ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่วมท้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่วมท้น*, -ท่วมท้น-

ท่วมท้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่วมท้น (v.) overwhelm Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ Ops. ขาดแคลน
ท่วมท้น (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ Ops. ขาดแคลน
English-Thai: HOPE Dictionary
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
mindblowing(ไมด'โบลอิง) adj. ประหลาดใจ,ท่วมท้น,ทำให้เกิดผลเหมือนยาหลอนประสาท.
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing,severe
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล,กว้างขวาง,กินเนื้อที่อันกว้างขวาง,ครอบคลุม,ท่วมท้น,เด็ดขาด. n. การกวาด,การปัดกวาด,การขจัด,การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
English-Thai: Nontri Dictionary
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย
whelm(vt) ท่วมท้น,ล้น,จม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landslideการชนะอย่างท่วมท้น [ดู tidal wave] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tidal waveการชนะอย่างท่วมท้น [ดู landslide] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deluge (vt.) ท่วมท้น See also: ล้นหลาม, ตกหนัก (ฝน) Syn. flood, inundate, soak, rain cats and dogs Ops. sprinkle
drenched (adj.) ท้วมท้น See also: โชก, เปียกชุ่ม Syn. soggy
drown (vt.) ท่วมท้น
inundate (vt.) ท่วมท้น See also: เต็มตื้น Syn. swamp, overwhelm
saturated (adj.) ท้วมท้น See also: โชก, เปียกชุ่ม Syn. drenched, soggy
swallow (vt.) ท่วมท้น See also: ดูดกลืน Syn. absorb, engulf
sweeping (adj.) ท่วมท้น See also: เด็ดขาด, โดยสมบูรณ์ Syn. overwhelming, complete
well (vi.) ท่วมท้น See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
bubble over with (phrv.) ท่วมท้นด้วย See also: เต็มไปด้วย Syn. brim over with
swim with (phrv.) ท่วมท้นด้วย See also: เจิ่งนองด้วย
overflow with (phrv.) ท่วมท้นด้วย (ของเหลว)
overflow with (phrv.) ท่วมท้นด้วย (ความรู้สึก)
deluge with (phrv.) ท่วมท้นไปด้วย See also: เจิ่งนองด้วย Syn. flood with
deluge with (phrv.) ท่วมท้นไปด้วย See also: แน่นขนัดด้วย, เเน่นเอี้ยดด้วย, ห้อมล้อมด้วย Syn. flood with
consume with (phrv.) ท่วมท้นไปด้วย (ความรู้สึก)
cover in (phrv.) ท่วมท้นไปด้วย (อารมณ์ความรู้สึก)
bubble over (phrv.) (ความรู้สึก)ท่วมท้น See also: (หัวเราะ)ร่วน, (อารมณ์)พลุ่งพล่าน
devastate (vt.) ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก (มักใช้รูป passive voice) See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้ตกตะลึง
fervor (n.) ความรู้สึกท่วมท้น See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า Syn. ardor, fervour, zeal Ops. indifference, unconcern
fervour (n.) ความรู้สึกท่วมท้น See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า Syn. ardor, fervor, zeal Ops. indifference, unconcern
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got the overwhelming impression that however he was killing these people, he wanted it to end.ผมรู้สึกประทับใจ ท่วมท้น ถึงแม้ว่าเขา ได้ฆ่าคนไปส่วนหนึ่งแล้ว เขายังอยากยุติมัน
The party is at 90% capacity...ท่วมท้นจริงๆค่ะ คุณนายเกรย์สัน
/A magical place.ท่วมท้นไปด้วยการผจญภัยใหม่ๆ สำหรับเด็กชายวัย 6ปี
Your vote of confidence is overwhelming.เสียงของหลานชนะท่วมท้นเลย
You, who have, uh... devastated the, the souls of the living?นาย คือคนที่มี เอ่อออ.. มีชัยท่วมท้นต่อวิญญาณสิ่งมีชีวิต
He screams "Eureka!" and he is so overwhelmed, he runs naked through the streets to the king's palace to report his discovery."ยูเรก้า !" และด้วยความดีใจอย่างท่วมท้น จึงวิ่งออกไปทั้งเปลือยกายอย่างนั้น ผ่านถนนสายต่าง ๆ ไปยังพระราชวัง เพื่อที่จะถวายรายงานการค้นพบของเขา
But before I am run away with my feelings, perhaps I may state my reasons for marrying.แต่ก่อนที่ผม จะมีความรู้สึกอันท่วมท้น ผมขอบอกถึงเหตุผลว่า ทำไมผมจึงต้องแต่งงาน
The sympathy vote in the congress will give your anti-gun bills... passage by a landslide.แล้วในการออกเสียงในสภา กฎหมายควบคุมปืนของแกจะได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น
By now you're drowning in guilt, I'm guessing.ผมเดาว่าตอนนี้คุณคง รู้สึกผิดอย่างท่วมท้น
It's a mind-boggling event.มันเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันท่วมท้น
With another enormously popular show, "heroes."ในซีรี่ย์ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ฮีโร่ส์
My inbox is overflowing,กล่องจดหมายที่ท่วมท้น
[ moaning ] and the pain was...และความเจ็บปวด -- ความเจ็บปวดมันท่วมท้น
But after the announcement, the only thing that scares the hell out of me now is doing nothing.แต่ภายหลัง การแถลงการณ์ ความรู้สึกกลัวบ้าบอ ที่ท่วมท้นตัวผม ก็ไม่มีอะไรเลย
And that you feel them, oh, so much more.และคุณรู้สึกถึงมัน อยากท่วมท้น
# Where there's love overflowing ## # ความรักท่วมท้น #
The school board has been just flooded with e-mails from parents thrilled with my tough stance on healthy teen lunches.ผู้บริหารโรงเรียนคงจะท่วมท้นไปด้วย อีเมล์จากผู้ปกครอง ที่ปลื้มกับความแกร่งของฉัน เรื่องอาหารกลางวันที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า
I was feeling a little overwhelmed... and powerless.แม่รู้สึกดีใจอย่างท่วมท้น และไม่มีพลัง
Since Keith's demands were overwhelming her, why not make some overwhelming demands of her own?เมื่อความต้องการที่ท่วมท้นของคีธทำให้เธอจุก ทำไมเธอถึงจะไม่นำความต้องการเหล่านั้น กลับคืนไปบ้างล่ะ?
An actor so consumed with his performance that..ผู้เล่นจะท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่จะทำเช่นนั้น
He's a shoo-in for prom king, and after winning the big game, he'll help me land crucial swing votes.เขาเป็นว่าที่ราชางานพรอม และหลังจากชนะการแข่งขันนั่นแล้ว เขาจะทำให้ฉันได้รับคะแนนโหวตอย่างท่วมท้น
The pressure you're under at this point can be overwhelming.ความกดดันที่พวกคุณเจอตอนนี้มันท่วมท้นมาก
And I'm the only one who'll drown in my desire for you#และฉันเป็นเพียงคนเดียวที่ท่วมท้นด้วยความต้องการเธอ#
We take great pride in honoring the many men and women who demonstrated exceptional gallantry in the face of overwhelming enemy force.เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ยกย่อง เหล่าทหารชายหญิง ที่ได้แสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อเผชิญกับกองกำลังที่ท่วมท้นของศัตรู
Receiving the majority of write-in votes,นร.ที่ได้รับเสียงโหวตท่วมท้น
It seems like he's just being effusive, because he is.เหมือนกับรักที่มันท่วมท้นเหลือเกิน เพราะเขาเป็นคนแบบนั้น
I'm guessing you don't mean the joy and happiness and overwhelming love.ฉันคิดว่าคุณคงไม่ได้ หมายถึงความยินดี ความสุขและความรักฃ์อย่างท่วมท้นนะ
So, I woke up this morning to a flood of e-mails and video posts.ฉันตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้ พบกับอีเมล์และวิดีโอ ท่วมท้นล้นหลาม
In my experience, when a simple request gets an outsized response, either something's wrong or I've won something.จากประสบการณ์ของฉัน เมื่อคำขอร้องธรรมดา ได้รับกการตอบรับที่ท่วมท้น แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติ\ รึไม่ฉันก็ถูกรางวัลบางอย่าง
Because it explains their behavior... their obsessive-compulsive, overwhelming sexual attraction to each other.เพราะมันอธิบายพฤติกรรมของพวกเขา... การครอบงำของพวกเขา แรงดึงดูดทางเพศอย่างท่วมท้น
We have confounded Pompey to the north, yet Crassus still advances from the south with overwhelming advantage.เราได้รับการหลอกทางเหนือ แต่ปอมเปย์ Crassus มาจากทางทิศใต้อย่างท่วมท้นที่แข็งแกร่ง
The whole city of San Fransokyo is asking, "Who are these heroes? And where are they now?"จากหายณะครั้งใหญ่หลวงก็ยังคงท่วมท้น ฮีโน่กลุ่มนี้คือใคร?
This made it possible to find the light an overwhelming advantage for an organism that harvests sunlight to make food.นี่เองที่ทำให้มันเป็น ไปได้ที่จะหาแสง ประโยชน์อย่างท่วมท้น สำหรับสิ่งมีชีวิตที่เก็บเกี่ยว แสงแดดที่จะทำให้อาหาร
We are so close to the flood finally rising.เราใกล้ที่จะทำให้ อุทกภัยท่วมท้นแล้ว
Conlan was an overwhelmingly heavy favorite... pounding young Creed with right hands as you saw right there.คอนแลน เป็นที่ชื่นชอบของ หนักอย่างท่วมท้น ห้ำหั่นครีดหนุ่มสาวที่มีมือ ด้านขวา ในขณะที่คุณเห็นอยู่ที่นั่น
I would live a life filled... engulfed... consumed... by lust.ฉันจะใช้ชีวิตที่บริบูรณ์... ท่วมท้น... ถูกครอบงำ...
So much so that, after a while... okay, it had been four years, but...มันท่วมท้นจนพอผ่านไปสักพัก... โอเค มันก็สี่ปีแหละนะ แต่...
It was unanimous and overwhelming.ผลออกมาท่วมท้นเป็นเอกฉันท์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่วมท้น
Back to top