ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horrible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horrible*, -horrible-

horrible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horrible (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ Syn. frightful, ghastly, horrific Ops. lovely, pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
horrible(ฮอร'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horribleness n. horribly adv., Syn. repulsive
English-Thai: Nontri Dictionary
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สยองขวัญ (adj.) horrible See also: terrified, frightened, horrifying Syn. อกสั่นขวัญแขวน
เขย่าขวัญ (adj.) horrible See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ
ขยาด (v.) be horrible See also: be terrified, be horrified, be frightened Syn. หวาดกลัว, ครั่นคราม, เสียว, กลัว, อกสั่นขวัญแขวน
สยองขวัญ (v.) be horrible See also: be terrified, be horrified, be frightened Syn. หวาดกลัว, ครั่นคราม, เสียว, กลัว, ขยาด, อกสั่นขวัญแขวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible
Now, why have we all been dragged out here to this horrible place?ทำไมพวกเราทุกคนถูก ต้องถูกลากมาที่ที่น่ากลัวนี่ด้วย?
He rescued you all by himself from such a horrible place.เขาช่วยพี่ออกมา จากสถานที่แบบนั้น
What a horrible place this is. It's not fair!ที่นี่แสนเลวต่ำทรามจริงๆ ไม่ยุติธรรมเลย!
She says something horrible will happen.เธอบอกว่าบางสิ่งบางอย่าง ที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้น
Jack was in a horrible mood as usual.แจ็คอารมณ์เสียบ่อยเหมือนเดิม
Or horrible tragedies will befall you.ไม่งั้นโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวจะเกิดขึ้นกับพวกคุณ
I believe it was our most horrible yet. Thank you, everyone.ผมเชื่อว่านี่คงเป็นการแสดงที่น่ากลัวที่สุดของพวกเรา / ขอบคุณมาก ทุกท่าน
How horrible our Christmas will be.คริสมาสต์ของพวกเราจะน่ากลัวแค่ไหนนะ
Just an unbelievably horrible story, Bob.เป็นเรื่องสยองขวัญที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะบ็อบ

horrible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly

horrible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P)
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P)

horrible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมึงทึง[adj.] (khameungthe) EN: suwen ; dour ; lowering ; angry looking ; frowning ; horrible ; terrifying FR:
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwa) EN: horrible ; horrifying ; thrilling ; grisly FR: effrayant
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khayakha) EN: horrible ; disgusting ; noisome FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; dégoûtant
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าสยดสยอง[adj.] (nā sayotsay) EN: horrible FR: abominable
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)

horrible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; schrecklich; makaber {adj} | abscheulicher | am abscheulichstenhorrible | more horrible | most horrible
grausam {adj} | grausam zu Tode kommenhorrible | to die a horrible death
aasig {adj}horrible; disgusting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horrible
Back to top