ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จดจ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จดจ่อ*, -จดจ่อ-

จดจ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดจ่อ (v.) concentrate See also: pay attention, focus Syn. สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ Ops. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ
จดจ้อง (v.) be irresolute See also: be uncertain, be unsure, hesitate Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ Ops. แน่ใจ, มั่นใจ
จดจ่ออยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.
fill(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ., See also: fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง)
English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
fast(adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง
intent(vt) ตั้งใจ,เจตนา,มุ่งมั่น,จดจ่อ,ขะมักเขม้น
zeal(n) ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arsed (sl.) เอาใจจดจ่อ See also: ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
deep (adj.) ซึ่งมีใจจดจ่อ See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง Syn. absorbed, engrossed, immersed, philosophical, profound, wise
engross (vt.) ทำให้จดจ่อ See also: ทำให้ใจจดจ่อ Syn. absorb, fascinate, occupy
engrossed (adj.) ซึ่งมีใจจดจ่อ See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง Syn. absorbed, immersed, philosophical, profound, wise
engrossing (adj.) ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ Syn. absorbing, captivating, fascinating
fixedly (adv.) อย่างจดจ่อ (จ้องดู) See also: อย่างพินิจพิเคราะห์ Syn. intently
immersed (adj.) ซึ่งมีใจจดจ่อ See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง Syn. absorbed, engrossed, philosophical, profound, wise
rapt (adj.) ซึ่งมีใจจดจ่อ Syn. absorbed, occupied, engaged
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He tried to concentrate on his bookเขาพยายามที่จะเอาใจจดจ่ออยู่กับหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep shooting. Don't let anything distract you.จดจ่อกับการยิง อย่าให้อะไรมาทำให้ไขว้เขว
Focus on it. Tune everything else out.จดจ่อกับมัน ตัดความสนใจอื่นออกไป
Let's focus on what does.จดจ่อกับสิ่งที่สำคัญเถอะ
Concentrate remaining forces on reaching the target.จดจ่อการโจมตีกับเป้าหมายให้ดี
Has been focused on nothing but victory.จดจ่ออยู่กับคำว่าชัยชนะเพียงอย่างเดียว
Focus on your breathing.จดจ่ออยู่กับลมหายใจของคุณ
You can no longer devote yourself entirely to children and housework.จดจ่ออยู่กับเด็กๆ และงานบ้านอีก
There's nothing wrong with keeping your eye on the prize.จดจ่ออยู่กับเป้าหมายหนะ ไม่ผิดหรอก
Let's only look at that, and cheer up.จดจ่อแต่เรื่องนั้นเถอะ ไม่ต้องกังวล
Maybe it will help.จดจ่อไปที่มัน บางทีมันอาจจะช่วยได้
Focus on it. Become it.จดจ่อไปที่มัน และเป็นมัน
The Microsoft Galaxy.ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม ที่ผมเคยจดจ่อ
I do think that the least you could do is invite me in, away from the stares of the very eccentric management here.ฉันว่าอย่างน้อยคุณควรเชิญฉันเข้าไปข้างในนะ ให้พ้นจากการจดจ้อง ของพวกจัดการโรงแรมที่พิลึกนี่หน่อย
This is not the place to try to come to grips with private matters.นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะสามารถจดจ่อ อยู่กับการพูดคุยส่วนตัวได้เลย
In this way, my first quarter at high school passed by while exchanging mail with Mikako.ในตอนนี้ เวลาหนึ่งในสี่ที่โรงเรียนมัธยมนั้นผ่านไป กับการจดจ้องรอข้อความจากมิกาโกะ
We should've picked up on it but sometimes we're so focused on our enemies we forget to watch our friends.เราน่าจะรู้เรื่องก่อน แต่บางครั้งเราจดจ่อกับศัตรู เราลืมจับตาดูเพื่อนของเรา
There'll be 200 people staring at us.คน 200 คนจะจดจ้องมาที่เรา
Fantastic Gina. Just remember, it can protect you as long as you're focusจำไว้นะ มันจะปกป้องพวกนายตราบเท่าที่พวกนายจดจ่อกับมัน
Well, stop trying so hard...relax.อย่าจดจ่อมาก รีแลกบ้าง
I know it's easy for your mind to wander... but I want you to really concentrate on me.หยุดนะ โฮเมอร์ ห้ามคิดอะไรทั้งนั้น\ ชั้นรู้ว่าสมองคุณคิดอะไรไวแค่ไหน ่ตอนนี้ชั้นต้องการให้คุณเอาสมองมาจดจ่ออยู่ที่ชั้น
I know I took my eye off the ball, but I want to make things right.ผมรู้ว่าผมควรจะเอาสมาธิไปจดจ่อกับเกม แต่ผมก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
Now all I have to do is concentrate on the area for the next eight hours.ตอนนี้ทั้งหมดที่ต้องทำคือจดจ่อ กับพื้นที่ใน8ชั่วโมงต่อจากนี้
All my attention should have been at the tests at hand, but for the first time, I wasn't thinking about my condition at all.ทุกความสนใจของผมจะต้องไปจดจ่ออยู่กับการทดสอบตรงหน้า แต่มันเป็นครั้งแรกที่ ผมไม่ได้นึกถึงสภาพของตัวเองเลยสักนิด
And when you start to kiss, focus again on her.แล้วเมื่อคุณ เริ่มจูบ ให้กลับไปจดจ่อที่เธออีก
I'm really looking forward to the performance.ข้าใจจดจ่อและตั้งตารอให้ถึงการแสดง
When you start to treat the sound, you start to invoke locations.เมื่อคุณเริ่มจดจ่อกับเรื่องเสียง คุณก็จะเริ่มนึกถึงสถานที่ต่างๆ
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน
Rys, always focuse on the enemy, are you.ริส เจ้าจดจ่ออยู่แต่กับข้าศึกเสมอ
Now that the Civil Examinations are over, now I can focus on my wedding to Miss Eun Hye.ตอนนี้ การสอบก็เสร็จสิ้นแล้ว ข้าก็คงต้องจดจ่อกับงานแต่งงานของข้ากับแม่นางอีน เฮ
One shouldn't gaze too long.ไม่ควรจะจดจ้องนานเกินไป
The whole world was watching to see if we have the character to see it through.โลกทั้งหมดจดจ้องมายังพวกเรา ถ้าเรามีบุคลิก มองมันให้กระจ่าง
I hope you watch with rapt attentionหวังว่าคุณคงดูอยู่อย่างตั้งใจจดจ่อ
I'm in my office, staring at the Mosaic board, and men are coming in to kill me.ผมอยู่ในห้องทำงาน จดจ้องอยู่ที่บอร์ดโมเสค และมีพวกผู้ชาย เข้ามาจะฆ่าผม
Don't look at me with those judgey little eyes.อย่ามาจดจ้องผมด้วยสายตา พิพากษาไปแล้วแบบนั้น
But you have to keep your mind in the here and now, otherwise we'll never be able to help Obi-Wan.แต่เจ้าต้องจดจ่ออยู่กับที่นี้ และตอนนี้ มิฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถช่วยโอบีวันได้
My attention was completely focused on you.แต่จิตใจของผม จดจ่ออยู่ที่คุณล้วนๆ เลยนะ
I try to concentrate on one...ผมกำลัง... พยายาม จดจ่ออยู่กับ...
We were going to name him Patrick.คือการจดจ่อกับสิ่งที่เป็นอยู่
Sweetie... you go on the show, and millions of little girls are going to look at you and say to themselves,ที่รักจ๋า... คุณต้องออกไปร่วมรายการ และเด็กหญิงนับล้านๆ กำลังจะได้จดจ้องคุณ แล้วจงพูดกับพวกเขา
* When I see your face * * I see your face **เมื่อผมพบหน้าเธอ เมื่อจดจ้องใบหน้าเธอ*

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จดจ่อ
Back to top