ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆาตกร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆาตกร*, -ฆาตกร-

ฆาตกร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆาตกร (n.) murderer See also: killer, slayer, assassin Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า
ฆาตกรรม (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
homicide(ฮอม'มิไซดฺ) n.การฆ่าคน,ฆาตกรรม . ฆาตกร, Syn. manslaughter,murder
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
murder(เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม,ทำลาย, See also: murderer n. murderess n., Syn. slay
murderous(เมอ'เดอเริส) adj. เกี่ยวกับการฆาตกรรม,ยากที่สุด,อันตรายยิ่ง., Syn. homicidal
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe
English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด
homicide(n) การฆาตกรรม
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
manslaughter(n) การฆาตกรรม
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homicideฆาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderฆาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
murderer (n.) ฆาตกร See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer (n.) ฆาตกร
slayer (n.) ฆาตกร See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน Syn. killer, assassin, cutthroat, criminal
homicide (n.) ฆาตกรรม Syn. murder
murder (vt.) ฆาตกรรม See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
massacre (vt.) ฆาตกรรมหมู่ See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. annihilate, exterminate
murderess (n.) ฆาตกรหญิง
bloodbath (n.) การฆาตกรรมหมู่
bloodthirsty (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. homicidal
buthering (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. killing
contract (n.) การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
do in (phrv.) กระทำฆาตกรรม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฆ่า Syn. bump off
homicidal (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. bloodthirsty
massacre (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. buthering, killing
murder (n.) การฆาตกรรม See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร Syn. killing, slaying, crime
murderous (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. homicidal, bloodthirsty
murderousness (n.) การกระทำฆาตกรรม
pick up (phrv.) จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)
slaying (n.) การฆาตกรรม See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร Syn. killing, crime
weregeld (n.) เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม Syn. wergeld, weregild
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
You murderer, you murdered my family. God damn it, my family!เธอมัน ฆาตกร เธอมันฆาตกรครอบครัวฉัน พระเจ้า ฉั้นหงุดหงิด โอ้ว ครอบครัวฉั้น!
A CEO on trial for murder usually erodes consumer confidence.ผู้บริหารที่เป็น ฆาตกร ลูกค้าคงไม่เชื่อถือแน่
Aren't we supposed to say grace for murderers, too?แล้วไม่จำเป็นที่พวก ฆาตกร ต้องกล่าว " ขอบคุณ " ด้วยใช่ไหมครับ?
It's the curare.คุณก็เหมือนพ่อของคุณ ฆาตกร คุณทั้งสอง
The murders, maybe they aren't demonic.ฉันหมายถึงว่า.. นายรู้สึกบ้างมั๊ย? ฆาตกร อาจจะไม่ใช่พวกปิศาจ
The man who was murdered tonight, Girard Rabelais, was an international arms dealer.ไครเคยเป็น ฆาตกร คืนนี้ Girard Rabelais เคยเป็น ค้าอาวุธข้ามชาติ
His father was the hollow creek killer.พ่อของเขาเป็น ฆาตกร 'Hollow Creek'
He works in the criminal justice system.ทั้งคู่เป็นชาย ฆาตกร A เราเรียกว่าผู้วางแผน
You know, I read something in all that cop homework about when you make up stories about murderers and crimes.รู้ไหม ผมอ่านบางอย่าง การบ้านของตำรวจ เรื่องที่คุณแต่งเรื่องเกี่ยวกับ ฆาตกร และอาชญากรรม
Alleged killer Derek?ที่ถูกกล่าวหา ฆาตกร เดเร็คหรอ?
So far our killer has given us three tableaus-- the intestines in the scale, the snakes victim, and the four horsemen.จนถึงตอนนี้ ฆาตกร ได้ทิ้งเบาะแสไว้สามภาพ ลำไส้บนตราชั่ง เหยื่องู
A thief, a murderer, a coward.หัวขโมย ฆาตกร คนขี้ขลาด
So the coroner said that there was no abnormalities in the killers' brains and that blood levels from modified ephedrine were way below anything that could cause psychotic behaviour.ฝ่ายชันสูตร แจ้งเพิ่มเติม มาว่า ไม่พบ สิ่งผิดปกติ ในสมอง ของ ฆาตกร ทั้งสองคน และ ในเลือดด้วย และ สาร อดีนาลีน ก็อยู่ใน ระดับปกติ
I continued to looking through a satellite footage and I followed the murderer after she left the scene...ผมดูต่อเนื่องไป เรื่อยจากล้องตรวจการณ์ บนดาวเทียม ผมตามรอย ฆาตกร หลังจากที่ลงมือไปแล้ว
And you know what flavor of killers takes trophies, don't you?คุณรู้มั้ย ฆาตกร ประเภทไหนที่เก็บ ของรางวัล
And without that testimony, that murderer might very well walk free.และถ้าไม่มีคำให้การของคุณ ฆาตกร ก็จะลอยนวลไปได้ง่ายๆ
Well, that must be our killer.งั้นก็ต้องเป็น ฆาตกร ของเรา
The way Capote did with In Cold Blood.แบบที่คาโพทีเขียนในเรื่อง ฆาตกร ไง
The killer I buried alive.เป็น ฆาตกร ที่ผมฝังทั้งเป็น
The term "multi-murderer" -- they coined itto describe holmes.ฆาตกร 100 ศพ, เป็นคำใช้บรรยายถึง โฮล์ม
Unsub had already killed 2 people.ฆาตกร ฆ่าคนไปแล้ว 2 คน
Murderers, rapists, car-jackers set freeฆาตกร นักข่มขืน โจรขโมยรถ ถูกปล่อยตัว
Hey, I read those old Ditko Spider-Mans you gave me.ฆาตกร ยอดมนุษย์ บุกเข้ามาในห้องนอนผม
Brian moser.ฆาตกร รถน้ำแข็ง เธอรู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันแล้ว ทุกอย่าง จบสิ้นแล้ว
That killer, Jack Lee Kemper, was apprehended, and he was recently executed.ฆาตกร แจ๊ค ลี เคมเปอร์ ถูกจับกุม และเพิ่งจะถูกประหารเมื่อเร็วๆนี้
Oh, come on, we've discussed this.ฆาตกร ในความหมายของคุณเป็นอย่างไร? โอ ไม่เอาน่า พวกเราถกเรื่องนี้ไปแล้วนี่
A killer, no. A traitor, yes.ฆาตกร ไม่ใช่ คนทรยศ ใช่
The case itself remains the most ingenious and brilliantly planned murder, or attempted murder,ฆาตกร.. หรือฆาตกรมือที่วางแผนได้แยบยลที่สุด
The murderer is invisible.ฆาตกร... เป็นมนุษย์ล่องหนครับ
The murderer probably didn't get much blood on him.ฆาตกรก็คงไม่เปื้อนเลือดมากเท่าไหร่
The killer latched on and shook like a pit bull trying to tear off the flesh.ฆาตกรกัดแล้วก็ทึ้งเหมือนหมาพิดบูล พยายามงับเนื้อให้ขาด
The killer was mimicking Jack the Ripper.ฆาตกรกำลังเลียนแบบวิธีการของ แจ็ค เดอะ ริปเปอร์
The gun was clearly meant to kill James Woods, but Stephanie got in the way.ฆาตกรก็เลยต้องด้นสด และจัดการแทงเขา
My killers, who will not take no for an answer!ฆาตกรของฉันที่จะไม่ใช้เวลาไม่ สำหรับคำตอบ!
So our killer contaminated the book from inside the library.ฆาตกรของพวกเราวางยาที่หนังสือจากข้างในห้องสมุด
Our killer is the writer of this comic book--ฆาตกรของเรา คือคนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้
Another execution, boss.ฆาตกรของเรา ฆ่าอีกรายแล้ว หัวหน้า
That's gotta be who our killer went to see.ฆาตกรของเราคงไปหาเขา
Our guy has a brain tumor.ฆาตกรของเราคนนี้ เขาเป็นเนื้องอกในสมอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆาตกร
Back to top