inquire

แปลว่า


vt ไต่ถาม
ความหมายเหมือนกับ: ask , question
คำที่เกี่ยวข้อง: ถามถึง , สอบถาม
คำตรงข้าม: inform
vi สืบหาความจริง
ความหมายเหมือนกับ: examine , inspect , investigate
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรวจสอบ , สืบสวน