ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขบขัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขบขัน*, -ขบขัน-

ขบขัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขบขัน (v.) be amused at See also: laugh, be funny Syn. ชวนหัว, ขัน, ตลก
English-Thai: HOPE Dictionary
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained)
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
amusing(อะมิว' ซิง) adj. ขบขัน, ซึ่งทำให้ขบขัน (diverting, entertaining ###A. boring)
comic(คอม'มิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน. -n. ภาพการ์ตูนที่ต่อเนื่องกัน,หนังสือการ์ตูน,, See also: comics n.,pl. ภาพการ์ตูนที่ลงต่อเนื่อง, Syn. comedian,comical -Conf. comical
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก,ขบขัน,น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,เป็นเชิงตลก,ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose,funny
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
gallows humorn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
gallows humourn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
gasser(แกส'เซอะ) n. คนปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ขบขันมาก,สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก,คนขี้โว
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humourous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
hysterical(ฮิสเทอ'ริคัล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดฮิสทีเรีย,ซึ่งมีอาการหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่อยู่,ขบขันมาก,ซึ่งทำให้อดหัวเราะไม่ได้., See also: hysterically adv.
jest(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,การล้อเล่น,เรื่องตลก,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น,พูดตลก,พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
jocose(โจโคส') adj. ขบขัน,ตลก,ขี้เล่น,ล้อเล่น,ยั่วเย้า., See also: jocoseness n. ดูjocose -S.joking,jesting
jocular(จอค'คิวละ) adj. ขบขัน,ตลกล้อเล่น,ขี้เล่น,หยอกเย้า.
jocularity(จอคคิวแล'ริที) n. ความขบขัน,ความตลก,การพูดตลก,การพูดหยอก,เย้า,นิสันตลก,นิสัยขี้เล่น,การกระทำที่ขี้เล่น
joke(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรื่องเล่น ๆ ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำ ๆ ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น,พูดเล่น,พูดล้อเลียน,พูดตลก. vt. ทำตลก,เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
kittle(คิท'เทิล) vt. ทำให้จั้กจี้,กระตุ้น,ยั่ว,เร้า. adj. จั้กจี้,ขบขัน
laughter(ลาฟ'เทอะ) n. การหัวเราะ,เสียงหัวเราะ,อาการขบขัน,สิ่งที่น่าหัวเราะ, Syn. hilarity,merriment
priceless(ไพรซฺ'ลิส) adj. ราคาสูงจนหาค่ามิได้,ขบขัน., See also: pricelessness n., Syn. invaluable,costly
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
ridiculous(รีดิค'คิวเลิส) adj. น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน, See also: ridiculousness n., Syn. laughable
waggish(แวก'กิช) adj. ตลก,ขบขัน,ขี้ล้อ,หยอกล้อ -, See also: waggishly adv. waggishness n., Syn. droll,humorous,funny
English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
comic(adj) ขบขัน,ตลก,เกี่ยวกับละครชวนหัว,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน
comical(adj) ขบขัน,น่าหัวเราะ,ตลก
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น
jocular(adj) ขบขัน,ตลก,ชวนหัว
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
laughter(n) การหัวเราะ,เสียงหัวเราะ,ความขบขัน
ridiculous(adj) น่าขัน,น่าหัวเราะ,ขบขัน,ไร้สาระ
skit(n) เรื่องเสียดสี,เรื่องขบขัน,เรื่องล้อเลียน,คำเหน็บแนม
waggish(adj) ชอบสนุก,ร่าเริง,ตลกขบขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burlesqueเรื่องขบขันล้อเลียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amusing (adj.) ขบขัน See also: ตลกขบขัน Syn. humorous, comical
tease (vi.) ขบขัน
smile at (phrv.) ขบขันกับ See also: ยิ้มให้กับ
amused (adj.) ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน
amused (adj.) น่าขบขัน Syn. entertained
amusement (n.) ความขบขัน
antic (adj.) แปลกและน่าขบขัน Syn. ludicrous
break up (phrv.) ทำให้ขบขัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ขำ
comedic (adj.) ที่ตลกขบขัน
comedy (n.) ความตลกขบขัน See also: ความขบขัน Syn. humor, humour, fun, pleasantry
comic (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comical (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
comicality (n.) ความขบขัน See also: ความตลก Syn. amusement, humorousness
comically (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously, humourously
craic (sl.) สิ่งที่ตลกขบขัน
dig someone in the ribs (idm.) แตะด้วยข้อศอกอย่างแอบๆ (เพื่อแสดงความรู้สึกขบขัน) See also: เอาข้อศอกสัมผัสหรือแตะอย่างแอบๆ
divert with (phrv.) ทำให้ขบขันกับ
droll (adj.) ที่ตลกขบขัน See also: ตลกน่าขัน Syn. funny, comical Ops. sober, serious
ease of (phrv.) ขโมยจาก (คำขบขัน) See also: ทำให้เบาลง Syn. deliver of, relieve of
entertained (adj.) น่าขบขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It keeps the lads amused.มันทำให้นักเตะในทีมขบขัน
You gonna look funny trying to eat corn on the cob with no fucking teeth!คุณจะดูน่าขบขันในเวลาจะกิน ข้าวโพดในซัง แต่ไม่มีฟัน
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน
He´s aggressive. He grabs the bull by the balls.เขาก้าวร้าวมาก / เขาคว้าเอาความขบขันในงานบอลมา
Taro and Yoko laugh at me for this.ทาโร กับ โยโกะ พากันขบขันเรื่องนี้
And everyone thought it so droll.ทุกคนคิดว่ามันน่าขบขัน
Good joke. Which reminds me, sense of humour. Very important.ตลกดี,ที่เตือนให้ผมได้ตระหนัก ถึงความขบขัน สำคัญมาก
All this is ridiculous, okayทั้งหมดนี้คือขบขัน, เอาละ
You know, kind of getting us a little giggly, a little silly.แบบว่าจะได้ให้เรา หัวเราะขบขันกันนิดหน่อย
"of the system of justice in this country. "กำลังทำให้ระบบยุติธรรมภายในประเทศนี้เป็นที่ขบขัน
Don't be ridiculous.อย่าทำเป็นเรื่องขบขัน
These criminals, who sent this ambigram, meant it as a taunt, a provocation.เหล่านี้มฤจฉาชีพ, ผู้ส่ง ambigrama, พิจารณาเป็นเรื่องขบขัน, ที่ท้าทาย.
Take him if you want. I'm done with him.พิจารณาเป็นเรื่องขบขัน, ที่ท้าทาย.
But we dismissed it as amusing storiesแต่เราไม่สนใจ มันเหมือนเป็นเรื่องขบขัน
And a few always provide comic relief.บางคนก็เล่นบทตลกขบขัน
AND SUDDENLY I WAS INVOLVED WITH LOTS AND LOTS OF ASTRONOMERSสิ่งนี้หรือที่สสารมืดลึกลับอาจจะ ฉันไม่คิดว่ามันน่าตื่น ตาตื่นใจและน่าขบขัน
We can narrow that down to a popular female comedian.งั้นฉันว่าเธอคงเป็นผู้หญิง ที่ป๊อปปูล่าแล้วก็ตลกขบขัน
Turning our religion into a joke.เปลี่ยนประเพณีของเรา ให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน
A comedy, not a tragedy, I hope.หวังว่าจะเป็นนิยายขบขัน ไม่ใช่โศกนาฏกรรม
Global climate change is no laughing matter.การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ไม่ใช่เรื่องขบขัน
I understand that some of you are uncomfortable with the naked body, maybe even find it laughable.ผมเข้าใจว่าพวกคุณบางคนอาจอึดอัด กับสรีระที่เปลือยเปล่า หรืออาจจะขบขันกับมันก็ตาม
But if I made you an offer so ridiculous you'd be forced to consider it... who knows what could happen?ถ้าผมให้ข้อเสนอคุณมันน่าขบขัน คุณก็ต้องพิจารณามัน ใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
And what do you consider ridiculous?อะไรที่คุณคิดว่ามันน่าขบขัน
It was only your ridiculous offer of $12,000เป็นเพราะข้อเสนอน่าขบขันของคุณต่างหาก
Dr. Schultz, in Greenville, you yourself said that for the right nigger you'd be willin' to pay what some may consider is a ridiculous amount.ดร.ชูลส์ ที่กรีนวิลล์ คุณเคยบอกผมว่า สำหรับคนดำที่ดี คุณพร้อมที่จะจ่าย ตามความเห็นของผม มันเป็นเรื่องขบขัน
To which me myself said, "What is your definition of ridiculous?"ผมถามตนเอง อะไรคือความหมายของขบขัน
Ilithyia, I would not see my jest towards Crassus reach his ear.Ilithyia ผมจะ ไม่เห็นความตลกขบขันของฉัน ต่อ Crassus ถึงหูของเขา
You can't determine a person's sanity from a few amusing stories.คุณจะตัดสินสุขภาพจิตของคนๆนึง จากเรื่องขบขันไม่กี่เรื่องไม่ได้
When I do it in the park, people look at me funny.เวลาที่ผมไปทำที่สวน ผู้คนมองผมอย่างขบขัน
It's hilarious.มันน่าขบขันสิ้นดี ..
Yes, but a very amusing final scene.ใช่ แต่มาก ฉากสุดท้ายที่น่าขบขัน
Heh heh. That's ironic.เห้ เห้ นั้นเป็นเรื่องที่น่าขบขัน.คุณคงไม่รู้
Nothing but laughing and dancing around in your underwear, cooking pasta, and sex.เรื่องขบขัน และเต้นรำไปเรื่อยๆ ใส่แต่ชุดชั้นใน ทำพาสต้า
You'll forgive me if I don't find that at all amusing.ประทานโทษ หากผมไม่คิดว่ามันน่าขบขันสักนิด
Not to battle for the amusement of The Capitol.ไม่ใช่สู้กันเอง เพื่อความขบขันของแคปปิตอล
(LAUGHS) It's actually quite amusing.(หัวเราะ) เป็นจริงที่น่าขบขันมาก
Hey, Greenwood, what's the secret to good comedy?เฮ้ กรีนวู้ด อะไรคือความลับของความขบขัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขบขัน
Back to top