ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adept

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adept*, -adept-

adept ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adept (adj.) ชำนาญ See also: ชำนาญ, ช่ำชอง, เก่งกาจ, สันทัด Syn. adept
adept (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญการ Syn. expert
adeptly (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว Syn. proficiently, skillfully Ops. unadroitly
English-Thai: HOPE Dictionary
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ,มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท้าไฟ (adj.) be adept in dancing See also: good at dancing, fleet of foot
เจ้าถ้อยหมอความ (n.) adept at arguing a case as a lawyer See also: controversialist, argumentative person
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก
Married Wellesley girls have become quite adept at balancing obligations.สาวเวลส์ลี่ย์ที่แต่งงานแล้ว จะเก่งในการแบ่งหน้าที่
If we looked into each of the fires we'd find a lot of patterns having to do with 3s because our minds are incredibly adept at seeking out patterns.หากเราวิเคราะห์ดูการเกิดเพลิงไหม้แต่ละครั้ง/Nเราจะเห็นรูปแบบมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับเลขสามเพราะว่า/Nความคิดของเรามัวไปคิด
You are too adept at using it to cloud my judgment.ก็คุณชำนาญในการใช้มันบดบังการตัดสินใจของฉัน
Forgive me, as you know, I'm no adept at reading facial cues,โทษที อย่างที่นายรู้ ฉันอ่านสีหน้าคนไม่เก่ง
You must be quite adept at interrogations, hmm?คุณคงดัดแปลงมันมาจากการสอบปากคำ
Ever wondered why I was so adept at contracts?ไม่แปลกใจเหรอว่าทำไม ผมถึงเชี่ยวชาญเรื่องหนังสือสัญญานัก
Gage was adept in every situation.เขาปรับตัวได้ดีทุกสถานการ์ณ
I'm getting more adept at faking my way past people.ผมเก่งนะเนี่ย หลอกเขาเข้ามาข้างในได้แล้ว
She's a remarkably forward- thinking administrator for a nun, and surprisingly adept at untying slipknots.เธอเป็นผู้บริหารที่ มองการณ์ไกลได้อย่างน่าทึ่ง สำหรับคนที่เป็นแม่ชี และยังเป็นแม่ชีที่เก่งมาก ในด้านการแก้ปัญหา
Now I have a feeling he's equally adept at it.ตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่า เขาช่ำชองการหนีพอๆกัน
I'm quite adept at finding buried treasure.ข้าเชียวชาญพอควรในการค้นหาสมบัติที่ถูกฝังไว้

adept ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娴熟[xián shú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˊ, 娴熟 / 嫻熟] adept; skilled
内行[nèi háng, ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ, 内行 / 內行] expert; adept; experienced
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, 励害 / 勵害] professional; adept; skillful; proficient

adept ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アデプト[, adeputo] (n) adept
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P)

adept ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
แกร่งกล้า[X] (kraengklā) EN: proficient ; adept ; able FR:
มีฝีมือ[adj.] (mī fīmeū) EN: skilled ; capable ; proficient ; adept (at) ; skillful FR: adroit ; doué
สันทัด[adj.] (santhat) EN: experienced ; adept ; proficient FR: compétent ; expert ; expérimenté
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: disciple [m] ; adepte [m]
นักมวยไทย[n. exp.] (nak mūay Th) EN: FR: adepte de la boxe thaïe [m]
ผู้ชำนาญ[n.] (phūchamnān) EN: expert ; person skilled in ; specialist ; experienced person FR: expert [m] ; personne d'expérience [f] ; adepte [m]
พุทธมามกะ[n. prop.] (Phutthamāma) EN: Buddhist ; adherent to Buddhism FR: bouddhiste [m] ; adepte du bouddhisme [m]
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adept
Back to top