ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caress*, -caress-

caress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caress (n.) การสัมผัสด้วยความรัก Syn. embrace, touch
caress (vt.) สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู Syn. cuddle, embrace
caressing (adj.) ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
English-Thai: HOPE Dictionary
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
English-Thai: Nontri Dictionary
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลึงเคล้น (v.) caress See also: fondle, stroke, roll and rotate with the hand, massage (in a circular motion) Syn. บีบเคล้น, เคล้น
คลึงเคล้า (v.) caress See also: fondle
บีบเคล้น (v.) caress See also: fondle, stroke, roll and rotate with the hand, massage (in a circular motion) Syn. เคล้น
ปฏิโลม (v.) caress See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle Syn. โลม, โอ้โลม
ประ (v.) caress See also: stroke, fondle, smooth, anoint, apply Syn. สัมผัส, ลูบ
ละโบม (v.) caress See also: fondle, stroke, pet Syn. โลม, ลูบคลำ, เคล้าคลึง
ลูบโลม (v.) caress See also: fondle, pet
ลูบไล้ (v.) caress See also: stroke, fondle, smooth, anoint, apply Syn. สัมผัส, ประ, ลูบ
โลม (v.) caress See also: fondle, pet Syn. ลูบโลม
โลมเล้า (v.) caress See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม
เคล้าคลึง (v.) caress tenderly See also: pet, fondle Syn. ลูบไล้, คลอเคลีย
รัดรึง (v.) caress tightly See also: fasten tightly, clasp tightly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nurse them, caress them, pour water on them.ต้องเพาะเลี้ยง ดูแล ให้น้ำ
Of my parents' gentle hands as they would caress my hair throughout the film.มือที่อ่อนโยนของพ่อแม่ชั้น ตอนที่ลูบหัวชั้นเบาๆ ตอนที่เรานั่งดูทีวีด้วยกัน
Like a scar or a pinch... that begs for a caress to relieve it.ราวกับแผลเป็นหรือรอยข่วน... ที่เรียกร้องความเห็นใจ ให้ช่วยเยียวยา
You can caress it like a woman.คุณสามารถสัมผัสมันด้วยความรัก เหมือนกับหญิงสาว
Um, perhaps a gentle caress or tickle.อืม.. อาจจะแตะหรือลูบเบาๆน่ะครับ
Then, no matter how much I caress her, no matter how much I love her, in the end, she still ain't going to give up that ass.จากนั้น ไม่ว่าจะรนักมันแค่ไหน สุดท้ายก้ไม่ยอมให้ทิ่มอยู่ดี
I need to caress the art, feel its exquisite lines to have any sense of joy.ฉันต้องโอบกอดความ้ป็นศิลปพ ถึงจะพอใจ
How I lay her on the bed and I caress her soft skin, make her purr like a little kitten.ผมวางเธอลงบนเตียง และสัมผัสตัวเธอ ทำให้เธอกลายเหมือนเป็นลูกแมวตัวน้อยๆ
And then I would proceed to caress your arms and your back and those very, very, very long legs.แล้วผมก็จะไล้แขนคุณ หลังคุณ และขายาวๆ คู่นั้น
He didn't want much, he'd just caress me,เขาไม่ได้ต้องการมากเขาต้องการเพียงแค่ กอดรัดผม
Caress of the water, everywhere, the light shows the way to the abyss.ความห่วงหาของสายน้ำ ทุก ที่ แสงสว่าง นำสู่ หนทางอันดิ่งลึก
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily

caress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抚抱[fǔ bào, ㄈㄨˇ ㄅㄠˋ, 抚抱 / 撫抱] caress

caress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress
撫する[ぶする, busuru] (vs-s,vt) to stroke; to caress
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object)
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly
撫でる[なでる, naderu] (v1,vt) to brush gently; to stroke; to caress; (P)
撫子;瞿麦[なでしこ;ナデシコ, nadeshiko ; nadeshiko] (n) (1) (uk) pink (any flower of genus Dianthus, esp. the fringed pink, Dianthus superbus); (2) (arch) lovable, caressable girl

caress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck FR: caresser ; cajoler
เชยชม[v.] (choēichom) EN: caress ; fondle FR:
กำโบล[v.] (kambōn) EN: caress FR:
กำโบล[v.] (khambōn) EN: caress FR:
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke FR:
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleun) EN: caress tenderly ; pet ; fondle FR: flirter
เคล้นคลึง[v. exp.] (khlen khlun) EN: caress FR:
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhla) EN: caress ; fondle FR: caresser ; câliner
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlē) EN: caress ; fondle ; stroke ; stroke and squeeze ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion) FR: masser
คลึงเคล้น[v.] (khlungkhlen) EN: caress ; fondle ; stroke and squeeze FR:
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; embrace ; caress FR: enlacer ; étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
ละโบม[v.] (labōm) EN: caress FR:
โลม[v.] (lōm) EN: caress ; fondle ; pet FR: caresser ; câliner
ลุ่มเล้า[v.] (lumlao) EN: caress ; fondle ; show affection FR:
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบไล้[v.] (lūplai) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply FR: caresser
นวดฟั้น[v.] (nūatfan) EN: massage ; rub down ; caress ; stroke ; press FR:
รัดรึง[v.] (ratreung) EN: hug tightly ; caress tightly FR:
สวมกอด[v.] (suamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle FR: embrasser ; étreindre
ตะโบม[v.] (tabōm) EN: embrace ; caress FR: embrasser ; caresser
ตระโบม[v.] (trabōm) EN: caress ; embrace FR:
กอดจูบ[v.] (køt jūp) EN: pet ; neck ; canoodle FR: caresser ; étreindre
ลูบไล้ด้วยความรัก[v. exp.] (lūplai dūay) EN: fondle FR: caresser tendrement
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses FR: caresser ; exciter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caress
Back to top