ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*race*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น race, -race-

*race* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airs and graces (idm.) มีมาดดี
boat race (sl.) ใบหน้า
brace (vt.) รัด See also: มัด, ยึด, ค้ำ
brace up (phrv.) หนุน See also: เสริม, ช่วยพยุง, สนับสนุน
brace up (phrv.) แข็งแรงขึ้น See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น Syn. cheer up
brace up to (phrv.) เตรียมใจ See also: พร้อมเผชิญ
bracelet (n.) ทองกร See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด
bracer (n.) สิ่งค้ำ See also: ผู้สนับสนุน
bracer (n.) เครื่องดื่มที่กระตุ้น See also: ยาบำรุงกำลัง Syn. pick-me-up
braces (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. shoulder straps
contraception (n.) การคุมกำเนิด
contraceptive (n.) ยาหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิด Syn. preventative, birth-control device
contraceptive device (n.) ห่วงคุมกำเนิดที่ใส่เข้าไปในช่องคลอด
disgrace (n.) ความเสื่อมเสีย See also: ความอัปยศ, การขายหน้า, ความน่าอดสู Syn. dishonor, discredit, disrepute, infamy Ops. grace, honor
disgrace (vt.) ทำให้เสื่อมเสีย See also: ทำให้เสียหาย, ทำให้อับอาย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้อัปยศ Syn. dishonor, discredit, shame, scandalize Ops. honor
disgrace (n.) สิ่งน่าอับอาย See also: เรื่องอัปยศ, เรื่องน่าอับอาย Syn. insult, indignity Ops. honor
disgraceful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shameful, dishonorable
disgracefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shamefully
embrace (n.) การสวมกอดอย่างรักใคร่ See also: การโอบกอด, การกอดแสดงความรัก
embrace (vt.) นำมาใช้ (โดยเฉพาะความเชื่อ) Syn. adopt
embrace (vt.) รวบรวมเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่ง Syn. comprise, contain, include
embrace (vt.) โอบกอด See also: โอบ, สวมกอด, กอด Syn. enfold, hold, hug
embrace (vi.) โอบกอด See also: โอบ, สวมกอด, กอด Syn. enfold, hold, hug
fall from grace (idm.) ไม่เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไป Syn. lapse from
grace (n.) มารยาท See also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา Syn. elegance Ops. ungracefulness
grace (vt.) ทำให้งดงาม See also: ทำให้ดีงาม Syn. beautify
grace with (phrv.) ทำให้งดงามมากขึ้นเพื่อให้เกียรติ See also: แต่งให้งดงามเพื่อเป็นเกียรติ Syn. honour with
graceful (adj.) นุ่มนวล See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม Syn. elaborate, exquisite, fine Ops. ungraceful
gracefully (adv.) อย่างนุ่มนวล See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม Syn. agilely, elegantly, beautifully Ops. awkwardly
gracefulness (n.) ความสง่างาม See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี Syn. elegance
graceless (adj.) เงอะงะ See also: เปิ่นๆ, เชยๆ, เก้งก้าง Syn. awkward, clumsy Ops. graceful
graceless (adj.) ประหลาด See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด
graceless (adj.) ไม่สะดวก See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ Syn. awkward, unskillful, unpractised, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy Ops. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful
gracelessness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. awkwardness, stiffness
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. awkwardness, inconcinnity
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม Syn. ugliness
human race (n.) เผ่าพันธุ์มนุษย์
hurdle race (n.) วิ่งกระโดดข้ามรั้ว
kick over the traces (idm.) ต้องการอิสรภาพ See also: ทำตัวไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง
lapse from grace (phrv.) หมดความชื่นชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
asteraceous(แอสเทอเร'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชไม้ดอกตระกูล aster (aster family)
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์
contraceptive(คอนทระเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการคุมกำเนิด n. ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
furfuraceousadj. คล้ายรำข้าว,เป็นสะเก็ด
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
grace cupถ้วยดื่มอวยพร,การดื่มอวยพร
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
harness raceการแข่งรถม้าลาก
irretraceable(เออริเทร'ซะเบิล) adj. เดินกลับไม่ได้,ซ้ำรอยเดิมไม่ได้,ย้อนกลับไม่ได้., See also: irretraceably adv.
obstacle raceการวิ่งวิบาก,ทางวิบาก., See also: obstacle racer n.
papaveraceaen. ชตระกูลพืชฝิ่น,
papyraceousadj. บาง,เหมือนกระดาษ
passifloraceousadj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล passionflower
potato racen. การวิ่งเก็บของ
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
race horsen. ม้าแข่ง
race trackลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามวิ่งแข่ง,สนามม้า, Syn. race-track,racetrack
race-horsen. ม้าแข่ง
racecourse(เรส'คอร์ส) n. สนามแข่งขัน,ลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามม้า, Syn. racetrack
racehorsen. ม้าแข่ง
raceme(เรซีม') n. ช่อดอกแบบง่าย ๆ ,ช่อรวมแบบง่าย ๆ, See also: racemed adj., Syn. inflorescence
racer(เร'เซอะ) n. ผู้วิ่งแข่ง,สิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันความเร็ว,สิ่งที่มีความเร็วสูง,
relay raceการวิ่งผลัด (Cf. medley relay)
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
scratch racen. การแข่งขันชนิดไม่มีต่อ
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.
white racen. ชนชาติผิดขาว (หมายถึงชาวCaucasoidหรือคอเคเซียน)
English-Thai: Nontri Dictionary
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
contraception(n) การคุมกำเนิด
contraceptive(n) ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
race(n) การแข่งขัน,การวิ่งแข่ง,ชนชาติ,เชื้อสาย
racer(n) สิ่งที่มีความเร็วสูง,ผู้แข่ง
retrace(vt) ซ้ำรอย,ย้อนรอย,หวนกลับ,กลับคืน
terrace(n) ชั้น,หลั่น,ดาดฟ้า,ระเบียง,ที่ดินขั้นบันได
trace(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน
tracery(n) ลวดลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์ [มีความหมายเหมือนกับ control, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptiveป้องกันการตั้งครรภ์, คุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
days of graceวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embraceryการครอบงำผู้ตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
furfuraceous; scurfyเป็นขุย, มีขุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scurfy; furfuraceousเป็นขุย, มีขุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Gothic arch tracerตัวทำรอยโค้งกอทิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
raceเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
raceme; acropetalous inflorescenceช่อกระจะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stercoraceous vomitingการอาเจียนคูถ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stilt root; brace root; prop rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
terrace๑. ขั้นบันได๒. ตะพัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace elementธาตุส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tracer๑. เครื่องมือชำแหละหลอดเลือดและเส้น ประสาท๒. ตัวทำรอย๓. ตัวตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Australoid Raceเชื้อชาติออสตราลอยด์; ออสเตรลอยด์, เชื้อชาติ [การแพทย์]
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Caucasoid Raceคอเคซอยด์,เชื้อชาติ;เชื้อชาติคอเคซอยด์ [การแพทย์]
Contraceptionคุมกำเนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contraceptive agentsสารคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Extracellularนอกเซลล์,สภาวะนอกเซลล์,ส่วนนอกเซลล์,ภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Minute Tracesเลือดที่เห็นทางกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Raceเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Race horsesม้าแข่ง [TU Subject Heading]
Race relationsปัญหาเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Racetracks (Horse-racing)สนามม้า [TU Subject Heading]
Terrace ขั้นบันได ที่ราบแบบขั้นบันไดซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณลาด ชันสูง มีคันดินเป็นขอบ เพื่อป้องกันการกร่อน ควบคุมการไหลของน้ำ และรักษาความชุ่มชื้นของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Trace elementsแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย [TU Subject Heading]
Zingiberaceae ซิงจิเบอเรซิอี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรภิรมย์ (n.) five-terraced umbrella
กระชดกระช้อย (adj.) graceful See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย
กระทุ้งเส้า (v.) beat the cadence for the oarsmen in a boat race
กฤดาภินิหาร (n.) grant grace See also: supernatural power, power of performing miracles Syn. อภินิหาร, กฤษฎา, กฤษฎาภินิหาร
กฤษฎา (n.) grant grace See also: supernatural power, power of performing miracles Syn. อภินิหาร, กฤษฎาภินิหาร
กอด (v.) embrace See also: hug, clasp, hold in one´s arms, caress
กอดรัด (v.) embrace See also: hug, hold in one´s arms
กันพิรุณ (n.) five-terraced umbrella Syn. กรรภิรมย์
ก้านบัว (n.) leg bracelets See also: anklet bracelets
การกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การสวมกอด
การกอดรัด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การโอบกอด, การกอด, การสวมกอด
การวิ่งสามขา (n.) three-legged race
การสวมกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การกอด
การเล่นวิ่งเปี้ยว (n.) flag race
การโอบกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การกอด, การสวมกอด
กำไลมือ (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองกร
กำไลมือ (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
กำไลแผง (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ
กีฬาวิ่งผลัด (n.) relay race
ขนาบ (v.) brace See also: press on two sides, sandwich, compress on two opposite sides Syn. ประชิด, ประกบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, slowpoke, I'll race ya home.มาสิ, คนเฉื่อยชาฉันจะแข่งยาที่ บ้าน
No, they're bound to know her. Her rings, bracelets she always wore.ไม่ พวกเขาจําหล่อนได้จากเเหวน และสร้อยข้อมือที่หล่อนใส่เป็นประจํา
"Can I offer you a beer on the terrace?" The boy asked.ฉันสามารถให้คุณเบียร์บน ระเบียงหรือไม่? เด็กชายถาม
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย
He used to come to the terrace sometimes in the olden days too.เขาใช้ที่จะมาถึงระเบียงบางครั้ง ในสมัยก่อนมากด้วย
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly.แต่สี่ชั่วโมงต่อมาปลาก็ยังคง การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกไป ในทะเล ลากเรือกรรเชียงเล็กและคนชรา
Deong's been traced to Munsang seven times in the last month.{\cHFFFFFF}Deong ถูกโยงไปถึง Munsang เจ็ดครั้งในเดือนที่ผ่านมา
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
A disgraceful rout.พ่ายแพ้ที่น่าอับอาย ได้รับการลดลงใน.

*race* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
军备竞赛[jūn bèi jìng sài, ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 军备竞赛 / 軍備競賽] arms race; armament(s) race
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 玷] blemish; disgrace; flaw in jade
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀里 / 懷裡] embrace; bosom
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 大括号 / 大括號] braces; curly brackets { }
桁梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, 桁梁 / 桁樑] brace girder
[gù, ㄍㄨˋ, 梏] braces (med.); fetters; manacles
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 环 / 環] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 花括号 / 花括號] braces; curly brackets { }
苤蓝[piě lan, ㄆㄧㄝˇ ㄌㄢ˙, 苤蓝 / 苤藍] Brassica oleracea; kohlrabi
椰菜花[yē cài huā, ㄧㄝ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 椰菜花] cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, 杂居 / 雜居] cohabitation (of different populations or races); to coexist
避孕环[bì yùn huán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄢˊ, 避孕环 / 避孕環] coil; contraceptive coil; intrauterine device
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
避孕丸[bì yùn wán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄨㄢˊ, 避孕丸] contraceptive pill
三索锦蛇[sān suǒ jǐn shé, ㄙㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄜˊ, 三索锦蛇 / 三索錦蛇] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
耻辱[chǐ rǔ, ㄔˇ ㄖㄨˇ, 耻辱 / 恥辱] disgrace; shame; humiliation
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
[zhé, ㄓㄜˊ, 谪 / 謫] disgrace (an official); find fault
[rǔ, ㄖㄨˇ, 辱] disgrace; insult
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
花坛[huā tán, ㄏㄨㄚ ㄊㄢˊ, 花坛 / 花壇] flower terrace; parterre
[jì, ㄐㄧˋ, 迹 / 跡] footprint; mark; trace; vestige; sign; indication; Taiwan pr. ji1
[zōng, ㄗㄨㄥ, 踪 / 蹤] footprint; trace; tracks
[sù, ㄙㄨˋ, 泝] go upstream; trace the source
[sù, ㄙㄨˋ, 溯] go upstream; trace the source
风姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 风姿 / 風姿] good looks; good figure; graceful bearing; charm
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, 优美 / 優美] graceful; fine; elegant
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, 优雅 / 優雅] grace; graceful
[ē, ㄜ, 婀] graceful; willowy; unstable
[wǎn, ㄨㄢˇ, 婉] graceful; tactful
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, 绰约 / 綽約] graceful; charming

*race* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number)
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
インジレース[, injire-su] (n) Indianapolis 500 mile race
インディアナポリス500マイルレース[インディアナポリスごひゃくマイルレース, indeianaporisu gohyaku mairure-su] (n) Indianapolis 500-mile race (each year on May 30th)
オートバイレース[, o-tobaire-su] (n) motorcycle race
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill)
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific)
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
カエデ科[カエデか, kaede ka] (n) (See 槭樹) Aceraceae (plant family); maple
キク科;菊科[キクか(キク科);きくか(菊科), kiku ka ( kiku ka ); kikuka ( kiku ka )] (n) (uk) (See 菊) Asteraceae, Compositae (plant family); aster family; daisy family; sunflower family
クスノキ科;樟科[クスノキか(クスノキ科);くすのきか(樟科), kusunoki ka ( kusunoki ka ); kusunokika ( kusu ka )] (n) Lauraceae (laurel family of plants)
クラシックレース[, kurashikkure-su] (n) classic races
グランプリレース[, guranpurire-su] (n) Grand Prix race
グレイス[, gureisu] (n) grace
クロスカントリー[, kurosukantori-] (n) (1) cross-country (skiing); (2) (abbr) cross-country race; (P)
クロスカントリーレース[, kurosukantori-re-su] (n) cross-country race
クワ科[クワか, kuwa ka] (n) (See 桑) Moraceae (plant family); mulberry
ケール[, ke-ru] (n) (See 羽衣甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala)
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping)
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist
スクラッチレース[, sukuracchire-su] (n) scratch race
スクランブルレース[, sukuranburure-su] (n) scramble race
スタックトレース[, sutakkutore-su] (n) {comp} stack trace
ストックカーレース[, sutokkuka-re-su] (n) stock car race
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
スプーンレース[, supu-nre-su] (n) spoon race (i.e. egg and spoon race)
スプリントレース[, supurintore-su] (n) sprint race
ソーラーカーレース[, so-ra-ka-re-su] (n) solar car race
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific)
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P)
ディスタンスレース[, deisutansure-su] (n) distance race
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
ニシキギ科[ニシキギか, nishikigi ka] (n) Celastraceae (plant family); bittersweet
バトンゾーン[, batonzo-n] (n) exchange zone (in a relay race) (wasei
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people
パラセタモール[, parasetamo-ru] (n) (See アセトアミノフェン) paracetamol
ハンディキャップレース[, handeikyappure-su] (n) handicap race
ピル[, piru] (n) (1) pill; (2) (col) birth-control pill; oral contraceptive; the pill; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace
トレース[とれーす, tore-su] trace (vs)
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({})
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (})
回線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人種[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace

*race* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อาศัย[X] (āsai) EN: by virtue of ; based on FR: grâce à
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บรมโพธิสมภาร[n.] (børommaphōt) EN: king's grace FR:
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace ; information FR: indice [m]
บทวลัญช์[n.] (botthawalan) EN: footprint FR: empreinte de pas [f] ; trace [f]
แช่มช้า[adv.] (chaemchā) EN: with gentle grace FR:
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ชาลา[n.] (chālā) EN: platform ; open verandah ; porch ; terrace FR:
ฉลวย[adj.] (chalūay) EN: graceful FR: beau ; svelte ; intelligent
ชั้น[n.] (chan) EN: [class.: layer ; tier ; stratum ; terrace] FR:
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan FR:
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; ethnicity ; tribe ; lineage ; origin stock FR: race [f] ; ethnie [f]
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié
ช้อยชด[adj.] (chøichot) EN: graceful FR:
ช่อกระจะ[n.] (chø kraja) EN: raceme FR:
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ชนชาติฝรั่ง[n. exp.] (chonchāt Fa) EN: FR: Blancs [mpl] ; race blanche [f]
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely FR: gracieusement
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully FR: gracieusement
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching) EN: race against time FR: courir contre le temps
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
ดาม[v.] (dām) EN: splice ; brace ; patch FR:
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: terrace ; topmost floor ; flat roof FR: terrasse [f]

*race* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Absatz {m} (Gelände)terrace
Starallüren {pl}airs and graces
Arizonawaldsänger {m} [ornith.]Grace's Warbler
Rüstungswettlauf {m}armament race; arms race
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Wettrudern {n}boat race
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race)
Türkenammer {f} [ornith.]Cinereous Bunting (Emberiza cineracea)
Kriterium {n} (Radsport)circuit race
Kennfaden {m}coloured tracer thread
Radrennen {n}cycle race
Verzugstage {pl}days of grace
Diagonalverband {m}diagonal brace
Diamantarmband {n}diamond bracelet
schmachvoll {adj} | schmachvoller | am schmachvollstendisgraceful | more disgraceful | most disgraceful
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater
Streifenprinie {f} [ornith.]Graceful Warbler
Pferderennen {n}horse racing; horse race
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.]
Innenring {m}inner race; cone
Inselvolk {n}insular race
Marathonlauf {m}marathon (race)
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
Ockerzwergspecht {m} [ornith.]Ochraceous Piculet
Ockerbrusttyrann {m} [ornith.]Ochraceous Pewee
Außenring {m}outer race; cup
Rennleitung {f} [sport]race control
Rennstrecke {f}race track; race circuit
Rennrad {n}racing cycle; racer; road bike
Rennwagen {m}racing car; racer
Stafettenlauf {m} [sport]relay race
Sackhüpfen {n}sack race
Sechstagerennen {n}six day race
Spermizid {n}; Spermen abtötendes Mittel [med.]spermicide; sperm-killing contraceptive
Spur {f} [math.]trace
Trabrennen {n}trotting (race)
Armschiene {f}bracers
Armschutz {m}bracer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *race*
Back to top