rock

แปลว่า


n หิน
ความหมายเหมือนกับ: boulder , stone
คำที่เกี่ยวข้อง: ก้อนหิน , โขดหิน
n ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี
n เพชร
ความหมายเหมือนกับ: diamond , gem
คำที่เกี่ยวข้อง: เพชรพลอย
vi โยก
ความหมายเหมือนกับ: swing , sway
คำที่เกี่ยวข้อง: โล้ , แกว่ง , เขย่า
vt โยก
ความหมายเหมือนกับ: swing , sway
คำที่เกี่ยวข้อง: โล้ , แกว่ง , เขย่า
vt ทำให้ตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: shake , shock , surprise
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สั่นสะเทือน
n การโยก
คำที่เกี่ยวข้อง: การแกว่ง , การเขย่า
n ดนตรีร็อค

รูปภาพ


rock หินหิน

หมวดคำ