ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*office*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น office, -office-

*office* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
air officer (n.) พลตรี (ยศ) See also: ตำแหน่งพลตรี Syn. general of the air force
army officer (n.) ทหารบก
box office (n.) ที่ขายตั๋วภาพยนตร์หรือละคร
careers officer (n.) ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers advisor
chief executive officer (n.) ผู้บริหารสูงสุด
commissioned officer (n.) ทหารเรือชั้นจ่า See also: ทหารเรือที่รับผิดชอบดูแลสัญญาณและอุปกรณ์เดินเรือ Syn. petty officer, supply officer
consular office (n.) สถานเอกอัครราชทูต
deck officer (n.) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือและสินค้าเรือ
field officer (n.) ทหารยศนายพันของกองทัพอังกฤษ See also: นายพัน, ผู้พัน Syn. Major, Lieutenant Colonel, Colonel
high officer (n.) รัฐมนตรี See also: นักการฑูต Syn. cabinet member, ambassdor, consul
land office business (sl.) กลุ่มธุรกิจจำนวนมากที่เติบโตในเวลาอันสั้น
museum officer (n.) หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
naval officer (n.) กะลาสี See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ Syn. sailor, seafarer, mariner
noncommissioned officer (n.) นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
office (n.) สำนักงาน See also: ที่ทำการ, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, สถานที่ทำงาน Syn. bureau
office (n.) หน่วยงานของรัฐ
office (n.) ตำแหน่ง Syn. post, position
office (n.) หน้าที่ See also: ภาระหน้าที่ Syn. work, duty
office block (n.) อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท Syn. office building
office boy (n.) เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ Syn. errand runner
office building (n.) อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท
office girl (n.) เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ Syn. errand runner
office holder (n.) ผู้ดำรงตำแหน่ง Syn. official
office hours (n.) ชั่วโมงทำงาน
office worker (n.) พนักงานออฟฟิศ Syn. clerk, file clerk
office-bearer (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล See also: ข้าราชการ Syn. office-holder
office-holder (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. office-bearer
officer (n.) นายทหาร
officer (n.) พนักงาน See also: เจ้าหน้าที่ Syn. official, agent, representative
officer (n.) นายตำรวจ See also: เจ้าพนักงานตำรวจ Syn. police
petty naval officer (n.) ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
petty officer (n.) นายทหารเรือ (สัญลักษณ์ย่อคือ PO หรือ P.O.)
police office (n.) ตำรวจ See also: ทหาร
police officer (n.) ตำรวจ
police officer (n.) ตำรวจ See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
post office (n.) ที่ทำการไปรษณีย์
press office (n.) สำนักงานข่าวของรัฐบาลหรือองค์กรใหญ่ๆ
press officer (n.) ผู้ทำงานในสำนักข่าวรัฐบาล องค์กรใหญ่ๆ หรือพรรคการเมือง
probation officer (n.) เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่กระทำภาคทัณฑ์
register office (n.) สำนักทะเบียน (หรือ registry office)
English-Thai: HOPE Dictionary
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
booking officen. ห้องขายตั๋ว
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
general officer n.นายพล,นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
general post officen. ไปรษณีย์กลาง ใช้อักษรย่อว่า GPO
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล
home officeกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
noncommissioned officern. นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน
officer(ออฟ'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่, See also: officerial adj., Syn. official
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
peace officern. ผู้พิทักษ์สันติราช
petty officern. นายจ่าทหารเรือ (p.o. 1st class จ่าเอก,p.o. 2nd class จ่าโท,p.o. 3rd class จ่าตรี), Syn. small
post officeที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์., See also: post-office adj.
registry officen. สำนักงานจดทะเบียน,สำนักงานจัดหางานประเภทงานบ้าน
warrant officern. พันจ่า
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก
warrant officer 2nd classn. พันจ่าโท
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
BOX box office(n) ห้องขายตั๋ว,ห้องจำหน่ายตั๋ว
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
office(n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง
officer(n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
automated officeสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIO (chief information officer)ซีไอโอ (ประธานฝ่ายสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลาง (ในการไกล่เกลี่ย) [ดู mediation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
groom for officeการเตรียมบุคคลเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Home Officeกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misconduct in officeการประพฤติมิชอบในหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
noncommissioned officerนายทหารชั้นประทวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office๑. สำนักงาน, ที่ทำการ๒. ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office hoursเวลาทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office workerคนทำงานสำนักงาน [ดู white collar worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Post Office Protocol (POP)เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์ (พ็อป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Register Officeสำนักทะเบียนกลาง (อังกฤษและเวลส์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
telephone exchange; certral officeชุมสายโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
truant officer; attendance officerสารวัตรศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Condominium office buildingsอาคารชุด (สำนักงาน) [TU Subject Heading]
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลางให้มีการเจรจากัน [การทูต]
Home officesโฮม ออฟฟิศ [TU Subject Heading]
liaison officerเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน [การทูต]
Misconduct in officeการฉ้อราษฎร์บังหลวง [TU Subject Heading]
officeออฟฟิศ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Office Automation การสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์]
Officersทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Paperwork (Office practice)งานหนังสือ (ปฏิบัติการสำนักงาน) [TU Subject Heading]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Termination of Consular Officeการยุติลงของการหน้าที่ทางการกงสุล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซับ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold Syn. กระซับปากเรือ
กระซับปากเรือ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold
ต้นเรือ (n.) chief officer (of a ship) See also: deputy captain of a ship Syn. รองผู้บังคับการเรือ
รพช. (n.) The Office of Accelerated Rural Development See also: ARD Syn. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
รองผู้บังคับการเรือ (n.) chief officer (of a ship) See also: deputy captain of a ship
สนญ. (n.) principal business office; head office Syn. สำนักงานใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) The Office of the Maritime Promotion Commission See also: OMPC
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) the Office of the Maritime Promotion Commission
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (n.) the Office of Accelerated Rural Development See also: ARD Syn. รพช.
B.O. (sl.) ที่จำหน่ายตั๋ว (มาจาก box office)
NCO (abbr.) นายทหารยศสิบเอก (คำย่อ non-commissioned officer) See also: นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
PO (abbr.) คำย่อของ Post Office
register office (n.) สำนักทะเบียน (หรือ registry office)
XO (n.) คำย่อของ executive officer
ก.ค. (n.) Office of the Teacher Civil Service Commission See also: OTCSC Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.พ. (n.) Office of the Civil Service Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กปร. (n.) Office of the Royal Development Projects Board See also: ORDPB Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองกลาง (n.) central office See also: public state
ข้าราชการ (n.) government officer See also: government employee Syn. เจ้าหน้าที่รัฐ
ตำแหน่ง (n.) office See also: post, rank, position
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
Do you know where the nearest post-office is, please?คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรือ?
Let's go up to my office, so we can sort this outพวกเราขึ้นไปที่ห้องทำงานฉันเถอะ เพื่อเราจะได้คิดกันให้กระจ่าง
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
He went to the post officeเขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
You're not allowed to smoke in this officeสำนักงานนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
He doesn't allow smoking in the officeเขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two prisoners escaped in officers' uniforms.นักโทษ 2 คน ใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่หลบหนี
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง
You were vice president of MacWhite Publications... in charge of the foreign office, isn't that so?{\cHFFFFFF}คุณมีรองประธาน ของ MacWhite สิ่งพิมพ์ ... {\cHFFFFFF}อยู่ในความดูแลของสำนักงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
Of a dark night, many of our officers... (clicks) ...by some of their own men.โดยบางส่วนของผู้ชายของ ตัวเอง คุณต้อง
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
You're going to be an officer, young Body.คุณกำลังจะเป็นเจ้าหน้าที่, ตัว หนุ่ม ฉันสงสัยว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ หมายถึง
That's what being an officer means. You know...คุณจะรู้ว่าฉันคิดว่าคุณรู้ว่า
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่
Well, our officer calls me up and he says, "Musketeer Gripweed..."ก็เจ้าหน้าที่ของเราเรียกฉันขึ้น และ เขาบอกกับฉันเขาบอกว่าเสือ กริปวีด เขาเป็นเด็กชายสูง

*office* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
在野[zài yě, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ, 在野] be out of (political) office; out of power
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 民政厅 / 民政廳] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部
连任[lián rèn, ㄌㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, 连任 / 連任] continue in (a political) office; serve for another term of office
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, 参赞 / 參贊] diplomatic officer; attache
罢黜[bà chù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ, 罢黜 / 罷黜] dismiss from office; ban; reject
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 外事处 / 外事處] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department
外交部[wài jiāo bù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ, 外交部] Foreign Affairs ministry; foreign office; Dept. of State
总局[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 总局 / 總局] head office; general office; central office
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, 上校] high ranking officer in Chinese army; colonel
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, 任职 / 任職] hold an office or post
供职[gòng zhí, ㄍㄨㄥˋ ㄓˊ, 供职 / 供職] hold an office or post
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 少校] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander
气象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, 气象台 / 氣象台] meteorological office; weather forecasting office
中校[zhōng xiào, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 中校] middle ranking officer in Chinese army; lieutenant colonel; commander
[wèi, ㄨㄟˋ, 尉] military officer; to quiet; surname Wei
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
入伍生[rù wǔ shēng, ㄖㄨˋ ˇ ㄕㄥ, 入伍生] newly enlisted officer student; cadet
上班族[shàng bān zú, ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ, 上班族] office workers (as social group)
事务所律师[shì wù suǒ lǜ shī, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄩˋ ㄕ, 事务所律师 / 事務所律師] office lawyer
官兵[guān bīng, ㄍㄨㄢ ㄅㄧㄥ, 官兵] officers and men
将士[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, 将士 / 將士] officers and soldiers
小弟[xiǎo dì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, 小弟] office boy
[jú, ㄐㄩˊ, 局] office; situation; classifier for games: match, set, round etc
清史馆[Qīng shǐ guǎn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 清史馆 / 清史館] office set up in 1914 to compile official history of the Qing dynasty
[shǔ, ㄕㄨˇ, 署] office; bureau; to sign
联合国难民事务高级专员办事处[Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ˋ ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 联合国难民事务高级专员办事处 / 聯合國難民事務高級專員辦事處] Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
办公自动化[bàn gōng zì dòng huà, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 办公自动化 / 辦公自動化] office automation
职员[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, 职员 / 職員] office worker; staff member
咨文[zī wén, ㄗ ㄨㄣˊ, 咨文] official communication (between gov. offices of equal rank); report delivered by the head of gov. on affairs of state
任所[rèn suǒ, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄛˇ, 任所] one's office; place where one holds a post
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 椭圆形办公室 / 橢圓形辦公室] Oval office (in the White House)
警力[jǐng lì, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, 警力] police strength (i.e. number of officers at the scene)
维奇[Wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 维奇 / 維奇] Pope Vigilius (in office 537-555); phonetic -vich or -wich in Russian names
邮政信箱[yóu zhèng xìn xiāng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 邮政信箱 / 郵政信箱] post office box
检察院[jiǎn chá yuàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, 检察院 / 檢察院] prosecutor's office; procuratorate

*office* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
OL[オーエル, o-eru] (n) (abbr) (sens) OL; office lady
アドミッションオフィス[, adomisshon'ofisu] (n) admission office
オーエー[, o-e-] (n) (abbr) {comp} OA; office automation; (P)
オトナ語[オトナご, otona go] (n) adult language; office jargon
オフィスアメニティ[, ofisuamenitei] (n) office amenity
オフィスアワー[, ofisuawa-] (n) office hours; working day
オフィスオートメーション[, ofisuo-tome-shon] (n) office automation
オフィスソフト[, ofisusofuto] (n) office software package; office suite
オフィスパーク[, ofisupa-ku] (n) office park
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex
オフィスランドスケープ[, ofisurandosuke-pu] (n) office landscape
オフィスレディー;オフィスレディ[, ofisuredei-; ofisuredei] (n) female office worker (wasei
オフィスワイフ[, ofisuwaifu] (n) office wife
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
サテライトオフィス[, sateraitoofisu] (n) satellite office
サラリーマン[, sarari-man] (n) office worker (wasei
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices)
テナント[, tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P)
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
バックオフィス[, bakkuofisu] (n) {comp} back office
ポストオフィス[, posutoofisu] (n) post office
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank
ローパーテーション[, ro-pa-te-shon] (n) low partition; office partition
を通して[をとおして, wotooshite] (exp) through; throughout; through (the good offices of); by way of
一等航海士[いっとうこうかいし, ittoukoukaishi] (n) first mate; first officer
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work
上等兵曹[じょうとうへいそう, joutouheisou] (n) chief petty officer
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer
下士[かし, kashi] (n) noncommissioned officer
下士官[かしかん, kashikan] (n) non-commissioned officer
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)
下部機関[かぶきかん, kabukikan] (n) subordinate offices or institutions
下野[げや, geya] (n,vs) (1) (of a public servant) retirement from public office; (2) (of a political party) (See 野党) going into opposition; losing power; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr)
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
局コード[きょくコード, kyoku ko-do] office code
局データ[きょくデータ, kyoku de-ta] office data
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line
市内局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
終着局[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] end office, terminating office
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office

*office* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samna) EN: office building FR: immeuble de bureaux [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์[n.] (amnāt) EN: government officer ; court official ; courtier FR:
ชั้นสัญญาบัตร [n. exp.] (chan sanyāb) EN: Commissioned Officer FR:
ช่องขายตั๋ว[n. exp.] (chǿng khāi ) EN: ticket window ; ticket office FR: guichet [m]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkra) EN: office suite (software) FR: suite bureautique [f]
ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (fāi wichākā) EN: technical office ; studies department ; academic administration ; academic department FR:
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office ; booking office FR: billeterie [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องแนะแนว[n. exp.] (hǿng naenaē) EN: counselling office FR:
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamng) EN: office ; studio ; workshop FR: bureau [m]
ห้องตีตั๋ว [n. exp.] (hǿng tī tūa) EN: box office FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
หอรัษฎากรพิพัฒน์[n. prop.] (Hø Ratsadāk) EN: Auditory Office FR:
หอทะเบียน[n. exp.] (hø thabīen) EN: registrar's office FR:
หอทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (hø thabīen ) EN: land registration office FR:
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด[n. exp.] (hūanā samna) EN: Chief of Governor’s Office FR:
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; Sgt (abbr.) ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military ; sarge (inf.) FR: sous-officier [m] ; sergent [m]
จมื่น[n.] (jameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
เจ้าคณะอำเภอ[n. exp.] (jaokhana am) EN: Ecclesiastical District Officer FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fā) EN: human ressources officer FR:
เจ้าหน้าที่ของรัฐ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: state official ; government officer FR:
เจ้าหน้าที่ควบคุมความประพฤติ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: probation officer FR:
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: security officer FR: responsable de la sécurité [m]
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
เจ้าหน้าที่ปกครอง[n. exp.] (jaonāthī po) EN: assistant governing officer FR:
เจ้าหน้าที่ศุลกากร[n. exp.] (jaonāthī su) EN: customs officer FR: douanier [m]
เจ้าหน้าที่รัฐ[n.] (jaonāthī ra) EN: government officer FR:
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์[n. exp.] (jaonāthī rā) EN: correctional officer FR:
เจ้าหน้าที่ศาล[n. exp.] (jaonāthī sā) EN: court officer FR:
เจ้าหน้าที่ส่งออก[n. exp.] (jaonāthī so) EN: export officer FR:
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī ta) EN: policeman ; police officer ; gendarme FR: officier de police [m]
เจ้าพนักงาน[n.] (jaophanakng) EN: officer ; government official ; official FR:
เจ้าพนักงานอาลักษณ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant scribe officer FR:
เจ้าพนักงานช่างตวงวัด[n. exp.] (jaophanakng) EN: weights and measures officer FR:
เจ้าพนักงานเดินเรือ[n. exp.] (jaophanakng) EN: navigation officer FR:

*office* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsbeamte {m}administrative officer
Zulassungsstelle {f}admission office
Anzeigenannahme {f}advertising office
Amtsleitung {f}head of office
Annahmestelle {f}receiving office
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects
Rechnungshof {m}audit division [Am.]; Auditor General's office [Br.]
Back-Office {n}; technische Abwicklung von Büro-Vorgängenback-office
Dienstmarke {f}badge of office
Wettbüro {n}betting office
Fahrkartenschalter {m}booking office
Berufsberater {m}careers officer
Leitstelle {f}central office
Wechselstube {f}exchange office
Pressechef {m}chief press officer
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]Chief Executive Officer (CEO) [Am.]
Standesamt {n}civil registry office
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Betriebsleiter {m}COO : Chief Operating Officer
Kundenberatung {f}customer advisory service; customer advisory office
Zollbehörde {f}customs authorities; customs office
Abfertigungsstelle {f}dispatch office
Regieverwaltung {f}excise office [Br.]
Steuerbeamte {m} für indirekte Steuernexcise officer
Werkschutz {m}factory security offices
Bundeskartellamt {n}Federal Cartel Office
Firmensitz {m}office; principal office
Flaggoffizier {m}flag officer
Einwohnermeldeamt {n}registration office
Güterannahme {f}goods office
Hauptpostamt {n}GPO : general post office
Berufsoffizier {m}regular officer
Hauptverwaltung {f}head office
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.]
Wohnungsamt {n}housing office
Einwanderungsbehörde {f}immigration authority; immigration office
Auskunftsstelle {f}information office
Auskunftsbüro {n}inquiry office
Justizbeamte {m}judicial officer
Jugendamt {n}youth welfare office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *office*
Back to top