brilliant

แปลว่า


adj แพรวพราย
คำที่เกี่ยวข้อง: พรายแสง , พริ้งพราย , ส่องแสง , แพรวพราว
adj งดงาม
ความหมายเหมือนกับ: fabulous
คำที่เกี่ยวข้อง: สวยงาม
คำตรงข้าม: ordinary

ตัวอย่างประโยค


They wanna tell you how brilliant you are. พวกเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณปราดเปรื่องแค่ไหน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top