ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impertinently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impertinently*, -impertinently-

impertinently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลึ่งตึงตัง[adv.] (thaleungteu) EN: impolitely ; impertinently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impertinently
Back to top