ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะลึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะลึ่ง*, -ทะลึ่ง-

ทะลึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะลึ่ง (v.) intrude See also: shoot up, spring up, soar Syn. ทะยาน, พรวดพราด
ทะลึ่ง (v.) be insolent See also: be rude, be impolite Syn. ทะเล้น, ทะลึ่งตึงตัง Ops. สุภาพ
ทะลึ่งตึงตัง (adv.) impolitely See also: impertinently
ทะลึ่งทะลั่ง (v.) rush See also: get in a hurry, hurry-scurry Syn. พรวดพราด
ทะลึ่งบ้อง (v.) cut in See also: interrupt, be saucy Syn. ทะลึ่ง, พูดโพล่ง, พูดสอด
ทะลึ่งพรวด (v.) rise suddenly See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast) Syn. พรวดพราด
ทะลึ่งพรวด (v.) rise suddenly See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast) Syn. พรวดพราด
ทะลึ่งพรวด (v.) rise suddenly See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast) Syn. พรวดพราด
English-Thai: HOPE Dictionary
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
cheek(ชีค) n. แก้ม,ความทะลึ่ง, Syn. insolence
cheeky(ชีค'คี) adj. ทะลึ่ง,ไร้ยางอาย,หน้าด้าน
chutzpa(ชูท'สพะ) n. ความทะลึ่ง
chutzpah(ชูท'สพะ) n. ความทะลึ่ง
effrontery(อิฟรัน'ทะรี) n. ความทะลึ่ง,ความหน้าด้านไร้ยางอาย, Syn. impertinence
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
impertinence(อิมเพอ' ทะเนินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความโอหัง, ความเสือก, ความไม่เข้าเรื่อง, ความไม่เหมาะสม, Syn. insolence)
impertinent(อิมเพอ' ทิเนินทฺ) adj. ทะลึ่ง, โอหัง, เสือก, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย. impertinently adv., See also: impertinent-ness n., Syn. impudent, rude
impudence(อิม' พิวเดินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส., Syn. impudency
impudent(อิม' พิวเดินทฺ) adj. ทะลึ่ง, ยโส, อวดดี, โอหัง., See also: impudently adv. impudentness n., Syn. brazen, saucy, bold
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect
jackanapesn. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง,เด็กซน,สมุนรับใช้,ลิ่วล้อ
lip(ลิพ) n. ฝีปาก,สิ่งหรือส่วนที่คล้ายริมฝีปาก,ขอบภาชนะ,ริม,การพูดทะลึ่งหรืออวดดี
malapert(แมล'ละเพิร์ท) adj. ทะลึ่ง,กล้าอย่างไม่เหมาะสม
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
presumptuous(พรีซัมพฺ'ทิวเอิส) adj. ทึกทักเอาเอง,สันนิษฐานเอาเอง,ทะลึ่ง,ทะนง,บุ่มบ่าม., Syn. forward,audacious
saucy(ซอ'ซี) adj. ทะลึ่ง,ซุ่มซ่าม,ไม่มีมารยาท,บุ่มบ่าม,ละลาบละล้วง,เฉียบแหลม,แคล่วคล่อง, See also: saucily adv. sauciness n.
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว,คนเห่อคนห่าม,คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt.,vi. กระโดดขึ้น,พุ่งพราด,ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว,ปรากฎขึ้น,ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น
effrontery(n) ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ความไร้ยางอาย,ความบังอาจ
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
forward(adj) ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,แก่แดด,ทะลึ่ง,เร็ว,ไว
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
impertinence(adj) ความทะลึ่ง,ความสะเออะ,ความโอหัง
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
pert(adj) ทะเล้น,ทะลึ่ง,กล้า,ฮึกเหิม,ไร้มารยาท
presumption(n) การสมมุติเอาว่า,ความทะลึ่ง,การทึกทักเอา,การถือสิทธิ์
presumptuous(adj) ทะลึ่ง,อวดดี,ไม่เกรงใจ,ทะนง,บุ่มบ่าม
sauciness(n) ความซุ่มซ่าม,ความทะลึ่ง,ความไร้มารยาท,ความละลาบละล้วง
saucy(adj) ซุ่มซ่าม,ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท,ละลาบละล้วง
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน,คนเห่อ,คนห่าม,คนทะลึ่ง
whelp(n) ลูกสัตว์,เด็กทะลึ่ง,เจ้าหนู,ซี่ล้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impertinent (adj.) ทะลึ่ง See also: หยาบคาย, ซึ่งขาดความเคารพ Syn. impudent, insolent, saucy
impudent (adj.) ทะลึ่ง See also: หยาบคาย, ไม่เกรงอกเกรงใจ Syn. insolent, rude, saucy
impudent talk (n.) คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง) Syn. back talk
lip (n.) คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง) Syn. impudent talk, back talk
suggestive (adj.) เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร Syn. indecent, provocative, vulgar
whelp (n.) เด็กหนุ่ม (โดยเฉพาะที่ร้ายกาจหรือทะลึ่ง) Syn. boy, child
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But inside you're still the same old, mean, salty cantankerous...แต่ภายในนายก็ยังเป็นคนเดิม , ทะลึ่ง ฉุนเฉียว...
It's not very wicked being rescued.ทะลึ่งยังไงกัน ถูกช่วยเนี่ยนะ
Fuck! I'm late.ทะลึ่งล่ะ ฉันสายแล้ว
Did I ever bust his balls?ฉันเคยไปทะลึ่งกับเขาหรอ เคยไหม?
Stop jerking' off in my mother's room.อย่าไปทำทะลึ่งในห้องแม่ชั้นนะโว้ยขอร้อง
You are so grossing me out right now.เธอนี่ ทะลึ่งจริงๆเลย
That was the sound of you being a huge, disgusting pig.เสียงสะท้อนความทะลึ่งของเธอไง
I'm not gonna lie to you. That's gonna happen about half the time.ฉันจะไม่โกหกนะ ทะลึ่งเข้าไปก็มีโดนสวนกลับบ้าง
How they hanging? Still small and perky, I see.พวกเขาแขวนผมไว้ละเล่นทะลึ่งนิดหน่อยกับผม
You've got a bloody cheek.เธอนี่มันทะลึ่งอวดดีจริงๆ
And yet, you still came?..แล้วนายก็ยังทะลึ่งมา
Assholes like you would say so.คนทะลึ่งอย่างนาย ก็ต้องว่าอย่างงั้นสิ
Assholes like me would say so.คนทะลึ่งอย่างฉัน ก็คงจะว่าอย่างงั้น
If I hear one more titty joke, I could punch him in the face.ถ้าได้ยินมุขทะลึ่งของเขาอีก ผมคงชกเขาเข้าที่หน้าแน่
You're disgusting. Yes, I am, so why be shy?นายมันทะลึ่ง ใช่แล้ว เอาน่า จะอายทำไมล่ะ
You're crazy, man.ไอ้บ้าเอ้ย โครตทะลึ่งเลย
Being rescued is one of my wicked dreams.ฉันชอบฝันว่าถูกช่วยแบบทะลึ่งๆน่ะ
Lafayette. That's nasty talk. I won't listen to that.ลาฟาเย็ตต์ ทะลึ่งละ ไม่ฟังๆ
The perky way it sits there on its little slope?วิธีที่ทะลึ่งตั้งอยู่ที่นั่นบนเนินเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือไม่?
But not before she stuck her tongue down some guy's throat.แต่ก่อนหน้าเธอดันทะลึ่ง.. ไปเล่นสงครามน้ำลาย แลกลิ้นกับใครบางคน
What kind of a perverted brain would even think of something like that?หัวสมองทะลึ่งของนายมันคิดเรื่องพรรค์นี้ออกมาได้ไง?
Don't even try to fight it, because we can't be stopped.พวกนายน่ะ อย่ามาทะลึ่ง เราจะบึ้ง หน้าสู้ ไม่รู้ถอย
I'm going to steal my pretty, little wife back from you, 'cause it's been a speck of time since I whispered sweet nothings in my gal's ear.ผมกำลังจะขโมยตัวภรรยาสุดที่รักของผมจากคุณ เพราะมันออกจะทะลึ่งถ้าผมเริ่มกระซิบ อะไรบางอย่างลงในหูของสาวน้อย
I asked you to recruit an expert computer hacker, and you bring me this.ฉันบอกให้เธอไปช่วยหา แฮกเกอร์ฝีมือเมพๆ แต่เธอดันทะลึ่งพาเจ้านี่มา
You oughta be happy that someone still finds you obscene.เธอน่าจะดีใจนะถ้ายังมีคนใช้เธอเพื่อจินตนาการเรื่องทะลึ่งอยู่น่ะ
Uh, uh, you're... not naughty.เธอ.. เธอ ไม่ ทะลึ่ง
He's so cute.แล้วก็ทะลึ่งตึงตัง น่ารักมากๆเลยค่ะ
Oh, yeah, you like it nasty, don't you?โอ้ เย่ ชอบทะลึ่งนะเรานะ?
Look, when you want to be the one, you don't walk up to and say "hi, I need to sleep with you"ฟังนะ เวลาเข้าไปคุยกับสาวก็อย่าพูดว่า "ไง" แล้วทะลึ่งไปขอพวกเธออึ๊บด้วย
Jeez. Even your boob jokes are repressed.ให้ตายเถอะ ขนาดมุขทะลึ่งของเธอยังเครียดเลย
Well, being a vampire's got its perks- the no dumping and all- but getting deep-fried when the sun comes up sure evens the playing field.เธอเริ่มจะกลายเป็น แวมไพร์ทะลึ่งแล้ว และกำลังหาเรื่องใส่ตัวน่ะ เมื่อดวงตะวันขึ้น\ เธอจะไม่ปลอดภัย
He was a dick. Always making fat jokes.เขาเป็นคนหยาบคาย ชอบเล่นทะลึ่งตึงตัง
We were in the pool. Get your mind out of the gutter.เราอยู่ในสระน้ำ อย่าคิดอะไรทะลึ่งๆ เด็ดขาด
Don't be cheeky, Wujing. You don't have any friends.อย่ามาทะลึ่ง วูจิง คุณไม่เคยมีเพื่อน
Why is your face red? Thinking dirty thoughts...ทำไมหน้าแดง คิดทะลึ่งแหงแซะ...
A little off-color. His mother wouldn't approve, but...มุขทะลึ่งตึงตัง แม่เขาคงไม่ชอบใจเท่าไหรหรอก แต่ว่า...
It's time to rock the cage. Don't be weird.ได้เวลาขย่มกันแล้ว / อย่ามาทะลึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะลึ่ง
Back to top