ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burglary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burglary*, -burglary-

burglary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burglary (n.) การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: การย่องเบา Syn. housebreaking
English-Thai: HOPE Dictionary
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary
English-Thai: Nontri Dictionary
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a C.I. For a burglary cop. Called in the tip on the bank.เป็นสายตำรวจโทรมาบอกเรื่องแบงค์
Like a burglary or something.อย่างทำเป็นจี้ปล้น ทำนองนั้น
So far it matches what the burglary division already has on the break-ins, so she's not giving us anything we don't already have.ถึงตอนนี้มันเข้ากับนักย่องเบาที่กำลังอาละวาดอยู่ งั้นเธอก็ไม่ได้ให้อะไรใหม่กว่าที่เรามีอยู่เลย
Looks like the sketch that burglary already has on the break-in suspect.ดูเหมือนโจรนั่นจะใช่นักย่องเบาที่กำลังตามตัวกันอยู่
I had garcia look into all unsolved burglary homicides in central california,ผมให้การ์เซียเข้าไปหาคดีปล้นฆ่า ที่ยังปิดคดีไม่ได้ของคาลิฟอร์เนีย
There's no sign of burglary or forced entry at the house, and he was such a sweet old man that there'd be no reason to hurt him, anyway.ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในบ้าน แล้วแกก็เป็นคนดีด้วย ไม่มีเหตุผลที่ใครจะมาฆ่าแก
And one open burglary case.และ 1 คดีเรื่อง ขโมย
Staging a fake burglary to protect her stuff from Orson.จัดฉากว่าโดนปล้นเพื่อซ่อนของจากออร์สัน
Were those silly little trespassing and burglary charges.ว่าต้องไปอยู่ที่ไหน ระหว่างที่ถูกจับในข้อหา บุกรุก และ ก้าวก่าย การปฏิบัติหน้าที่
This kind of scenario, an offender typically tries to stage the scene, make it look like murder, suicide, a burglary gone wrong.ชนิดของสถานการณ์เช่นนี้ ผู้กระทำความผิดมักจะพยายามจัดฉาก ทำให้มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย นักย่องเบาที่ทำงานผิดพลาด
He's being held in Andover, Mass., on a burglary charge.เขาถูกจับในแอนโดเวอร์ แมสซาชูเซส ข้อหาย่องเบา
Cops keep saying this was a burglary gone wrong.ตำรวจเอาแต่พูดว่า เป็นการขโมยที่ผิดปกติ

burglary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary
夜稼ぎ[よかせぎ, yokasegi] (n) night work; burglary
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone)
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P)
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet
盗犯[とうはん, touhan] (n) burglary; larceny

burglary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจรกรรม[n.] (jōrakam = j) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary FR: vol [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burglary
Back to top