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง”
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
delicious (adj.) สนุกสนาน See also: สุขใจ, ดีใจ, เพลิดเพลิน Syn. delightful, enjoyable, pleasing, amusing
fun (adj.) สนุกสนาน See also: เฮฮา, ครื้นเครง, ตลก
gamesome (adj.) สนุกสนาน See also: ร่าเริง Syn. frolicsome, playful
groove (vi.) สนุกสนาน See also: เพลิดเพลิน
jolly (adj.) สนุกสนาน See also: ครึกครื้น Syn. lively, enjoyable Ops. dull
joyous (adj.) สนุกสนาน See also: เบิกบาน, มีความสุข Syn. joyful, merry Ops. joyless, sad, unhappy
lark (vi.) สนุกสนาน See also: เล่นซน
pleasant (adj.) สนุกสนาน See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
revel (vi.) สนุกสนาน See also: เพลิดเพลิน, ครื้นเครง Syn. delight, enjoy
kill oneself with laughter (idm.) สนุกสนานมาก See also: รื่นเริงมาก
kill oneself with mirth (idm.) สนุกสนานมาก See also: รื่นเริงมาก
revel in (phrv.) สนุกสนานมากกับ See also: สำราญกับ Syn. riot in
magical (adj.) สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. magic
whoop it up (phrv.) สนุกสนานเต็มที่ (โดยเฉพาะด้วยเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์)(คำไม่เป็นทางการ)
whoop it up (idm.) สนุกสนานเฮฮา
amuse (vt.) ทำให้สนุกสนาน See also: ทำให้ร่าเริง Syn. entertain Ops. bore
amusing (adj.) น่าสนุกสนาน Syn. entertaining, diverting, enjoyable
amusingly (adv.) อย่างสนุกสนาน See also: อย่างตลกขบขัน Syn. funny, amusive
amusive (n.) น่าสนุกสนาน See also: น่าตลกขบขัน Syn. amusing, funny
blinder (sl.) แสนจะสนุกสนาน See also: สนุกสุดยอด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you and John have a good time?คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
Everybody enjoyed themselves at the partyทุกคนต่างก็สนุกสนานที่งานปาร์ตี้
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was handsome, smart, funny, sophisticated and charming.เขาหล่อ ฉลาด สนุกสนาน เก่งเรื่องทางโลก / แล้วก็มีเสน่ห์
You're great, and you're funny... and you're sexy.คุณนิสัยดี สนุกสนาน แล้วก็เซ็กซี่
Little space-like, fun. - Thanks, guys.เหมือนอวกาศเล็กๆ สนุกสนาน \ ขอบใจ พวกนาย
And their sense of isolation would amp up that fantasy.ที่เข้ากับบทบาท อ่อนหวาน สนุกสนาน อบอุ่น
You have your own way of seeing the world, and it's fun and down-to-earthเธอเองก็มีมุมมองในการมองโลกของเธอเอง สนุกสนาน ติดดิน
And it gets really loud and crazy, and my Uncle Yang ends up laughing so hard, noodles spurt out his nose.คุยกันอย่างเสียงดัง สนุกสนาน และจบลงที่ลุงหยางของข้าหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง บะหมี่ออกมาทางจมูก
You're sweet, funny, you're honest.คุณน่ารัก สนุกสนาน คุณซื่อสัตย์
♪ laughter, joy, and loneliness ♪เสียงหัวเราะ, สนุกสนาน และความเงียบเหงา
♪ Breeze it, buzz it, easy does it ♪# ร่าเริง สนุกสนาน มันง่ายใช่มั้ยล่ะ #
Meet Shirley, she's modern, she's urban, she's fun, and she's hungry.พบกับเชอร์ลีย์ หล่อนทันสมัย อยู่ในเมือง สนุกสนาน และหิวโหย
She's adorable and funny and we have a lot in common, but...เธอน่ารัก สนุกสนาน และเราก็มีมันมากด้วยกัน แต่...
Fun, food, and drinks.สนุกสนาน , อาหาร และ เครื่องดืม
As night and daily we growสนุกสนานกันมากขึ้นเมื่อวันคืนผันผ่าน
Having fun and making it work are two different things.สนุกสนานกับงาน กับทำงานเพื่อเลี้ยงชีพมันต่างกัน
Fun, not... not romantic really.สนุกสนานน่ะ ไม่ ไม่โรแมนติคจริงๆ
It's okay to be silly.สนุกสนานบ้างไม่เสียหายหรอก
Or "delightful" or "full of surprises,"สนุกสนานมีอารมณ์ขัน หรือว่าน่าเซอร์ไพรส์
Joviality is a game of children.สนุกสนานเป็นเกมของเด็ก
Frolic in brine... goblins be thine.สนุกสนานในท้องทะเล... ภูติจะมาเอาตัวเจ้า.
I got no strings so I can have funฉันได้สตริงไม่ดังนั้นฉัน สามารถมีความสนุกสนาน
You don't get much fun, do you?คุณไม่ได้ไปสนุกสนานเท่าไหร่เลยใช่มั้ย
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก
There's lots of fun and letting off steam.มีจำนวนมากสนุกสนานและให้ ไอน้ำออก มันไม่ได้ตายทั้งหมด
We'll go a blush at a time A happy flush at a timeเราจะอายกัน แล้วก็จะสนุกสนานกัน
Away we will go And every day we will growเราจะไปด้วยกัน สนุกสนานมากขึ้นทุกวัน
Begin to laugh a bit and stare a bit And walk around on air a bitหัวเราะสนุกสนานเดินไปด้วยกัน
"At six p.m., the company will assemble in the "Hall of Orgies"..."ที่หก p.m . ,บริษัท will assemble ใน"ห้องโถงของการสนุกสนานสุดเหวี่ยง"... "...
"After dinner, the gentlemen will conduct the so-called orgies"อาหารเย็นหลังจาก, สุภาพบุรุษ will conduct การสนุกสนานสุดเหวี่ยงดังกล่าว
They seemed to enjoy themselves.ดูเหมือนพวกเขาจะสนุกสนานมาก
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ
Oh, but Genie. She's smart and fun and...โอ้ แต่ จีนี่ เธอฉลาด สนุกสนานและ..
You're gonna look funnier sucking my dick with no teeth.คุณสนุกสนานดูจะดูดกระเจี๊ยวของฉันกับไม่มีฟัน
It seems too long it is too long, since I had the pleasure of speaking to you.มันดูเหมือนนานมาก... ...นานมากๆ ตั้งแต่ที่ผม ได้พูดคุยอย่างสนุกสนานกับคุณ
My dearest Lizzy, I hope yourjourney has been as delightful as you anticipated.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันหวังว่าการเดินทางของเธอ จะสนุกสนานเหมือนที่เธอหวังไว้
We've been far too merry to miss any of you!พวกเราก็ห่างไกลจากความสนุกสนาน ก็เพราะคิดถึงทุกๆ คน
Who never looks at a woman except to see a blemish! Are you not diverted?คนซึ่งไม่เคยมองผู้หญิงนอกจากจะมองพวกมีมลทิน ลูกไม่สนุกสนานเลยเหรอ
This is admirable! But Lizzy, you look as if you didn't enjoy it.นี่มันน่าเพลิดเพลินมากนะ แต่ลิซซี่ ลูกดูไม่สนุกสนานกับมันเลย
What do you do for fun?คุณจะทำอย่างไรเพื่อความสนุกสนาน?
Good times, noodle salad.มันสนุกสนานอิ่มหนำสำราญ ไม่ใช่เพราะคุณมีชีวิตขมขื่นหรอก...
"frolic in brine, goblins be thine." It sounded like that."สนุกสนานในทะเล, ภูติจะมาเอาตัวเจ้า." ประมาณนี้หล่ะ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สนุกสนาน
Back to top