ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บุกรุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บุกรุก*, -บุกรุก-

บุกรุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุกรุก (v.) trespass Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
trench(เทรนชฺ) n. คู,คูระบาย,คูดิน,สนามเพลาะ,สลัก. vt.,vi. ล้อมรอบด้วยคู,ขุดคู,ขุดสนามเพลาะ,ตัดเข้าไป,เกือบเป็น,เกือบจะ. -Phr. (trench on (upon) บุกรุก,เกือบจะ), Syn. dugout,ditch
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
usurp(ยูเซิร์พ',ยูเซิร์พ) vt.,vi. ช่วงชิง,แย่งชิง,แย่งชิงอำนาจ,บุกรุก., See also: usurper n.
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ
invade(vt) บุกรุก,ย่ำยี,ร้าวราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
obtrude(vt) ยุ่ง,เสนอหน้า,เสือก,ถลัน,บุกรุก
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม
usurp(vt) ชิงอำนาจ,แย่งชิง,บุกรุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infestationการติดเชื้อ, บุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกาย [การแพทย์]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assult (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, raid Ops. defend
interlope (vi.) บุกรุก See also: ล่วงละเมิด, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต Syn. intrude
intrude (vi.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. encroach, trespass, butt in
intrude (vt.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. invade
invade (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, assult, raid Ops. defend
overrun (vt.) บุกรุก See also: ล่วงล้ำ, รุกล้ำ Syn. invade, occupy
horn in (vi.) บุกรุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ก้าวก่าย Syn. interfere, intrude
break into (phrv.) บุกรุก (ด้วยกำลัง) See also: พังเข้าไป Syn. burst into
intrude into (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on, obtrude on
obtrude on (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on
aggression (n.) การบุกรุก See also: การรุกราน
break-in (vi.) การบุกรุกเข้าไป (เช่น บ้าน, รถ, ที่ทำงาน) Syn. burglary
encroachment (n.) การบุกรุก See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ Syn. intrusion, trespass, violation
incursion (n.) การบุกรุก (คำทางการ) Syn. instrusion, irruption
instrusion (n.) การบุกรุก (คำทางการ) Syn. irruption
intrusion (n.) การบุกรุก See also: การล่วงล้ำ Syn. invasion, encroachment, trespass
invasion (n.) การบุกรุก See also: การรุกล้ำ, การล่วงล้ำ Syn. intrusion, encroachment
irruption (n.) การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง See also: การรุกล้ำ Syn. invasion, incursion
no trespassing (idm.) ห้ามบุกรุก See also: ห้ามรุกล้ำ, ห้ามล่วงล้ำ
trespass (n.) การบุกรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
You broke into our hideoutคุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyone who's been arrested for stalking,uh,breaking and entering,burglary.หาคนที่ถูกจับข้อหาสะกดรอย ทำลายข้าวของ บุกรุก หรือลักเล็กขโมยน้อย
Trespassing, breaking and entering.ข้อหา บุกรุก ทำลายทรัพย์สิน
Were those silly little trespassing and burglary charges.ว่าต้องไปอยู่ที่ไหน ระหว่างที่ถูกจับในข้อหา บุกรุก และ ก้าวก่าย การปฏิบัติหน้าที่
We'II take you and your men for assault, blackmailing... trespassing and other charges to the police.เราจะจับคุณและพวกของคุณ ในข้อหาทำร้ายร่างกาย แบล็กเมล บุกรุก และข้อหาอื่นๆส่งตำรวจ
Breaking and entering for Rocky and Gilda.ทำลาย และ บุกรุก สำหรับ ร็อคกี้ และกิลด้า
Harassment, trespassing, even BE-- seems like there's nothing this guy won't do to get that big-money shot.คุกคาม บุกรุก ถึงขนาดงัดบ้าน ดูเหมือนไม่มีอะไรที่ หมอนี่ทำไม่ได้ เพื่อเงินก้อนโต
Breaking and entering. Grand larceny.งัดบ้าน บุกรุก ระดับจอมโจร
Breaking and entering, safecracking, and armed robbery.บุกรุก ทำลายทรัพย์สิน ทำลายเซฟ แล้วก็ปล้นโดยใช้อาวุธ
Trespassing, breaking and entering, all before noon?บุกรุก ทำลายทรัพย์สิน ย่องเบา ก่อนเที่ยงเนี๊ยะนะ?
Trespassing, acting as a vigilante...บุกรุก ทำหน้าที่เป็นศาลเตี้ย ...
BE, robbery-- you were pretty busy up in Rochester, Eddie.บุกรุก และลักขโมย คุณยุ่งมากเลยนะในโรเชสเตอร์ เอ็ดดี้
Trespassing, disorderly conduct, resisting arrest.บุกรุก, ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่, ขัดขืนการจับกุม
B-and-E's, uh, online gambling...บุกรุก, เล่นพนันออนไลน์ ...
LIVED ALONE. FIRST HOME INVASION...บุกรุกที่พักครั้งแรก...
Two home invasions in less than a week, only a block apart.บุกรุกบ้านสองหลังภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งอาทิตย์ ห่างจากกันแค่บล็อกเดียว
Uh,breaking into my room and watching "days of our lives."บุกรุกห้องของผมแล้วก็ดู "The day of our life"
Trespassing again?บุกรุกอีกแล้วใช่มั๊ย
Must be a hundred statues up there.บุกรุกเขาฆ่า Silvano Bentivoglio, ของฉันวิจัย
The intruder killed my research partner, Silvano Paintivolio and mutilated him in order to bypass security.บุกรุกเขาฆ่า Silvano Bentivoglio, ของฉันวิจัย และฉันถูก maimed เพื่อผ่าน ระบบรักษาความปลอดภัย.
BREAKING INTO MY APARTMENT? TAKING THE BOOK?บุกรุกเข้าห้องพักของฉัน ขโมยหนังสือ
Break into homes, party hardy.บุกรุกเข้าไปในบ้าน สนุกกันสุดเหวี่ยง
BE, assaulting an officer with a deadly weapon.บุกรุกและงัดแงะ ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธอันตราย
Invade and operate my systems remotely.บุกรุกและจัดการระบบของผมได้จากระยะไกล
Burglary. Breaking and entering! Handling stolen goods!บุกรุกและทำลายทรัพย์สิน
Trespassing, vandalism.บุกรุกโดยมีอาวุธ ทำลายทรัพย์สินบุคคลอื่น
Chong Yang Palace was attacked by Prince Huo Du and his men because of Miss Long.ตำหนักเต็งเอี๊ยงถูกองคืชายฮั่วตูและพวกบุกรุก ก็เพราะแม่นางเล้งนี่แหละ.
Then we will overrun the Muslims.แล้วเราจะบุกรุกชาวมุสลิม
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper."ห้ามบุกรุก" สั่งโดย ไมโล เพลสแมน พนักงานเก็บขยะ และสุนัขของเขา ช็อปเปอร์
You're invading my dance space. This is my dance space.คุณบุกรุกพื้นที่เต้นของฉันแล้ว นี่เขตของฉัน
I didn't know there was danger of invasion.ผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายจากผู้บุกรุกหรอกนะครับ
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม!
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ
Trespassing now!ตออนี้ เป็นผู้บุกรุกแล้ว !
Someone penetrates the house, gets upstairs, jerks off on the bed.มีคนบุกรุกเข้ามาในบ้าน..
Get in your car and leave!- คุณบุกรุก พื้นที่ส่วนบุคคลแห่งนี้ - พวกเรา กำลังทำการสืบสวนคดีอยู่
I've got nothing to say. This is an invasion of my privacy!ผมไม่มีอะไรจะพูด นี่เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวผม !
These mountains have defeated every invader.ภูเขาลูกนี้ปราบผู้บุกรุกทุกราย
Oh, yes, they all invaded this island of Britain but they've never taken the mountains from us.พวกไวกิ้งส์ พวกนอร์แมนส์ โอ้ใช่ ทั้งหมดเป็นผู้บุกรุก ของเกาะแห่งราชอาณาจักร
The truth is that, while we Welsh like to believe that it was the mountains that beat the successive invaders it was, really, the weather that comes with mountains.ความจริงก็คือว่า... เราชาวเวลส์เชื่อว่า... ภูเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ชนะเหนือผู้บุกรุก
They didn't steal anything yet.ความผิดบุกรุก มันไม่ได้ขโมยอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บุกรุก
Back to top