ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boy*, -boy-

boy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boy (n.) เด็กชาย See also: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย Syn. lad Ops. girl
boy (n.) บ๋อย See also: บริกร
boy scout (n.) ลูกเสือชาวบ้าน Ops. girl scout
boycott (n.) การคว่ำบาตร Syn. embargo
boycott (vt.) คว่ำบาตร See also: ตัดการช่วยเหลือทางการค้า, ไม่ซื้อสินค้า Syn. embargo Ops. patronize
boyfriend (n.) เพื่อนชาย See also: แฟน, คู่รัก Syn. sweetheart Ops. girlfriend
boyfriend or girlfriend (n.) คู่รัก See also: แฟน, คนรัก Syn. lover
boyhood (n.) วัยเด็ก Ops. girlhood
boyish (adj.) ทำตัวเหมือนเด็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott
boyfriendn. เพื่อนชาย
boyhood(บอย'ฮูด) n. วัยเด็ก
boyish(บอย'อิช) adj. เหมือนเด็ก,คล้ายเด็ก,มีนิสัยเหมือนเด็ก, See also: boyishness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
BOY boy scout(n) ลูกเสือ
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
boyhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
boyish(adj) เหมือนเด็ก,เกี่ยวกับเด็ก,เป็นเด็ก,คล้ายๆเด็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boycottคว่ำบาตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boy Scoutsลูกเสือ [TU Subject Heading]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกเสือชาวบ้าน (n.) civil boy scout
ด.ช. (n.) boy Syn. เด็กชาย
ดรุณ (n.) boy See also: youngster Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย Ops. ดรุณี
ดรุณ (n.) boy See also: youngster Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย Ops. ดรุณี
พ่อหนู (n.) boy Ops. แม่หนู
หำ (n.) boy Syn. ไอ้หนู, เจ้าเด็ก, เด็กน้อย
เจ้าหนู (n.) boy See also: lad Syn. เด็กชาย, ไอ้หนู Ops. เด็กผู้หญิง
เจ้าเด็ก (n.) boy Syn. ไอ้หนู, เด็กน้อย
เด็กชาย (n.) boy See also: male child, lad Syn. เด็กผู้ชาย Ops. เด็กหญิง
เด็กผู้ชาย (n.) boy See also: lad Syn. เด็กชาย, ไอ้หนู, เจ้าหนู Ops. เด็กผู้หญิง
เด็กรุ่น (n.) boy See also: youngster Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กชาย, หนุ่มน้อย Ops. ดรุณี
เด็กรุ่น (n.) boy See also: youngster Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กชาย, หนุ่มน้อย Ops. ดรุณี
ไอ้หนู (pron.) boy Ops. อีหนู
คว่ำบาตร (v.) boycott See also: ban, exclude, ostracize, blackball
เพื่อนชาย (n.) boyfriend
แฟน (n.) boyfriend or girlfriend See also: sweetheart, beloved person, lover, beau, suitor Syn. คนรัก, คู่รัก
ตี๋ (n.) Chinese boy Syn. อาตี๋
ทอมบอย (n.) tomboy
หางแกละ (n.) two tufts of hair on the sides of boy´s head
อาตี๋ (n.) Chinese boy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
I forbid you to tell the boy anything!ฉันห้ามคุณบอกอะไรกับเด็กนั่น
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
My boyfriend has been seeing somebody elseแฟนของฉันคบหากับใครคนอื่นอยู่
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
They heard an argument. Then they heard the father hit the boy twice.พวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะกัน แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อตีเด็กเป็นครั้งที่สอง
Finally they saw the boy run, angry, out of the house. What does that prove?ในที่สุดพวกเขาได้เห็นการทำงานของเด็กโกรธออกจากบ้าน อะไรที่พิสูจน์?
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ...
According to the testimony, the boy looks guilty. Maybe he is.ตามคำให้การของเด็กที่มีลักษณะความผิด บางทีเขาอาจจะ
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น
What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing?สิ่งที่เกี่ยวกับดดีเด็กตรงนี้ยอมรับการซื้อคืนของการฆ่าหรือไม่
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย
I think it's clear the boy never went to the movies that night.ฉันคิดว่ามันเป็นที่ชัดเจนเด็กไม่เคยไปดูหนังในคืนนั้น
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12

boy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球童[qiú tóng, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨㄥˊ, 球童] ball boy (tennis); caddie (golf)
男孩乐队[nán hái yuè duì, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, 男孩乐队 / 男孩樂隊] boy band (type of pop group)
童子军[tóng zǐ jūn, ㄊㄨㄥˊ ㄗˇ ㄐㄩㄣ, 童子军 / 童子軍] boy scout
哈利・波特[Hā lì, ㄏㄚ ㄌㄧˋ· Bo1 te4, 哈利・波特] Harry Potter, boy wizard in the novels by J.K. Rowling 羅琳|罗琳
[sī, ㄙ, 厮 / 廝] mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.)
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
波森莓[bō sēn méi, ㄅㄛ ㄙㄣ ㄇㄟˊ, 波森莓] boysenberry (hybrid of raspberry and blackberry)
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 僮] boy
孩子气[hái zi qì, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, 孩子气 / 孩子氣] boyish; childish
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, 小子] boy; young fellow; (derog.) chap
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, 情郎] boyfriend; paramour (of a woman)
玻意耳定律[Bō yì ěr dìng lǜ, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 玻意耳定律] Boyle's law
男孩[nán hái, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ, 男孩] boy
男孩儿[nán hái er, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄦ˙, 男孩儿 / 男孩兒] boy
男孩子[nán hái zi, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗ˙, 男孩子] boy
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, 哥儿 / 哥兒] brothers; boys
娈童[luán tóng, ㄌㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, 娈童 / 孌童] catamite (boy as homosexual partner); kept man; gigolo
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
牛仔[niú zǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ, 牛仔] cowboy
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, 人妖] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang
游戏机[yóu xì jī, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧ, 游戏机 / 遊戲機] gameboy; game machine
马前卒[mǎ qián zú, ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨˊ, 马前卒 / 馬前卒] lackey; errand boy; lit. runner before a carriage
官场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, 官场现形记 / 官場現形記] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉
小弟[xiǎo dì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, 小弟] office boy
报童[bào tóng, ㄅㄠˋ ㄊㄨㄥˊ, 报童 / 報童] paperboy
花心[huā xīn, ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄣ, 花心] playboy; playgirl; the center of a flower
花花公子[Huā huā gōng zǐ, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄥ ㄗˇ, 花花公子] Playboy
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, 抵制] resistance; refusal (to cooperate); boycott
玻意耳[Bō yì ěr, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ, 玻意耳] Robert Boyle (1627-1691), English chemist
学童[xué tóng, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 学童 / 學童] schoolboy
对象[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 对象 / 對象] target; object; partner; boyfriend; girlfriend

boy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
ゲイボーイ[, geibo-i] (n) gay boy
シンデレラボーイ[, shindererabo-i] (n) Cinderella boy
ページボーイ[, pe-jibo-i] (n) page boy
ボーイスカウト[, bo-isukauto] (n) Boy Scouts; (P)
ボーイソプラノ[, bo-isopurano] (n) boy soprano
ボールボーイ[, bo-rubo-i] (n) ball boy
ぼっちゃま[, bocchama] (n) (hon) (See ぼっちゃん・1,坊様・2) son; boy
メッセンジャーボーイ[, messenja-bo-i] (n) messenger boy
モダンボーイ[, modanbo-i] (n) (arch) (See モダンガール) modern boy (slang circa the 1920s)
モボ[, mobo] (n) (arch) (abbr) (See モダンボーイ) modern boy (slang circa the 1920s)
ラッキーボーイ[, rakki-bo-i] (n) lucky boy
下地っ子[したじっこ, shitajikko] (n) young boy or girl being trained as a geisha or as a kabuki actor
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.)
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility)
少年団[しょうねんだん, shounendan] (n) Boy Scouts
愛息[あいそく, aisoku] (n) (your) beloved son; cute boy
本命チョコ[ほんめいチョコ, honmei choko] (n) chocolate given to a boy on Valentine's day out of genuine sentiment
狼少年;オオカミ少年[おおかみしょうねん(狼少年);オオカミしょうねん(オオカミ少年), ookamishounen ( ookamishounen ); ookami shounen ( ookami shounen )] (n,vs) boy who cried wolf
球拾い[たまひろい, tamahiroi] (n) (1) fetching balls; (2) ball boy
逆チョコ[ぎゃくチョコ, gyaku choko] (n) (obsc) chocolate given by a boy to a girl on Valentine's day
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds
いいぞ[, iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear!
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut
カウボーイ(P);カーボーイ[, kaubo-i (P); ka-bo-i] (n) cowboy; (P)
カウボーイハット[, kaubo-ihatto] (n) cowboy hat
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots
ガルソンヌ[, garusonnu] (n) boyish girl (fre
カルボイ[, karuboi] (n) carboy
カレカノ[, karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters
ギャルソン(P);ガルソン;カルソン[, gyaruson (P); garuson ; karuson] (n) (1) boy; (2) male waiter (fre
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys)
スクールボーイ[, suku-rubo-i] (n) schoolboy
チンピラ(P);ちんぴら[, chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P)
テンガロンハット[, tengaronhatto] (n) cowboy hat; ten-gallon hat
バスボーイ[, basubo-i] (n) busboy

boy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้น้อง[n. exp.] (ai nøng) EN: kid ; boy FR:
อาตี๋[n. exp.] (ā tī ) EN: Chinese boy FR:
แบดบอย[n. exp.] (baet bøi) EN: bad boy FR:
บ๋อย[n.] (bøi) EN: boy ; waiter ; bellhop FR: serveur [m]
ชายไทย[n. exp.] (chāi Thai ) EN: Thai boy FR: Thaï [m]
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณาณัติ[n.] (darunānat) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl ; kiddy (inf.) ; kiddie (Am., inf.) FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; gosse (fam.) [m] ; moutard [m] (fam.) ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambi
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กบ้านนอก[n. exp.] (dek bānnøk) EN: rustic boy ; country boy FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
เด็กชา [n.] (dek chā) EN: page ; errand boy FR:
เด็กชาย[n.] (dekchāi) EN: boy ; master FR: garçon [m] ; garçonnet [m] ; petit garçon [m]
เด็กชนบท[n. exp.] (dek chonnab) EN: rustic boy ; country boy FR: enfant de la campagne [m, f]
เด็กดี[n. exp.] (dek dī) EN: good kid ; good boy ; good girl FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]
เด็กเลว[n. exp.] (dek lēo) EN: bad boy FR:
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng k) EN: shepherd boy FR: berger [m]
เด็กผู้ชาย[n. exp.] (dek phūchāi) EN: boy : lad FR: garçon [m]
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
เด็กเปรต[n. exp.] (dek prēt) EN: evil boy FR:
เด็กรับใช้[n. exp.] (dek rapchai) EN: maid ; servant ; boy ; page ; callboy FR: jeune serviteur [m] ; jeune servante [f]
เด็กต่างจังหวัด[n. exp.] (dek tāngjan) EN: rustic boy ; country boy FR:
เด็กวัค[n. exp.] (dek wat) EN: temple boy FR: garçon de temple [m]
อีตาคนนั้น[X] (ī tā khon n) EN: that guy ; that old boy FR:
ค่ายลูกเสือ[n. exp.] (khāi lūkseū) EN: boy scout camp FR: camp scout [m]
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotm) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กุมารเพชร[n. exp.] (kumān phet) EN: diamond boy FR:
กุมารทอง[n. exp.] (kumān thøng) EN: golden boy ; baby amulet FR:
กุมารา[n.] (kumārā) EN: child ; young boy FR:
เลดี้บอย[n.] (lēdībøi) EN: ladyboy ; lady boy FR:
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy ; engage in homosexual acts FR: sodomiser
ลูกเสือ[n.] (lūkseūa) EN: scout ; boy scout FR: scout [m] ; boy scout [m] ; éclaireur [m]
ลูกเสือชาวบ้าน[n. exp.] (lūkseūa chā) EN: civil boy scout FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: temple boy ; monk's follower FR:
ลูกศิษย์วัด[n. exp.] (lūksit wat) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery FR:
ไม้พลอง[n. exp.] (māi phløng) EN: boy scout staff ; quarterstaff FR:
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum FR: messager [m]
หน้าวัว[n.] (nāwūa) EN: flamingo flower ; boy flower ; Anthurium FR:
เป็นเด็กดี[v. exp.] (pen dek dī) EN: be good ; be a good boy FR: être bon
พลอง[n.] (phløng) EN: club ; cudge ; lathi ; staff ; boy scout staff ; quarterstaff FR: massue [f] ; gourdin [m] ; matraque [f] ; trique [f]

boy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderknabe {m}boy wonder; wonder boy
Chorknabe {m}choir boy
Arbeitsknecht {m}grunt boy
Schulsprecher {m}head boy [Br.]
(armer) Bauernjunge {m}peasant boy
Schuhputzer {m}shoeshine boy
Boykott {m}boycott
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden
Boysenbeere {f}; eine Art Brombeere [bot.]boysenberry
Pikkolo {m}boy waiter
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero
Jugend {f}boyhood
Jungenstreich {m}schoolboy prank
Lebemann {m}playboy; swinger
Neue {m,f}; Neuer (insb. in NetNews)newbie (new boy) [slang]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boy
Back to top