ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จริงจัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จริงจัง*, -จริงจัง-

จริงจัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จริงจัง (adv.) seriously See also: extremely, earnestly Syn. จริงๆ, แท้จริง, แน่แท้ Ops. ล้อเล่น, เล่นๆ
จริงจัง (v.) be serious See also: be earnest Syn. แน่แท้ Ops. เล่นๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
philander(ฟิแลน'เดอะ) vi. จีบผู้หญิง (อย่างจริงจัง), See also: philanderer n.
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
English-Thai: Nontri Dictionary
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensiveอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น [การแพทย์]
Meticulous Controlการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
one means business (idm.) จริงจังมาก See also: เอาจริงมาก
be past a joke (idm.) จริงจังเกินไป See also: เลิกเล่นตลก, เลิกสนุกสนาน Syn. be beyond a joke, go beyond
bandy about (phrv.) พูดถึงอย่างไม่จริงจัง
bandy around (phrv.) พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง
bandy round (phrv.) พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง
dabble (vi.) ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง Syn. tinker, trifle
dabbler (n.) คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง Syn. dilettante, amateur
dilettante (n.) คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง Syn. amateur
earnestly (adv.) อย่างจริงจัง See also: อย่างเอาจริงเอาจัง Syn. seriously, sincerely
exhortation (n.) การให้คำแนะนำ (อย่างจริงจัง) (คำทางการ) Syn. advice, encouragement
firtle (sl.) ทำเหมือนมีงานยุ่งแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรจริงจัง
flip (adj.) ไม่จริงจัง See also: เล่นๆ, ตลกคะนอง Syn. flippant, glib Ops. serious
flippant (adj.) ไม่จริงจัง See also: เล่นๆ, ตลกคะนอง Syn. glib Ops. serious
have at (idm.) สนใจอย่างจริงจัง
heartily (adv.) อย่างจริงจังและจริงใจ See also: อย่างจริงใจและกระตือรือร้น Syn. cordially, earnestly, enthusiastically
meditate on (phrv.) คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ) See also: เข้าฌาน
palter with (phrv.) ปฏิบัติอย่างไม่จริงจัง See also: ทำอย่างไม่จริงจัง
play with (phrv.) ไม่จริงจังกับ See also: ทำเล่นๆ กับ Syn. flirt with
profundity (n.) ความเข้าใจหรือการจัดการบางสิ่งอย่างจริงจังมาก See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. sagacity, deepness
seriocomic (adj.) ทั้งตลกขบขันและจริงจัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's not taking this seriouslyเขาจะไม่ทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง
They're not taking this seriouslyพวกเขาไม่ถือเอาเรื่องนี้จริงจังนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can we do some training like, seriously, please?เรามาฝึก แบบว่า.. จริงจัง ได้ไหม?
Serious, talented, hard-core, not someone you push around.รู้ไหม? จริงจัง มีพรสวรรค์ รุนแรง ไม่ใช่คนที่ถูกบังคับง่ายๆ
Now, this man I see in front of me right now-- rational, pragmatic, highly intelligent-- that man might have to explain his religion to people like that every single day.เอาล่ะ ชายคนที่ผมเห็น นั่งข้างหน้าผมตอนนี้-- มีเหตุผล จริงจัง ฉลาดสูงส่ง-- ชายคนนั้นอาจต้องอธิบาย
Courtship, wooing, asking permission.จีบกัน จริงจัง และขออนุญาต
True-hearted determined full of purpose.จริงจัง กล้าตัดสินใจ ..กระตือรือล้น
♪ Don't you wanna see me flauntจริงจัง? ใช่ แบบว่า คือฉันไม่รู้จะพูดงัยนะ
We need to start brainstorming.จริงจังกันหน่อย เราต้องเริ่มการระดมสมองกันแล้ว
Seriously now. How do you reconcile your belief in a higher power--in a God-- with what you've done?จริงจังกันหน่อยดีกว่า แกจะบอกว่าเชื่อในพระเจ้าได้ยังไง กับสิ่งที่แกทำลงไป?
Tara ain't bangin' Stackhouse. Bitch lied to me.จริงจังกับทาร่ารึเปล่า
Seriously, you're such a good little girlจริงจังจริงนะสาวน้อย
Very serious about finding out what's inside my sweater, anyway.จริงจังที่จะหาว่า ฉันใส่เสื้อในสีอะไรเสียด้วยนะ
If this was Supernanny and we saw this morning on hidden home camera, Jo would crucify us.จริงจังนะ ถ้าสุดยอดแม่เลี้ยง เห็นเราในตอนเช้า.. ..ผ่านกล้องที่ซ่อนไว้ตามบ้าน คนที่รักคงจะตรึงกางเขนฉันแล้ว
Seriously, why are they being like that?จริงจังนะ ทำไมพวกเขามาที่นี่เนี่ย?
Seriously, where are you goin'?จริงจังน่ะ นายจะไปไหน?
It's serious! Some shit got spilled on me!จริงจังนะ มีบางอย่างหกใส่ฉัน
Seriously, he's got a cute butt.จริงจังนะ เขาน่ารักมาก
Seriously what are you a vampire an alien?จริงจังนะ เธอเป็นอะไรกันแน่ แวมไพร์หรือเอเลี่ยน?
Seriously, how many times can Blair text that she knows she's being paranoid but she just wants to make sure that Serena isn't going after Anne Archibald's foundation?จริงจังนะ แบลร์สามารถส่งข้อความได้กี่ครั้ง แบลร์รู้และหล่อนกำลังหวาดระแวง แต่หล่อนแค่ต้องทำให้แน่ใจเท่านั้นเอง นั่นเซรีน่า ไม่ไปงานก่อตั้งมูลนิของแอน อาร์ชิบอลล์เหรอ
Seriously, Vanessa, this was-- this was amazing.จริงจังนะ,วาเนสซ่า,นี่มันน่าประหลาดใจมาก
Seriously, Puck, you can keep it tonight, but I need it back tomorrow.จริงจังนะพัค นายจะเอาไปคืนนี้ก็ได้ แต่ ฉันต้องการมันกลับไปพรุ่งนี้
COURSE I AM. LOOK AT THAT GIRL, WHO WOULDN'T MARRY HER.จริงจังสิเพื่อน ดูเธอสิ \ ใครจะไม่อยากแต่งงานกับเธอ
Seriously? You're walking out?จริงจังหน่อย ..คุณถอนตัว
If they knew the truth, they'd be let down.จริงจังหน่อย Oh Happy Day!
So, seriously, where were you the other morning?จริงจังหน่อย นายอยู่ที่ไหน ในเช้าวันอื่นๆก่อนหน้านี้
Seriously, dude, today is not the day to screw with me.จริงจังหน่อย เพื่อน วันนี้ไม่ใช่วันที่จะมาล้อกันเล่น
Be serious. Be strong.จริงจังหน่อย แข็งแรงด้วย
You're not taking this seriously are you, Holmes.จริงจังหน่อย โฮล์มส์
Okay, Hanna, this is not about petty theft.จริงจังหน่อย! แฮนนา นี่ไม่ใช่ลักเล็กขโมยน้อย
Get serious!จริงจังหน่อยจะได้ไหม
Look alive. Paint.จริงจังหน่อยย่ะ วาดต่อเส
Lafayette, seriously.จริงจังหน่อยสิ ลาฟาเยต
Seriously? You can say that to me?จริงจังหน่อยสิพ่อ หนูมาปรึกษานะ
Are you serious? That's the only version that exists?จริงจังหน่อยได้ไหม มันมีเพียงก็อบปี้เดียวนะ
Seriously? Diana is the only investor you could find?จริงจังหรอ,ไดอาน่าเป็นนักลงทุนคนเดียว ที่คุณสามารถหาได้?
It's gonna sound ridiculous, but I thought that if I said yes to Gary Sarling, then you would say yes to me.จริงจังเกี่ยวกับอาชีพของผม และที่สำคัญที่สุด,จริงจังเรื่องของคุณ มันฟังเหมือนเรื่องไร้สาระนะ แต่ผมคิดว่าถ้าผมตอบตกลง
Who was that?จริงจังเรื่องของเธอมากเลยนะ ซึคุชิจัง
But you don't see me as that girl that you used to pick up in your ride.จริงจังเลยนะ นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมไดยินอะไรแบบนั้น - นายหมายถึงอะไร ครั้งแรก?
Seriously, what in God's name do they have to talk about?จริงจังเลยนะ, ใครอยากคุยเรื่องนี้กัน ?
You're really reaching here, Dexter.จริงจังไปมั้ย เด๊กเตอร์
So serious!จริงจังไปแล้วท่านก็...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จริงจัง
Back to top