zeal

แปลว่า


n ความกระตือรือร้นจนเกินไป
คำที่เกี่ยวข้อง: ความปรารถนาอย่างมาก , ความขยันขันแข็ง , การมีใจจดใจจ่อ , ความเร่าร้อน

คำที่มี "zeal" ในคำ


zealot n ผู้กระตือรือร้นเกินไป

zealous adj กระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: eager , fervent

zealous adj เด็ดเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: ambitious , eager , decided
คำตรงข้าม: apathetic , unambitious

zealot enthusiast n ผู้อุทิศตัว
ความหมายเหมือนกับ: follower
คำตรงข้าม: unbeliever

zealous adj กระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: ardent , fervent
คำตรงข้าม: reluctant

zealously adv อย่างกระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: ardently , fervently

zealous adj คลั่งไคล้ที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: extreme , fanatic
คำตรงข้าม: apathetic

zealous adj ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: ardent , eager , fervid
คำตรงข้าม: apathetic

zealous adj แรงกล้า
ความหมายเหมือนกับ: fervent , strenuous

New Zealand n นิวซีแลนด์

New Zealand n ประเทศนิวซีแลนด์

New Zealander n ชาวนิวซีแลนด์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top