ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pleasant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pleasant, -pleasant-

*pleasant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make pleasant (vt.) ทำให้เป็นที่พอใจ See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ, ทำให้เป็นที่ต้องการ Syn. make agreeable
pleasant (adj.) น่ายินดี See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน Syn. enjoyable, satisfying Ops. disagreeable, nasty
pleasant (adj.) น่าสบาย See also: น่าอยู่
pleasant (adj.) สนุกสนาน See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
pleasant (adj.) น่าคบ See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา Syn. charming, friendly, personable Ops. disagreeable, nasty
pleasant (adj.) สุภาพเรียบร้อย
pleasantly (adv.) อย่างน่ายินดี See also: อย่างเพลิดเพลิน Syn. pleasingly, welcomely
pleasantly (adv.) อย่างน่าคบหา See also: อย่างมีมิตรไมตรี Syn. gallantly
pleasantly (adv.) ด้วยความสบาย
pleasantness (n.) ความน่ารัก See also: ความอ่อนหวาน Syn. sweetness
pleasantness (n.) ความรื่นรมย์ See also: ความสบาย, ความอภิรมย์
pleasantry (n.) คำพูดล้อเล่น See also: คำพูดขบขัน, คำพูดตลก Syn. jest
pleasantry (n.) การหยอกล้อ See also: การล้อเล่น Syn. jest
pleasantry (n.) พฤติกรรมที่ตลก See also: พฤติกรรมที่มีอารมณ์ขัน, ความตลก Syn. comedy, merriment
unpleasant (adj.) ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ Syn. obnoxious Ops. pleasant
unpleasant (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร Syn. unfriendly Ops. friendly
unpleasant person (n.) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
English-Thai: HOPE Dictionary
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pleasant(adj) สนุกสนาน,พอใจ,สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา
ขัดนัยน์ตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดหูขัดตา
ขัดหูขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา
ขายหู (v.) be unpleasant to hear See also: be shameful to listen Syn. ไขหู
บาดหู (v.) be unpleasant to the ear See also: be offensive to the ears, hurt one´s feelings upon hearing Syn. ขัดหู
อบอุ่น (v.) be pleasantly warm See also: be warm as toast Syn. อุ่นสบาย
อุ่นสบาย (v.) be pleasantly warm See also: be warm as toast
เข็ดฟัน (v.) suffer an unpleasant tingling in the teeth Syn. เสียวฟัน
เจริญตา (v.) be pleasant to the eyes See also: be pleasing to the eyes Syn. ต้องตา
แสลงหู (v.) be unpleasant to hear See also: be disagreeable to hear Syn. ขัดหู
กร่อย (v.) be unpleasant See also: be distasteful, be grudging, be displeasing Syn. หมดสนุก, ไม่สนุก
ความรื่นรมย์ (n.) pleasantness See also: gratification, agreeability, enjoyment Syn. ความเบิกบานใจ Ops. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ
ความเบิกบานใจ (n.) pleasantness See also: gratification, agreeability, enjoyment Ops. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ
ฉ่ำ (adj.) pleasant See also: agreeable, delicious, delightful Syn. ชุ่มชื่น Ops. แห้ง
น่ารื่นรมย์ (v.) be pleasant See also: be pleasing, be delightful Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่ารื่นรมย์ (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าสบาย (v.) be pleasant See also: be pleasing, be delightful Syn. น่าพอใจ, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าสบาย (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าอภิรมย์ (v.) be pleasant See also: be pleasing, be delightful Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าอภิรมย์ (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, pleasant dreams.ก็ความฝันที่น่ารื่นรมย์
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า
There's been a slight unpleasantness between him and Mrs. Danvers.มีเรื่องกันเล็กน้อยระหว่างเขากับคุณนายเเดนเวอร์ส
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก
Sleep tight... and pleasant dreams!นอนหลับแน่น ... และความฝันที่ถูกใจ!
Pretty soon they'll draw all those unpleasant dreams out of your head.เดี๋ยวมันก็จะดูดฝันร้ายออกจากหัวหนูจ้ะ
What a pleasant surprise. Please join us.สิ่งที่น่าแปลกใจ กรุณาเข้าร่วมกับเรา
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย
Well, pleasant enough sort of place, isn't it?ที่นี่ก็น่าพิสมัยเหมือนกัน ว่ามั้ย
We all know him to be a proud, unpleasant sort of man, but this would be nothing if you really liked him.แต่นี่จะไม่มีความหมายเลยถ้าลูกชอบเขาจริงๆ
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity.บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง
And pleasant dreams to you,และความฝันอันน่ารื่นรมย์

*pleasant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 丧气鬼 / 喪氣鬼] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, 一路顺风 / 一路順風] have a pleasant journey
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 令人不快] unpleasant; objectionable
凉快[liáng kuai, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨㄞ˙, 凉快 / 涼快] nice and cold; pleasantly cool
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, 中听 / 中聽] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, 动听 / 動聽] pleasant to listen to
吴侬娇语[Wú nóng jiāo yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄩˇ, 吴侬娇语 / 吳儂嬌語] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue
吴侬软语[Wú nóng ruǎn yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄖㄨㄢˇ ㄩˇ, 吴侬软语 / 吳儂軟語] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue
好听[hǎo tīng, ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ, 好听 / 好聽] pleasant to hear
怡悦[yí yuè, ㄧˊ ㄩㄝˋ, 怡悦 / 怡悅] pleasant; happy
春风满面[chūn fēng mǎn miàn, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 春风满面 / 春風滿面] pleasantly smiling; radiant with happiness
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ, 爽目] pleasant to behold; attractive
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
[guō, ㄍㄨㄛ, 聒] raucous; clamor; unpleasantly noisy
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 坏话 / 壞話] unpleasant talk; malicious words
恶疾[è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, 恶疾 / 惡疾] unpleasant ailment; foul disease
看不顺眼[kàn bù shùn yǎn, ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, 看不顺眼 / 看不順眼] unpleasant to the eye
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ, 讨人嫌 / 討人嫌] unpleasant; disagreeable
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, 逆耳] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths)
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, 难闻 / 難聞] unpleasant smell; stink
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, 倒粪 / 倒糞] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks
恶气[è qì, ㄜˋ ㄑㄧˋ, 恶气 / 惡氣] evil smell; unpleasant manner; to resent
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, 不悦 / 不悅] displease; unpleasant
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
顺气[shùn qì, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˋ, 顺气 / 順氣] nice; pleasant
爽意[shuǎng yì, ㄕㄨㄤˇ ㄧˋ, 爽意] pleasant
爽畅[shuǎng chàng, ㄕㄨㄤˇ ㄔㄤˋ, 爽畅 / 爽暢] pleasant
自找[zì zhǎo, ㄗˋ ㄓㄠˇ, 自找] to suffer as a consequence of one's own actions; you asked for it; to bring it on oneself (sth unpleasant)

*pleasant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P)
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
にこっと[, nikotto] (adv) (See ニコニコ) pleasantly smiling
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P)
ひんやり[, hinyari] (adv,n,vs) to feel (pleasantly) cool
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P)
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
古創;古疵;古傷[ふるきず, furukizu] (n) old wound; scar; old unpleasant incident
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌な気持;厭な気持ち[いやなきもち, iyanakimochi] (n) unpleasant feeling
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P)
役回り[やくまわり, yakumawari] (n) role; part; (unpleasant) duty; (P)
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
忠言逆耳[ちゅうげんぎゃくじ, chuugengyakuji] (exp) good advice is harsh to the ears; honest advice is often unpleasant to the ears
快い[こころよい, kokoroyoi] (adj-i) pleasant; agreeable; (P)
快便[かいべん, kaiben] (n) (pleasantly smooth) defecation
快漢[かいかん, kaikan] (n) pleasant fellow
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness)
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na,n) pleasant; agreeable; comfortable; (P)
快食快眠[かいしょくかいみん, kaishokukaimin] (n) good appetite and pleasant sleep; enjoying one's food and sleeping well
恐いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant
愛嬌者;愛敬者[あいきょうもの, aikyoumono] (n) pleasant person; attractive person; animal liked by all because of its cuteness
愛想を振りまく;愛想を振り撒く[あいそをふりまく, aisowofurimaku] (exp,v5k) (common error for 愛嬌を振りまく) (See 愛嬌を振りまく) to make oneself pleasant to everybody

*pleasant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine FR: bon ; agréable ; bienfaisant
แจ้ว ; แจ้ว ๆ = แจ้วๆ[adj.] (jaēo ; jaēo) EN: melodious ; pleasant FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[v. exp.] (jaroēn tā) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes FR: être agréable à l'oeil
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
เข้าหู[adj.] (khao hū) EN: pleasant sounding FR:
ขัดหูขัดตา[v. exp.] (khathū khat) EN: be unpleasant to look at FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[v.] (khetfan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth ; set one's teeth on edge FR:
ขื่น[adj.] (kheūn) EN: unpleasantly bitter ; bitter-sour tasting ; bitter ; astringent ; unpalatable ; mouthpuckering ; gagging taste FR:
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
คละคลุ้ง[v.] (khlakhlung) EN: smell ; stink ; have an unpleasant odor FR: sentir mauvais
กล่าวเกลี้ยง[v.] (klāoklīeng) EN: speak pleasantly FR:
กลิ่นไม่พึงประสงค์[n. exp.] (klin mai ph) EN: unpleasant smell FR: odeur désagréable [f]
กลมกล่อม[adj.] (klomklǿm) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
กระไอ[n.] (kra-ai) EN: unpleasant odour from decaying food ; offensive odor FR:
กระเอา[adj.] (kra-ao) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่พึงประสงค์[adj.] (mai pheung ) EN: unpleasant FR: déplaisant
มาโนชญ์[adj.] (mānōt) EN: pleasant FR:
เมาสุรา[adj.] (mao surā) EN: high ; slightly and pleasantly intoxicated FR: ivre ; bourré (fam.) ; sous l'influence de la boisson
เมายา[adj.] (mao yā) EN: high ; slightly and pleasantly intoxicated FR:
เหม็นตุ่ย[n. exp.] (men tui) EN: unpleasant odour ; unpleasant odor (Am.) FR: odeur déplaisante [f]
เหม็นตุ่ย ๆ = เหม็นตุ่ยๆ[n. exp.] (men tui-tui) EN: unpleasant odour ; unpleasant odor (Am.) FR: odeur déplaisante [f]
ม่วน[adj.] (mūan) EN: sweet ; pleasant FR:
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
น่าพึงใจ[adj.] (nāpheungjai) EN: pleasant FR:
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
อ่อนหวาน[adj.] (ønwān) EN: sweet ; soft ; pleasant FR: gentil ; aimable
ไพเราะ[adj.] (phairǿ) EN: sweet-sounding ; melodious ; pleasant to the ear ; tuneful ; sugary ; sweet FR: mélodieux ; musical ; agréable à l'oreille ; doux
ไพเราะหู[adj.] (phairǿ hū) EN: pleasant sounding ; good to hear FR:
ไพเราะมาก[X] (phairǿ māk) EN: very pleasant to the ear FR: très agréable à l'oreille
เพลิดเพลิน[adv.] (phloētphloē) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure FR:

*pleasant* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm {adj} | angenehmer | am angenehmstenpleasant | more pleasant | most pleasant
unangenehm; widerlich {adj} | unangenehmer | am unangenehmstenunpleasant | more unpleasant | most unpleasant
Wohlgeruch {m}pleasant aroma; agreeable aroma
Wohlgeschmack {m}pleasant taste
unangenehm {adv}unpleasantly
widerlich {adv}unpleasantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pleasant*
Back to top