ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาน*, -นาน-

นาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาน (adv.) long See also: for a long time, extensively Syn. ยาวนาน, ช้านาน
นาน (adv.) for a long time Syn. นานมาก Ops. ไว, เร็ว
นาน (adv.) once in a while See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time Ops. บ่อยๆ
นานๆ ครั้ง (adv.) rarely See also: infrequently, seldom, blue moon
นานนม (adv.) for a long time See also: age-old, for ages, everlastingly Syn. นมนาน, นานมาก Ops. เร็ว, ไว
นานมาก (adv.) quite long (time) See also: so long (time), very long (time)
นานมาก (adv.) for a long time See also: age-old, for ages, everlastingly Syn. นมนาน Ops. เร็ว, ไว
นานมาก (adv.) for a long time See also: agelong, lastingly Syn. นมนาน, นาน
นานมาก (v.) be agelong See also: be a long time Syn. นมนาน Ops. ไว
นานมาก (adv.) for a long time Ops. ไว, เร็ว
นานมาก (adv.) long time See also: lengthy period of time Ops. ชั่วครู่, แป๊บเดียว
นานมาแล้ว (adv.) long ago See also: long time ago
นานสองนาน (adv.) for a long time See also: agelong, lastingly Syn. นานมาก, นมนาน, นาน
นานหาย (adj.) chronic
นานัปการ (adj.) various See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
นานัปการ (adv.) variously See also: miscellaneously, differently Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
นาน (det.) many See also: various, diversified, different, numerous Syn. หลาย, ต่างๆ, มากมาย, หลากหลาย Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
นานาชาติ (n.) various nations See also: all the nations, various countries, all the countries Syn. นานาประเทศ
นานาชาติ (adj.) international See also: internat. Syn. นานาประเทศ
นานาทัศนะ (n.) symposium See also: forum
นานาประการ (adj.) various See also: diversified, varied, different, numerous, many Syn. นานัปการ, มากมาย, หลากหลาย Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
นานาประเทศ (n.) various nations See also: all the nations, various countries, all the countries
นานาประเทศ (adj.) international See also: internat.
นานาเนก (adv.) variously See also: differently Syn. นาเนก, มากมาย, หลากหลาย
นานเป็นปี (adv.) yearlong See also: all year round, year-round
นานแสนนาน (v.) be agelong See also: be a long time Syn. นานมาก, นมนาน Ops. ไว
นานแสนนาน (adv.) long time ago See also: for ages Syn. นมนาน, นาน
นานโข (adv.) quite long (time) See also: so long (time), very long (time) Syn. นานมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous
apposite(แอพ'พะซิท,อะพอซ'ซิท) adj. เหมาะ,เหมาะสม,เกิดควบคู่หรือขนานกัน
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
centennial(เซนเทน'เนียล) adj. อยู่ได้นานร้อยปี -n. หนึ่งร้อยปี
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
collimate(คอล'ละเมท) {collimated,collimating,collimates} vt. ปรับเข้าให้ตรง,เล็งให้ตรง,ทำให้ขนาน,ปรับสภาพให้ชัด., See also: collimation n. ดูcollimate
conbrio(คอนบรี'โอ) ด้วยความแรง,ยิ้มแย้มสนุกสนาน
convenance(คอน'วะนานซฺ) n. ความเหมาะสมประเพณีนิยม
conventional memoryหน่วยความจำปกติใช้เรียก 640 กิโลไบต์แรกของหน่วยความจำ (RAM) ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม และเครื่องเลียนแบบไอบีเอ็ม (IBM compatibles) ที่กำหนดว่าต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 640 เค (เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นานแล้ว)
coon's agen. เวลาอันยาวนาน
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
criosphinx(ไคร'อะสฟิงซฺ) n. สัตว์ในตำนานที่มีร่างเป็นสัตว์แต่หัวเป็นแพะ,ภาพสัตว์ดังกล่าว
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า,วิกลจริต,โง่เง่า,สนุกสนาน,ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft
damon and pythiasn. (เด'มัน-) ชื่อเพื่อนสนิทและเพื่อนตายคู่หนึ่ง (ตามตำนานกรีก)
deep-seatedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต,ฝังลึก,เป็นมานาน
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dictionary(ดิค'เชินนะรี) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม -a walking dictionary ผู้ที่รู้ศัพท์มาก, Syn. lexicon,thesaurus
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน,สนุกสนาน,ทำให้เพลิดเพลิน. vi.,n. (ความ) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม
chronic(adj) เป็นมานาน,เรื้อรัง
collateral(adj) เพิ่มเติม,ผนวก,ประกอบ,เคียงข้าง,ขนานกัน
convocation(n) การชุมนุมทางศาสนา,การเรียกประชุม,ที่ประชุม,ความสนุกสนาน
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
denominate(vt) ขนานนาม,ตั้งชื่อ,กำหนด,ได้ชื่อ
dictionary(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม,หนังสือรวมคำศัพท์,อภิธานศัพท์
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
dub(vt) ให้ฉายา,ขนานนาม,แต่งตั้ง,เรียกขาน
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
enliven(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง,ทำให้คึกคัก
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
entitle(vt) ให้สิทธิ์,ให้ชื่อ,ขนานนาม,ตั้งชื่อ,ให้ตำแหน่ง
erelong(adv) ในไม่ช้า,ไม่นาน,ไม่ช้าไม่นาน
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,รื่นเริง,ร่าเริง,สนุกสนาน
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
frolicsome(adj) รื่นเริง,เล่นซน,ร่าเริง,หยอกเย้า,สนุกสนาน
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
gala(adj) เกี่ยวกับการฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง,สนุกสนาน,รื่นเริง
gamesome(adj) ชอบเล่น,เต็มใจเล่น,ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน
gay(adj) สนุกสนาน,สีสด,ฉูดฉาด,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ชอบรักร่วมเพศ,เป็นเกย์
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
glee(n) ความร่าเริง,ความยินดี,ความสนุกสนาน
gleeful(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,ยินดี,รื่นเริง,ดีใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perennialนานปี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bleederท่อแยกขนาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inanition๑. ความผอมโซเหตุอดนาน๒. ภาวะขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
less developed countryประเทศพัฒนาน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister๑. รัฐมนตรี๒. อัครราชทูต๓. ศาสนาจารย์ (คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oblong-รูปขอบขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallelนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallelepiped; parallelopipedทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polypharmaceutic-การใช้ยาร่วมหลายขนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psycho-physical parallelismลัทธิขนานระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
station in lifeฐานะการครองชีพ, ฐานานุรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tangentialนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomentoseมีขนสั้นหนานุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aแอมแปร์, สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
a.c.เอซี, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ADHเอดีเอช, ดู antidiuretic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alleleแอลลีล, ยีนที่เป็นคู่กันหรือแสดงลักษณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alnicoแอลนิโค, โลหะผสมระหว่างอะลูมิเนียม นิกเกิล และโคบอลต์ ใช้ทำแม่เหล็กถาวรอย่างดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alpha cell [α - cell]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alternation of generationวัฏจักรชีวิตแบบสลับ, วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่มีโครโมโซม 1 ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
altimeterมาตรระดับความสูง, เครื่องมือวัดความสูงสำหรับใช้ในเครื่องบินเพื่อบอกระดับความสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
AMเอเอ็ม, ดู amplitude modulation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์, อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ใช้ต่ออนุกรมกับส่วนของวงจรที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
anaphaseระยะแอนาเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะเมทาเฟส เป็นระยะที่ โครมาทิดแยกออกจากกันเป็นโครโมโซม กลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มเคลื่อนไปยังขั้วเซลล์แต่ละด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
androgenแอนโดรเจน, ฮอร์โมนเพศชายที่สร้างในอัณฑะ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angiospermพืชดอก, พืชจำพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นพืชที่มีมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular accelerationความเร่งเชิงมุม, อัตราการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของวัตถุ หรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
annelidแอนเนลิด, สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา มีลำตัวกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันทั้งภายนอกและภายใน เช่น แม่เพรียง ไส้เดือนดิน ปลิง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
annual ringวงปี, ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตามขวาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ride down (phrv.) ใช้งานอย่างหนัก / นาน (ม้า)
long-standing (adj.) นาน See also: ยาวนาน, ที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน Syn. enduring, lasting, long-lasting
years (n.) นาน See also: นานมาก
infrequently (adv.) นานๆ ครั้ง See also: ไม่บ่อย
rarely (adv.) นานๆ ครั้ง See also: ไม่บ่อย Syn. infrequently
more (adv.) นานขึ้น See also: นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น Syn. often, frequently Ops. seldom
from the year dot (idm.) นานมาก See also: ยาวนานมาก
time out of mind (idm.) นานมาก See also: ยาวนานมาก, นานจนจำไม่ได้
till the cows come home (idm.) นานมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยาวนานมาก
the year dot (idm.) นานมากๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: นานโข, ยาวนานมาก
the year one (idm.) นานมากๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: นานโข, ยาวนานมาก
long ago (adv.) นานมาแล้ว See also: นมนาน, นาน, นานมาก
remote (adj.) นานมาแล้ว Syn. long ago
overlong (adj.) นานเกินไป Syn. overly long
overly long (adj.) นานเกินไป
adamant (n.) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
aeon (n.) ช่วงเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด
agelong (adj.) ยาวนาน
amuse (vt.) ทำให้สนุกสนาน See also: ทำให้ร่าเริง Syn. entertain Ops. bore
amusing (adj.) น่าสนุกสนาน Syn. entertaining, diverting, enjoyable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
How long have you studied English?คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
Have you seen Kate lately?คุณได้เจอเคทเมื่อไม่นานมานี้ไหม
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
How long have you stayed here?คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหน
How long has she lived there?เธออาศัยอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนแล้ว
Will you stay there for long?คุณจะอยู่ที่นั่นนานไหม
How long have you been married?คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
Did you and John have a good time?คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
You have any idea how long it takes for...?คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
I've waited a long time for thisฉันคอยสิ่งนี้มาตั้งนานแล้ว
How long has he been sick?เขาป่วยมานานแค่ไหนแล้ว
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
How did we let it get this far?พวกเราปล่อยให้มันล่วงเลยมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร
I have not seen that in yearsฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมานานหลายปี
I warned you long agoฉันเตือนคุณมานานแล้ว
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
How long will you stay with your family?คุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณนานแค่ไหน?
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
Where have all of you been recently?พวกคุณทุกคนไปอยู่ที่ไหนมาไม่นานมานี้?
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
It took me so long to find this bookฉันใช้เวลาตั้งนานเพื่อหาหนังสือเล่มนี้
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
Why did you wait so long?ทำไมคุณถึงได้คอยนานขนาดนั้น?
How long do we have?พวกเรามีเวลานานแค่ไหนหรือ?
How long have you been working togetherพวกคุณทำงานด้วยกันมานานแค่ไหน?
You can stay as long as you wantคุณสามารถอยู่ที่นี่นานเท่าที่คุณต้องการ
How long have you guys been together?พวกคุณคบกันมานานแค่ไหนแล้ว?
It was a long time agoมันนานมาแล้ว
You've been here long enoughคุณอยู่ที่นี่มานานพอควรแล้ว
The longer you stay, the harder it is to leaveยิ่งคุณอยู่นานก็ยิ่งยากจะจากไป
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
It does not take longมันใช้เวลาไม่นานนัก
Occasionallyบางโอกาส นานๆ ครั้ง ไม่บ่อยมากนัก
How long does it take from Bangkok to Korat?จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเท่าไหร่?
How long did it take you to speak English?คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการพูดภาษาอังกฤษได้?
How long will it take to learn a language?ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
Long time no seeไม่ได้เจอกันนานเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I gave a 15-second impression of The Picture of Dorian Grey,ผมเลยมองหนังดอเรียน นาน 15 วินาที
Uh, We Kinda Did Know Each Other, A Long, Long Time Ago.อ่า, เรารู้จักกันมาก่อน นาน นานมากแล้วหละ
Don't boil the consommé, it'll toughen the pheasant.อย่าเคี่ยว คอนโซเม่ นาน เนื้อไก่ฟ้าจะเหนียว...
Every once in a blue moon?แต่ความคิดของฉันก็คือ ทำไมคุณ ไม่พยายามทานอาหารเย็นกับลูกคุณล่ะ นาน ๆ ครั้งอย่างนั้นหรือ
Jeong-nan Kim / Yang-woo Kimคิม ชอง นาน / คิม ยาง วู
Don't you know that it's not the size of the instrument that matters, but how much and how long and how often your mother catches you playing?แกไม่รู้รึไงว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องของขนาด ของเครื่องดนตรีที่สำคัญ /N แต่มันสำคัญที่ แม่ของแกมาดูแกเล่นบ่อย นาน และมากแค่ไหน ?
Using the LHC, Nahn and thousands of other scientists turn pieces of atoms into time travelers.สตีฟ นาน เป็นศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ที่ เอมไอที ใช้ เอลแอชสี, นาน และจำนวน ของนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
Steve Nahn is a Professor at M.I.T.สตีฟ นาน เป็นศาสตราจารย์ที่ เอมไอที
The LHC creates the primordial explosions, then four enormous detectors along the accelerator ring take pictures of the collisions.สองเครื่องตรวจจับที่ใหญ่ที่สุดจะ เรียกว่า แอทแลส และ สีเอมเอส เอมไอที สตีฟ นาน นำทีม ที่ช่วยให้การออกแบบและตอน นี้ทำงานตรวจจับ สีเอมเอส
But the last phone call was to Sara Walker... for two minutes at 1:26 A.M.แต่โทรครั้งสุดท้าย คือซาร่า วอล์คเกอร์ นาน 2 นาที ตอนตี 1: 16
That's all right. It... snuck up on me.ไม่เป็นไรหรอก นาน ๆ ทีฉันก็นึกขึ้นมาน่ะ
You know they don't like it when we stand in one place for too long.ให้เรายืนอยู่ตรงไหนเฉย ๆ นาน
No one-- no one has... for so long.ไม่มี one- - ไม่มีใครมี ... นาน
And so the doctor will be staying in our beautiful home for a month.คุณหมอจะพักในบ้านหลังงาน ของเรา นาน 1 เดือน
That loan will cost us $500 a month for 20 years.เราต้องผ่อนเดือนละ 500 นาน 20 ปี
Everybody on our island of misfit toys could use a little head shrinking.ทุกคนบนเกาะเพี้ยน ๆ นี่ นาน ๆ ทีได้คุยกับจิตแพทย์บ้างก็ดี
On the road of life, always stop to smell the single malt whiskey.ถึงชีวิตจะยุ่งยาก นาน ๆ ที หยุดแวะดม ซิงเกิล มอลต์ วิสกี้ บ้างก็ดี
I used to work for your father a long time ago.ฉันเคยทำงานกับพ่อของเธอ เมื่อ นาน มาแล้ว
Doing this sometimes would be a good idea.นาน ๆ ที ออกมากันแบบนี้ ก็ดีเหมือนกันนะ
Sometimes round the way, where we live, you can catch that same breeze.นาน ๆ ทีลมทะเลก็พัดไปถึงแถวบ้านเลย ตอนมันพัดมา...
Do you care to interpret, Captain Barbossa?นาน ๆ มันถึงจะมีซักทีนึง
Any longer out on that road, and I'm one of them, you know?นาน ๆ ออกไปบนถนนนั้นและ ฉันหนึ่ง
They get angry and defensive.นาน 3 วัน พวกเขาต้องโกรธ และป้องกันตัวเอง
Long long time ago, there lived a horrible monster in the village that liked to stop people- and asked them difficult questions-นาน นานมาแล้ว มีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน พวกมันชอบจับมนุษย์ไป.. แล้วถามคำถามที่แสนจะยาก
Long long time ago, there lived a horrible monster who stopped people- to ask difficult questionsนาน นานมาแล้ว มีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน พวกมันชอบสั่งให้หยุด..
Long long time ago, there lived a horrible monster in the village who liked to stop peopleนาน นานมาแล้ว มีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน พวกมันชอบสั่งให้หยุด..
Long long time ago, in the village, assa.นาน นานมาแล้วในหมู่บ้าน.. "อัสส่า!"
But on the rare...นานๆ ครั้ง แต่พักหลังก็บ่อยเหมือนกัน
For once you've surprised me.นานๆ คุณจะเซอร์ไพรส์ฉันได้
EVERY NOW AND THEN A TRIGGER HAS TO BE PULLED.นานๆ ที เราก็ต้องชักปืนขึ้น
I've rarely lost a fight when I'm sober, which I plan on being.นานๆ ทีผมก็แพ้บ้างตอนที่เมาน่ะ ผมวางแผนไว้แล้ว
Even you have good ideas occasionally.นานๆ ทีเธอก็มีประโยชน์เหมือนกัน
Just moving on through. Searching out the New Land.นานๆ มาเยี่ยมที่ ชอบออกไปหาสิ่งใหม่ๆ
It's not unheard of that people turn themselves around, but you haven't broached the possibility of divorce yet.นานๆ เราถึงจะเห็นทีนึง ว่าคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่คุณยังไม่ได้ เกริ่นเรื่องหย่ากับเขาใช่หรือเปล่าครับ
You can have rich food for once in your life.นานๆกินหนักท้องซักมื้อก็ดี
A cleaning maid came by occasionally.นานๆครั้ง จะมาเป็นคนทำความสะอาด
So every so often, I flip 'em on remotely, give 'em a little ping just to see where they are.นานๆครั้ง เปิดมัน ให้มันส่งสัญญาณ เพื่อจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
It was a good reason to come back home once in a while.นานๆครั้งกลับบ้านก็ดีค่ะแม่
Occasionally I drank with the harlots.นานๆครั้งข้าก็ดื่มกิน กับโสเภณีเหมือนกัน
I seldom go there.นานๆครั้งฉันจะไปที่นั่น

นาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant
長年[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years
長時間[ちょうじかん, choujikan] Thai: เป็นเวลานาน
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาน
Back to top