ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skyrocket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skyrocket*, -skyrocket-

skyrocket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skyrocket (vi.) ลอยขึ้นสูงอย่างฉับพลัน Syn. rocket, shoot up
skyrocket (vi.) ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
skyrocket (vt.) ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างฉับพลัน
English-Thai: Nontri Dictionary
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The escalating global blood crisis has seen prices skyrocket over the past week.ราคาของเลือดเพิ่มขึ้นสูง ในอาทิตย์ที่แล้ว
So, yesterday, I walked back into that teachers' lounge, and I calmly informed them of my unlikely skyrocket to showbiz fame, and very gently told them all I just didn't care what they thought about me.เมื่อวาน ฉันเข้าไปในห้องพักครู และประกาศถึง ความสำเร็จของฉัน ในวงการบันเทิง และบอกอย่างสุภาพ
Sales skyrocket when she's on.ท่าทางมีความสุขกับการกินของเธอจะทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้น
I read somewhere that emergency room visits skyrocket during full moons.คนเข้าห้องฉุกเฉินในช่วง พระจันทร์เต็มดวงเยอะมาก
The stocks will skyrocket when the article is released.เมื่อข่าวถูกปล่อยออกไป หุ้นจะพุ่งเป็นจรวดเลย
Skyrocket Super Punch!Sky Rocket Super Punch! เป็นไง
Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้
Thanks to your fans, sales have skyrocketedขอบใจเธอมาก ที่ช่วยให้ยอดขายทะลุเป้า
Skyrocketed!ทะลุเป้า! เห็นมั้ยครับ
The estimated number of bioterror victims has skyrocketed from hundreds of thousands to over one million.จำนวนเหยื่ออาวุธชีวภาพพุ่งทะยานขึ้น จากหลายแสนคนมา็เป็นล้านกว่าคน
Her i.Q. Skyrocketed. Her memories were being erased.IQ ของเธอสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความทรงจำของเธอค่อยๆเลือนไป
Flynn took ownership of ENCOM in 1982 as the company skyrocketed to the top of the tech industry.ฟลินน์เป็นเจ้าของเอ็นคอมในปี 1982 เมื่อบริษัทสามารถทะยานขึ้น เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม

skyrocket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち上げ花火[うちあげはなび, uchiagehanabi] (n) skyrocket (firework)
ロケット花火[ロケットはなび, roketto hanabi] (n) skyrocket; bottle rocket
天井抜け[てんじょうぬけ, tenjounuke] (n) skyrocketing (prices)
天井知らず[てんじょうしらず, tenjoushirazu] (n) skyrocketing (prices)
暴騰[ぼうとう, boutou] (n,vs) sudden rise; sharp rise; boom; skyrocketing; (P)
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks
狼煙;烽火;狼烟[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire
青天井[あおてんじょう, aotenjou] (n) blue sky; outdoor; skyrocketing

skyrocket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุดไม่อยู่[v. exp.] (chut mai yū) EN: soar ; skyrocket FR:
พลุ[n.] (phlu) EN: rocket ; skyrocket ; cannon cracker ; fireworks FR: fusée [f] ; fusée éclairante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skyrocket
Back to top