ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช้าง*, -ช้าง-

ช่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่าง (v.) never mind See also: forget it Syn. ปล่อย, วางธุระ
ช้าง (n.) elephant Syn. กุญชร, ไอยรา, พลาย, พัง, หัสดิน, หัตถี, คชา, คช, คชสาร
ช่าง (aux.) indeed See also: really, truly, very, so, terribly
ช้าง (n.) kind of orchid
ช่าง (n.) technician See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan Syn. นายช่าง
ช่างกระจก (n.) glassworker See also: building glazier, glazier, decorative glass worker Syn. ช่างทำกระจก
ช่างกระไร (adv.) never mind
ช่างกล (n.) engineer See also: mechanic Syn. นายช่าง
ช่างกล้อง (n.) cameraman Syn. ช่างภาพ
ช่างกล้อง (n.) cameraman See also: camerawoman Syn. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ตากล้อง
ช่างก่อสร้าง (n.) building contractor See also: civil construction
ช่างคิด (v.) be full of ideas Syn. คิดมาก, หมกมุ่น
ช่างคิด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ช่างคุย (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช้างงวง (n.) male elephant without tusk See also: ivoryless elephant Syn. ช้างสีดอ
ช่างจำนรรจา (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง
ช่างจำนรรจา (adj.) talkative See also: chatty, garrulous, loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง
ช้างชำนิ (n.) elephants for riding on See also: royal elephant Syn. ช้างที่นั่ง
ช้างชูงวง (n.) name of a kind of Thai verse
ช่างซ่อม (n.) repairman
ช่างซ่อมนาฬิกา (n.) watchmaker See also: clockmaker
ช่างซ่อมรถ (n.) motor car mechanic See also: motor vehicle mechanic, automotive mechanic
ช่างซ่อมรองเท้า (n.) shoemaker
ช่างซ่อมรองเท้า (n.) shoemaker See also: cobbler
ช่างซ่อมวิทยุ (n.) radio technician See also: radio repairman
ช่างซ่อมแซม (n.) repairman
ช่างดัดเหล็ก (n.) bar bender See also: steel bender
ช้างต่อ (n.) elephant used as an decoy
ช่างตัดผม (n.) hairdresser See also: barber
ช่างตัดผม (n.) barber See also: hairdresser Syn. ช่างทำผม
ช่างตัดเสื้อ (n.) tailor See also: dressmaker Syn. ช่างเสื้อ
ช้างตัวผู้ (n.) male elephant
ช้างตัวเมีย (n.) female elephant
ช้างตัวเมีย (n.) female elephant Syn. ช้างพัง
ช่างตีเหล็ก (n.) blacksmith See also: smith Syn. ช่างเหล็ก
ช่างถ่ายรูป (n.) photographer Syn. ช่างภาพ
ช้างทรง (n.) elephant
ช่างทอง (n.) goldsmith
ช่างทอง (n.) name of a species of birds Syn. นกช่างทอง
ช่างทาสี (n.) painter
English-Thai: HOPE Dictionary
grease monkeyช่างกล
aeromechanic(แอโรมิแคน' นิค) n. ช่างเครื่อง, เครื่องบิน -adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่างเครื่องเครื่องบิน
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้าง
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
blacksmithn. ช่างตีเหล็ก,คนทำเกือกม้าและใส่เกือกม้า
bladesmith(เบลด'สมิธ) n. ช่างตีมีด
brazier(เบร'เซอะ) n. ช่างทำเครื่องทองเหลือง,ภาชนะที่ใส่ถ่านสำหรับปิ้งหรือเผาเนื้อ -S.brasier
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
carpenter(คาร์'เพนเทอะ) {carpentered,carpentering,carpenters} n. ช่างไม้ vi. ทำงานช่างไม้
carpentry(คาร์'เพนทรี) n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้, See also: carpentering n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้
cartwrightn. ช่างทำเกวียน,ช่างทำรถม้า
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
clothier(โคลธ'ธีเออะ) n. คนขายเสื้อผ้าผู้ชาย,ช่างทำเสื้อ,คนขายผ้า
cobbler(คอบ'เบลอะ) n. ช่างปะรองเท้า,ขนม,ช่างฝีมืองุ่มง่าม
coiffeur(ควาเฟอ') n. ช่างแต่งผมที่ป็นผู้ชาย
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
cooper(คู'เพอ) n. ช่างทำถังไม้,ช่างซ่อมถังไม้. vt. ทำถังไม้,ซ่อมถังไม้. vi. ทำงานเป็นช่างทำถังไม้
cordwainer(คอร์ด'เวอเนอะ) n. ช่างทำรองเท้า
costumer(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
costumier(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific,productive,inventive ###A. barren
cutlern. ช่างทำขายหรือซ่อมมีดหรือกรรไกรหรือเครื่องตัดอื่น ๆ
delineator(ดิลิน'นีเอเทอะ) n. ผู้วาดโครงร่าง,ช่างสเก๊ตช์ภาพ,สิ่งที่ลากเส้นเป็นโครงร่าง,ลายเส้นโครงร่างของรูปแบบเสื้อ
draftsman(ดราฟทฺซ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนร่างแบบ,ช่างสเก็ตช์ภาพ, See also: draftsmanship n. ดูdraftsman -pl. draftsmen, Syn. draughtsman
drainer(เดรน'เนอะ) n. เครื่องระบายน้ำ,ช่างติดตั้งหรือซ่อมท่อระบายน้ำ
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair
dressmakern. ช่างตัดเสื้อ
eburean(อีเบอ'เนียน) adj. เหมือนงาช้าง,แข็งเหมือนงา ช้าง
eburnation(อีเบอะเน'เชิน) n. ภาวะกระดูกแข็งและแน่นคล้ายงาช้าง, See also: eburnated adj.
electrician(อีเลคทริช'เชิน) n. ช่างไฟฟ้า
elephant(เอล'ละเฟินทฺ) n. ช้าง
elephantiasis(เอลละฟันไท'อะซิส) n. โรคเท้าช้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
carpenter(n) ช่างไม้
carver(n) ช่างแกะสลัก
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
clothier(n) ช่างตัดเสื้อ,คนขายผ้า
coiffeur(n) ช่างเสริมสวย,ช่างทำผม
compositor(n) ช่างเรียงพิมพ์
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
costumer(n) ช่างตัดเสื้อ
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
cutler(n) ช่างทำมีด
dressmaker(n) ช่างตัดเสื้อ
electrician(n) ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ
elephant(n) ช้าง
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
farrier(n) ช่างทำเกือกม้า
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ
fop(n) คนช่างแต่งตัว,คนสำรวย,คนขี้โอ่
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
furrier(n) ช่างทำเสื้อผ้าขนสัตว์,คนขายเสื้อผ้าขนสัตว์
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
glazier(n) ช่างกระจก
goldsmith(n) ช่างทอง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artisanช่างศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto mechanic; automotive mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automotive mechanic; auto mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
welderช่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
elephantiasisโรคเท้าช้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gild; guildสมาคมช่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artisansช่างฝีมือ [TU Subject Heading]
Barbersช่างตัดผม [TU Subject Heading]
Basket makersช่างประดิษฐ์ตะกร้า [TU Subject Heading]
Blacksmithsช่างเหล็ก [TU Subject Heading]
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Carpentersช่างไม้ [TU Subject Heading]
Craftmanช่างฝีมือ [เศรษฐศาสตร์]
Dressmakersช่างตัดเสื้อ [TU Subject Heading]
Electriciansช่างไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Elephantsช้าง [TU Subject Heading]
Goldsmithsช่างทอง [TU Subject Heading]
Jewelersช่างทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Mammothช้างแมมมอธ [การแพทย์]
Surveyorsช่างสำรวจ [TU Subject Heading]
Tattoo artistsช่างสัก [TU Subject Heading]
Weaversช่างทอ [TU Subject Heading]
Welders (Persons)ช่างเชื่อม [TU Subject Heading]
Belamcanda Chinensisว่านหางช้าง [การแพทย์]
Eburnationกระดูกหนาขึ้นและเป็นมันเหมือนงาช้าง [การแพทย์]
Elephant huntingการล่าช้าง [TU Subject Heading]
Elephantiasisโรคเท้าช้าง [TU Subject Heading]
Filariasisฟิลาริอาซิส,เท้าช้าง,โรค,โรคเท้าช้างในมนุษย์,ฟิลารีเอซิส,ฟิลลาริเอซิส,โรคฟีลาริเอซีส,โรคเท้าช้าง [การแพทย์]
herbivoreผู้บริโภคพืช, สัตว์ที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพืชเป็นอาหารเท่านั้น เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า กระต่าย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ตัวเมียมีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน  เช่น ช้าง คน ปลาวาฬ ปลาโลมา ค้างคาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Showerฝนซู่หรือฝนไล่ช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
elephant (n.) ช้าง See also: พลาย, พัง
of all the nerve (idm.) ช่างกล้าจริงๆ See also: ช่างน่าตกใจ, น่าประหลาด
woodturner (n.) ช่างกลึงไม้เป็นรูปต่างๆ
woodturner (n.) ช่างกลึงไม้เป็นรูปต่างๆ
builder (n.) ช่างก่อสร้าง See also: คนก่อสร้าง Syn. erector
wright (n.) ช่างก่อสร้าง See also: ช่าง Syn. artisan, craftsman
mason (n.) ช่างก่ออิฐ See also: ช่างก่อตึก Syn. bricklayer, stonemason
chatty (adj.) ช่างคุย See also: ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง Syn. gabby, talkative, talky
carping (adj.) ช่างจับผิด Syn. faultfinding
faultfinding (adj.) ช่างจับผิด
whitesmith (n.) ช่างชุบเหล็ก
grease monkey (sl.) ช่างซ่อม
handyman (n.) ช่างซ่อม See also: ช่างซ่อมบำรุง
repairman (n.) ช่างซ่อม Syn. repairer
troubleshooter (n.) ช่างซ่อม
bootmaker (n.) ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า Syn. shoemaker, shoe repairman
cobbler (n.) ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า Syn. shoemaker, bootmaker, shoe repairman
shoe repairman (n.) ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า Syn. shoemaker, bootmaker
machinist (n.) ช่างซ่อมเครื่อง See also: ช่างเครื่อง Syn. mechanic
inquiring (adj.) ช่างซักถาม See also: อยากรู้อยากเห็น Syn. inquisitive, questioning
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How romantic!ช่างโรแมนติกจัง
What a lot of troubles!ช่างยุ่งยากมากมายอะไรอย่างนี้
Such a peaceful new year's day!ช่างเป็นปีใหม่ที่สงบสุขอะไรเช่นนี้
That's such a silly idea!ช่างเป็นความคิดที่งี่เง่าอะไรอย่างนี้
How cold hearted!ช่างใจดำซะจริง
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
That's very kind of youคุณช่างใจดีมาก
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
It's really good of youคุณช่างดีจริงๆ
Thank you, that's very kindขอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
Take it easyใจเย็นน่า / ช่างมันเถอะ
What a lovely home you have!คุณช่างมีบ้านที่น่ารักอะไรอย่างนี้
That's very nice of youคุณช่างดีมากๆ
He's such an idiot!เขาช่างทึ่มอะไรอย่างนั้น
What a lot of troubles!ปัญหาช่างมากมายอะไรอย่างนี้
He is such an idiot!เขาช่างโง่เง่าจัง
Oh that's so kind of youโอ คุณช่างใจดีเหลือเกิน
It is really romanticมันช่างโรแมนติกจริงๆ
Never mind about thatเรื่องนั้นช่างมันเถอะ
Oh it's so quiet tonight!โอ คืนนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเกิน
What's going on here? What a mess!เกิดอะไรขึ้นที่นี่? ช่างเละเทะอะไรอย่างนี้
You've been very patientคุณช่างอดทนมากเลย
You're such a reliable guyเธอช่างเป็นคนที่ไว้วางใจได้เสียจริง
He's so weirdเขาช่างประหลาดเหลือเกิน
You're so naive, I can't even joke around youเธอช่างซื่อเหลือเกิน จนฉันไม่สามารถล้อเล่นกับเธอได้
How stupid of me!ฉันช่างงี่เง่าอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The head man is convinced of the fact... and he says the people of Chang 'Dong feel that way.{\cHFFFFFF}หัวมนุษย์คือ ความเชื่อมั่นของความเป็นจริง ... {\cHFFFFFF}และเขาบอกว่าคนของ ช้าง 'ดงรู้สึกอย่างนั้น
With sixty elephants, llamas galore With his bears and lions, A brass band and moreด้วย ช้าง 60 ตัว อูฐมากมาย ด้วยหมีและสิงโตของเขา วงดนตรี และอีกมากมาย
And your beard...is so...และเคราของท่าน ช่าง เป็นเกลียวงาม
In this lighting, man, oh, man, you look disgusting.ดูแสงที่ส่องมานี่ซิ คุณนี่ช่าง.. ช่าง น่าเกลียดจริง ๆ
You know, with elephants and zebras and those performers, all those different performers.รู้ไหมว่า ช้าง กับ ม้าลาย และนักแสดงเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างไร
Why, the elephants, next to the chimps, have the closest DNA sequence as us human beings.ทำไม ช้าง ถัดจากพวกชิมแพนซี ถึงมี DNA ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด
It's a test that determines recognition of consciousness among species... humans, elephants, crows.คือการทดสอบที่ พิจารณาการสำนึกรู้ สติตื่นรู้ ระหว่างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ช้าง อีกา
Ah, it's been a remarkable journey.อา มัน ช่าง เป็นการเดินทางที่น่าจดจำ
Okay, you are such a good singer, and your arms are, like, so hunky.โอเค นายช่างร้องเพลงเพราะ และแขนนาย ก็ ช่าง ล่ำมากกก
Shape wise. I'm part cat, part elephant, part dolphin.แต่ส่วนอื่น ฉันมีแต่ส่วนของ แมว ช้าง และ ปลาโลมา
A couple of riggers found her right here.ช่าง 2 คน พบหล่อนตรงนี้
SO,UM,SENSITIVE, TORTURED SOUL BOYช่าง เอ่อ.. เถรตรงเสียเหลือเกิน
For...get about me...ช่าง... ชั้น... เหอะ...
What a... what a force to be reckoned with.ช่าง... ช่างทรงอำนาจเหลือเกิน
Too... too neurotic to live in the vague.ช่าง... ช่างระแวง มีชีวิตอยู่กับความคลุมเคลือ
Leave the $3 million. When you come back with the rest...ช่าง3ล้านที่เหลือ คุณจะกลับมาพร้อมกับเงินที่เหลือเมื่อไหร่?
Forget the bag, okay? It's not an option.ช่างกระเป๋ามัน โอเคมั้ย มันไม่สำคัญหรอก
How ironic to be called cruel by a man such as this, a man accused of such atrocities.ช่างกระแทกแดกดันที่ถูกผู้ชายแบบเขา... หาว่า "โหดร้าย" ผู้ชายที่... ต้องข้อหากระทำการอันโหดเหี้ยม
That's gracious of you, being it's my home.ช่างกรุณาจริงๆ ทำให้ฉันเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลย
Too good to me, Sister.ช่างกรุณาดิฉันอย่างมากค่ะ ซิสเตอร์
Miss! I'll never forget...ช่างกรุณาต่อชายที่ต่ำต้อย เช่นผมจริงๆ !
Has anyone else here law school.ช่างกล้าจริงนะ ท่าน มีใครในที่นี้ เรียนกฏหมาย
So gallant, Sir Knight. Still tilting windmills, I see.ช่างกล้านักอัศวิน ยังกวัดแกว่งดาบใส่กังหันลม
Boldly spoken for one so young.ช่างกล้าพูดนัก เด็กน้อย
Awfully sassy for a girl in your condition.ช่างกล้ามากเลยนะ สำหรับผู้หญิงในสภาพแบบเธอเนี่ย
So heroic. So fruitless.ช่างกล้าหาญมากแต่ก็เปล่าประโยชน์นะ
You're a bold one sotted.ช่างกล้าหาญเหลือเกินนะคะ
The locksmith, does he know to ring my unit?ช่างกุญแจน่ะ เขารู้รึเปล่าว่าต้องมาห้องนี้
Never mind about the key. Unlock the door!ช่างกุญแจมัน ปลดล็อคประตู!
One neighbor got the goodies, and every other neighbor wants a part of the goodies.ช่างขัดกันจริงๆ เนื่องจากการจับโลมาเป็นๆขาย ต่างประเทศทำเงินให้มากมาย
Mechanic, limo driver, construction.ช่างขับรถลิมูซีนหรือการก่อสร้าง
Let me go, Snow. It's all right.ช่างข้าเถอะสโนว์ ข้าไม่เป็นไร
The second plumber said, "Yes, and that's just the top of it."ช่างคนที่สองว่า นั่นขนาดข้างบนเท่านั้นนะ
One plumber said, "Look at all that water."ช่างคนหนึ่งพูดว่า ดูน้ำทั้งหมดนั่นซิ
My first hire, when I opened the place.ช่างคนแรกของฉัน ตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน
Very similar to Carla Perettiช่างคล้ายกับในรายคาร์ลา เพอเร็ตติมาก
A classic meet-cute and quite ordinary,I'm afraid.ช่างคลาสสิค น่ารักและเรียบง่ายเสียจริง เกรงว่าจะเป็นแบบนั้น
I'm computer science prof, not a tech.ช่างคอมหรอ? ผมเป็นผู้เชี่ยญชาญด้านวิทยาฯคอม ไม่ใช่ช่างเทคนิค
Well, I certainly wasn't expecting that. Git, git. Hey, looks like we got a runner.ช่างคาดไม่ถึงจริงๆ เฮ้ เหมือนเรามีนักวิ่ง
Very thoughtful, Alvin. Thank you.ช่างคิดดีมากเลย อัลวิน ขอบใจ

ช่าง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大工[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช้าง
Back to top