ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่วม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่วม*, -ท่วม-

ท่วม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้วม (v.) be plump See also: be fat Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, อวบ, ล่ำ
ท่วม (v.) flood See also: inundate, submerge Syn. เอ่อ, ล้น, ท้น, กลบ
ท้วมๆ (adv.) moderately Syn. พอสมควร, พอประมาณ, กลมกล่อม, นุ่มนวล
ท้วมๆ (v.) be plump See also: be full, be round Syn. ท้วม Ops. ผอมแห้ง
ท่วมท้น (v.) overwhelm Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ Ops. ขาดแคลน
ท่วมท้น (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ Ops. ขาดแคลน
ท่วมหัว (adv.) very much See also: too much, too many Syn. มากมาย, เกินพอ
ท่วมหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, เลยหัว, พ้นหัว,
English-Thai: HOPE Dictionary
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
antediluvian(แอนทีดิล' ลุเวียน) adj. ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) , โบราณ.
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
buxom(บัค'เซิม) adj. มีหน้าอกใหญ่,อวบอัด,ท้วม, See also: buxomness n. ดูbuxom
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu
diluvium(ดิลู'เวียม) n. ชั้นน้ำท่วมสะสม,น้ำท่วมทับถมกัน, Syn. diluvion -pl. -diluvia,diluviums
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
eagre(อี'เกอะ) n. น้ำท่วมและกระแสน้ำขึ้น
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
effusive(อิฟิว'ซิฟว) adj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งซึมออก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง,พรั่งพรูออก (อารมณ์), See also: effusiveness n. ดูeffusive, Syn. overflowing
engulf(เอนกัลฟฺ') vt. กลืน,จุ่ม,ดูด,ท่วม,ครอบคลุม., Syn. ingulf., See also: engulfment n. ดูengulf
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
garrulity(กะรู'ลิที) n. การพูดมาก,การพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง, Syn. talkativeness,wordiness
garrulousadj. พูดมาก,น้ำท่วมทุ่ง,ปากจัด., See also: garrulously adv. garrulousness n., Syn. talkative,verbose
inarticulate(อินอาร์ทิค' คิวเลท) adj. พูดไม่เก่ง, พูดไม่เป็น, นิ่งเฉย, น้ำท่วมปาก, พูดไม่ออก, ไม่เชื่อมต่อกัน., See also: inarticulately adv. inarticulateness n., Syn. unintelligble
inning(อิน'นิง) n. สมัยมีอำนาจ,ตาทำแต้มในการแข่งขัน,โอกาส., See also: innings ตาลีลูกคริดเก๊ต,การเรียกคืนที่ดินที่เป็นหนองหรือน้ำท่วม
inundant(อินนัน'เดินทฺ) adj. ท่วม,ไหลบ่า
inundate(อิน'นันเดท) vt. ท่วม,ไหลบ่า,ทำให้เต็มไปด้วย., See also: inundation n. inundator n. inundatory adj., Syn. flood,overflow
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
lengthy(เลง'ธี) adj. ยาวมาก, (คำพูด) ยืดยาวเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง., See also: lengthily adv. lengthiness n. ดูlengthy, Syn. interminable
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike
marsh(มารช) n. ที่ดินต่ำและชื้น มักไม่มีต้นไม้และมักมีน้ำท่วม
unmentionable(อันเมน'เชินนะเบิล) adj. เอ่ยถึงไม่ได้,ไม่อาจจะกล่าวถึงได้,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก n. สิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึง. unmentionables กางเกง,เสื้อผ้าชั้นใน
mindblowing(ไมด'โบลอิง) adj. ประหลาดใจ,ท่วมท้น,ทำให้เกิดผลเหมือนยาหลอนประสาท.
noah(โน'อะ) n. โนอาผู้สร้างเรือใหญ่บรรทุกครอบครัวของเขาและสัตว์ทุกชนิดเพื่อหนีน้ำท่วมโลก (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
orotund(ออ'ระทันดฺ) adj. เกี่ยวกับเสียงที่ดังกังวาล ชัดเจน กลมกล่อม,น้ำท่วมทุ่ง,ฟุ่มเฟือย,เอิกเกริก., See also: orotundity n., Syn. resonant
overbear(โอ'เวอะแบร์) vt. ชนะ,เหนือกว่า,ลำหน้า,ท่วม,ครอบงำ. vi. ให้ผลมากเกินไป,มีลูกมากเกินไป., See also: overbearer n., Syn. dominate
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing,severe
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.
prolix(โพรลิคซฺ',โพร'ลิคซฺ) adj. ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง,พูดหรือเขียนเสียยืดยาวอย่างน่าเบื่อ., See also: prolixity,prolixness n.
puffy(พัฟ'ฟี) adj. ท้วม,พอง,อ้วนฉุ,หยิ่งยโส., See also: puffily adv. puffiness n.
pulmonary edemaน้ำท่วมปอด
English-Thai: Nontri Dictionary
buxom(adj) ท้วม,อวบอัด
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
drown(vi,vt) จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,ถ่วงน้ำ
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
flood(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำนอง,น้ำขึ้น
flush(vi) แล่น,ไหลทะลัก,ท่วม,หน้าแดง
immerse(vt) จุ่ม,ท่วม,จมมิด,ฝัง,หมก,แช่,รด(น้ำมนตร์)
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย
inundate(vt) ท่วม,ไหลบ่า
inundation(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,การไหลบ่า
overflow(n) การท่วม,การนอง,การไหลบ่า,การเอ่อล้น
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน
swim(vi) ลอย,ว่ายน้ำ,ท่วม,จุ่ม,อาบ,แช่
TONGUE-tongue-tied(adj) พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,พูดตะกุกตะกัก,ลิ้นแข็ง
whelm(vt) ท่วมท้น,ล้น,จม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
circumlocutionสำนวนน้ำท่วมทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
flood controlการควบคุมน้ำท่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flood insuranceการประกันภัยน้ำท่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperhidrosis; diaphoresis; hyperidrosis; polyhidrosis; polyidrosis; sudoresisภาวะหลั่งเหงื่อมาก, ภาวะเหงื่อท่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kelp-shoreเขตชายทะเลที่น้ำท่วมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landslideการชนะอย่างท่วมท้น [ดู tidal wave] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tidal waveการชนะอย่างท่วมท้น [ดู landslide] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
extreme floodextreme flood, น้ำท่วมสุดโต่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Floodน้ำท่วม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
flood indexflood index, ดัชนีน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inundated landinundated land, พื้นที่น้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inundationน้ำเอ่อท่วม [อุตุนิยมวิทยา]
Mangroveป่าชายเลนสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Levee คันดิน, ทำนบดิน ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
whelm (vt.) (น้ำ) ท่วม (คำทางวรรณคดี) Syn. engulf, submerge
flood (vt.) ท่วม See also: ไหลบ่า, เจิ่ง, นอง, ล้น, เอ่อท้น Syn. overflow, inundate, submerge
flow (vt.) ท่วม See also: ไหลบ่า, ล้นหลาม Syn. flood
inundate (vt.) ท่วม See also: เอ่อล้น, นอง, ไหลบ่า Syn. flood, overflow
plump (adj.) ท้วม See also: จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วนท้วน, สมบูรณ์ Syn. chubby, obese Ops. thin
portly (adj.) ท้วม See also: จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ Syn. corpulent, heavy
top-heavy (sl.) ท้วม See also: เจ้าเนื้อ
swamp with (phrv.) ท่วมด้วย Syn. deluge with, flood with, inundate with
deluge (vt.) ท่วมท้น See also: ล้นหลาม, ตกหนัก (ฝน) Syn. flood, inundate, soak, rain cats and dogs Ops. sprinkle
drenched (adj.) ท้วมท้น See also: โชก, เปียกชุ่ม Syn. soggy
drown (vt.) ท่วมท้น
inundate (vt.) ท่วมท้น See also: เต็มตื้น Syn. swamp, overwhelm
saturated (adj.) ท้วมท้น See also: โชก, เปียกชุ่ม Syn. drenched, soggy
swallow (vt.) ท่วมท้น See also: ดูดกลืน Syn. absorb, engulf
sweeping (adj.) ท่วมท้น See also: เด็ดขาด, โดยสมบูรณ์ Syn. overwhelming, complete
well (vi.) ท่วมท้น See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
bubble over with (phrv.) ท่วมท้นด้วย See also: เต็มไปด้วย Syn. brim over with
swim with (phrv.) ท่วมท้นด้วย See also: เจิ่งนองด้วย
overflow with (phrv.) ท่วมท้นด้วย (ของเหลว)
overflow with (phrv.) ท่วมท้นด้วย (ความรู้สึก)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The party is at 90% capacity...ท่วมท้นจริงๆค่ะ คุณนายเกรย์สัน
/A magical place.ท่วมท้นไปด้วยการผจญภัยใหม่ๆ สำหรับเด็กชายวัย 6ปี
Just this, that's what flooded the boat and sunk her.- นี่แหละครับ ที่ทําให้นํ้าท่วมเรือเเละจมลง
Someone stole my car! There was an earthquake! A terrible flood!ใครบางคนขโมยรถยนต์ของผม มีแผ่นดินไหว น้ำท่วมน่ากลัว
Like the water after a flood, the war retreated back to Germany, from where It had come uninvited four years ago.เช่นน้ำหลังจากน้ำท่วม, สงครามถอยกลับไปยังเยอรมนี, จากที่มันได้มาไม่ได- ้รับเชิญสี่ปีที่ผ่านมา
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม
Yeah, like if he's really bad, like all cut up and blood and shit all over him,ใช่ เช่นถ้าศพไม่สวย เลือดท่วม หนอนยั้วเยี้ยล่ะ
Suddenly, Lardass opened his mouth and before Bill Travis knew it he was covered with five pies worth of used blueberries.ทันใดนั้น ไอ้ตูดหมูก็อ้าปากออก และก่อนที่ บิล ทราวิส จะรู้ตัว เขาก็ถูกราดด้วยพายบลูเบอร์รี่ ที่ผ่านการใช้แล้วท่วมตัว
Sure, the Nile is overflowing.แน่นอน! แม่น้ำไนล์กำลังไหลท่วมไร่นา.
Your vote of confidence is overwhelming.เสียงของหลานชนะท่วมท้นเลย
You, who have, uh... devastated the, the souls of the living?นาย คือคนที่มี เอ่อออ.. มีชัยท่วมท้นต่อวิญญาณสิ่งมีชีวิต
In fact, I was madly in love with my cousin, Trevor, for years... and he was very portly.จริงๆแล้วมันทำให้ฉันคลั่งทรีเวอร์ ญาติฉันเป็นปีๆเลย แถมเค้าท้วมหน่อยๆด้วย
And by now, you've probably flooded it.ตอนนี้คุณคงทำน้ำมันท่วมแล้ว
Yes, it's interesting actually, because the passenger trains seem to be affected by the flooding, but the coal trains are running as normal.ใช่ มันน่าสนใจมากทีเดียว รถไฟโดยสารดูเหมือนจะเจอน้ำท่วม แต่รถไฟขนถ่านหินวิ่งไปปกติ
The flood hit this part of Old Town the hardest.เกิดน้ำท่วมรุนแรงที่โอลด์ทาวน์.
Or a landslide. I'm sure many died.มีน้ำท่วมอาจจะหรือถล่มได้ ผมมั่นใจว่าหลายคนตาย
Now the stern section kind of bobs there like a cork for a couple of minutes... floods, and finally goes under about 2:20 a. m... two hours and 40 minutes after the collision.ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง
Boiler Room 6 is flooded 8 feet above the plate... and the mail hold is worse.ห้องบอยเลอร์ 6 น้ำท่วม 8 ฟุต ห้องพัสดุยิ่งแล้วใหญ่
Water 14 feet above the keel in 10 minutes... in the forepeak, in all three holds, and in Boiler Room 6.น้ำท่วม 14 ฟุต เหนือกระดูกงูใน 10 นาที ส่วนหัวทั้ง 3 ห้องเลย ห้องบอยเลอร์ 6 ด้วย
She can stay afloat with the first four compartments breached... but not five.เรือจะลอยลำอยู่ได้ ถ้าท่วมแค่ 4 ห้อง ไม่ใช่ 5
As she goes down by the head... the water will spill over the tops of the bulkheads at E deck... from one to the next, back and back.ถ้าส่วนหัวจมลงไปในน้ำ น้ำจะไหล่บ่าเข้าท่วมฝาที่กั้นช่วงชั้น-อี ทีละห้องจนถึงข้างหลัง ไม่มีทางยับยั้ง
This whole place is flooding. We've got to get out.ที่นี่น้ำท่วม เราต้องรีบออกไป
I'd rather die covered in blood... than an old man lying in my own piss.เลือดท่วมตัวตาย ดีกว่านอนจมเยี่ยวตาย
He screams "Eureka!" and he is so overwhelmed, he runs naked through the streets to the king's palace to report his discovery."ยูเรก้า !" และด้วยความดีใจอย่างท่วมท้น จึงวิ่งออกไปทั้งเปลือยกายอย่างนั้น ผ่านถนนสายต่าง ๆ ไปยังพระราชวัง เพื่อที่จะถวายรายงานการค้นพบของเขา
Some welcomed the rain, but others feared a raging flood.หลายๆคนต้อนรับฝน แต่บางคนก็ครั่นคร้ามกลัวว่า จะเกิดน้ำท่วมกันเดือดดาล
You got a stack of debts that'd fill every storage bay in the Cotton Exchange--คุณมีหนี้สินท่วมหัวแล้วนะ
Some cars are still on fire, and the debris is everywhere.ตู้โดยสารบางตู้ยังคงมี ไฟลุกท่วม เศษซากรถ ไฟกระจาย ไปทั่ว
Sir, no go. The whole level's flooded.ไปไม่ได้, น้ำท่วมทั้งชั้นเลย
Looks like Moaning Myrtle's flooded the bathroom.เมอร์เทิลจอมคร่ำครวญ คงทำน้ำท่วมห้อง
We have the industrial world is awash in milk.โลกอุตสาหกรรมมีนมท่วมอยู่แล้ว
Playing on the very real tragedy which overwhelmed Raccoon City this week.เล่นเกี่ยวกับความจริงที่แสนเศร้า... ...ที่ท่วมเมืองแรคคูณสัปดาห์นี้
Widespread flooding has caused numerous closures including the Lincoln and Holland Tunnels.น้ำท่วมกินบริเวณกว้าง... ...ปิดอุโมงค์ลินคอล์นและฮอลแลนด์
Over half the platforms are flooded and service has been suspended on all trains.ชานชาลาถูกน้ำท่วมไปกว่าครึ่ง รถไฟต้องหยุดให้บริการ
At the moment, we have flooding in most parts of the island.พื้นที่ในแมนฮัตตันส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วม
A lot of flames, a lot of smoke.ไฟลุกท่วม เต็มไปด้วยกลุ่มควัน
We're here. The valley's completely flooded.ที่เราอยู่นี่ มันเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งถูกน้ำท่วมถึง
I don't see a gas leak, or flooding.ฉันไม่เห็นมีแก๊สรั่วหรือน้ำท่วม
And I mean real debt. It changes everything.และผมหมายถึงหนี้ท่วมหัวก้อนใหญ่ มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้
Why don't you tell them about the flood?ทำไมไม่เล่าเรื่องน้ำท่วมให้ฟังล่ะ
But before I am run away with my feelings, perhaps I may state my reasons for marrying.แต่ก่อนที่ผม จะมีความรู้สึกอันท่วมท้น ผมขอบอกถึงเหตุผลว่า ทำไมผมจึงต้องแต่งงาน

ท่วม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溢れる[あふれる, afureru] Thai: ท่วมล้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่วม
Back to top