pleasant

แปลว่า


adj น่ายินดี
ความหมายเหมือนกับ: enjoyable , satisfying
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าพอใจ , เพลิดเพลิน
คำตรงข้าม: disagreeable , nasty
adj น่าสบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าอยู่
adj สนุกสนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ตลก , ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน , ซึ่งให้ความพอใจ
adj น่าคบ
ความหมายเหมือนกับ: charming , friendly , personable
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นมิตร , ถูกใจ , น่าคบหา
คำตรงข้าม: disagreeable , nasty
adj สุภาพเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยค


It is a pleasant sensation to come back to something familiar. มันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย