ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glass*, -glass-

glass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glass (n.) แก้ว See also: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ
glass (n.) แว่นตา
glass blowing (n.) การเป่าแก้วให้เป็นรูปต่างๆ
glass in (phrv.) ล้อมรอบด้วยกระจก See also: ติดกระจก Syn. glass over
glass over (phrv.) ล้อมรอบด้วยกระจก See also: ติดกระจก Syn. glass in
glass tube (n.) หลอดแก้ว
glass wool (n.) ใยแก้วสำหรับทำฉนวนหรือแผ่นกรอง
glasses (n.) แว่นตา See also: แว่น
glassful (n.) ปริมาณเต็มแก้ว See also: ความจุหนึ่งแก้ว
glasshouse (n.) เรือนกระจก Syn. greenhouse
glassware (n.) เครื่องแก้ว See also: สิ่งที่ทำจากแก้ว Syn. glasswork
glasswork (n.) โรงงานผลิตแก้ว See also: โรงงานทำกระจก
glassy (adj.) (ใส) เหมือนแก้ว See also: (ใส) เหมือนกระจก Syn. glossy, polished, crystalline
glassy (adj.) ซึ่งไร้ชีวิตจิตใจ See also: ซึมกระทือ, นิ่งเฉย, ราบเรียบ Syn. lifeless, expressionless, fixed, smooth
English-Thai: HOPE Dictionary
glass(กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน, See also: glasses n.,pl. แว่นตา,
glass woolใยแก้วที่คล้ายขนสัตว์, Syn. spun glass
glassful(กลาส'ฟูล) n. ปริมาณความจุหนึ่งถ้วยแก้ว -pl. glassfuls
glassware(กลาส'แวร์) n. เครื่องแก้ว
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
glassworks(กลาส'เวิร์คซ) n. โรงงานแก้ว,โรงงานกระจก
glassy(กลา'ซี,กลาส'ซี) adj. คล้ายแก้ว,เงียบสงบตา,ตาซึม., See also: glassily adv. glassiness n., Syn. dull
glassy-eyedadj. ตาซึม,ซึ่งจ้องเขม็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
glass(adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
glassware(n) เครื่องแก้ว
glassy(adj) เหมือนแก้ว,เหมือนกระจก,คล้ายแก้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass inlayงานฝังประดับกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glasses, bifocalแว่นตาสองระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glassแก้ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glass blowing and workingการเป่าแก้วและการทำแก้ว [TU Subject Heading]
Glass Woolแผ่นกลาสวูล, [การแพทย์]
Glasses, Bifocalเลนซ์นูน 2 คู่ [การแพทย์]
Glasswareเครื่องแก้ว [TU Subject Heading]
Glassyเหมือนแก้ว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวดโหล (n.) widemouthed glass jar
ทรงลังกา (adj.) spherical pagoda shape with glass lotus base Syn. เจดีย์ทรงลังกา
ป่านคม (n.) kite string coated with glass dust
องค์การแก้ว (n.) The Glass Organization Syn. องค์การแก้ว
เจดีย์ทรงลังกา (adj.) spherical pagoda shape with glass lotus base
โหล (n.) widemouthed glass jar Syn. ขวดโหล
ถ้วยน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup Syn. แก้วน้ำ
ถ้วยน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup
แก้ว (n.) glass See also: crystal, mica, transparent or translucent object
แก้ว (n.) glass See also: tumbler, cup Syn. แก้วน้ำ, ถ้วยน้ำ
แก้วน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup Syn. ถ้วยน้ำ
ปัด (v.) glass beads Syn. ลูกปัด
ปัด (v.) glass beads Syn. ลูกปัด
ลูกปัด (v.) glass beads
ลูกปัด (v.) glass beads
ตู้กระจก (n.) glass cabinet See also: aquarium
เส้นใยแก้ว (n.) glass fibber
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (n.) glass house
เรือนกระจก (n.) glass house Syn. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
หลอดแก้ว (n.) glass tube
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would like a glass of red wineฉันขอไวน์แดงแก้วหนึ่ง
Do you know where I put my glasses?คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I'm putting in glass walls.เพราะฉนั้นผมจึงติดกระจกบนผนัง
And this, a view through the glass ceiling.และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน
Also with glass walls.ยังไม่พอ ยังมีผนังกระจกอีกด้วย
I understand. Can I offer you gentlemen a glass of sherry?ผมเข้าใจครับ พวกท่านจะดื่มเหล้าเชอร์รี่สักหน่อยมั้ย
With Plasticine porters with looking glass tiesด้วยการขนดินน้ำมัน มีความสัมพันธ์ที่มองกระจก
It's cooler when the sun goes down. Do you have a glass bowl to put over me?เวลาดวงอาทิตย์ตกอากาศมันเย็น ตอนกลางคืนเธอเอาโถมาครอบฉันไว้ได้มั้ย
You promised me a glass bowl. It's not cold.- เธอรับปากจะเอาโถมาครอบให้ฉัน
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม
There are no major organs remaining. May I have a glass of water?ไม่มือวัยวะสําคัญเหลืออยู่ ขอนํ้าผมเเก้วนึงสิ
I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there.ผมเจอฟันขนาดใหญ่เท่าถ้วยช้อต ในโครงเรือที่พังเละในทะเล
Life is like a glass of tea.ชีวิต ชีวิตเหมือนน้ำชา 1 ถ้วย
A glass of red wine with each meal.ไวน์แดงซักแก้ว พร้อมอาหาร.

glass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灯罩[dēng zhào, ㄉㄥ ㄓㄠˋ, 灯罩 / 燈罩] cover of lamp; lampshade; glass cover of oil lamp
[chá, ㄔㄚˊ, 碴] fault; glass fragment; quarrel
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 玻璃纤维 / 玻璃纖維] fiberglass; glass fiber
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 料器] glassware; colored glass household vessel
玻璃杯[bō li bēi, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄅㄟ, 玻璃杯] glass tumbler
玻璃管[bō li guǎn, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄨㄢˇ, 玻璃管] glass tube
烧杯[shāo bēi, ㄕㄠ ㄅㄟ, 烧杯 / 燒杯] beaker (glassware)
[lí, ㄌㄧˊ, 璃] colored glaze; glass
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
[bēi, ㄅㄟ, 杯] cup; classifier for drinks: glass, cup
杯子[bēi zi, ㄅㄟ ㄗ˙, 杯子] cup; glass
磨砂[mó shā, ㄇㄛˊ ㄕㄚ, 磨砂] frosted (e.g. glass)
[bō, ㄅㄛ, 玻] glass
玻璃[bō li, ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 玻璃] glass; nylon; plastic
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, 玻璃钢 / 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass
鳔胶[biào jiāo, ㄅㄧㄠˋ ㄐㄧㄠ, 鳔胶 / 鰾膠] isinglass; fish glue
放大镜[fàng dà jìng, ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 放大镜 / 放大鏡] magnifying glass
钢化玻璃[gāng huà bō li, ㄍㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 钢化玻璃 / 鋼化玻璃] reinforced glass
石花菜[shí huā cài, ㄕˊ ㄏㄨㄚ ㄘㄞˋ, 石花菜] seaweed (Gelidium amansii); Japanese Isinglass
不碎玻璃[bù suì bō li, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 不碎玻璃] shatterproof or safety glass
眼镜[yǎn jìng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 眼镜 / 眼鏡] spectacles; eyeglasses; CL:副
墨镜[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 墨镜 / 墨鏡] sunglasses
太阳眼镜[tài yáng yǎn jìng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 太阳眼镜 / 太陽眼鏡] sunglasses

glass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass
ウランガラス;ウラン・ガラス[, urangarasu ; uran . garasu] (n) uranium glass
エナメルドグラス[, enamerudogurasu] (n) enameled glass
オールドファッショングラス[, o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass
カクテルグラス[, kakuterugurasu] (n) cocktail glass
ガラスウール[, garasuu-ru] (n) glass wool
ガラス切り[ガラスきり, garasu kiri] (n) glass cutter
ガラス壺;硝子壺[ガラスつぼ, garasu tsubo] (n) glass jar
ガラス戸(P);硝子戸[ガラスど, garasu do] (n) glass door; (P)
ガラス片[ガラスへん, garasu hen] (n) splinters of glass; glass shards
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass
ガラス綿[ガラスめん, garasu men] (n) glass wool
ガラス繊維[ガラスせんい, garasu sen'i] (n) glass fiber; glass fibre
ガラス越し[ガラスごし, garasu goshi] (exp,adv,adj-no) through glass; behind glass; (made of) glass
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals
クラウン硝子[クラウンガラス, kuraungarasu] (n) (uk) crown glass
グラスウール[, gurasuu-ru] (n) glass wool
グラスゲージ[, gurasuge-ji] (n) glass gauge
グラスジョー[, gurasujo-] (n) glass jaw
グラススキー[, gurasusuki-] (n) (1) glass fiber ski; glass fibre ski; (2) grass ski
グラスステージ[, gurasusute-ji] (n) glass stage
グラスハーモニカ[, gurasuha-monika] (n) glass harmonica
グラスファイバー[, gurasufaiba-] (n) glass fiber; glass fibre; (P)
グラスファイバーポール[, gurasufaiba-po-ru] (n) glass fiber pole; glass fibre pole
グラスボート[, gurasubo-to] (n) glass boat
グラスワイン[, gurasuwain] (n) glass of wine (wasei
クリスタルガラス;クリスタルグラス[, kurisutarugarasu ; kurisutarugurasu] (n) crystal glass
ゲージガラス[, ge-jigarasu] (n) gauge glass
コップ[, koppu] (n) (1) (also written 洋盃 and 骨杯) glass (i.e. drinking vessel) (dut
シャンパングラス[, shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass
シリカガラス[, shirikagarasu] (n) silica glass
ステインドグラス[, suteindogurasu] (n) stained glass
ソーダガラス[, so-dagarasu] (n) (abbr) soda-lime glass
ソーダ石灰ガラス[ソーダせっかいガラス, so-da sekkai garasu] (n) soda-lime-silica glass; soda-lime glass (most common type of glass)
トランスルーセントグラスキャットフィッシュ;トランスルーセント・グラス・キャットフィッシュ[, toransuru-sentogurasukyattofisshu ; toransuru-sento . gurasu . kyattofisshu] (n) glass catfish (Kryptopterus bicirrhis)
ピントグラス[, pintogurasu] (n) ground glass
フォトクロミックガラス[, fotokuromikkugarasu] (n) photochromic glass
ブランデーグラス[, burande-gurasu] (n) brandy glass

glass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานกระจก[n. exp.] (bān krajok) EN: window pane ; pane of glass FR:
ช่างกระจก[n. exp.] (chang krajo) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker FR: vitrier [m]
โดดเรียน[v. exp.] (dōt rīen) EN: cut a glass ; play hooky FR:
ไฟเบอร์กลาส[n.] (faiboēklāt) EN: fiberglass ; fibreglass ; glass fibre FR: fibre de verre [m]
แกงจืดวุ้นเส้น[n. exp.] (kaēngjeūt w) EN: glass noodle soup FR:
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f] ; ballon [m] ; verre ballon [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; crystal ; mica FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้วบอโรซิลิเกต[n. exp.] (kaēo børōsi) EN: borosilicate glass FR:
แก้วบรั่นดี[n. exp.] (kaēo brandī) EN: brandy glass FR: verre à cognac [m]
แก้วเคลือบ[n. exp.] (kaēo khleūa) EN: opal glass FR:
แก้วน้ำ[n. exp.] (kaēo nām) EN: glass ; tumbler ; cup FR: verre à eau [m] ; verre [m]
แก้วพลาสติก[n. exp.] (kaēo phlāts) EN: plastic glass FR: verre en plastique [m] ; gobelet [m]
แก้วไวน์[n. exp.] (kaēo wāi) EN: wine glass FR: verre à vin [m]
ก้างพระร่วง[n.] (kāngphrarūa) EN: glass catfish ; ghost catfish ; phantom catfish ; Thai glass catfish ; Kryptopterus vitreolus FR: Kryptopterus vitreolus
เก็จ[n.] (ket) EN: ornamental glass ; crystal ornament FR:
ขั้วกระจก[n.] (khūakrajok) EN: focus of glass FR:
ขวดโหล[n.] (khūatlō) EN: glass jar FR: bocal [m]
ก้นแก้ว[n. exp.] (kon kaēo) EN: bottom of a glass FR: fond d'un verre [m]
กบแก้ว[n. exp.] (kop kaēo) EN: glass frog ; glassfrog FR:
กบแก้วไฟลส์ชแมน[n. exp.] (kop kaēo Fl) EN: Fleischmann's glass frog ; northern glass frog FR:
กระจก[n.] (krajok) EN: glass ; sheet glass ; glass panel FR: verre [m] ; vitre [f] ; carreau [m]
กระจก[n.] (krajok) EN: mirror ; looking glass FR: miroir [m] ; glace [f]
กระจก[n.] (krajok) EN: glass catfish ; Kryptopterus vitreolus FR:
กระจกฝ้า[n.] (krajokfā) EN: frosted glass ; ground glass FR:
กระจกหุง[n.] (krajokhung) EN: stained glass ; rectangular bits of cooked glass for decoration FR: vitrail [m] ; morceaux de verre colorés [mpl]
กระจกขยาย[n. exp.] (krajok khay) EN: magnifying glass FR:
กระจกเงา[n.] (krajokngao) EN: mirror ; looking mirror ; looking glass FR: miroir [m] ; glace [f]
กระจกนิรภัยเทมเปอร์[n. exp.] (krajok nira) EN: tempered safety glass FR:
กระจกสะท้อนแสง[n. exp.] (krajok sath) EN: reflective glass FR: miroir réflecteur [m]
กระจกส่อง[n. exp.] (krajok sǿng) EN: looking glass ; mirror FR:
กระจกเทมเปอร์[n. exp.] (krajok thēm) EN: tempered glass FR: verre trempé [m]
กุ้งอบวุ้นเส้น[n. exp.] (kung op wun) EN: steamed glass noodles with prawns FR:
เลนส์รวมแสง[n. exp.] (len rūam sa) EN: burning glass ; burning lens FR:
โหล[n.] (lō) EN: widemouthed glass jar FR: bocal [m]
หลอดแก้ว[n. exp.] (løt kaēo) EN: glass tube FR: éprouvette [f] ; tube en verre [m]
นาฬิกาน้ำ[n.] (nālikānām) EN: clepsydra ; water clock ; water glass FR: clepsydre [f]
ป่านคม[n.] (pānkhom) EN: kite string coated with glass dust FR:
แผ่นกระจก[n. exp.] (phaen krajo) EN: pane of glass FR: plaque de verre [f]
ผนังกระจก[n. exp.] (phanang kra) EN: glass wall FR: baie vitrée [m]
เพชรน้ำค้าง[n.] (phetnamkhān) EN: crystal ; white glass FR:

glass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borglas {n}boron glass
Glasscherbe {f}piece of broken glass
Sektschale {f}champagne glass
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet
Draht-Verbund-Sicherheitsglas {n}laminated wire glass
Fensterglas {n}window glass; plain glass
Flintglas {n}; farbloses Glasflint glass
Waldglas {n}forest glass; potash glass
Mattscheibe {f}ground glass screen; matt screen
Kristallspiegelglas {n}polished plate glass
Verbundglas {n}laminated glass
Mattglas {n}obscured glass
Milchglas {n}milk glass
Schmelze {f} (flüssiges Metall; Glas)molten metal; molten glass
Wandspiegel {m}pier glass
Spiegelglas {n}plate glass
Schauglas {n}show glass
Sekuritglas {n}tempered glass
Dünnglas {n}thin window glass
Tulpe {f} (Glas)tulip glass
Uhrglas {n}watch glass
Altglas {n}used glass
Wasserglas {n}water glass; tumble; soluble glass
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
Brillenglas {n}spectacles glass; ophthalmic lens
Brillenträger {m}wearer of glasses
Glasbruch {m}; Glasscherben
Trinkglas {n}drinking glass; tumbler
Eulenspiegel {m}owlglass
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.]
Glasauge {n}glass eye
Glasdachträger {m} [auto]glass roof carrier
Glasfaser {f}glass fibre
Glasfaserfiltermedien {pl}glass fibre filter media
Glasglocke {f}glass cover
Glaskasten {m}glass case
Glasleiste {f}glass strip
Glasmalerei {f}glass painting
Glasscheibe {f}glass plate
Glasschmelzofen {m}glass-kiln

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glass
Back to top