ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

police

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *police*, -police-

police ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
police (n.) ตำรวจ See also: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ Syn. policeman, patrol, guard
police (n.) การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
police (vt.) ควบคุม See also: รักษาความสงบเรียบร้อย Syn. control, patrol, watch
police (vt.) ทำความสะอาด
police dog (n.) สุนัขตำรวจ
police force (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. armed band, vigilantes
Police General (n.) พลตำรวจเอก
Police Lieutenant General (n.) พลตำรวจโท
Police Major General (n.) พลตำรวจตรี
police office (n.) ตำรวจ See also: ทหาร
police officer (n.) ตำรวจ
police officer (n.) ตำรวจ See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
police station (n.) สถานีตำรวจ Syn. headquarters
policeman (n.) ตำรวจ See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ Syn. police officer
policewoman (n.) ตำรวจหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
police(พะลีส') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์
POLICE police station(n) สถานีตำรวจ,โรงพัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
policeตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Policeตำรวจ [TU Subject Heading]
Police dogsสุนัขตำรวจ [TU Subject Heading]
Police questioningการสอบสวนของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police stationsสถานีตำรวจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมตำรวจ (n.) Royal Thai Police Department See also: Police Department
กองบังคับการตำรวจจราจร (n.) Thai Traffic Police Official
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ (n.) flag of police department
บก.จร. (n.) Thai Traffic Police Official Syn. กองบังคับการตำรวจจราจร
พ.ต.อ.พิเศษ (n.) senior police colonel Syn. พันตำรวจเอกพิเศษ
พันตำรวจเอกพิเศษ (n.) senior police colonel
สวญ. (n.) chief of the police station Syn. สารวัตรใหญ่
สารวัตรใหญ่ (n.) chief of the police station
ตำรวจ (n.) police See also: policeman, cop, constable, police constable Syn. ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ (n.) police See also: police force, guardian, policeman, cop Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ Ops. ผู้ร้าย, โจร
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ (n.) police See also: policeman, policewoman, guardian of peace Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ป้อมตำรวจ (n.) police booth
ร.ต.อ. (n.) police captain See also: Pol.Capt. Syn. ร้อยตำรวจเอก
ร้อยตำรวจเอก (n.) Police Captain
พ.ต.อ. (n.) police colonel See also: Pol.Col. Syn. พันตำรวจเอก
พันตำรวจเอก (n.) police colonel See also: Pol.Col.
ส.ต.ท. (n.) police corporal See also: Pol.Cpl. Syn. สิบตำรวจโท
สิบตำรวจโท (n.) police corporal See also: Pol.Cpl.
ศาลตำรวจ (n.) police court
สุนัขตำรวจ (n.) police dog Syn. หมาตำรวจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"At police HQ it was believed he may be hiding in the ghetto."ตำรวจลับ รายงานว่า เขาได้หลบซ่อนใน ชุมชนยิว.
He's been asked by the police to go to the mortuary.พวกตํารวจขอให้ท่านไปดูที่ที่เก็บศพ
Since you're old friends, I assume you also know he's head of the police here.ในเมื่อเป็นเพื่อนเก่ากัน ผมว่าคุณคงรู้แล้ว ว่าท่านเป็นสารวัตรตำรวจของที่นี่
According to the police testimony, the boy was questioned in the kitchen, while the body of his father was lying in the bedroom.ตามคำให้การของตำรวจเด็กก็ถามในครัว ในขณะที่ร่างกายของพ่อของเขากำลังนอนอยู่ในห้องนอน
That's why the police were at the airport.{\cHFFFFFF}นั่นเป็นเหตุผลที่ตำรวจ อยู่ที่สนามบิน
And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, and sometimes I think she is.{\cHFFFFFF}And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, {\cHFFFFFF}and sometimes I think she is.
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย?
We are going for a friendly walk with the police down by the river.พวกเราจะไปเดินเล่นที่คือมิตร กับตำรวจลงแม่น้ำ โอดูที่ว่า
You made a good living, had police protection and there were courts of law.คุณทำให้ชีวิตที่ดีมีการคุ้มครองของตำรวจและมีศาลของกฎหมาย
With that money they can buy more police and political power.ด้วยเงินที่พวกเขาสามารถซื้อตำรวจมากขึ้นและอำนาจทางการเมือง
The police made them leave about 10 minutes ago.ตำรวจที่ทำให้พวกเขาออกประมาณ 10 นาทีที่ผ่านมา
Nobody has ever gunned down a New York police captain.ไม่มีใครเคยยิงกัปตันตำรวจนิวยอร์ก

police ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警官[jǐng guān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ, 警官] constable; police officer
飞虎队[fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 飞虎队 / 飛虎隊] Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit
国际刑事警察组织[Guó jì Xíng shì Jǐng chá Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际刑事警察组织 / 國際刑事警察組織] International Criminal Police Organization (Interpol)
国际刑警组织[guó jì xíng jǐng zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际刑警组织 / 國際刑警組織] Interpol (International Criminal Police Organization)
中国人民武装警察部队[Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˇ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 中国人民武装警察部队 / 中國人民武裝警察部隊] People's Armed Police (PAP)
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, 乘警] police on trains; train marshal
巡警[xún jǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, 巡警] police officer
眼线[yǎn xiàn, ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 眼线 / 眼線] police informer
警力[jǐng lì, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, 警力] police strength (i.e. number of officers at the scene)
警察局[jǐng chá jú, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, 警察局] police department
警探[jǐng tàn, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄢˋ, 警探] police detective
警服[jǐng fú, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄨˊ, 警服] police uniform
警犬[jǐng quǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˇ, 警犬] police dog
皇家香港警察[Huáng jiā Xiāng Gǎng Jǐng chá, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 皇家香港警察] Royal Hong Kong Police Force (1969-1997)
警讯[jǐng xùn, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, 警讯 / 警訊] warning sign; police call
武警[wǔ jǐng, ˇ ㄐㄧㄥˇ, 武警] armed police
人民警察[rén mín jǐng chá, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 人民警察] civil police; PRC police
克格勃[kè gé bó, ㄎㄜˋ ㄍㄜˊ ㄅㄛˊ, 克格勃] KGB (Soviet secret police)
宪兵[xiàn bīng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥ, 宪兵 / 憲兵] military police
[gǎng, ㄍㄤˇ, 岗 / 崗] mound; policeman's beat
警区[jǐng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩ, 警区 / 警區] policeman's round; patrol; beat
警察[jǐng chá, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 警察] police; policeman; policewoman
警方[jǐng fāng, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄤ, 警方] police
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
防暴警察[fáng bào jǐng chá, ㄈㄤˊ ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 防暴警察] riot police; riot squad
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, 告密者] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass
交警[jiāo jǐng, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˇ, 交警] traffic police; acronym for 交通警察
交通警察[jiāo tōng jǐng chá, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 交通警察] traffic police; abbr. to 交警
义警[yì jǐng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˇ, 义警 / 義警] vigilante; volunteer (police)

police ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P)
インターポール;インターポル[, inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation)
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search)
パトロールカー[, patoro-ruka-] (n) patrol car; police car
ポリスアカデミー[, porisuakademi-] (n) police academy
ロス市警[ロスしけい, rosu shikei] (n) (See 市警) Los Angeles police department; LAPD
ワーキングドッグ[, wa-kingudoggu] (n) working dog (i.e. police dog, Seeing Eye dog, etc.)
事情聴取[じじょうちょうしゅ, jijouchoushu] (n,vs) police interview; police questioning a witness (suspect) to obtain information (about a crime)
交番[こうばん, kouban] (n,vs) (1) police box; (n,adj-f) (2) alternation; alternating (e.g. current); (P)
任意出頭[にんいしゅっとう, nin'ishuttou] (n,adj-no) voluntarily appearing for police questioning
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
出頭命令[しゅっとうめいれい, shuttoumeirei] (n,vs) (issuing) order requiring somebody to report personally (to a police station); subpoena
刑事ドラマ[けいじドラマ, keiji dorama] (n) police drama (television); detective drama
国家地方警察[こっかちほうけいさつ, kokkachihoukeisatsu] (n) national rural police (established in 1947, abolished in 1954)
屯;党[たむろ(屯);たむら(ok), tamuro ( ton ); tamura (ok)] (n) (1) gathering; place where people gather; (2) (arch) police station; camp; barracks
屯所[とんしょ, tonsho] (n) post; quarters; military station; police station
引っ立てる[ひったてる, hittateru] (v1) to walk someone off (e.g. to the police station)
強制連行[きょうせいれんこう, kyouseirenkou] (n,vs) being moved forcibly, e.g. being carted to a police station, transportation for forced labour, etc.
捜査官[そうさかん, sousakan] (n) police investigator; investigator; (P)
捜索願;捜索願い[そうさくねがい, sousakunegai] (n) request for a police search; application to the police to search for a missing person
検非違使[けびいし;けんびいし;けいびいし, kebiishi ; kenbiishi ; keibiishi] (n) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods)
検非違使庁[けびいしちょう;けんびいしちょう, kebiishichou ; kenbiishichou] (n) (obsc) office in Heian Kyoto responsible for police and judicial duties
派出所[はしゅつじょ(P);はしゅつしょ, hashutsujo (P); hashutsusho] (n) local police station; (P)
浅間山荘事件;あさま山荘事件[あさまさんそうじけん, asamasansoujiken] (n) Asama-Sanso incident (famous hostage crisis and police siege in Feb. 1972)
海上自衛隊警務隊[かいじょうじえいたいけいむたい, kaijoujieitaikeimutai] (n) military police brigade (navy)
番屋[ばんや, banya] (n) (1) sentry box; guardhouse; guard lodge; (2) (See 自身番) (Edo period) police box
県警察本部[けんけいさつほんぶ, kenkeisatsuhonbu] (n) prefectural police headquarters
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period)
[しょ, sho] (n) (abbr) (See 警察署,消防署,税務署) station (esp. a police station); office (i.e. tax office)
職務尋問[しょくむじんもん, shokumujinmon] (n,vs) ex-officio questioning; police questioning (of a suspicious person); a police checkup
航空警務隊[こうくうけいむたい, koukuukeimutai] (n) military police brigade (air force)
覆面パトカー[ふくめんパトカー, fukumen patoka-] (n) unmarked police car
警務隊[けいむたい, keimutai] (n) military police brigade (land army)
警官隊[けいかんたい, keikantai] (n) (squad of) police; police force
警察官[けいさつかん;ケイサツカン, keisatsukan ; keisatsukan] (n) policemen; policeman; police officer
警察官職務執行法[けいさつかんしょくむしっこうほう, keisatsukanshokumushikkouhou] (n) police execution of duties law
警察当局[けいさつとうきょく, keisatsutoukyoku] (n) law enforcement authority; police authorities; the police
警察犬[けいさつけん, keisatsuken] (n) police dog
警察署[けいさつしょ, keisatsusho] (n) police station; (P)

police ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārāt) EN: FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī ta) EN: FR: chef de la police [m]
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons FR: commande [f]
ด่านตำรวจ[n. exp.] (dān tamrūat) EN: police checkpoint FR: contrôle de police [m]
ด่าน ตม.[n. exp.] (dān tømø.) EN: FR: contrôle de la police de l'immigration [m]
ดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Dāp Tamrūat) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
โดนตำรวจจับ[v. exp.] (dōn tamrūat) EN: be arrested by the police FR: être arrêté par la police
แจ้งให้ตำรวจทราบ[v. exp.] (jaēng hai t) EN: inform the police FR: informer la police
แจ้งความกับตำรวจ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report to police FR: avertir la police
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrū) EN: call the police ; inform the police ; notify the police ; tell the police FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police ; informer la police
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī ta) EN: policeman ; police officer ; gendarme FR: officier de police [m]
จเรตำรวจ[n. exp.] (jarē tamrūa) EN: police inspector FR:
จ่าสิบตำรวจ (จ.ส.ต.)[n. exp.] (jā sip tamr) EN: police sergeant FR: sergent de police [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhw) EN: obstruction of a police officer FR:
การตั้งด่าน[n. exp.] (kān tang dā) EN: police checkpoint FR: contrôle de police [m]
ขนาดอักษร[n. exp.] (khanāt aksø) EN: font size FR: taille de la police (de caractères) [f]
ข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (khārātchakā) EN: police officer FR: fonctionnaire de police [m, f]
คุมบ่อน[v. exp.] (khum bǿn) EN: police a gambling den FR:
คุมซ่อง[v. exp.] (khum sǿng) EN: police a brothel FR:
แขวงตำรวจ[n. exp.] (khwaēng tam) EN: police precinct FR: zone de police [f] (Belg.)
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)[org.] (Køng Banchā) EN: Police Education Bureau FR:
กองบัญชาการตำรวจนครบาล[org.] (Køng Banchā) EN: Metropolitan Police Bureau FR:
กองบังคับการปกครอง[org.] (Køng Bangkh) EN: Police Cadet Division FR:
กองบังคับการตำรวจน้ำ[org.] (Køng Bangkh) EN: Marine Police Division FR:
กองบังคับการตำรวจรถไฟ[org.] (Køng Bangkh) EN: Railway Police Division FR:
กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)[org.] (Køng Bangkh) EN: Highway Police Division FR:
กองกำลังตำรวจ[n. exp.] (køng kamlan) EN: constabulary ; police force FR: forces de police [fpl]
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน[n. exp.] (køngrøi tam) EN: border patrol police company FR:
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ …[org.] (Køngrøi Tam) EN: Border Patrol Police Company … (number) FR:
กองตำรวจ[n. exp.] (køng tamrūa) EN: police force FR: forces de police [fpl]
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat ) EN: Immigration office ; immigration division (police) FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
กระบองตำรวจ[n. exp.] (krabøng tam) EN: police baton FR: matraque [f]
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding FR: police d'assurance [f]
กรมสารวัตรทหารเรือ[org.] (Krom Sārawa) EN: Naval Military Police Regiment FR:
นายดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Nāi Dāp Tam) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
นายตำรวจ[n. exp.] (nāi tamrūat) EN: police inspector ; police officer FR: inspecteur de police [m] ; officier de police [m]
พันตำรวจเอก (พ.ต.อ.)[n. prop.] (Phan Tamrūa) EN: Police Colonel (Pol.Col.) FR: colonel de police [m]
พันตำรวจโท (พ.ต.ท.)[n. prop.] (Phan Tamrūa) EN: Police Lieutenant Colonel (Pol. Lt. Col.) FR:
พันตำรวจตรี (พ.ต.ต.)[n. prop.] (Phan Tamrūa) EN: Police Major (Pol. Maj.) FR:
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Police Museum FR:

police ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flughafenpolizeieinheit {f}airport police unit
Hilfspolizei {f}auxiliary police
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Polizeipräsident {m}Chief Constable; Chief of Police [Am.]
Gestapo {f}; Geheime Staatspolizei [hist.]Gestapo; Secret State Police
Hafenpolizei {f}harbour police
Stadtpolizei {f}metropolitan police; metro police
Feldjäger {m} [mil.]military police
Militärpolizei {f}military police
mobile Polizeiwache {f}mobile police station
Militärpolizei {f}MP : military police
Mannschaftswagen {m}personnel carrier; police van
Polizei {f} | berittene Polizei | städtische Polizei | die Polizei rufen (holen)police | mounted police | municipal police | to call the police
Geheimpolizei {f}secret police
Sicherheitspolizei {f}security police
Gendarmerie {f}police
Versicherungspolice {f} | Versicherungspolicen
Martinshorn {n}(police; ambulance; fire-engine) siren
Police {f}; Versicherungspolice
Polizeiaufgebot {n}police detachment
Polizeibeamte {m}police officer
Polizeieinsatz {m}police operation
Polizeifunk {m}police radio
Polizeigewalt {f}police power
Polizeihund {m}police dog
Polizeikontrolle {f}police check
Polizeipräsidium {n}police headquarters
Polizeischutz {m}police protection
Polizeistreife {f}police patrol; patrolman [Am.]
Polizeistaat {m}police state

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า police
Back to top