ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

funnily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *funnily*, -funnily-

funnily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
funnily (adv.) อย่างขบขัน See also: อย่างตลก Syn. amusingly, comically, humorously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And about you, funnily enough. Yeah, she said you stole me.แล้วก็เรื่องของป้า จี้ดี แม่ว่าป้าขโมยผมมา
I'd worked that much out for myself, funnily enough.ฉัน--ฉันรู้ นั่นน่ะตลกพอแล้ว
Except, funnily enough, for young owlets like you.แต่ยกเว้นกับลูกนกน้อย เช่นเจ้า
Well, funnily enough...เออ เรื่องน่าขันพอเหอะ...
And funnily enough, I'm actually enjoying it.จะตลกไหม ถ้าจะบอกว่าจริงๆแล้ว ผมสนุกกับมัน
Funnily enough, no one's ever gone for that option.ตลกพอรึยัง ไม่มีใครเลือกได้หรอก
Funnily enough, no-one's ever gone for that option.สนุกมากพอละ ไม่มีใครหนีไปจากทางเลือกนี้ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า funnily
Back to top